Ekte menn kjøper ikke jenter


Kjendisene Justin Timberlake, Ashton Kutcher og Sean Penn deltar i disse dager i en kampanje som raser på Facebook. De hevder at ekte menn ikke kjøper jenter.

I billedteksten man kan lese:

  • Man anslår at opp til en million barn blir tvunget til å arbeide i den globale sexindustrien hvert år.
  • Den globale sexindustrien tjener hvert eneste år 39 milliarder kroner.
  • Det er mer lønnsomt å selge unge jenter enn å selge våpen og narkotika.

Det er Guillermo Gatti og JeanneD’Arc Sanbar som er inititativtakere.

I BT kunne man nylig lese en reportasje som renvasket strippebaren Dreams etter at de hadde hatt besøk av både skatteetaten, Arbeidstilsynet og politi på jakt etter ulovligheter. Rapportene er enda ikke offentliggjort.

BT- journalisten Ole Valaker spurte ikke om hvorfor jentene er overvåket døgnet rundt eller ikke får lov til å bruke mobiltelefon fritt, til tross for at dette har kommet frem i media tidligere. Man kan derfor ikke påstå at dette var kritisk journalistikk på sitt beste akkurat.

Hva mener du? Kjøper ekte menn jenter?
Vil vi ha en strippeklubb i Bergen?

Vist 5025 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Slik jeg leser dette innlegget forsøker du å sette Dreams i samme lys som kriminelle som kjøper og selger mennesker.

Fakta er at ut i fra det vi vet ut i fra rapportene så er Dreams det rake motsatte av den slavehandel som drives rundt om i verden. De som jobber der har rettigheter på lik linje med andre arbeidstakere her i Norge og jobber under godkjente forhold. Om vi liker det Dreams driver med eller ikke er ikke grunnlag for å nekte dem å drive så lenge de ikke bryter noen norske lover. Det er sikkert mange som synes det er moralsk forkastelig at de får holde på. Vil du leve i en totalitær stat der vi forbyr alt alle synes er moralsk forkastelig?

Om ikke det Ole Valaker skrev var kritisk journalistikk så var det i værtfall bedre enn ditt innlegg.

Trur verden har litt fleire farge nyansar ein svar go kvitt. Det er for lett å sei Konsekvent Nei eller JA

For det første så har prostitusjon vert eit “yrke” sida starte på mennekseheita, det er vel rekna for det eldste yrket i vera, og vil vel sansynlegvis bli det siste også, same kva en lagar av lovar og reglar.

Eg personleg trur ikkje eit forbod som ein har i Noreg i dag, vil gjera slutt på dette her i landet heller, det er jo bare å ta seg en tur i Bergen sentrum, men i motsetning frå nokre år sida, da det var overtal med norske damer etter kva eg har skjønna, mot no svert mange utanlanske. Før lova kom, så hadde politiet ei god oversikt over trafikken, det skjedde på faste plasser, og kvinnene kunne trygt ta kontakt om dei følte seg trua på noko måte, men etter lova, så skjer dette meir spret, utan noko form for oversikt, og med utanlanske kvinner, som med stor sansylegheit ikkje jobba utan bakmenn. Så det lova har ført til er eit meir skjult system som er betre for hallikar. Og etter kva eg har skjønna, så er vel dette erafaring frå Sverige også.
Så ei lov som skulle hindra trafikking, har skappt eit enda betre grunnlag for denne typen kriminalitet ein det var før lova.
For det er vel noko alle veit, når ting går under jorda og blir skult, så blir det også midnre oversikteleg og og kriminalieten har større spelerom.

Når det gjeld stripping, så er eg vel ganske for at folk skal få gjera som dei vil, ein har ropt på Kvinnefrigjøring i mang år, og når nokon vel å bli fri, gjera som dei sjølv ønske, utan å lava det A4 livet som er politisk korekt, så er det dei same som har ropt på kvinne frigjøring som skal knebla dei ned å sei at dei ikkje får lov !??
Så etter mi meinig, så er det ikkje problem å ha ei slike plassar, så lenge ting blir drevet etter lova og reglar, og kvnnenen gjere det etter fri vilje.
Og Dreams har vel fått grønt lys frå alle etatar etter å ha blitt gjennomgått med lupe, meir ein nokon anna ute plass i Bergen !

