Grunnlovsjubileum med bismak

På verdensbasis fører vold mot kvinner i alderen 15 til 44 år til flere dødsfall enn kreft, malaria, trafikkulykker og krig til sammen. Dette faktum gjør vold mot kvinner til et av verdens aller største helseproblem, om ikke det desidert største.

Hvorfor ikke flere har fått øynene opp for dette faktum, handler i stor grad om to faktorer; vilje til å prioritere og forståelse nok til å handle.

Hadde viljen og handlekraften vært der, ville det vært oppe som tema i hver eneste valgkamp verden over. Istedenfor presenterer rikskanal etter rikskanal dresskledde menn og kvinner som heller konsentrerer seg om alt fra reservasjonsrett for leger, månelanding på Mongstad eller tigging i bybildet. For tigging er liksom så irriterende. Det får man midt i fleisen når man er ute og går.

Krisesenter etter krisesenter legges ned
Er det det som skal til? Må man få det midt i fleisen før man bryr seg? Er det derfor det som foregår av overgrep bak lukkede dører i de tusen hjem, bare får fortsette å skje? Man bør hvis man ønsker å gjøre noe med dette enorme helseproblemet, begynne å undre.

La oss undre oss over at krisesenter etter krisesenter blir lagt ned. Nord Østerdøl, Sauda, Ytre Helgeland, Lofoten og Voss har alle stengt dørene. Før 2010 ble krisesentrene drevet på statens regning. Etter at kommunene fikk ansvaret, har det mange plasser gått filleveien. Noen notiser her og der har det vært, men det har ikke ryddet særlig plass i nyhets- eller debattsendingene hos verken TV2 eller NRK.

Hvor er fokuset?
La oss undre oss over det. Mens kvinner blir banket gul og blå, legges krisesentrene ned. Det er ikke slik at de som bor i Nord Østerdal, Sauda, Ytre Helgeland, Lofoten eller Voss samtlige har blitt gudfryktige pasifister som har sett lyset. Det er ikke slik at ingen kvinner der lenger har behov for hjelp. Det har de. Vold mot kvinner er et stort problem, også der!

I mellomtiden har vi politikere som bruker tiden sin til å snakke om andre ting enn verdens største helseproblem. I mellomtiden har vi mediafolk som ikke er våkne nok til å se saken.. I mellomtiden kommer enda flere liv til å gå tapt.

Det er nemlig det som skjer når rettssikkerheten og hjelpetiltakene for voldsutsatte kvinner ikke er gode nok. Liv går tapt. Det gjenstår å se om en eneste jusprofessor eller en eneste tv-kanel tar dette opp som tema i 2014 på en skikkelig måte, året hvor vi har grunnlovsjubileum. Året vi feirer det som vår norske sivilisasjon er tuftet på.

Det skal mer enn en notis her og der for å ordne opp.

Vist 862 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

http://no.wikipedia.org/wiki/Nasjon
Europabevegelsen var En mann med bart sine store ønsker i mellomkrigstiden for hele Europa! Den norske avdelingen i Europabevegelsen arbeider for norsk medlemskap i EU – Den europeiske union. Samt opphør av seg selv som selvstendig nasjon http://snl.no/Europabevegelsen_i_Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Europabevegelsen
Fattigmanns arving Fungerende leder Nicolai Astrup i Europavbevegelsen mener organisasjonen må tenke nytt rundt hvordan de organiserer og finansierer virksomheten.
http://e24.no/makro-og-politikk/europabevegelsen-slanker-organisasjonen/20366272
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/nou-er/2012/nou-2012-2/13/2/5.html?id=669545

Rettsstaten! ”Under Stortingsdebatten om innføring av særskatt på oljen med tilbakevirkende kraft sommeren 1975 ble det påpekt at det norske rettssystem ikke oppfyller de krav som Den internasjonale juristkommisjon stiller til et land for at det skal kunne kalle seg en rettsstat, idet Høyesterettsdommere i Norge utnevnes av regjeringen. Den som påpekte dette var den norske høyesterettsadvokat Gjems Onstad, representant for den gang Anders Langes Parti. Norge er ikke noen demokratisk rettsstat. I en stat hvor høyesterettsdommere og riksadvokat utnevnes av regjeringen uten at folket og dets representanter – de folkevalgte på Stortinget har medinnflytelse, er ikke noe demokrati. Om ikke direkte folkevalg av høyesterettsdommere og riksadvokat må minste kravet være at utnevnelse av disse, ikke kan skje uten Stortingets godkjennelse med 2/3 eller 3/4 flertall etter høring. Dette for at folket skal kunne meddele sine valgte Stortingsrepresentanter alle motforestillinger mot regjeringens kandidater før innsettelse” påpeker Ole Østlund, Organisasjonen F.A.L.K.
Så vi har et oppnevningsregime. Ikke et demokratisk regime. Kretsen oppnevner sine. De samlet seg i kontrollen av Det Norske Arbeiderparti. http://www.riksavisen.no/?p=402

Jeg ser at dette har noe med grunnloven å gjøre, men jeg ser ikke at det har noe med krisesentrene og rettssikkerhet for kvinner å gjøre.

Annonse

Nye bilder