Verden aldri så fredelig?


De siste ti årene, har i gjennomsnitt 55 000 mennesker blitt drept i krig og massakrer årlig. Spesielt har folk fått merke det på kontinent som Afrika og Asia, men det fryktelige terrorangrepet i Norge 22. Juli 2011 satt også sine spor. Det har også de brutale narkokrigene på folk i Mexico.

Likevel er det visst grunn til optimisme. Det har aldri vært mer fred på jorden enn nå. Det påstår i hvert fall professor i kognitiv psykologi, Steven Pinker. I det forrige tiåret ble nemlig 100 000 mennesker drept i krig eller under sosiale uroligheter. Det er 45 000 flere årlig enn tiåret vi lever i nå. Pinker påstår at dette handler om IQ.

Forskning skal vise at mennesket blir mer og mer intelligent for hver generasjon. En som i dag scorer 100 på IQ-test, ville i 1950 scoret 118 og i 1910 hele 130. En middels tenåring i dag ville altså for 100 år siden vært nærmest genial. Dette er fordi testene kontinuerlig justeres for å ha en normal på 100. Pinker mener videre at intelligente mennesker tyr til fredelige løsninger når uenighet oppstår.

Han viser videre til at det er færre partnerdrap i verden, og at et fenomen som lynsjing ikke lenger eksisterer i USA. Han påstår endog at det har blitt mye mindre av voldtekter og familievold. Her tar Pinker sørgelig feil, og heldigvis er det flere enn undertegnende som har påpekt det. Man kan nemlig ikke bekjempe store problem om man ikke som samfunn først erkjenner at problemene er der. I så måte er det jo betenkelig at vi har en forsvarsminister som ikke vil kunngjøre hvor mange sivile som er drept i Afghanistan. Er det derfor dødsstatistikkene er mer positive nå enn før mon tro?

19. november kunne man i Dagbladet lese at politi og hjelpeapparat har registrert en alarmerende økning i familievoldssaker. En ny måling som er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på oppdrag fra Justisdepartementet, bekrefter påstandene. I løpet av måleuken (18. til 26. september d.å.) ble det registrert 2.128 henvendelser. Det tilsvarende tallet for 2008 var 1.357 henvendelser. I 85 prosent av henvendelsene var voldsutøveren en mann. I alt var 908 barn berørt. De fleste var under 14 år, og mange under skolepliktig alder.

Ifølge Vista Analyse, er den samfunnsøkonomiske kostnaden av volden på mellom 4,5 og 6 milliarder kroner i året. Det skulle i den sammenheng være nærliggende å tro at man har funnet årsaken til hvorfor kvinner i gjennomsnitt er mer sykemeldt enn menn. Det er å håpe at 2013 blir det året man klarer å sette inn de tiltak som er nødvendige for å få til positiv endring.

Vist 434 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder