Orange Helse A/S under lupen


NRK avdekket nylig at det Bergensbaserte selskapet Orange Helse A/S ikke betaler sykepleierne de ansetter tarifflønn. Man har faktisk lønnet sykepleierne så dårlig som 60 kroner timen. Det var derfor betimelig å stille byråd Hilde Onarheim et skriftlig spørsmål sist Komite for Helse og sosial hadde møte på rådhuset i Bergen:

Skriftlig spørsmål til byråd Onarheim om Orange Helse A/S fra Anna Kathrine Eltvik®:

Om forholdene for ansatte i Orange Helse A/S
Den eneste private leverandøren av hjemmesykepleie etter avtale med Bergen
kommune, er nå Orange Helse AS. Dette selskapet eies av Orange Group AS, som
igjen eies av Orange Desmet Invest Ltd, RL Invest Ltd, Brio Invest Ltd, Haukedalen
Invest Ltd og Vikas Gulaty. De eierne som framtrer som engelske Ltd, er
norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) med adresser i Bergen. Denne
organisasjonsformen – at nordmenn registrerer et britisk Ltd med helt ned til ett pund
som aksjekapital for så å drive sin virksomhet i Norge, er en organisasjonsform som
etter hvert er blitt temmelig beryktet.

Orange Helse AS bruker i stor utstrekning sykepleiere fra de baltiske landene, og
selskapet driver kursvirksomhet i Litauen og Latvia for å klargjøre sykepleiere derfra
til arbeid i Norge. Dette er en driftsform som brukes av en del selskaper som leverer
arbeidskraft til helsesektoren i Norge. Det er en del eksempler fra firmaer som driver
på denne måten, på at deres ansatte blir trukket i sin lønn for ganske store beløp som
hevdes å være til dekning av boligutgifter her og til betaling for den tidligere
kursdeltakelsen i hjemlandet. På overflaten kan det da se ut som om de mottar en
timelønn som er vesentlig større enn den de faktisk mottar.

Det er også en del eksempler på at selskaper som driver på denne måten, får et ”tak”
på de ansatte slik at de ikke kan slutte før de har betalt tilbake det kursingen koster. I
slike tilfeller har de ansatte ikke tariffavtale. Ved kontroll vil slike selskaper da ofte oppgi
den offisielle timelønnen før disse trekkene er foretatt, slik at fasaden ser vesentlig bedre
ut enn virkeligheten.

Spørsmål:
Har Bergen kommune foretatt kontroller av en art som vil avdekke eventuelle
driftsforhold av den typen som er beskrevet her? Hvilke undersøkelser er i så fall
foretatt, og på hvilken måte har man gått fram for å få eventuelle bakenforliggende
forhold belyst, f.eks. eventuell betaling for kursdeltakelse i hjemlandet og eventuell
betaling for bolig her?

Byråd Hilde Onarheim besvarte spørsmålet slik:
Orange Helse har kontrakt med byrådsavdelingen om levering av hjemmesykepleie i
henhold til vedtak. Byrådsavdelingen har flere ganger vært i kontakt med Orange
Helse i forbindelse med avklaring av spørsmål knyttet til lønn, arbeidstid og pensjon.
Kontakten har vært i form av besøk, på telefon og ved e-post. Vi har fått tilgang på
gjeldende tariffavtale, sett lønnsslipper og fått utdypende svar på e-post.

Sykepleierne i Orange Helse har et lønnsnivå som ligger høyere enn den tariffavtale
NHO Service har inngått med Fagforbundet for privat sektor. Den turnusen de ansatte
arbeider etter, synes også å være innenfor de rammer som fremgår av
Arbeidsmiljøloven.

Når det gjelder pensjonsforholdene, så er ingen av sykepleierne
innmeldt i KLP. Dette har de avklart med NHO og KLP som hevder at vikarbyråene
ikke er å anse som helseforetak og dermed er unntatt fra kravet om at sykepleiere skal
være medlem av KLP. Vi stiller oss tvilende til denne forståelsen siden Orange helse
leverer helsetjenester til våre innbyggere i henhold til vedtak, og dermed i denne
sammenheng ikke kan sees på som et vikarbyrå. Vi har bedt Orange Helse avklare
dette forholdet på nytt.

Når det gjelder kostnader knyttet til norskopplæring og reise/overnatting i Bergen for
de baltiske sykepleierne, så betales dette for ved trekk i lønn. Vi har imidlertid vansker
med å vurdere rimeligheten i de trekk som blir foretatt, men har heller ikke grunnlag
for å hevde at disse lønnstrekkene er urimelige. Sykepleierne trekkes kr 12 pr arbeidet
time til totalkostnadene på 22000 kr er tilbakebetalt, kr 15000 i kurskostnader og kr
7000 i lønnsforskudd under kurset. Normal tilbakebetalingstid blir ca ett år.

