Til meddommerne i Andreasaken

Obs! Ikkel legg utt navn på voldtektsmnennene eller meddommerne i kommentarfeltet til denne, bloggen, selv om det er enkelt å finne informasjon om dette overalt.

Det er et fint rettsprinsipp at man skal dømmes av sine likemenn, men dere har ved å frikjenne de tre mennene i Hemsedal for gruppevoldtekt gjort prinsippet til en skam uten sidestykke.

Det var i Borgarting lagmannsrett mennene ble frikjent.

Et vitne at forklart at hun ble bært inn på hytten hvor voldtekten skjedde som en potetsekk. Det har også kommet frem at hun hadde fått så mye dop i seg at hun kunne dødd. Har det blitt slik at man beviselig må være helt død etter å ha bli gruppevoldtatt og dopet ned før en kan være sikker på at offeret er ute av stand til å sette seg til motverge? Eller hva har dere egentlig tenkt?

Sexdop brukt med overlegg
Ved bruk av MDMA vil man som regel oppleve økt åpenhet, nærhet til andre, økt energi og velvære. Sjekk gjerne Wikipedia, det stemmer. Fremfor å lure på om hun i ettertid har anmeldt dem fordi hun angret, kunne dere kanskje heller spørre hva et slikt stoff gjør både med atferd og vurderingsevne? Voldtektsmenn bruker gjerne slike narkotiske midler for å gjøre den de skal voldta mer medgjørlig. Og de gjør det med overlegg. Har tanken i det hele tatt falt dere inn?

Det virker heller ikke som om dere har tenkt gjennom det asymmetriske maktforholdet i saken. En tenåringsjente. Tre voksne menn. Og så er det hos henne ansvaret først og fremst ligger for at de ikke skal utnytte situasjonen slik de har gjort?

Kvinnelige jurymedlemmer
Som feminist og forkjemper for likestilling, er det med tungt hjerte jeg leser at to av dere er kvinner. Dessverre er det ikke av den grunn mer sjokkerende. I 2006 avslørte VG at kvinnelige jurymedlemmer oftere frikjenner voldtekt enn menn. Den artikkelen skulle dere lest før dere besluttet å gjøre som dere nå har gjort.

Undersøkelsen som VG viser til, ble gjennomført av den pensjonerte lagdommeren Lars-Jonas Nygard. Han tok for seg voldtektssaker der juryen har frifunnet i ankesaken, etter at det først var blitt avsagt fellende dom i tingretten.

Det viser seg at kvinnelige jurymedlemmer er raske til å stemple jenter som lette på tråden. Nygard klargjorde at de kvinnelige jurymedlemmene skilte seg ut som mest fordømmende og moraliserende i forhold til offerets oppførsel:

”…ett av jurymedlemmene skal ha omtalt offeret som en «tøyte», som visste hva hun gikk til. Tre kvinner mente at «en ordentlig jente blir ikke igjen (på nachspielet, red.anm.) slik». «De mannlige medlemmene var ikke enige i dét!»”

Muslimer neppe frikjent
Er dette gjenkjennelig? La meg gjøre en ting klinkende klart for dere to damer som har vært med på å frikjenne disse mennene for gruppevoldtekt; det er aldri voldtektsofferet sin skyld at hun er voldtatt. I 2016 er denne holdningen såpass sterkt forankret i folkeopinionen, at dere er ingen gode representanter for folket.

Hadde voldtektsforbryterne vært muslimske, ville de neppe blitt frikjent. Vi tåler mer, dekker og glatter over mer når det er snakk om “våres egne”. Jeg blir kvalm av sånt. Jeg vet hvordan tilstandene er i litt for mange norske hjem, til at jeg gidder å være med på det. Voldtekt og overgrep skjer i alle land, alle kulturer og i alle sosiale lag, og er like stygt uansett hvem som gjør det.

Nå som tre av dere meddommere så til de grader har sviktet og statsadvokaten har klargjort at saken ikke kan ankes til høyesterett, må det få politiske følger. Det kan ikke bare skrives innlegg og artikler i aviser, her må vår kvinnelige statsminister og vår kvinnelige likestillingsminister komme på banen og handle. Andrea Voll Voldum fortjener en solid oppreisning, og pedagogen, ingeniøren og grunnarbeideren fra Oslo som voldtok henne i timevis må stilles skikkelig til ansvar for sine grusomheter. Noe annet er totalt uholdbart.

Vist 50774 ganger. Følges av 16 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 141 kommentarer

Har dessverre fått med meg den ja. (Klassekampen 11/8 og lenke til VG lagt ut av Ranveig ovenfor her). Tilsvarende ytringer kom fra fra den profilerte advokat Stabell for kort tid siden. “Ekteskapelige rettigheter” – det vil vel si at uttrykket “ekteskapelige plikter” også eksisterer i vokabularet i Norge i 2016 – og så i det juridiske! Hvor langt er egentlig backlash’et gått for kvinnesaken, når t.o.m. jurister framviser de samme holdninger som står høyt på listen over det vi kritiserer “våre nye landsmenn” for? Jeg bør vel ikke unnlate å kritisere min egen generasjons kvinner heller – vi var (rettmessig) ganske tilfredse med alt vi hadde fått til – og så la vi oss til å sove.

Du (sier at du) er advokat, Per Askilsrud. Hvilken advokat er det, som ikke kan lese en lagmansrettsdom, og ikke vet forskjell på sivilrettslige og strafferetslige regler? Vi var to legkvinner her, som – forståelig nok – strevde en stund med å lese dommen riktig, men vi fant da ut av det. Du slo deg til ro med at erstatningstilkjennelsen i Hemsedalssaken var noe “pressen hadde kokt ihop”. Jeg foreslår at du holder deg til det du kan, Per Askilsrud – hva enn det nå måtte være. Jus er det ihvertfall ikke – men du kan jo trøste deg med at du deler holdninger med minst to høyt profilerte advokater.

Det vi først og fremst kan lære av denne diskusjonen er at kritikken mot muslimske menn er en vits og noe stort hykleri, drevet av rasisme, når vi ser hvilke holdninger norske menn har …
Hvis f.eks. et ekteskap skal drives etter prinsippet om at sex er en plikt, da har vi spilt fallitt, og det er ikke rart at det er sørgelige tilstander rundt omkring i de tusen hjem … En annen sak er at det kan være berettiget å søke om skilsmisse hvis en av partene aldri ønsker å ha sex, men det indikerer vel problemer på et eller annet hold. Å tvinge/voldta vedkommende som er uvillig, enten det er mannen eller kvinnen, må da for heavens sake være straffbart i Norge. Og det er garantert en sikker måte å ødelegge forholdet fullstendig på.

Og at en tosk av en høyesterettsadvokat (forhåpentligvis praktiserer han ikke lenger, de har lov til å brukte tittelen hele livet) uttaler at en kjekk ung mann ikke bør få ødelagt sin karriere om han voldtar en jente etter et eventyr på byen, synes jeg i seg selv kvalifiserer til straff. Mennesker i en posisjon som hans, har makt og inflytelse.

Nå er det syv år siden jeg drev litt avvokat virksomhet, innen forvaltning, det var mitt spesialt felt.

Og som jeg har sagt mange ganger til deg : Lovens bokstav og rettpraksis er to forskjellige saker.

Sivilrettslige saker ( Økonisk oppreisnings saker) Krever at du går til en avokat, som du må betale selv. Eller du kan søke om fri retts hjelp.

Og har du en god sak, tar advokaten den videre, og Tingretten kjører såkalte hovedforhandlinger.

Vel har du vunnet en sak i Tingretten, så kan den være rettskraftig. Og denne saken handler om skylds spørsmål. Men det har vært vansklig og se sammenhengen her.

