Kjøpepress, mobbing og prostitusjon greit for Høyre, KrF og FrP?


Billedtekst: Illustrasjonsfoto fra SBS Television.
I fjor kunne nestleder ved Barnevernvakten i Bergen, Margun Soltvedt fortelle at ungdommer ned i 13-årsalderen prostituerer seg for å få penger til narkotika. Dette er dessverre ikke det eneste ungdommer selger sex for. En rekke av landets største aviser har skrevet om at en del tenåringer prostituerer seg for å få råd til dyre merkeklær og andre materielle ting.

Onsdag 11. mai hadde Komite for helse og sosial møte på rådhuset. Der tok man blant annet opp den meget viktige «Plan for bedre seksuell helse 2011-2014». Torstein Dahle foreslo på vegne av partiet Rødt det på side 20 under avsnittet skole, legges til et ekstra målpunkt: «Øke bevisstheten blant de unge om farene knyttet til prostitusjon».

Nulltoleranse for kjøpepress og mobbing
Rødt ønsket videre at det ble satt i gang en informasjonskampanje rettet mot skoleelever, og at de øverste klassetrinnene i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole skulle siktes inn som målgruppe. I denne kampanjen burde man legge vekt på at det i Norge er forbudt å kjøpe sex, at prostitusjon er knyttet til en rekke negative helsefaktorer, som for eksempel høy fare for seksuell smitte, voldsovergrep, psykiske seinskader, menneskehandel/skruppelløse bakmenn – og at derfor er nulltoleranse for kjøpepress og mobbing i forbindelse med dyre moteklær eller andre dyre ting.

Støtte fra Ap og SV
Rødt fikk medhold fra SV og Ap, men Høyre, FrP og KrF stemte mot. Kanskje ikke så rart at FrP løper de frie markedskreftenes ærender, men hvor tok de verdikonservative prinsippene i KrF og Høyre veien? Er det slik å forstå at Høyre og KrF synes det er greit med kjøpepress, mobbing og prostitusjon blant tenåringer?

Allerede i 2003 gikk BI-forskeren Trond Blindheim og daværende barneombud Trond Waage hardt ut mot landets politikere og krevde strakstiltak. Blindheim satt i et utvalg utnevnt av Barne- og familiedepartmentet, hvor et av forslagene man kom frem til, var å styrke forbrukerundervisningen i skolene. Nå er vi i 2011, og ingenting har skjedd. Rødt er det eneste partiet som helt konkret har foreslått å gjøre noe, men vi blir atter bare maktesløse vitner til at de blå partiene ikke er sitt ansvar bevisst.

Verdikonservativ?
De unge er mer utsatt for påvirkning enn andre, og lar seg lettere forlede enn andre. De unge er heller ikke alltid klar over hva dårlige valg kan føre det – det er nettopp derfor vi som er eldre og klokere skylder å veilede dem. Kanskje noen og enhver burde begynne å tenke gjennom at det er de samme ungdommene vi i dag svikter, som senere skal ta vare på oss i alderdommen. Å være verdikonservativ betyr mer enn å nikke gjenkjennende til myntenes rasleklang, det betyr også at man tar vare på god og gammeldags moral. Noen ser ut til å ha glemt det.

Vist 386 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Kapitalismen; frihetens paradis? Det var visst noen høyreideologer som påsto det.. Det riktige er nok at systemet vel så mye bidrar til tvang for individet. For å si det litt pompøst; det er tykkelsen på pengeboken som bestemmer vår verdi i samfunnet.

Det er trist at en ikke evner å ta bedre vare på den oppvoksende slekt. Selv i konservative Storbritannia har man innført skoleuniformer, blant annet for å spare de unge for kjøpepress og mobbing pga klesdrakt. Sier ikke nødvendigvis at dette er veien å gå i Norge, men en bør ihvertfall gidde å vise at en bryr seg.

Innfører man skoleuniform så vil smykker, klokker, bling, etc. være det som viser status der nest. Det… fungerer ikke.

Helt klart synd at de oppvoksende generasjonene ikke tas bedre vare på. Det er som en gartner som har et høyt priset tre, han pusser og pusser løv og steller med grener, men roten lar han råtne…

Jeg mener vi også burde lære barna, helt fra barneskole, om krisesentre, at der er de alltid trygge hvis de føler seg utrygge i sitt eget hjem eller på noen annen måte. Bedre at barn tar kontakt med krisesentre og at barnevernet så kobles inn enn at barn blir gående i en utrygg situasjon.

Alt for mange voksne glemmer hvordan det er å være barn og tror de har det lettere enn de har det.

@Gandalf: Altfor mange voksne ser på barn som en potensiell kjøpegruppe og ikke barn.

Forøvrig kloke betraktninger du kommer med, helt enig med deg.

Annonse

Nye bilder