Ja til mobbe-bøter


Barneombudet Reidar Hjermann vil dele ut bøter til skoler som ikke klarer å få slutt på mobbing. Omsider tok han bladet fra munnen. Altfor lenge har barn blitt utsatt for fysisk og psykisk terror uten å bli tatt på alvor.

Noen skoler er flinkere enn andre til å ta dette problemet på alvor, men det er ikke godt nok. Mobbing kan i verste fall føre til at barna får varige, psykiske skader. Noen velger endog å ta sitt eget liv. Da er det ikke for drøyt å dele ut bøter til skoler som ikke passer godt nok på.

En skal selvsagt ikke glemme at også medelever og foresatte har et ansvar, men skolen kan uten problemer innarbeide en rutine som impliserer alle involverte parter. Nå er det på tide å sette foten ned en gang for alle. Mobbing er en ukultur som må bort!

VG har satt i gang en aksjon på Facebook, og en kan melde seg inn i gruppen her.

Vist 245 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Jeg husker på skolen for mer enn 30 år tilbake når det gjelder mobbing. Da var den synligere og langt mer åpenlys enn i dag, særlig blant gutta. Hele klassen merket det når noen begynnte å mobbe eller slenge sytgt med leppa. Mens lærerne brydde seg ikke i den grad om det, det hendt de mobbet med også.

Nå ettersom utviklingen og teknologien har gitt mange nye skjulte muligheter der en dekker seg bak ord, så endret mobbingen seg. Husker før kalkulatoren kom, då måtte vi kunne hele gange tabellen uten at så glømte vi oss helt ut når den kom. Sånn har det blitt for mange som ble mobbet og fikk en tøff oppvekst på skolen for jeg tror de fleste har vært utsatt for eller har hengt seg på eller startet mobbing imot andre.

Jeg tror på holdningskapende arbeid og at det er viktig at mobbingen stoppes for det er ikke alltid at alle liker å bli gjort negativ oppmerksomhet imot eller bli kalt for noe. Å gi barn bøter syntes jeg ikke noe om fordi det er barn skaper uønsket effekt. Men når det gjelder data teknologien så kan en idag velge sine venner i utstrakt grad slik at mobberne slipper ikke så lett til som på facebook, mens via mobilen er tingene ubegrenset og mer problematisk.

Nå kommer mye an på hvordan en tolker mobbing og selv tar ytrringene som måtte komme imot en for en spøk kan fot bli til mobbing også, mens grensen må går der en føler seg trakkassert og blir utsatt for verbale overgrep.
Nå kan en med mobil telefoner utestenge tlf nr fra sånne tapere som mobber andre sånn at det kan begrenses.
Ellers så begynnte mobbingen historisk på 50 og 60 tallet mer med kalle navn som ofte var mer tjommslig også, mens det gikk over i kalle navn som ble for negative.

@Stig; Jeg er ikke tilhenger av å gi barn bøter, men skolene. Forøvrig er jeg helt enig mht den digitale verden. Det er mange som driver og henger ut andre via mobil eller Facebook. Vet om en gutt som blir mobbet av rundt førti medelever på Facebook, og skolen rydder ikke opp til tross for at de har fått beskjed… Den skolen fortjener en bot og vel så det. De kan ved enkle grep innarbeide rutiner som impliserer alle involverte parter, men velger å gjøre ingenting. Det synes jeg er rått.

Det er en ting som undrer meg, hvorfor snakkes det kun om mobbing i skolen?
Hvor er rollemodellene?
Det mobbes på nett og det mobbes på arbeidsplasser.
I det store og hele får dette fortsette med liten motstand.
I min tid på skolen, var ikke mobbing oppfunnet, men jeg ble ertet og det ble ironisert over meg av lærer.
Det er velkjent at i arbeidslivet er ledere de største mobberne.
Trakassering og utestenging fra oppgaver er vanlig fra usikre ledere.
Det er såkalte komikere som lever av å sjikanere kjente personer, folk ler i salen.
Jeg tror ikke vi kommer i mål i kampen mot mobbing, hvis ikke rollemodellene, de voksne, begynner først.
Om det er mulig gjenstår å se.
Vi har på mange områder fått et ”jeg” samfunn.

Det mobbes på Sosiale medier, Norges Beste Blogger måtte slette Bloggen sin på Grunn av Mobbing

På arbeidsplassene blir mobbeoffere ofte et offer,en hoggestab og mobbing er en form for maktovergrep fra en eller flere imot en person. På skolen henger en ofte seg på mobberen fordi det er der makten er og populariteten.
Om det er skolen som skal få bøter om elevene mobber blir jo et forkjøvet ellement for mobbing foregår mer i det skjulte. Baksnakking er en for mobbing og er for noen en som stikker hull på en dun pute og drysser det ut i det fri. Ikke lett å fange opp og stoppe det negative vonde som ble sagt om en som gjerne kan være løgn og en vond sannhet. Blant jenter er dettte fenomenet mer som smisking,tisking og utfrysing.

