Minst innvandring gir mest vold


BILLEDTEKST: Tallinn er den byen i Europa hvor det skjer flest drap. Der er den fremmedkulturelle innvandringen meget lav, men andelen av fattige er høy. (Foto: Wikimedia Commons)
______________________________________________________________________________
NRK sine nettsider, kan man under overskriften Innvandringsmytene – overdrivelser eller harde fakta finne meget interessante opplysninger. De som mener at integreringen har vært mislykket, vil for eksempel kunne lese at 87 % av dem som hadde plikt og rett til norskopplæring, hadde gjort dette innen tre år i januar 2013. Man må imidlertid lese britiske The Guardian for å finne ut at innvandring som fenomen ikke gir mer kriminalitet.

I en undersøkelse foretatt av United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kommer det nemlig frem at det er i land og byer i Europa med minst innvandring det er høyest drapsrate. Tallinn, Minsk og Chishinau, har alle størst innvandring fra sine naboland, mens de som er såkalt fremmedkulturelle i disse landene, utgjør en forsvinnende liten andel.

I Vest-Europa, ligger Amsterdam dårligst an. I 2005 var 80,9 % av befolkningen etniske nederlandsk, 2,4 % indonesisk, 2,4 % tysk, 2,2 % tyrkisk, 2 % fra Surinami (tidligere nederlandsk), 1,9 % marokkanske, 0,8 % fra De Nederlandske Antiller. Man snakker altså ikke om en voldsom andel ikke-vestlig innvandring.

Det kan man gjøre om man snakker om London. Dette er en by hvor det snakkes over 300 forskjellige språk, og bare 44,9 % av befolkningen er etnisk briter. Drapsraten der er på 1,6 pr 100 000 innbyggere, mens den til sammenligning er 4,4 i Amsterdam og 7,3 i Tallinn.

Izra Zariat sier følgende i sitt intervju med NRK hvor man tar for seg innvandringsmytene:

«Ifølge innvandringsstatistikken er jeg også en innvandrer, selv om jeg er vokst opp blant Norges fjell og daler. Selv om jeg har gått på norsk skole, har norske venner og prater norsk som nesten mitt morsmål, allikevel er jeg fortsatt innvandrer. Når blir jeg norsk? I Pakistan er jeg utlending fordi jeg oppfører meg og gestikulerer på norsk vis, i Norge er jeg utlending fordi jeg ser sånn ut, men bare til jeg åpner kjeften og motbeviser det med å prate flytende bokmål…

…Selv om jeg er norsk, gir det en liten knekk i identiteten min når jeg får høre at innvandrere er til bry, da særlig de som er en sterk ressurs for landet også er en byrde»

Izra, det er ikke du som skal beklage. Det er det alle politikere, mediafolk og rikssynsere som har spredd falsk informasjon som skal gjøre. Tallenes tale er nemlig klar; vi kan begynne å feie for egen dør før vi peker på andre.

Vist 707 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Du hevder at innvandring som fenomen ikke gir mer kriminalitet, og henviser til The Guardian. The Guardian snakker ikke om generell kriminalitet. Det snakkes om mord. Fra innvandringstette England kan en lese dette: 69,000 female, 9,000 male rape victims per year The Guardian har en masse fakta liggende på de samme sidene som latterliggjør påstandene dine.

Det hele blir også en smule patetisk når du kommer trekkende med tall fra 2005 om Amsterdam. 8 år gamle tall. Dagens virkelighet i Nederland er i dag en helt annen.

The Netherlands shocked by ethnic unrest

Race riots lead to emergency measures in Culemborg

I det hele tatt er NRKs temaserie helt ubrukelig. Så lenge en sauser sammen tall for vestlige og ikkevestlige alt etter behov for å pynte på statistikkene fremstår det hele som gammelt nytt fra Propagandaministeriet NRK.

Prate om innvandring som et problem og benytte seg av Storbritannia som et eksempel…

facepalm

Problemet i Storbritannia og de mest kriminelle er ikke innvandrere men så kalte “chavs”. I Statene ville de blitt kalt “white trash”, men det er en dårlig jevnførelse. “White trash” i Statene er mest opptatt av å isolere seg, leve i fred, ønsker å komme seg ut av sin under-klasse-tilværelse, er ikke stolte av å være “white trash”.
I Storbritannia, derimot, er chavs de som går rundt og lager bråk, søker bråk med hvem det skulle være, når det skulle være. De ser ikke en gang ned på livsstilen sin, de synes det er kjempekult å leve på å gå rundt og stjele fra andre, å være kriminelle, å drive med innbrudd og slå ned og true andre. De elsker å være harry. Det er for øvrig samme gruppe som BNP til brorparten består av.

Chavs mot innvandrere:

Chavs looter en butikk:

Chavs stjeler fra en gutt som halvligger skadet på fortauet:

Chav skriker, lager uro, bråker, og slår til folk tilfeldig på tog (klassisk chav):

Chav krangler med dame, slår henne og slår tilfeldige folk på gaten:

Problemet er og vil alltid være klasse. Dette er de som står svakest og lavest i samfunnet som ikke en gang føler noe håp for å komme ut av sin situasjon. De har resignert og har ikke en gang noen visjon om å komme seg ut av den situasjon de er i. Når økonomien går til h… så kommer det til å skje eksplosivt her også.

For øvrig, angående BNP:
British National Party (BNP) er et høyreradikalt britisk parti, grunnlagt i 1982 av John Tyndall.

Partiet går inn for å deportere alle illegale innvandrere og innføre et frivillig system som oppmuntrer lovlige innvandrere til å forlate Storbritannia. Det vil også avskaffe likestillingslover, melde Storbritannia ut av EU og føre en proteksjonistisk økonomisk politikk samt oppmuntre til større «arbeiderkooperativer». Partiet vil avskaffe all u-hjelp, innføre fysisk avstraffelse for mindre forbrytelser og dødsstraff for alvorlige forbrytelser, og gjeninnføre verneplikten. Inntil 2009 var det kun hvite personer som kunne melde seg inn i partiet.

http://no.wikipedia.org/wiki/British_National_Party

Annonse

Nye bilder