To dødsfall på ti år, og fremdeles skjer ingenting


Billedtekst: Med ti års mellomrom døde disse jentene på rømmen fra Barnevernet. Til venstre ser vi Siv Inger Moberg (16), til høyre Ragnhild Embla Helsengren (15).

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken avbøt ferien sin da Ragnhild Helsengren døde av overdose 31. juli i år. Hun var i liket med Siv Inger Moberg, under barnevernets omsorg. I kjølvannet av tragedien, var han raskt ute og lovde endringer. Nå har to måneder gått, og fremdeles har ingenting skjedd.

Vi som jobber innenfor barnevernet vet at to måneder kan være fatalt. En ungdom kan på den korte tiden utvikle et rusmønster som er totalt selvødeleggende. Derfor er det ikke bare demotiverende å konstatere at tingene er som før, men det er trist også. Vi jobber jo for å hjelpe barnevernsbarna på best mulig måte, og det gjør vi ikke nå.

Egne rusinstitusjoner
Lysbakkens tanke om å styrke rustilbudet for barnevernsbarn, er god. Det ville betydd mye om det kunne vært et tydeligere skille på institusjoner for rusmisbrukere og de som ikke ruser seg.

Når barnevernsinsitusjoner fungerer som utklekkingsanstalter for fremtidige narkomane, så holder det ikke mål.

Problemet er at det ikke har kommet institusjoner hvor man kan sende de som har problemer med rusmidler enda. Det går ikke rykter om at det er på gang heller. Det som derimot har manifistert seg, er en urokkelig tro på at fosterhjem er bedre enn barnevernsinstitusjoner. Derfor har man nå begynt å legge ned institusjon etter institusjon, og satser på hjemmebaserte, billigere tilbud. I landsdelen som Ragnhild bodde i, er det verst. Her kutter man hele 134 millioner kroner.

La det ikke være tvil: At man nå snakker seg varme om fosterfamilier, handler først og fremst om penger, ikke forskning.

Mange fosterfamiler sprekker når de opplever at det er tøffere enn de trodde å ha barnevernsungdommer med adferds- eller rusproblemer boende hjemme. En del fosterfamilier takker til og med nei til forespørsler, fordi de ser de ikke er i stand til å takle utfordringene som venter. Hvor skal man gjøre av alle ungdommene som trenger omsorg, hvis det ikke er plass hos hverken fosterfamilier eller på institusjoner? Vi skyver en diger og unødvendig regning inn i fremtiden.


Billedtekst: Barnevernsforsker Lars B. Kristofersen advarer mot skjev forskningsbruk.

Uheldig bruk av data
Nova-forsker Lars B. Kristofersen, mener det er uheldig hvis regjeringen bruker levekårsforskning til å legge ned institusjonsplasser i barnevernet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet argumenterer for å redusere bruken av institusjoner. Statssekretær Henriette Westhrin (SV) viser til forskning som sier at det går bedre med de barna som har vokst opp i fosterhjem enn med de som har vokst opp i institusjon.

Men ifølge Kristofersen kan ikke de to gruppene stilles opp mot hverandre. Forskjellen i levekår mellom de som har vokst opp i fosterhjem og de som har vokst opp institusjon er så liten at det ikke kan brukes som argument til å redusere institusjonsbruken, ifølge Kristofersen.

Det store spranget er mellom oppvekst under barnevernets omsorg og vanlig oppvekst, ikke mellom typen omsorgstiltak.

Forskeren sier det faktisk så sterkt at hans forskning er misbrukt. Politikerne burde etter hans mening heller bruke forskningen til å bygge ut både fosterhjems- og institusjonsplasser. Og ikke minst ettervernet, som nesten ikke har økt siden 2005.

Løsningen er altså ikke å legge ned barnevernsinsitujonene, men heller bygge dem ut og i sterkere grad drive etter prinsipp mellom å skille rusklienter fra andre. Det beste for ungdommer med rusproblem, er å få omsorg fra personer som har høy faglig og/eller erfaringsmessig kompetanse.

Det er forferdelig trist at to skjønne jenter har dødd under barnevernets omsorg på ti år. Kanskje det også er på tide å ta innover oss at vi hadde hele 3201 narkotikadødsfall i Norge mellom 1998 til 2008? Disse tallene vil ikke bli bedre om ikke beslutningstakende politikere tar rus- og barnevernspolitikken mer på alvor. En del av de som dør når de er over 18 år, har nemlig vært under barnevernets omsorg tidligere. Sviket er derfor større enn det som ble utvist ovenfor Ragnhild og Siv Inger.

Vist 593 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder