Forsvarsdepartementet erklærte sprell levende dykkerlege død


Foto: Norsk Offshore sine nettsider.

Dypvannsdykkerne som for noen år siden sto frem og fortalte om store helseplager grunnet sin risikable jobb, har lenge kjempet for erstatning og rettferdighet. For å trenere deres sak, gikk Forsvarsdepartementet hen og erklærte en spesialist og dykkerlege som skulle vitne for død.

Problemet er at det sentrale vitnet, dykkerlege Svein Eidsvik, er sprell levende, og lever i beste velgående på Mathopen utenfor Bergen. Forsvarsdepartementet fryktet simpelthen doktor Eidsvik sin vitneførsel, fordi den ville dokumentert de grove overgrep norske myndigheter har begått ovenfor dykkerne. Likevel legitimerer det på ingen måte deres fremferd.

Oljepenger kunne gått tapt
Eidsvik har god kjennskap til informasjon som LOs advokat Karl Nandrup Dahl fikk om langtidsskader på dykkere. En informasjon som LO fullstendig overså. Det ville medført full stans i blant annet Statpipe rørledningen, og det var ikke nasjonens ledere og toppene i LO/Industri Energi begeistret for.


Billedtekst: Forsvarsdepartementet gjorde Karin Selma til enke: – Mannen min er slett ikke død, kunne hun fortelle til Dagbladet. (Foto: Helge Hansen/Dagbladet)

Fadesebrevet
Brevet fra Forsvarsdepartementet er datert 25. august 2009. Det er et svar på en forespørsel fra den tidligere dykkeren Bjørn Sagvolden i forbindelse med et erstatningssøksmål for skader han skal ha pådratt seg i spesialkommandoen med Forsvaret som arbeidsgiver.

«I forbindelse med rettssaken framprovoserte Deres advokat eventuelle journaler Dr. Eidsvik skulle ha vedrørende Dem. Forsvarets forsøk på å finne disse dokumentene har vært resultatløse (…) Dr. Eidsvik er avgått ved døden, slik at departementet har heller ikke mulighet til å undersøke saken nærmere», skriver avdelingsdirektør Severin Vikanes, sjef for juridisk seksjon i Forsvarsdepartementet. (Kilde: Dagbladet)

Eidsvik møtte aldri som vitne i rettsaken som ble avsluttet i Oslo Tingrett i 2008. Han har tidligere levnet liten tvil om hva han mener i dykkersaken:

De skadde dykkerne burde få oppgjør på røde rappen. Før det er for seint. Det er snakk om småpenger i den store sammenheng. I hvert fall i forhold til hva karene har skapt av verdier med helsa som innsats. Så får heller staten krangle med operatørene om fordeling av skyld for sikkerhetssvikten», sa kommandørkapteinen i et intervju med Dagbladet.

Det er en skam at staten har prøvd å gjøre det den kan for å forhindre at rettferdigheten skulle seire. Landets dykkere gjør daglig en stor innsats, være seg arbeid med oljerør eller ved å redde folk fra drukningsdød.

Brukte nazileger
Det er ikke bare ovenfor Eidsvik og dypvannsdykkerne staten Norge har gått frem uredelig. Norske myndigheter hadde et intimt samarbeid med tyske nazileger tidlig på 1970-tallet da norske dekompresjonstabeller skulle utvikles, blant andre leder ved Institutt for Flymedisin i Bad Godesberg, Siegfried Ruff. Han brukte fanger fra konsentrasjonsleirene i Dachau-området til sine eksperimenter i utvikling av betydning for dykking. Mer enn 80 fanger døde under Tyklands forsøk gjennom andre verdenskrig.


Billedtekst: Nazilege Siegfried Ruff.

Ruff ble tiltalt under Nurnberg prosessen i 1947, men slapp unna. Han ble smuglet til USA, som en av de tyske ”vitenskapsmenn” amerikanerne ville sikre seg etter andre verdens krig, der han ble satt til å forske for US Navy og amerikansk romfart/luftfart. Ruff ble med sin bakgrunn likevel en så stor belastning at amerikanerne etter hvert så seg nødt til å sende ham tilbake til Tyskland. Staten Norge nølte likevel ikke med å bruke kunnskapene til den skruppelløse vitenskapsmannen.

Man kan med rette undre seg over om hvor mye annet som er tilslørt av Forsvarsdepartementet. En nøytral granskningskommisjon burde etter mitt syn gått gjennom hele dykkersaken som Eidsvik skulle vitne i, og klargjøre de feil som måtte være gjort.

Vist 3682 ganger. Følges av 9 personer.

Kommentarer

Dykkesaken er ikke helt enkel og beint frem.