Nå har Utdanningsdirektoratet nettopp besluttet å stanse støtte til mobbekampanjer. : (

Ja, en fant ut at kampajene ikke virker, fordi de mobbingen er mer usynligjort enn før.

@Stig: Jeg synes dette blir helt feil å si. Hvis mobbingen er mer usynliggjort eller skjer på andre arena, så må en tenke annerledes og følge opp slik at det hjelper. Det du skriver om rollemodeller etc, er jeg veldig enig i, men en kan få mye til ved å tenke nettverk og tettere samarbeid mellom skole og hjem.

Jeg ble selv mobbet da jeg noen år bodde på Os. Det var en grusom tid. Det som hjalp, var at skolen fikk vite om det via mine foreldre, og tok affære. Åpenhet og samtaling i klassen mens alle var til stede, gjorde susen. Å si at en ikke har tro på mobbekampanjer fordi den usynliggjør mobbingen, er nesten det samme som å gi opp. Det bør man aldri gjøre.

Anna, dette er ikke sånn 100% vanntett med kun en strategi med holdningskapende arbeid på skoler og ellers. Idag skjer mye via mobil verden og data, mest mobil tlf bruken. Derfor har mange skoler innført forbud imot mobil telefoner med eks kamera.
Også ellers så er baksnakking, utstøting,utfrysing og få venner til å snu ryggen til en for de er utspekulert. Hvem sente bilder av den og den, filmer av den og den fra ulike pinlige eller ekle situasjoner osv. Det er ikke tøffingen lengre som hevdet seg over alle som før da jeg gikk på skolen og så mobbingen foregå.
Nå er det den som smiler en opp i ansiktet som virker OK, så bruker seg imot en overfor andre. Derfor må skolene legge om måten de forsøker å stoppe mobbingen og plagingen av enkelte barn og unge.
Jeg tror at i grunnen bør skolensområdet være fri for mobil telefoner og kamera i skoletiden og ellers bør en vurdere å stenge ned alle sosialemediene på skolene og la lærere få ubetinget tilgang til det som spanes opp i miljøene. Det kan virke for kontrollerende overfor barn og unge, men muligens sterkere lut må til enn å bruke penger på kampanjer som ikke virker. Jeg tror neppe at det sluttes med å bedrive med holdningskapende arbeid for det skjer i dag på nettet og er på gang, men det er heller ikke nok. Faren er at vi får flere unge som begår selvmord eller havner ut i psykosomatiske kriser.

@Stig:

Derfor må skolene legge om måten de forsøker å stoppe mobbingen og plagingen av enkelte barn og unge.

Akkurat. Og støtte fra Utdanningsdirektoratet kunne finansiert en effektiv kampanje hvor man tenker nytt. Forøvrig er jeg 100 % enig om det du skriver i forhold til mobiltelefoner. I dag har det blitt slik at alle snakker om å ha en mobiltelefon som en ukrenkelig rettighet. Forbausende få snakker om fornuftig bruk og ansvar knyttet til mobilbruk.

På skolene svirer tlf nr rundt fra den ene til den andre og havner i feile hender, da blir en mobbet. Anna, det er alltid endel som bruker mobil telefonen under ansvar og med fornuftighet selv blandt barn og unge. Men så har vi de som ødelegger som sprer bilder,filmer og dritt meldinger rundt om andre som en mobber eller flamer (flammer på engelsk, utrykk) som de kaller det.

Det samme kan en si om datamaskin bruk og sosiale medier som blir misbrukt til å mobbe og sende rundt stygge ting om andre elever. Derfor er det ikke lett å begynne å gå rundt å be elevene om å opptre ansvarfullt og respektfullt overfor med elever for en ser ikke hvem som begynnner fordi de gjør seg anonym på egen mobil tlf.
Da kan en kun ta mobil selskapet for å finne ut hvem som sente meldingen og da må en ha politiet og en dom i retten for å få det ut.

Det er her data lagrings direktivet kommer inn for politiet, at de ønsker mer tilgang for å stoppe kriminalitet. På ungdomstrinnet foregår der også fester med narkotiske stoffer i omløp som kan ødelegge elever ved å gjøre de avhengig sterkere dop eller brukere av hasj. Sånt sprer seg via mobilbruken og bilder/bilder fra fester der den unge er totalt drita/ruset blir ofte spredd om de trekker seg fra miljøet eller festen.

Annonse

Nye bilder