La elvemuslingene leve!

Bergen kommune har siden 2002 visst om den sjeldne bestanden av elvemuslinger på Haukås i Åsane, og siden har lokalbefolkning, biologer, politikere og lokalhistorikere vært opptatt av å verne den. På landsbasis er den så å si utryddet, og i bergensområdet finnes den bare her og i Osvassdraget.

I 2009 sa miljøsjef Håvard Bjordal i Bergen kommune følgende til Åsane Tidende:

“Elvemuslingen kan bli 150-200 år, og er vanligvis fruktbar til den nærmer seg 100. Men det er bekymringsfullt at vi finner stadig færre unge dyr. Det tyder på at den ikke lenger formerer seg her…Presset fra boligområdene er ikke til beste for rødlisteartene her.”

Det var mange som hadde tatt turen til Haukås for å være med Åsane Historielag og Vennelaget for Haukåsvassdraget og se på elvemuslinger 20. april. På bildet viser Marianne Herfindal Johannessen et historisk kart over hvor man kunne finne elvemuslinger før. Foto: Anna Kathrine Eltvik

Hardt presset økosystem
Han tok til orde for å skjerme både deler av vassdraget og hekkeområdene til våtmarksfugl. Også dette har en prislapp. Vi som tenker på natur- og miljøvern er glade for at personer som Bjordal finnes. Altfor mange har glemt viktigheten av artenes mangfold i et stadig mer presset økosystem. Noen av de som må ha glemt dette, mener at man kan legge en ny godsterminal på Haukås. Det trekkes blant annet frem at det vil gi flere arbeidsplasser.

Hvorfor ikke heller plassere godsterminalen på Mongstad nå som oljealderen snart er over? Man kan legge en jernbanelinje fra Arna til Mongstad, og samtidig slipper skipene (flere av dem miljøsvin) som likevel skal videre nordover å gå innom Bergen for å losse av eller losse på. Ja, man måtte bygget en bro eller to, men det har vi da blitt ganske gode på i Norge. Eller hva?

Og i prosessen sparer man både elvemuslinger, viper og landområder i Bergen kommune som er verd å ta bedre vare på enn vi gjør.

Det er unektelig rom for næringspolitisk utvikling i Åsane. I områder som på Haukås, er det dog viktig å ha et miljøvennlig utgangspunkt. Det finnes gründere og forretningsfolk som er opptatt av miljøvern. Det er ikke uten grunn at 38 % av investeringene til Innovasjon Norge gikk til grønne prosjekter i 2015. Det er altså fint mulig å gjøre denne og andre bydeler mer bærekraftige i forhold til både arbeidsplasser, boliger og natur. En må bare våge å se at det er mulig først, og så slippe til de riktige kreftene.

Vist 329 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Håper elvemuslingene deres får leve!

Jeg ble spesielt berørt av dette innlegget fordi jeg husket den lille bekken som rant over småbruket vårt hjemme i Namdalen. I den bekken var det nettopp elvemuslinger (og vannkalver). Jeg var den eneste av barna som brydde deg om denne bekken og holdt til der sent og tidlig. Jeg åpnet en gang en slik musling (den så ut som et blåskjell) og fant en mørk perle inni. Dette skjedde flere ganger. Jeg viste det til mine foreldre, men de eide ikke interesse. Siden så fylte de opp bekken med jord- og steinmasse, fordi de trengte mer matjord. Min gamle, elskede lekeplass forsvant, og muslingene med den. Jeg sluttet aldri å savne den bekken.

Så nå håper jeg det går bedre i Haukås :-)

For en rørende historie Ranveig! Ble beveget av å lese den. Menneskearten bare buser frem mange steder, og det er på tide at flere tenker seg litt bedre om. Naturen er vår venn, og det burde være bedre plass til både elvemuslinger og andre skapninger.

Er så enig med deg. Takk for de flotte verdiene du fronter alltid!

Jeg er helt enig med deg Anna. Vi bør benytte naturens ressurser som er så uendelig mange. De falleferdige gårdene som ligger rundt Bergen bør tas i bruk igjen. Vi produserer mindre mat og andre produkter her i landet. Grønne grundere må på banen for å gjøre en endring. Ikke bare for mat produksjon i stor eller liten skala, men også for samfunnet

Viktige poeng Elisabeth! Og nå som dette med kortreiste produkter også er et viktig poeng i miljøsammenheng, er det gode grunner for å blåse liv i områder i Bergen og omegn hvor man samtidig tenker miljø. Det er fullt mulig, men det krever som sagt at de riktige kreftene får slippe til og subsidieres ved behov.

Annonse

Nye bilder