De gamle tabeller som ble brukt var basert på den amerikanske marinens, og det er mulig din tysker kommer inn her, men jeg kan ikke fatte og begripe hva det har med saken å gjøre; det er bare egnet til å forvirre. Erfaringer fra tyske medisinske forsøk gjort både før og etter nazitiden har kommet hele verden til gode. Den humanetiske standard i medisinsk tysk forsøkstradisjon var ikke god før nazitiden kom heller, og man kan hevde den bare fikk friere rom. Norsk tradsjon lengre nede:

Det fantes ikke tabeller for hva som foregikk i Nordsjøen. De amerikanske erfarings- og testtall var mangelfulle og gikk ikke dypt nok, så alle tabeller måtte endres etter de erfaringer man selv gjorde. Derfor kan med rette disse tidlige nordsjødykkere kalles pionerdykkere. Norske tester på nordmenn ble gjort i flere omganger i samarbeid med Universitetet i Bergen og deres ansatte på Haukeland Sykehus i NUTECs trykktank. Her ble mennesker presset ned til nye verdensrekorder. Blod, brusk, ben, lunger, hjerne, mentale kapasiteter etc etc ble nøye undersøkt og forsket på. Disse testene dokumenterte at dypdykking er mer enn risikosport.

Risiko for direkte ulykker var kjent, og det var også noen av de mentale skader, men som var ujevnt fordelt: At disse dykkerene var en gjeng tøffinger med hendene fulle av penger og en liten notisblokk, husker jeg som muntlig vitsekarrikering så tidlig som 1983. Notisblokken ble brukt til å notere alt de måtte huske av daglige gjøremål. Disse kjente risiki ble kompensert gjennom svært høy betaling målt mot andre yrkesgrupper.

Fordi erfaringstallene kom etterhvert, det manglende regelverk, økonomiske press- og dra-metoder ble brukt osv ble mange skadet i større omfang og mer enn de selv trodde de tok risiko for. På tross av at dykkerne selv er medskyldige burde den enkle løsningen vært at Staten betalte en klekkelig erstatning, og bli ferdige med saken overfor dykkerne og deretter søke regress hos oljeselskapene om de finner det formålstjenlig.

Dokumentasjon på påstanden om at departementet bevisst later som dykkelege Eidsvik er gått bort, mangler og er vanskelig å bevise. Påstanden faller normalt på sin egen urimelighet. At Staten gjør en slik fundamental tabbe, som også ser ut til å medvirke at dette kronvitnet ikke blir innkalt, forsterker bare inntrykket av Statens kjør mot en gjeng som ikke klarer å ivareta egen tarv på en god måte. Hvor var deres advokater?

Dine generelle sammenligninger av nordsjødykkere med froskemenn som opererer på grunt vann når de redder liv er tåpelig. Det blir som å sammenligne romfarere med småflypiloter. Link og antydning til at norske dykkere opererer på bunnen av Mexicogulfen i forbindelse med BPs problemer er også tåpelig og feil: Det er 1600 meter dypt. Riktig dypt undervannsarbeid kan ikke gjøres med blandingsgasser som pustemedium, og hvor kroppen utsettes for dybdens trykk.

Du har i bunn og grunn og med stort trykk dokumentert at du har mangelfull kunnskap om hypobare problemstillinger og medisin, norsk dykkehistorie, og i tillegg udokumentert at Staten bevisst lyver.

Du argumenterer svakt, i en sak som ellers burde bære lett å finne gode argumenter for.

@Rimgrim: Nå er du faktisk på meget gyngende grunn.

Du har i bunn og grunn og med stort trykk dokumentert at du har mangelfull kunnskap om hypobare problemstillinger og medisin, norsk dykkehistorie, og i tillegg udokumentert at Staten bevisst lyver.

Jeg har via Dagbladet såvisst lagt ved dokumentasjon som viser at jeg har dekning for alt jeg forteller, så jeg forventer en beklagelse. Det er nesten pinlig hvor feil du har i din aggressive kritikk. Selv Forsvarsdepartementet har innrømmet tabben, hva som gjør at du prøver å feie det under teppet, fatter jeg faktisk ikke!

FD beklager
Dagbladet har ikke lyktes med å få Forsvarsdepartementet i tale, men i en mail til Dagbladet skriver avdelingsdirektør Severin Vikanes:

«Forsvarsdepartementet beklager på det sterkeste at det på feilaktig grunnlag er opplyst i brev av 25 aug 2009 at Dr. Eidsvik er død. Vi vil nå gå nøye inn og se på hvordan dette kunne skje, for å sikre oss at noe lignende ikke gjentar seg i fremtiden.»

Anna,

I denne saken er det slik at jeg har førstehånds kunnskap fra både dykkeside og forskerside. Eidsvik har jeg også truffet ved et par anledninger.

Din påstand om at jeg er på gyngende grunn er så urimelig og uetterettelig at jeg ble forbannet når jeg leste det. Hva i all videste verden tror du at du er for noe? Ditt syltynne, skjeve, feilaktige og mangelfulle hovedinnlegg er intet annet enn et makkverk. Du har heller ikke påvist noe ved min fremstilling som er feil, og du har unnlatt å kommentere de svakheter jeg har påpekt ved din fremstilling.

Det eneste du har tatt tak i, har du misforstått: Som jeg skriver to steder i mitt svar, har du ikke dokumentert at Staten bevisst har påstått har dykkelegen er død. Du har bare dokumentert at de har påstått det, mens du defacto i hovedinnlegget anfører at det er for å trenere deres sak. Det er to vidt forskjellige ting å lyve bevisst, og å ta feil og være uetterrettlig. Du har bare dokumentert at Staten har gjort seg skyldig i det siste.

Hvis det er noen som bør beklage, er det deg.

En liten passus som kanskje er verdt å merke seg er at den forskningen som ble gjort på mennesker under trykk her i Bergen også resulterte i medisin som ikke er dykkerelatert, og at medisinsk behandling under relativt lave trykk etterhvert ble innført.

@Rimgrim:

Hva i all videste verden tror du at du er for noe? Ditt syltynne, skjeve, feilaktige og mangelfulle hovedinnlegg er intet annet enn et makkverk.

Det er mer enn en vis mann som har sagt at det er minst tre sider av en sak. At dette ikke bare er en frase, håper jeg at du en gang for alle lærer.

Du kjenner ikke meg. Ikke overhodet! Jeg er nær venn en dypvannsdykker, og jeg har med egen øyne sett hva stakkaren har gjennomgått med hensyn til seinskader. Når i tillegg en svært god kamerat har bedt meg om å se nærmere på denne saken fordi hans egen far døde mens han var på jobb som dypvannsdykker, så spytter du ikke bare på meg, men også på andre mennesker som føler ekte og berettiget sorg. Kom deg ned fra din høye hest! Jeg vet at pårørende leser dine lite gjennomtenkte ord, og det er bare å håpe at de har et større hjerte enn deg.

Anna,

Den ene vennen din kan det hende jeg har truffet eller kjenner, de nevnte miljø er små. Jeg vil oppfordre deg til å lese nøye hva du har skrevet, og hva jeg har svart. Det gjør meg vondt å lese at du påstår at jeg spytter på dypvannsdykkere, – de av dem jeg kjenner vet at jeg støtter deres sak. Hvis du leser igjen, vil du se at jeg at anfører at Staten bør betale en klekkelig erstatning. Det eneste du tar tak i, er åpenbart det du misforstår.

For meg ser det ut til at du er følelsesmessig blind. Hvis du gjennomleser det jeg har skrevet tidligere vil du se at du skylder meg en en unnskyldning.

Dine totale mangler på svar av mine anføringer levner deg liten ære. At du angriper meg i en sak hvor vi som resultat er enig, er uforståelig.

@Rimgrim: Så nå er vi plutselig enige? Du har kommet med en rekke sure oppstøt:

  • Hva i all videste verden tror du at du er for noe? Ditt syltynne, skjeve, feilaktige og mangelfulle hovedinnlegg er intet annet enn et makkverk. Du har heller ikke påvist noe ved min fremstilling som er feil, og du har unnlatt å kommentere de svakheter jeg har påpekt ved din fremstilling.
  • Du har i bunn og grunn og med stort trykk dokumentert at du har mangelfull kunnskap om hypobare problemstillinger og medisin, norsk dykkehistorie, og i tillegg udokumentert at Staten bevisst lyver.
  • Dokumentasjon på påstanden om at departementet bevisst later som dykkelege Eidsvik er gått bort, mangler og er vanskelig å bevise.
  • Dine generelle sammenligninger av nordsjødykkere med froskemenn som opererer på grunt vann når de redder liv er tåpelig. Det blir som å sammenligne romfarere med småflypiloter. Link og antydning til at norske dykkere opererer på bunnen av Mexicogulfen i forbindelse med BPs problemer er også tåpelig og feil.
  • Som jeg skriver to steder i mitt svar, har du ikke dokumentert at Staten bevisst har påstått har dykkelegen er død. Du har bare dokumentert at de har påstått det, mens du defacto i hovedinnlegget anfører at det er for å trenere deres sak.
  • Det gjør meg vondt å lese at du påstår at jeg spytter på dypvannsdykkere, – de av dem jeg kjenner vet at jeg støtter deres sak.
  • Det fantes ikke tabeller for hva som foregikk i Nordsjøen.

1. Jeg tror ikke at jeg er noe. Tingene jeg har skrevet, er basert på artikler fra www.dykkersaken.no og Dagbladet. Jeg har ikke unnlatt å kommentere de svakhetene du har kommentert, jeg har faktisk lagt inn pekere som viser hvor jeg tar påstandene fra.
2. Har jeg det? Så de fagfolkene som skriver hos dykkersaken.no og journalistene i Dagbladet, er helt på viddene? Det tror jeg ikke. Det er absurd at du kommer med slike beskyldninger mot meg.
3. Løgn. Forsvarsdepartementet har innrømmet at de har skrevet dette brevet hvor Eidsvik er erklært død. Har du ikke giddet å sjekke hverken peker til Dagbladet eller sykkersaken.no?
4. Jeg vet ikke hvilke dykkere du kjenner, men de jeg har som venner, driver ikke bare med dypvannsdykking. De tar andre oppdrag også. Om du synes slike dykkere er tåpelige eller “feil”, får stå på din regning. Jeg har aldri påstått at norske dykkere jobber i Mexicogulfen, jeg la inn peker til en oljesak i VG, fordi norske dypvannsdykkere er knyttet til oljeindustrien. Folk som er interessert i å lese om oljeindustrien mens de er på VG sine nettsider, kan trykke på peker til bloggen min som tar opp et relatert tema, intet annet. Poenget er at flest mulig skal lese dette, slik at saken fortjent får ny oppmerksomhet, men du tolker tekstene mine slik Fanden leser Bibelen.
5. Sukk. Det virker ikke som om du gidder å lese det jeg faktisk skriver.
6. Jo, du spytter på dyvnannsdykkere når du kommer med så aggressiv kritikk som du gjør. Jeg baserer en del av det jeg skriver på hva dykkere selv har skrevet, så det er i grunnen ikke meg du kaller for stygge ting, det er dem. Du må da begripe at det ikke bare er dykkere som du personlig kjenner som leser dette? Hvordan skal for eksempel de dykkerne som skriver hos dykkersaken.no, vite at du egentlig respekterer dem, når du lirer av deg så foraktelige ting?
7. Har jeg påstått det? Helt utrolig hvordan du tillegger meg påstander og meninger jeg ikke har, det er en svært ufin debattform! Jeg skrev at norske myndigheter hadde et intimt samarbeid med tyske nazileger tidlig på 1970-tallet da norske dekompresjonstabeller skulle utvikles. Les hva jeg skriver, før du flyr i taket.

Med hensyn til at det ikke er bevist at Forsvarsdepartementet har trenert saken med vilje, så er du litt naiv. Resultatet førte til at Eidsvik ikke vitnet. Se i tilllegg nøye på disse ordene som er signert avdelingsdirektør Severin Vikanes, sjef for juridisk seksjon i Forsvarsdepartementet.:

«(…) Dr. Eidsvik er avgått ved døden, slik at departementet har heller ikke mulighet til å undersøke saken nærmere»

Forsvarsdepartementet lyver, og påstår det ikke er mulig å undersøke saken nærmere. Dette er trenering, hvordan i alle dager kan du innbille deg noe annet?

Anna,

Maken til kverulering er det lenge siden jeg har sett. Du tar rekorden hittil i år. Dine følelsesladede utlegninger om dine venner og andre innblandinger er lite imponerende.

Fra et overordnet perspektiv var det først tre interessegrupper:

1. Staten
2. Oljeselskapene
3. Dypdykkerne

Alle partene handlet etter ønsker om profitt. Selskapene utnyttet og drev rovdrift på dykkerne. Staten visste gjennom forskning at dypdykking handlet om mer enn trykkfallsyke og risiko for ulykker: Staten var klar over farene for andre fysiologiske og mentale endringer. De visste at noen dypdykkere kom til å ødelegge seg, men gjorde ingenting for å hindre det. Det visste selskapene som var med å delfinansiere forskningen også. Endel av dypdykkerne burde selv være klar over at det fantes andre faremomenter enn bare trykkfallsyke og ulykker, – da det var kjent i miljøet – men tok sjansen fordi betalingen var så høy. De har angret seg siden.

Staten har det øverste ansvaret etter mitt syn, og bør betale en klekkelig erstatning uavhengig av tids- og årsaksforhold så lenge skaden er relatert til dykking på særlig store dyp.

Du kan skrike og skrike og gjenta til det uendelige, men du har ikke påvist at Staten bevisst har løyet. Du burde heller tatt tak i det objektive ansvaret, og den skade som er påført ved at Staten gjennom departementet har vært så skjødesløs og uetterettelig. Veien rundt bevisst løgn vil du aldri nå i mål med med mindre saksbehandleren selv innrømmer skyld, og du ser uendelig naiv som tror noe annet.

Din fremlegging, merkverdige innblandinger, og påstander om bevisst løgn fra Statens side er bare egnet til å fordreie, avspore og skade dykkernes sak. Froskemannshenvisningen er direkte latterlig, og du spytter på alle som har vært dypere enn froskemannsnivå ved å linke den type arbeid til dypdykking, og de skader dypdykkingen har påført dem. Det er usaklig.

@Rimgrim: Hvis du synes det er lite imponerende å vise til egne venner, så bør du kanskje slutte å gjøre det selv?

Det ser ikke ut som om du har tenkt å slutte å feiltolke og stråmannsargumentere, og jeg har gått lei av å repetere meg selv til det kjedsommelige. Jeg velger derfor bare å konstatere at vi ikke har noen form for kontruktiv dialog her, og slutter av.

Anna,

Du tillegger meg stadig meninger det og de andre. Ta den lille detaljen om min innledende påkekning om at det manglet tabeller for aktivitetene og blant annet dette resulterte i forsøk, og justeringer basert på erfaring: Du vrir det til at jeg har påstått at du har sagt det motsatte: Du virker komplett blokkert for saklig informasjon.

På tross av at enhver kan lese seg til det motsatte sier du at jeg lyver.

De er åpenbart imbesil i denne saken, og jeg kan da bare dra slutningen at det gjelder øvrige spørsmål også.

Denne tråden burde være oppegående igjen…

Ja, det er jo helt horribelt hvordan Forsvarsdepartementet har durt i vei.

Det er ikke bare lenger snakk om at dykkerne skal ha erstatning, det bør snarest bli snakk om å rettsforfølge alle de i norsk forvaltning og høyesterett som åpenbart har trenert denne saken i årevis. Norge trenger ikke slike systemtro rævediltere for de bidrar svært negativt i vår kultur og utvikling. Få de ansvarlige navngitt og spred på nett! De skal vekk. Også de som bedriver tåkelegging av saken bør fjernes….

At “nordsjødykkerene” nå har fått gjennomslag og vunnet sin sak er meget bra !
Det som ikke er bra , er at det måtte ta så mange år og en nærmest umennesklig kamp
for å få tilkjent en fatteslig erstatning da sett opp mot den jobben de gjorde !
Krigsveteraner , inkl. krigs-seilerene og nordsjødykkerene er blitt behandlet på en måte
den Norske Stat burde skjemmes over !
Desse gruppene har virkelig kjempet for landet Norge , noe en ikke kan si
om de som ligsom har prøvd å styre dette landet !

Jeg er selv en av Pionerdykkerne,så jeg vet om dette.
Nå har vil jobbet med dette i 15 ÅR…i (2014).
Olja skulle opp for enhver pris,og da var det bare å hoppe i vannet.BASTA

@Rune Fardal: Så nå er du plutselig enig? Tidligere har du stilt deg bak Rimgrim sin stråmannsargumentasjom og stygge personangrep.
@Svein Sjøbom: Jeg ble tipset av en som hadde førstehåndskunnskap om saken. Vet at det du skriver er sant.
@Arne Hansen: Ja, det er ille!

Jeg blir forbannet på den uverdige kjekklingen på vegne av pioneerdykkerne. Jeg hører selv til den tidlige generasjon av pioneerdykkere, som drev på gjennom 70-tallet og inn i 80-tallet. Den gangen hvert eneste dykk var et eksperiment, og ukjent farvann.

Så tidlig som i 75 var jeg med på testdykk for å utvikle dykketabeller til bruk i Nordsjøen. Testdykk som ble gjennomført med 100% bendsrate. Formålet var å finne grensene for hvor raskt man kunne dekomprimere uten bends. For hvert dykk justerte man dekompresjonsprofilen inntil bendsraten sank. På det grunnlaget ble så den endelige tabell utarbeidet. Uten noe mer testing og utprøving ble så tabellen tatt i bruk. Første gang med fatalt resultat. Deretter ble den aldri mer brukt, og vi gikk tilbake til US Navy tabeller.

Det som er mest horribelt er at staten aksepterte at dykkeselskapene kunne drive på med denne praksisen. At staten aksepterte at dette var forretningshemmeligheter. De aksepterte at dykkerselskapene brukte korte tabeller i konkurranse med hverandre for å oppnå oppdrag for operatørene. Samtidig som operatørene forlangte “no cure no pay” kontrakter.

Pioneerdykkerne ble utsatt for kynisk kommersiell forretningsvirksomhet i regi av dykkerselskap og operatører. Med statens aksept og medvirkning. Det er de grusomme fakta, som ingen vil innrømme. Alle går rundt grøten.

I tillegg kommer de politiske beslutninger relatert til rask oppstart av oljeproduksjon og ilandføring av rørledninger, som skulle gjennomføres som besluttet, koste hva det koste ville. Til tross for at mange testdykk ble gjennomført, som dokumenterte de uakseptable konsekvensene. Dokumentasjon staten siden har gjort sitt beste for å gjemme bort, og tilsløre med svada.

For min generasjon av pioneerdykkere kommer i tillegg mangelen på adekvat teknologi. Fra midten av 70-tallet skjedde en veldig utvikling i dykketeknologien. Både med hensyn til den personlige utrustningen, kammersystemer og fartøyer. Den teknologi vi startet med var på ingen måte egnet for det vi ble satt til å gjøre i den første perioden. Det er også noe jeg anklager staten for å ha akseptert. De som begynte seinere får ha meg unnskyldt for å kalle dypdykkingen fra 80-tallet og utover for silkeføre i forhold til det “fucked up” føret vi måtte takle.

Det haster med å få rettferdighet, fordi det triste faktum er at når min generasjon fra tid til annen møtes nå, så er det i begravelser.

Men de store lønningene var det ingen son nølte med å stikke i lommen.

Penger leger alle sår heter det vel.
Jo mer man tenker på den påstanden, jo sannere blir den og villere blir den også

Det var gode penger å tjene som Nordsjødykker dengang,men i dag ser vi konsekvensene av det.
Jeg har påropt meg en masse plager,,,

“Men de store lønninger var det ingen som nølte med å stikke i lommen ", skriver C.Støeng .
Støeng , der finnes ikke et lønsnivå i noen bransje som er høye nok til å
erstatte menneskeliv og ødelagt helse !

Det har du sikkert rett i Arne,

Men det finnes massevis av farlige yrker hvor det ikke er den minste tvil om at risikoene involvert er lenket til de høye lønningene som følger med.
Dette var også sant for dykkerne. De viste at det var farlig og fikk av den grunn skyhøye lønninger som de stappet i lomma uten å mukke. Da nytter det lite å komme sutrende senere.
De jobbet frivillig og det var ingen som tvang dem til å ta jobben med fantastiske lønninger.

Jeg har selv et yrke som er plaget av senskader og det er noe jeg merker på lønningsposen, men eventuelle senskader er noe man må leve med, og det er ikke noe man kan komme og sutre om etterpå.

Da bør man helle gjøre karriere innenfor administrasjon eller andre mindre risikobetonede yrker.

Hva hadde Norge vert i dag uten olje og gass ?
Alle kan ikke sitte å rotne bort i en kontorstol og tro at verden lever av den slags !
Noen må ta drittjobbene for at vårt samfunn skal fungere !

Selvfølgelig må noen ta drittjobbene, men de få betalt for det og skulle ikke lønna være god nok, så er det ingen som vil gjøre jobben.
Dykkerne visste at det var risikabelt og det var soleklart at de ikke fikk astronomiske lønninger bare for moro skyld.
Om de ikke hadde gjort jobben, så hadde noen andre gjort den og Norge ville ha fått både sin olje og gass akkurat på samme måte.

“Om ikke de hadde gjort jobben , så hadde noen andre gjort den og Norge ville fått både sin olje og gass akkurat på samme måte ".
Ja og andre hadde lidd samme skjebne !
Hva ville hvert forskjellen ?
Maken til sneversynshet skal en lete lenge etter .
Viser også til saken om tannhelsesekreterene !

Dykkerne er ikke opplyst om hvr stor risiko de utsatte seg selv for, ettersom opplysninger bevisst er holdt tilbake. Det er fullstendig uakseptabelt. Jeg er selv hatt en jobb i over ti år hvor vi får risikotillegg, men det er ikke slik at arbeidsgiver holder tilbake informasjon om hva som kan skade oss. Tvert i mot gjør arbeidsgiver det de kan for å forebygge skader hos ansatte.

Vi fikk ingen besked om at dette var SÅ farligt,men da H.øre sprakk under et dykk tenkte jeg at DETTE får jeg føle senere,og det fikk jeg også..

At de fikk godt betalt er vel hevet over enhver tvil,MEN det er alikevel arbeidsgiver som skal stå ansvarlig for sikkerhet på alle nivå. Når man da som arbeids taker blir pushet inn i noe – med eller uten bedre vitende fra arbeidstakers side – så er detvel arbeids givers ansvar – og eventuelle erstatnings plikt

Var der noen som tidvis egentlig viste helt konkret hvem som egentlig var DEN ANNSVARLIGE ARBEIDSGIVER ?
Vi som var på supleyfartøyene hadde tidvis problem med det .

Alle viste at dette var meget farlig, og det var ingen hemmelighet at tabellene og all annen informasjon var i beste fall eksperimentalt. Akkurat derfor fikk de astronomiske lønninger ;-)
Det var en kjent risiko som de fikk meget godt betalt for.

