Føler seg rundlurt av bank


I to år har Tom Skår aksjonert og kjempet mot Fana Sparebank, som han mener rundlurte en venninne. Om en uke skal det megles mellom partene.

Mange i Bergen har sikkert sett den iøyenfallende flåten som ligger i Vågen. Plasseringen er helt bevisst, ettersom Fana Sparebank har lokaler ved fisketorget.

Bakgrunn for konflikten
Bakgrunnen for konflikten var at en venninne av Skår to ganger har kausjonert for et aksjeselskap der han var daglig leder, Euro Fritid. Da hun solgte boligen sin, tok banken over 3 millioner kroner av salgssummen, hvorav vel 1,8 millioner kroner under dekke av kausjoner. Ifølge kvinnens advokat var den ene av kausjonsavtalene utgått på dato, mens den andre bare var en såkalt delkausjon. Kvinnen har følt seg tvunget til å gå til sivilt søksmål mot banken for å få pengene sine tilbake. Saken skal opp for Bergen tingrett 8. desember, men først skal altså partene megle (21.september).


Billedtekst: Tom Skår (Foto: Privat)

Advokat Hogne Sandanger mener at aksjonistens fremstilling stort sett er korrekt. Han sier seg helt enig i at hans kvinnelige klient faktisk er lurt. Banken på sin side har anmeldt Tom Skår for skremmende oppførsel, men ønsker ikke å uttale seg til media før meglingen.

Mye snusk i banknæringen
Tom Skår har en egen nettside, hvor han til nå har hatt 306.375 besøkende. Her legger han hyppig ut oppdateringer, og oppfordrer andre som har blitt lurt av Fana Sparebank om å ta kontakt. Han kunne kanskje med hell heller invitert alle som er lurt av en eller annen bank om å ta kontakt for det er sannelig merkelig praksis rundt om i banknæringen:


Billedtekst: Det går hele tiden forbi folk som kikker på flåten til Tom Skår.

Banker får altfor frie tøyler, og selv om tilstandene ikke er like ille i Norge som i resten av Europa (jfr.: den økonomiske krisen), så bør Norges finansfolk tenke seg bedre om. Mens profittjegere som regel slipper unna, så er det vanlige folk som Skår sin venninne som får regningen.

Trenden er dessverre fortsatt at bankene slåss om å få låne kunder penger.

Vist 2183 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Hvor mange ganger har Tom Skår nå blitt fengslet i forbindelse med denne saken? I tillegg har denne saken i følge medier, vært henlagt to ganger av politiet og en gang av finanstilsynet. Jeg er ingen fan av den store stygge ulven men jeg syntes denne saken er veldig skjevt fremstilt og jeg har ikke så mye tro på hva mister Skår sier.

Hvor mange ganger han har vært fengslet, er ikke relevant. Etter hva jeg har forstått, så er det fordi han har delt ut flygeblad. Det at han ikke er villig til å gi opp, synes jeg sier en del. Det er liten tvil om at han ikke ønsker å la sin venninne i stikken, og kjemper for at rettferdighet skal skjeførst og fremst på grunn av henne. Det er mye penger det er snakk om, så det er rart saken har vært henlagt etter min mening.

Hvem som til syvende og sist har rett, tror jeg dog vi begge klokelig skal overlate til rettsvesenet å finne ut av.

Jeg ble i januar 2010 anmeldt og pågrepet for å spre usannheter om Fana Sparebank i forbindelse med denne saken. Etter at jeg kunne føre glassklare dokumentbevis på at banken hadde gjort feil, har det ikke vært noe progresjon i politiets “etterforskning” mot meg. I følge politiet var dette første gang noen hadde blitt arrestert for mistanke om brudd på Strl §390a, og merk deg at jeg fremdeles er en fri mann på tross av at informasjonskampanjen min nå er mye mere synlig en tidligere. Plakatene er større, tydeligere og jeg har i tillegg fått uttrykke meg på bt.no med mine påstander. Dersom det var grunnlag for fengsling i januar, burde det definitivt være det nå. Dersom politiet hadde hatt like liten tro på det jeg sier som du har, er det vel på høy tid at de aksjonerer? En biltyv som stjeler igjen og igjen, blir til slutt sittende i varetekt til saken kommer opp. Det er ikke slik at man bare blir pågrepet første gangen, og så lar politiet deg fortsette å stjele dyrere og dyrere biler. Kanskje til og med politiet også har innsett at det jeg sier er riktig, og dermed lar meg fortsette?

Når det gjelder politiets henleggelse av min anmeldelse mot banken, så tror jeg de aller fleste forstår at det nødvendigvis ikke betyr at banken har gjort alt riktig. Vi leser stadig vekk om offer som har anmeldt saker hvor både gjerningsmann er identifisert, motiv er avklart og bevisene glassklare, og hvor politiet henlegger sakene. Dette på grunn av ressursmangel el.lign. Det er ikke dermed sagt at gjerningsmannen ikke har gjort noe, men vedkommende slipper hvertfall unna, og offeret blir indignert over behandlingen.

Finanstilsynet har aldri hverken vurdert eller henlagt denne saken, så hvor du har det i fra er uvisst. Bankklagenemda har heller aldri henlagt saken, men de har henvist den til behandling i domstolene. Ingen av de har noensinne tatt stilling til bankens evt brudd på straffeloven.

Dersom du vil så tvil om min troverdighet i denne saken, tror jeg ikke ditt innlegg hjelper. Min påstand er fremdeles den samme: Fana Sparebank har brutt loven, og dermed lurt en kunde for større beløp. Har du faktaopplysninger eller dokumentasjon som tilsier noe annet, anbefaler jeg deg om å oversende disse til kausjonistens advokat, slik at hun slipper å sløse vekk mere penger på dette. Hun har allerde brukt over 500.000,- på å få et fornuftig svar fra banken, uten at det har hjulpet særlig.

Jeg lurer på en ting: Når man er kausjonist, skal man ikke ha beskjed på forhånd om en bank mener de har rett på penger som kausjonisten har garantert for? Det virker underlig om man bare kan forsyne seg av penger uten å gi beskjed først.

Det er korrekt Anna. Og det hele er underlig.

Banken kan kreve at du innfrir kausjonsansvaret dersom en av de følgende situasjonene foreligger:
  • banken har tatt rettslige skritt mot lånetakeren for å få tvangsgrunnlag,
  • banken har begjært utlegg mot lånetakeren,
  • det er gått minst 3 måneder etter at banken har begjært utlegg i pant som lånetakeren har stilt som sikkerhet,
  • det er åpnet gjeldsforhandlinger hos lånetakeren, og betalingsutsettelsen etter gjeldsordningsloven eller konkursloven er utløpt, eller
  • lånetakerens bo er tatt under konkursbehandling

Låntager bør jo i tillegg ha misligholdt lånet. Ingen av disse situasjonene forelå i denne saken. I tillegg ga bankens saksbehandler (som i ettertid er avskiltet…) på forhånd opplysninger til kausjonisten som tilsa at kausjonene ikke lenger var aktuelle. Alle forhold lå altså tilrette for et perfekt “kupp” fra Fana Sparebank.

:)

Gratulerer! Banken krøp altså til korset på forliksmøtet, og din venninne får nå tilbake pengene hun rettmessig skal ha. Flott!

Annonse

Nye bilder