Men personleg, så føle eg ikkje for å gå der, skal eg på byen, vil eg heller finne meg ein roleg Pøb og nyte ei pils med gode venner !

@Jan Carter: Er det i din bok helt greit å overvåke jenter døgnet rundt og nekte dem å bruke mobiltelefon fritt? Det er de som driver Dreams som selv har sagt at det er slik, så du behøver ikke å prøve deg med å si at jeg ikke har belegg for å påstå noe sånt. Det er dog fint å få et klart svar fra deg. I min bok er det nemlig ikke ok.

@Myklebust:

Eg personleg trur ikkje eit forbod som ein har i Noreg i dag, vil gjera slutt på dette her i landet heller, det er jo bare å ta seg en tur i Bergen sentrum…

Det nytter ikke å lage en lov uten å følge opp med midler til politiet. Hadde du visst hvor mange som er satt av i Bergen til å jobbe med sedelighetssaker og prostitusjon, så hadde du fått en god latter. Eller kanskje hadde du blitt forbanna – slik jeg er. Utekontakten og andre forteller jevnlig om unge jenter som blir satt til å jobbe som sexslaver i Bergen. Hadde samfunnet satt av nok midler til å ta problemet på alvor, så hadde du ikke sett de tingene du viser til.

Jeg er for at Norge får et eget sedelighetspoliti – det er muligens den eneste måten man kan klare å gjøre etterforskning innenfor dette området til prestisje. Den dagen vi har en skikkelig politistyrke til å jobbe effektivt nok med sakene, så kan vi heller snakkes om vitsen med lovverket.

Trur nok det, jo meir ein stramme rundt miljøet, jo tettare blir det, og det vil bli enda verre forhold til dei jentene, som er fanga i det !

Når det gjeld trafikking frå utlandet, så hadde det vert betre å fjerna forbode, men samtidig forlangt arbeids tilatelse for å “jobbe” som prostituert. Ein kunne også lagd i lova at det var forbode å kjøpe SEX frå kviner som ikkje hadde papira i orden!
Da ville det blitt trangt for bakmenna, da det sansynelg vis ville vere nok Norske kvinner, som gjorde det lovleg, og marknaden for dei utanlanske ville vera minimal.

Eller ein kunne gjera som i Nevada, tillate prostitusjon i godkjente bordeller, som blir strengt kontrolert, både medisinsk og økonomisk.

Marknaden vil alltid vera der, spørmålet er bare kva måte ein ønske å ha den på !
For det er naivt å tru at ein vil kunna få slutt på prostitusjon.

For det vil alltid skje, einten frå gata, i leiligheter av “luxus” prostituerte, eller ned til den enkle med alenine mora som har ein venn hu hoppe til sends med, for at han skla handle inn litt mat til henne og barna.
Ein eller anna form, vil dette altid skje i.

For det er naivt å tru at ein vil kunna få slutt på prostitusjon.

Der er jeg ikke enig. Men at det kan ta tid før alle verdens land går til resolutt handling for å få slutt på slik undertrykking, kan jeg gå med på. Man må for eksempel gjøre noe med de økende forskjellene mellom rike og fattige i verden. Skal man ha bort prostitusjon, må man nemlig få bort fattigdom først.

Der skal eg sei meg einige, eit av hovud grunnane til at det finnest, er fattigdom, men er nok mange andre grunnar også.
Ikkje så lenge sida eg les om ei Norsk jente som jobba som det ein vil kalle “Luxus” prostituert, og finanserte store deler av studiane sine med dette, ikkje for di hu måtte, men fordi hu syntes det var ein grei måte, som gav ein grei leve standar i ei tid tid som dei fleste har ein trangere økonomi.

Og ein kan ikkje tru ein skal få ein verden der alle skal ha likt, ingen skal få nokon form for goder for å gjera ein ekstra innsats. Da ende ein opp med sliek forhold som var i tidlegare Sovjet, der ingen gidde gjera meir ein hødt nødvendig, da ein fekk det same, om ein gjorde noko eller ikkje, ingen vits å ta uttdaning heller …..
Det skal lønne seg å gjera ein innsasts, ein skal ha lov å vera velukka, utan å få eit system som USA, der ein betale lågare % sats med skatt, jo rikere ein blir !

Det er vel noko som heite den Gyldne midelveg !

Vel – jeg er som du sikkert vet ganske rød. Jeg tenker derfor som sådan at kampen mot prostitusjon og menneskehandel med unge jenter handler om klassekamp like mye som kvinnekamp. Det at vi ser såpass forskjellig på dette problemet, skyldes nok at vi har et ganske ulikt politisk ståsted. Når det kommer til klassekamp for å få mer rettferdighet ovenfor verdens kvinner, er ikke den gyldne middelvei god nok for meg. Og at det muligens finnes ti-tolv kvinner i Bergen som er såkalt luksusprostituerte, forandrer ikke meningen min.

En million barn blir tvunget ut i sexbransjen, og må finne seg i ting som er totalt forkastelige. I Bergen forteller Utekontakten at de som kjøper prostituerte foretrekker de yngste jentene, så dette er et problem i vår egen bakhage også. Jeg tror ikke noe på at miljøet blir hardere om en strammer grepet, jeg tror at det beste er å være kompromissløs med drittsekker som ikke holder selv barneliv hellig og straffe dem så hardt at det skremmer andre vekk fra å gjøre like dumme ting.

Men er nødvendigvis kampen mot prostitusjon, slikt det blir gjort i Noreg og Sverige no, også ein kamp, mot menneske handel.
Eller gir denne kampen bare dei som ønske å drive med den kriminelle menneske handelen, betre kår, da heile prostitusjons marknaden er gått under jorda, slik at bakmenna kan handle mykje friara, da politi og andre ikkje har den innsikt dei hadde i miljøet, ein høyrte mykje mindre om prostituerte frå utlandet før lova kom, ein det ein høyre i dag.

For det er ikkje alltid den eine handlinga er til fordel for den andre, og da må ein jo sjå kva som er viktigaste, å jobba mot det kriminelle, eller å ta prostitusjonen.

Men eg har sitt lite argumenter rundt det med stripping her frå di sida da Ann K

@Knut A M: Ettersom prostitusjon ofte er knyttet opp til kriminelle miljø på jakt etter lettvinte penger, er jeg mot prostitusjon. Men også fordi jeg er mot enhver form for handel som innebærer at mennesker er redusert til salgsobjekter. Det er tuftet på mitt verdisyn. Når det er sagt, så er det over hodet ikke slik at jeg ser ned på de som prostituerer seg. Fakta er at det nettopp ofte er kvinner som jobber med tidligere prostituerte som engasjerer seg i kvinnekamp.

Stripping har jeg ikke skrevet mye om her nei, men ofte er det tette bånd mellom stripping, menneskehandel og prostitusjon. Jeg er derfor motstand av stripping også. De som driver Dreams har uttalt på NRK radio at jentene ikke får bruke mobil og blir overvåket døgnet rundt fordi de ikke skal ha muligheten til å prostituere seg. I min bok blir det aldri ok å begå et lovbrudd for å unngå et annet.

Uten noen sammenligning forøvrig, kunne denne reportasjen vært trykket av avisen Nationen. Da med ett sauefjøs som bakgrunn…. Ikke ett eneste kritisk spørsmål, Bt fremstår som ett rent talerør for denne “strippeklubben”. Om forholdene jentene bor og arbeider under, skal jeg ikke uttale meg, til det kjenner jeg dette etablissementet og dets klientell for dårlig. Men med bakgrunn i den artikkelen, så må jeg si jeg får en dårlig magefølelse.

Annonse

Nye bilder