Det er jo bra at dere to skjønner den da. Men og få full oversikt over en domskjennelse, er ikke alltid lett.
Selv advokater kan ta feil, derfor uten og ha vært tilstede, så aviser jeg dere ikke Mostly R.

Last jer I coulnt even spel ensjenyear – and no I is one . . . Og en dom i Tingretten er rettskraftig dersom den ikke ankes til høyere instans innen tidsfristen. Man enten er advokat, eller så er man det ikke.

@Per: “Ser du ikke at du kan være blendet i denne saken, du er kvinne og tatt parti, det uten og ha vært til stede i rett saken.”

Så det at jeg er kvinne gjør at jeg er partisk om jeg tar parti med en annen kvinne som er voldtatt? Eller prøver du å insinuere at jeg ikke bryr meg like mye om menn som opplever urett? Da tror jeg at du skal lese mine innlegg som er knyttet til veteransaken for eksempel.

Når det er sagt, så er voldtekt et samfunnsproblem som rammer langt flere kvinner enn menn. Derfor er det et kvinneproblem. Det går samtidig an å ha to tanker i hodet samtidig, og ta tydelig avstand fra at menn utsettes for overgrep. Det har jeg gjort mange ganger. Men tror du ærlig talt ikke at hvis rettspraksis for kvinner blir bedre i sedelighetssaker, så vil dette også brøyte banen for menn som har opplevd overgrep? Og ikke ta den strofen om at menn føler større skam enn kvinner. Det er bare ikke sant.

Denne debatten har handlet om 18 år gamle Andrea og de tre voksne mennene som både lurer i henne et dop som hun ikke visste virkningene av og deretter i nærmest bevisstløs tilstand sleper henne med seg i en campingvogn og skiftes om å misbruke henne. (For fremtiden håper jeg den aktuelle drosjesjåføren, og alle andre drosjesjåfører sørger for å få en jente i en slik tilstand brakt hjem eller til legevakt. Han kunne ha forhindret hele tragedien ved å handle såpass ansvarsbevisst.) I Tingretten ble stort sett dette godt dokumentert og behandlet, men overgriperne (menn i godt betalte stillinger) hadde mye å tape, og anket til Lagmannsretten.

Vi har ikke diskutert overgrep mot menn og gutter her. Men la det ikke være noen tvil om at jeg (og sikkert samtlige kvinner som har vært innom her), synes det er like tragisk om en gutt blir voldtatt som at en jente blir det. Helt forferdelig uansett. Jeg blir syk i hjertet når jeg leser om alle tilfellene der vestlige menn lokker til seg gutter i sydlige land, og misbruker dem etter å ha vunnet deres tillit. Og alle andre tilfeller av overgrep mot gutter/menn, til og med i blant begått av kvinner. Det er ingen forskjell i ondskap, uansett hvilket kjønn som blir offer eller hvilket kjønn som begår overgrep.

Märtha Tikkanen skrev boken “Menn kan ikke voldtas”. Jeg har ikke lest den, men jeg fulgte en diskusjon om temaet, hvor deltakerne alle var menn. Det så ut til at det var stor enighet om at menn (og smågutter) absolutt kan voldtas (analt) – av andre menn som er flere om saken, og/eller er offeret fysisk overlegne. Flere mente at “den der nede” levde sitt eget liv, og at kvinner derfor også kunne voldta – men at mannen stort sett ville nyte handlingen uansett.. (Noen nevnte også tvangsforing med Viagra!)

Uansett er det menn som dominerer på voldtektsstatistikkene, og som etterlater seg flest ofre med ofte livsvarige etterskader. Her kommer, etter mitt skjønn, smågutter og kvinner i samme kategori som ofre.

Mosly R, Jeg ga deg bra, vi er da ikke så uenige i dette, og det du skriver er helt OK.

Til meddommerne i Andreasaken, Er overskriften på innlegget. Det er denne dommen vi diskuterer her.
Og det er klart at en slik dom, kan bli rettnings givene for fremtidige dommer.

Anna Kathrine Eltvik, er jo grunnleggende enig i hva du skriver.
Men hva som har skjedd her, i og med frifinnelse, da bør man kjenne saken fullt ut.

Selv om jeg har juridisk utdannelse, så er det rus omsorgen jeg har jobbet mest med.
Har hatt flere oppgaver i fengsler, som har gått på og hjelpe til ved løslatelse. Hjelpe dem med penger, det vil si søknader til Nav etz.

Men jeg har også vært en god del i retts-saker. Mest som sak kyndig, det betyr at jeg ikke har tatt stilling til skylds spørsmål. men prøvd og påvirke kortere soningstid.

Jeg har også et halvt år bak meg på et jentesenter for narkomane.
Den værste jobben jeg har hatt, rett og slett fordi, dette følgte jeg meg ikke kvalifisert for.
Så og si alle jentene hadde jo en prostutiert bak grunn. Jeg lagde selvhjelps grupper.
Og de lærte nok meg mer, en jeg kunne lære og behandle de.

Og er noe jeg har vært opptatt av Mostly R, så er det sen skader.
Og du har selvfølgelig rett i, at de kan bli livsvarige.

Om du blir voldtatt eller har vært prostutiert, så tar det ditt følelsliv.
Og det gjelder begge kjønn.

Denne debatten har handlet om 18 år gamle Andrea og de tre voksne mennene som både lurer i henne et dop som hun ikke visste virkningene av og deretter i nærmest bevisstløs tilstand sleper henne med seg i en campingvogn og skiftes om å misbruke henne skriver Ranveig Frøvik.

Det kan godt henne du har rett, men kan du være sikker på dopet er lurt i henne ?

Så mye som jeg har vært i fengsel, så har jeg gjort meg noen tanker.
Overgripere i voltekts saker, inrømmer skjelden skyld, de sitter der uskyldige de, mener de selv.
Og mange gjentar voldtekt, etter løslatelse.
En drapsmann/ kvinne, begår så og si aldri et mord nummer 2.
Også disse sitter ofte med senskader fra overgrep eller rus i oppveksten.

Kanskje det er bedre og dømme, til tvunget psykisk helsevern eller fengsel ?

Begge parter her trenger psykologisk hjelp, og er det noe som virkelig svikter her i landet, så er det psykiske helsevern.

korr.: ... sleper henne med seg til en campingvogn, skal det selvsagt stå

Det kan godt henne du har rett, men kan du være sikker på dopet er lurt i henne ?

spør Askildsrud om. Jeg har liten lyst til noen diskusjon med deg, men tenkte jeg kunne prøve å få deg til å tenke littegrann. Som vi vet har drosjesjåføren som kjørte de tre mennene og jenta til campingvogna, vitnet om at jenta så nærmest bevisstløs ut, “uten kontakt med livet” og hun hang som en “potetsekk” i armene på den karen som bar henne ut av drosjen.

Hvis du har studert jus på noe høyere nivå (hvilket jeg meget sterkt betviler), så har du sikkert lært noe om at man ikke skal misbruke mennesker som er i en hjelpeløs tilstand. Man plikter å hjelpe dem! Men hva gjør dsse voksne mennene med jentungen?

Har du selv en datter? Da hun var 18 år, tror du ikke hun kunne være naiv og bli lurt av voksne menn. Ville du ha tålt av tre voksne menn på over 30 år tok seg tilrette seksuelt overfor din 18-årige datter? Ville du virkelig ha godtatt at de prøvde å vri seg unna ansvaret og skylde på jenta?

Ordføreren i Vågå gjorde også det. Unnskylder du ham også som drev og misbrukte en 14-15 åring, og mener at det kan være hennes skyld?

I juridisk forstand spiller det ingen rolle om rusen er selvpåført eller ikke. Her er vi på den moralistiske veien igjen, Per Askilsrud! Offeret var hensatt i en hjelpeløs tilstand, det er det som er poenget. “Jenta var overstadig beruset, da ba hun jo om det!” Hvor mange ganger har vi ikke hørt den?

Og du behøver ikke fortelle om din strålende karriere – det har ingenting med dennes saken å gjøre!!

Mostly skriver:

I juridisk forstand spiller det ingen rolle om rusen er selvpåført eller ikke. …..Offeret var hensatt i en hjelpeløs tilstand, det er det som er poenget.

Ja, og det presiserte fagdommerne i Lagmannsretten også. Det er amatørene som lar fordommene styre sin dømmekraft. Enda en grunn til at jeg absolutt ikke tror noe på juridisk kompetanse hos Askildsrud, som tydeligvis aldri har hørt om at man skal hjelpe, ikke misbruke, mennesker som befinner seg i en hjelpeløs tilstand.

(Jeg fikk også S i rettslære på Wangs handelsskole, men jeg kaller meg ikke jurist og advokat for det (selv om jeg har vært innom mange juridiske avdelinger og jobbet for/med jurister i den tiden jeg jobbet for dette vikarbyrået og studerte MK og øk. ved NHH..)

Gidder ikke mer. Søk på internett, og dere finner svaret. Dessuten har jeg ikke handel skolen.
Min utdannelse tok jeg ved Michigan State University.

Kommer du hit på denne sonen for å drive noe slags egotripp for deg selv? Dette er så utfordragelig at jeg spyr! Her dreier deg seg om en ungjente som er misbrukt og har fått varig men av det!

Sier psykologen,juristen og legen Ranveig Frøvik Her dreier deg seg om en ungjente som er misbrukt og har fått varig men av det!
.

Jeg kommenterer ikke mer, ferdig.

Gammelraddissen Erling Gjelsvik har en flott kronikk i BA i dag; “Når kvinnene slår tilbake” – forbasket synd at den ikke er lagt ut på nett. Gjelsvik går bl.a. løs på lekdommere og forsvarsadvokater:

Det er nettopp blant forsvarsadvokatene at vi finner de varmeste forsvarerne for lekfolkenes plass i dommerpanelet. Forståelig nok, ettersom det motsatte vil forverre deres arbeidsbetingelser. Her har de et instrument å spille på som er atskillig lettere å påvirke, ikke minst via følelsesregisteret, enn den fagjuridiske kompetansen.

Den lave domfellelsesraten i voldtektssaker, der lekdommere har en tendens til å være tungen på vektskålen, er et klart indisium på at prinsippet om å “bli dømt av sine likemenn” har overlevd seg selv. Åpenbart tilfører ikke legdommerne rettssakene særlig mye annet enn snusfornuft, forvirring og kunnskapsløshet.

M+!!

Det er bra, Per Askilsrud. Bruk din egen sone til å reklamere for deg selv – og til å sjikanere andre. Hadet.

Jeg har sett mange innlegg i media i det siste som hevder akkurat det samme som Gjelsvik. Man trenger ikke være “gammelraddiss” for å tenke slik, nei :-)

Men jeg synes det er bra at også gammelraddisene mener det, at det ikke bare blir gamle, gretne og fordomsfulle gubber av dem! ;-)

Jeg ønsker å gjøre Anna Kathrine oppmerksom på en sone her på Origo som en av deltagerne som ble motsagt i denne debatten driver, sammen med en håndfull likesinnede. Foruten det patetiske i å furtent og fornærmet sitere våre debattinnlegg som ikke falt i smak, serveres det her grove løgner av vedkommendes tilhengere, bl.a. at jeg skulle ha vært utestengt fra Origo i flere perioder og at AnnaK sletter alle innlegg hun ikke liker! Dette er uakseptabelt! Den som hæler kan jo bla litt i sonen og se hvilket nivå det dreier seg om. Link

Takk for tips. Har lagt igjen en kommentar. Ikke noe særlig når folk sprer løgner om en. Men jeg kommer ikke til å bry meg mer. Han har ingen stor tilhengerskare, så løgnene når heldigvis ikke så mange.