Reisekostnader tur/retur Baltikum betales ved trekk i lønn på 22 kr pr arbeidet time.
Orange Helse ordner reisene og betaler boutgiftene i Bergen, inklusiv møbler, TV,
bredbånd, osv. Mat dekkes av den enkelte. Det skal foretas et tilsyn hos Orange Helse
den 22. mars der bl.a. dette vil bli tema.

Vist 2927 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Sjokkerende, men ikke uventet i disse “ulvetider”. Helsebyråden prøver å svare nøkternt, men det er høyresidens politikk som fører til dette. Det begynner å bli standard at kommersielle selskap som har sugerør i kommunekassen er eid av investeringsselskap uten faglig interesse eller mål for eierskapet. NUF`erne er jo opprettet med det for øye om å unngå skatt og andre forpliktelser overfor fellesskapet. Vi bør tipse Arbeidstilsynet (og Dagsrevyen..) om dette.
Dessuten bør det startes en velgeraksjon for å bryte avtalen med Orange. I september må dagens profittbyråd ut!
Pengene som i dag går til private, må brukes til å sørge for flere heltidsstillinger og en god, kommunal vikarordning!
Blir det et rødgrønt alternativ, må Rødt ha som kriterium for å støtte det at alle kommersielle forlater byen vår.

OM ALERIS

27.februar skriver BT i lederen at det offentlige må styrke sin kompetanse og kontroll ved kontraktsinngåelse med kommersielle selskap. Først når dette er tilfredsstillende kan det bli et velfungerende marked, i følge BT. Men er det virkelig så enkelt?
Adecco, men også Aleris og Orange som driver henholdsvis sykehjem/sykehus og hjemmesykepleie i Bergen har som mål å gi utbytte til sine aksjonærer. For eksempel er Aleris Helse og Aleris Omsorg eid av et holdingselskap med en omsetning i 2009 på 3,3 milliarder kroner i Skandianvia. Aleris Holding er et uoversiktlig firma med fem underselskaper og er eid av et investeringsselskap med virksomhet i Europa, USA og Asia. Investeringsselskap har kun finansielle, og ikke faglige interesser. Selskapet som heter Investor kjøpte, i følge sammenslutningen For Velferdsstaten, Aleris Holding i 2010 for 4,4 milliarder svenske kroner. Dette ble neppe gjort fordi Investor er så opptatt av helse og omsorg. Nei, det er fordi offentlige tjenester er blitt en melkeku. I 2008 var det norske konsernbidraget til det daværende svenske investorselskapet (EQT III) 28,5 millioner kroner. Selskapet er registrert i skatteparadiset Guersey. Nåværende eier, Investor benytter seg av skatteparadiset Sveits, i tillegg til Guersey. Hvor mye av våre skattepenger skal havne som utbytte i skatteparadis?

På Aleris`sykehjem i Bergen er det avvik for innrapportering av pensjon og fagforeningskontigent. I følge Sykepleieforbundet, tjener deres medlemmer opptil 30.000 kroner mindre enn sykepleiere på kommunale sykehjem. Er det pengene Aleris sparer på å bruke NHO Service sin tariff som ender opp som utbytte? Er det slik de kommersielle vinner anbud?
Det er sløseri å bruke store summer på å kontrollere selskaper som er notoriske profittsøkere og lovbryteremmune. La oss heller bruke pengene på en oversiktlig måte i kommunal eller ideell drift og bryte kontrakten med kommersielle selskaper.

De har 80 kr timen og 10 kr i tillegg jobber dobbel vakter og ganske mye bor i en bolig med vegg til vegg rom som det blir masse trafikk ved vakt skifte i boligen og de er trøtte og sover når de er på vakt spesielt sykehjem og og ved nattarbeid. Først og fremst kan nesten ingen av de snakke norsk og brukerne / pasienter sliter med å forstå.

Dette er totalt uholdbart! Jobber du selv på et sykehjem?Det er viktig at ikke slikt fortsetter. Om ikke man våger å stå frem i pressen, kan man kontakte Arbeidstilsynet.

Har hjemmesykpleierne i Orange Helse 80 kr.timen, eller er det pleierne på Aleris sine sykehjem det er snakk om? Uansett er jo dette helt horribelt, og ikke minst ulovlig! Kan vi gå ut i media med dette? Personlig har jeg endel overskudd til å slkrive leserinnlegg for tiden..Er Fagforbundet og/eller Sykepleierforbundet tipset? Jeg regner med disse “slavene” ikke er fagorganisert

Annonse

Nye bilder