Marinedykkerne,som jobbet for staten,hadde EN tabell,for dykking.
Vi yrkesdykkere hadde også en,men DEN var feil..
Så da så……..

Men lønningsposen var det ingen feil på, og ingen lurte på hvorfor den var så utrolig feit ;-)

Men er det ikke adskillig mer interessant å vite hvorfor tabellen til dykkerne var feil, “et hendelig uhell” eller bevisst handling?

Det blir fort litt konspirasjonsteoretisk ;-)

Ja enig i det, men dog et sentralt pungt

Vi var prøvekluter.Lønningene var da ikke SÅ feite.Vi hadde ca.kr.30.000 per måned,men ikke hver måned.
Det var hvor helding man var med “metnings-dykking”,og vanlige dykk.Jeg ble utslått i Åpen klokke,som det kaltes da..
Tabellene,? Ja disse Statsdykkerne skulle jo være SIKRE.De var jo ansatt og lærte,og de kunne jo få erstatning.Vi derimot, ÆH..Testfolk…
Om interesse;Les denne bok—

Kr. 30,000 var ca. det samme som kapteiner og Chiefer hadde på offchoreskipene på
den tiden !
Med andre ord , ikke så mye for dykkerene å rope hurra for !

Helt sant Arne…

Hvilke år er det vi snakker om?

Ta gjerne genomsnitts lønningen for et tilsvarende utdanning og ansvarsnivå fra disse årene. Da vet vi hva det hele dreier seg om.

USA: Arbeider på popcornfabrikk fikk 100 millioner for ‘popcorn-lunger’

En amerikansk arbeider på International Flavours and Fragrances og Bush Boake Allen i Missouri. Fikk 100 millioner kroner i erstatning for ødelagte lunger. Mannen hadde jobbet med å tilsette popcornet krydder og olje.

Erik People, en amerikansk fabrikkarbeider, fikk ødelagt lungene av å tilsette popcorn oljer og smakskrydder. Han kunne ikke lenger jobbe, og gikk til sak mot fabrikkeierne. Det resulterte denne uken med en erstatning på 100 millioner kroner.
Nå vil Peoples 30 kolleger også saksøke sin arbeidsgiver og forlange erstatning.

Norge: stortinget har vært så ""snille"" at de ga nordsjødykkere et tilbud om 2, 5 millioner for et ødelagt liv.

Vi snakker om årene 1965-85 .
Vil annbefale Støeng å lese bøkene , Den virkelige pioner , av Esten Fløystad , samt boken
Pionerene på Ekkofisk ,av Hanne Muller , samt Helge Ryggevik sin bok , Nordsjødykkerene .
Desse bøkene forteller meget godt og detaljert hva som foregjekk der ute !
Vis jeg ikke husker feil så omkom den første dykker i 1967 , en britisk ungdom på bare
23 år , og den første norske dykker som omkom mener jeg var i 1974 !
Vis Støeng er misunnelig på lønnene til desse mennesker som ofret liv og helse for at Norge
er det Norge er pr.i dag , så må jeg bare stille spørsmålet . Hvorfor tok ikke Charles Støeng
seg jobb i Nordsjøen ?.

Ja en månedslønning på 30’000 var nok bare barnematen på 60 og 70 tallet ;-)

Dykkerne visste utmerket godt at det var meget farlig og de nøt alle fordeler (lønninger inkludert) med dette. Da nytter det lite å komme sutrende senere.

Arnes beskyldinger om misunnelse er meget dårlig gjort, men viser oss tydelig på hvilken tynn is han må være når han ser seg nødt til å ty til slike tvilsomme og sjofle metoder.

Heldigvis så her jeg selv valgt et yrke som er både farligere og bedre betalt enn dykkere. Det finnes også de som sutrer om erstatning innenfor mitt yrke, men de er bare den vanlige delen av parasitter man dessverre finner overalt.

Hvorfor snakker du hele tiden om lønn ?
Du skriver at du selv har valgt et yrke som er både farligere og bedre
betalt enn dykkerene .
Hva er da vits med å vere misunnelig på desse dykkerene ?
Misunnelsen kommer jo tydelig frem i nesten alle dine innlegg !

Men kjære vene ;-)

Det er jo de høye lønningene som beviser at de visste at det var risikoer involvert.

Ingen betaler unødvendig høye lønninger og lønnsnivået var der for å få jobben gjort. Med andre ord, siden alle visste at det var risikabelt og at vi var innenfor det medisinsk ukjente, så ble det høye lønnsnivået nødvendig for å få folk til å ta risikoen det innebærte.

Det var ikke mye sutring da de fikk betalt for jobben de visste var risikabel, og da nytter det ikke å komme sutrende over en generasjon senere.