Fint taklet av deg, Anna K! Det er nok dessverre ikke de mest sannferdige personer vi finner på den omtalte sonen. Som en liten kuriositet kan nevnes at jeg selv meldte meg frivillig ut av den for lenge siden, men fortsatte å kommentere en god del. En annen (som også var delvis i opposisjon til soneverten) meldte seg ut for en knapp uke siden. Da fikk jeg også nok av løgn og bløff, og satte strek for min kommentering der. Da ble det veldig stille – og soneverten nærmest tryglet oss to avhoppere om å komme tilbake. Så dukker han opp her, synes at vi er så slemme mot ham – og stenger meg ute fra sin sone for at jeg har vært “slem” i denne sonen. Originalt! Kan jo nevne at jeg er “rød”, LO-medlem og ateist – den perfekte “scapegoat” for en “god kristen” som står for det stikk motsatte. Skjellsordene har vært mange og til dels stygge av den grunn. Jeg vet at Per Askilsrud følger med her, så jeg vil at han skal vite at han er en særdeles dårlig representant, både for sitt parti, KrF, og sitt livssyn.
Men nå er jeg ferdig med denne saken, og håper at jeg fra nå av skal kunne omgås mer redelige personer enn Per Askilsrud.
Ønsker deg en fin dag, Anna Kathrine. Ditt engasjement har alltid vakt min beundring.

Det ser ut til at Per Askilsrud nå har bestemt seg for systematisk å kopiere innlegg fra denne bloggen over til egen sone. Hva er det for slags barnestreker? I tillegg er det ganske ufint å omtale noen som ikke har anledning til å ta direkte til motmæle på en negativ måte. Hvordan kan man få satt en stopper for slikt?

Noen er vel sin egen verste fiende. En slik adferd kan umulig føre til noen respekt og anseelse for de som bruker sin sone til den slags. Synd at vårt ærlige engasjement i en tragisk sak om en ungjente, skal tråkkes ned i sølen på en slik måte. Kanskje er saken utdebattert her på denne siden. Skulle nesten ønske at AnnaK stengte siden for ytterligere kommentering. Saken er så altfor alvorlig til å ende som en karikatur av en foljetong på useriøse personers nettsider.

I dag våknet jeg til en strålende nyhet. Elden tar Andrea sin sak videre! :-) Det ble kjent allerede i går kveld, men ikke for meg før i dag. Dette gir håp!

Veldig gledelig! Saken var kommet på MSN-nyheter tidlig i dag, og var det første jeg leste da jeg sjekket telefonen i morges. Krysser fingre og tær nå!!

Å, det var en god nyhet! Interessant å lese hva Elden sier, han kjenner vel til de juridiske mulighetene. Spent på hva han kan få til for Andrea.

– Etter å ha lest lagmannsrettens dom reagerte jeg både som jurist og menneske. Begrunnelsen hang rett og slett ikke på grep.

Godt å se at også jurister synes og føler det samme som oss og mesteparten av Norges befolkning i denne hjerteskjærende saken …

Det er en ting som gnager meg nokså mye, og det er PerA’s raseri over at jeg betvilte noen høyere juridisk utdannelse hos ham. Jeg fikk det nemlig ikke til å stemme med en del av hans utsagn i denne saken. For meg er han en bare en totalt utkjent Origo-debattant, og jeg har ingen plikt på meg til å kjenne noe til hans bakgrunn og utdannelse, hvilket jeg ikke gjør. Han vurderte til og med å anmelde meg for mine tvil, skrev han på sin egen nettside. Hvor og når lærer man slik jus? Han sier han er utdannet jurist fra Michigan State University. Mitt spørsmål er derfor: I hvilken tidsperiode fant dette studiet ved Michigan State University sted?

(Jeg sitter og lurer på om amerikansk og norsk jus er totalt forskjellig, og/eller om det er snakk om gammel lovanvendelse og praksis?)

Korreksjon for trykkfeil, det skal stå: For meg er han bare en totalt ukjent Origo-debattant …

Annonse

Nye bilder