Forslag mot mobbing nedstemt


Tilstandsrapporten for Grunnskolen i Bergen avslørte at det har blitt mer mobbing på skolene i Bergen kommune. Dette ønsket Rødt og SV å gjøre noe med men ble nedstemt av Høyre, FrP og KrF.

SV som er 2. vara for Rødt i Komite for oppvekst (KOPP), foreslo følgende etter å ha konferert med undertegnede i KOPP den 10. november:

“Digital mobbing
Økt bruk av mobiltelefon og sosiale medier har ført til at mobbinging skjer i nye former og kanaler. Komite for oppvekst vil be om at det i den kommende kvalitetsmeldingen legges spesiel vekt på tiltak for å også bekjempe denne typen mobbing.

Partiene på høyresiden så ingen grunn til å være enige i dette. De siste dagene har debatten om mobbing blusset opp igjen, og mye på grunn av denne sterke videoen som mobbeofferet Jonas la ut på nettopp et sosialt medium; Youtube:


I går ble et blogginnelgg om stygg mobbing publisert i BT.

Samme avisen kunne i april i år fortelle at hver fjerde person vet om mobbing på nettet. Det må i den sammenheng sies at det er svært ille å stemme ned forslaget som ble presentert av SV. Rødt kommer til å ta saken opp igjen i bystyret så snart det er mulig, og det er da å håpe at det blir enstemmig vedtatt.

Vist 188 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Å hva slags tiltak vil dere ha? Greit nok å vedta fagre ord, men de bør vel strengt tatt ha noe innhold.

Jeg har helt konkret foreslått at skolene ved skolestart og etter juleferien skal ha obligatoriske temadager med mobbing som tema. Her må man spesielt ta for seg nettvett og regler for god oppførsel i kommunikasjon med andre via mobil og internett. De unge bruker en økende andel av sin tid foran PC uten at voksne følger med, dette må det gjøres noe med. Stemte forøvrig også Venstre mot? Jeg hørte at forslaget bare fikk støtte fra Ap og SV.

Helt enig at dette er et problem som bør settes sterkere fokus på. Ditt forslag er jeg helt enig i, men jeg syntes deres vara representant sin setning var litt lite konkret. Om Venstre stemte for dette vet jeg faktisk ikke.

Annonse

Nye bilder