Det blir akkurat det samme i min yrkesgruppe.
Men det er dessverre de som sutret for 30 år som også sutrer i dag.

Problemet er ikke yrket og dets risikoer, men snyltere og grådige mennesker.

@Charles: Det er da mange eksempler i verden på mennesker som får skyhøye lønninger som ikke har en livsfarlig jobb. Ta for eksempel samfunnstopper som fordi de har blitt spesialister på juss og økonomi, evner å skumme fløten som ingen andre. Det sitter noen på toppen som har tjent seg rike på disse dykkerne også. Har du tenkt gjennom hvor mange kroner de skaffet for staten med sitt arbeid? Et rør i dypt vann som ikke fungerer, representerer enorme summer i forhold til tapt inntjening. Uten disse dykkerne, hadde ikke Norge sett ut som det gjør.

I tillegg har man det grunnfilsofiske spørsmålet:
Kan man måle verdien av et menneskeliv i kroner?

Jeg mener ikke det. Det er mange som gjør det, men jeg synes f eks at alle skal ha lik rett til lik behandling på sykehus uavhengig av sosial status eller størrelse på lommebok. Du ser ikke ut til å være enig i dette prinsippet – at menneskeliv ikke kan måles i penger. Tar jeg feil?

Nei , Anna Kathrine Eltvik du tar ikke feil !
Verdien av et menneskeliv kan ikke måles i penger .
I så fall har jeg stor intresse av å se den utrekningsmanualen .

Fra et moralsk standpunkt så kan vi nok ikke måle i kroner verdien av et menneskeliv, men det skjer uansett hver bidige dag over hele verden.
Bare spør et hvilket som helst sykehus, forsikringsselskap, eller sikkerhetsfirma. Noen liker det kanskje ikke, men slik er det bare

De vi på den andre siden utmerket godt kan måle, er risikoen for at menneskeliv kan gå tapt og de økonomiske implikasjonene det eventuelt får.

Velkommen til den virkelige verden.

Akkurat dette med å måle et menneskeliv i kroner og ører fekk jeg meget godt innsyn i da
min kone døde i 2001 , 54 år gammmel ! Gades Institutt i Bergen fastslo dødsårsaken som
grov lægetabbe ! 2,7 år med rettsak mot helsevesen , en sak som vi vandt , og derpå
erstsatningsutbetaling !
Da var det utrekningsproblemet for de som trodde de viste alt startet !
Velkommen til den virkelige verden , Støeng !

@Charles: Det at verden er slik i dag, medfører ikke at jeg bare innretter meg. Jeg vet at du har rett mht sykehusene, et blikk på denne artikkelen er nok. Hva skjedde med legeeden? Hvorfor har det blitt slik at vi mer enn noensinne måler mennesker i penger? Personlig liker jeg det ikke, og vil fortsette å kjempe mot det så lenge jeg har pust i meg.

@Arne Hansen: Dette var ikke bra. Du har sannelig gått gjennom mye. :-(

Arne,

Før det tar helt av og du flyter videre med dine småfrekke bebreidelser, la meg få gjøre en ting klinkende klart.

Jeg bryr meg overhodet ikke det minste om dine personlige tragedier og jeg synes at å bringe dem inn her er ganske ufint, og viser dessverre på en sørgelig måte at du tydeligvis vil sole deg i lyset av det. Ikke forvent noen medlidenhet fra min side. Vi har alle våre tragedier og jeg har også min dose som selvfølgelig overhodet ikke passer inn her.

Jeg kan bare håpe at du hadde nok anstendighet til å gi pengene til veldedighet (etter at advokatene hadde tatt sitt). Men helt ærlig, det er overhodet ikke mitt problem

Jeg er ikke politiker som Anna Kathrine, og behøver derfor ikke å smiske til mulige velgere.

Jeg forblir åpen til alle de hysteriske utsagn du måtte ønske å komme med, men ikke forvent noe falsk høflighet ovenfor diverse snyltere fra min side.

Hei Anna Kathrine,

Kjempe imot? OK men hva er det du egentlig vil?

Jeg håper at du forstår at det ville kjempe til siste pust (på et politisk plan) blir lite konkret.
Kampsaker er det ingen mangel på, det er løsninger, og da mener jeg løsninger for alle som vi sørgelig mangler.

Hva foreslår du? Gi mere erstattinger slik at vi kan etablere en klar pris? Det er jo helt høl i hue.

Charles Støeng skriver .
Jeg kan bare håpe at du hadde nok anstendighet til å gi pengene til veldedighet .
Til orientering . I Norge har vi et lovverk som i klartekst sier hvordan slike erstatninger
skal utbetales , der hvor det blant annet er barn i familien som kommer inn under
slike ordninger !
Min dypeste medfølelse over din sneversynhet !

Annonse

Nye bilder