Tigging: Å dele byen i soner løser ingenting


Mandag 29. august kunne man lese i BA at Høyre vil ha tiggefrie soner i Bergen sentrum. At de i det hele tatt våger å mene noe om saken, er nesten beundringsverdig. Det er nemlig det sittende byrådet som er skyld i at politi, Utekontakten og påtalemyndighetene ikke lenger samarbeider om å stoppe menneskehandel.

Det er ikke en gang et år siden riksmedia kunne fortelle at Bergenspolitiet avslørte flere menneskehandlere enn politiet i hele resten av landet gjør til sammen. Over halvparten av landets rettskraftige dommer mot menneskehandlere stammer fra Bergen. Det hele begynte da en 13 år gammel jente ble pågrepet for butikktyveri i oktober. Hun fortalte da at foreldrene hennes hadde solgt henne for 1000 euro. Hun ble tatt hånd om av barnevernet. Til tross alle sakene som ble rullet opp gjennom den såkalte “Bergensmodellen”, fant H, FrP og KrF det for godt å stanse det vellykkede prosjektet. Det har blant andre politiet stilt seg undrende til.

Mener ikke Rødt noe?
Ofre for menneskehandel brukes til tigging, stjeling, distribusjon av narkotika og prostitusjon. Det er forferdelig tragisk at mennesker utnyttes økonomisk på en slik kynisk måte, og nettopp derfor blir det helt feil å innta et likegyldig standpunkt. Leser man omtalte reportasje i BA, så kan det se ut som om Rødt har gjort nettopp det. Der står det:

Nevner ikke tigging i sitt program, men vil avskaffe fattigdom, blant annet ved å øke sosialhjelpssatsene, øke barnetilleggene med 1200 kroner per barn per måned, og reversere kuttet i 80%-regelen.

Dette er dog ikke det eneste Rødt vil gjøre. Under punktet “Helse og sosial”, kommer det frem i et eget kulepunkt at Rødt vil kjempe mot menneskehandel, og sikre at sosial-, helse- og politietatene har nok ressurser til å klare dette. Skal man gjøre noe med tigging som fenomen, så må det et tverretatlig samarbeid til.

Byrådet tenker muligens å spankulere over Torgalmenningen, Torget eller Bryggen uten å måtte forholde seg til synlige påminnelser om at verden ikke er så rettferdig som den burde være? Med en slik måte å tenke på, vil det sittende byrådet trenge større og større områder å sende tiggerne til. Man løser ikke en verdens ting ved å gjøre tingene slik. Med dette forslaget viser Høyre at de er mest opptatt av å holde fasaden i den løypen hvor det er mest turister, men å bekjempe problemet på en skikkelig måte, er de ikke interessert i. Det kan virke som om dette var et lite gjennomtenkt forsøk på å score valgkamppoeng, og det på bekostning av fattige mennesker – deriblant ofre for menneskehandel. Det er rett og slett under pari.

Vist 282 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Jeg er nok noe mer til høyre enn deg Anna Kathrine, men når jeg leser innlegg som dette er det meget klart at jeg er på venstresiden i norsk politikk. Det er meget bra at noen tar tak i disse problemstillingene.

@Thor Steinar: Fra gammelt av er Ap et parti som har gjentatt til det kjedsommelige at vi må verne om velfersstaten. Nå er det deler av Ap som dreier mer til høyre enn jeg liker, men heldigvis finnes der personer tilbake i Ap som deg. Vi må alltid forsøke å utjevne sosial urettferdighet – både lokalt, nasjonalt og globalt. Til de som sier at lille Norge ikke kan gjøre en forskjell i det store og hele, svarer jeg som Piet Hein:

“Folk som vil forbedre hele verden, kan med hell starte i dens centrum og begynde med sig selv.”

Stå på Anna Kathrine!
Vi trenger personer som deg.
Jeg er ikke enig i alt i AP, men i mesteparten.
Det kommer nok tema der vil være meget uenige, men du kan alltid regne med min støte på en del områder.
Jeg er nærmest allergisk mot urettferdighet.

Alle er ikke ofre for menneskehandel. Det er viktig å få med at det også er familier som reiser helt frivillig i grupper eller på egenhånd til bl.a. Norge for å tjene penger. Mange tilhører forfulgte og fattige grupper som roma-folket, som har vanskelig for å få jobb i hele Europa pga. diskriminering. Jeg mener at det er en menneskerettighet for dem å tigge, så lenge deres miserable situasjon er som den er. Så lenge deres inntekter i Bergen gir bedre kår for disse familiene, er det inhumant å jage folk. I stedet for å ta opp hva som er “anstendig” tigging, burde Høyre sørget for språkopplæring og arbeidstillatelse for roma-tiggerne.

Enig i det Thorleif, men det å tillate tigging må aldri bli en resignerende sovepute. Vi bør som du påpeker sørge for å gi fattigfolk både språkopplæring og arbeidstillatelse. Jeg husker godt da det kom en delegasjon av tiggere som nettopp var romfolk til rådhuset for å snakke med oss politikere. En av dem spurte hvorfor vi ikke stolte nok på dem til å gi dem strøjobber, det var jobb de ønsket seg mer enn noe annet.

Annonse

Nye bilder