Appell for Andrea

Jeg er sint, og har vært det siden jeg leste om dommen i Andreasaken for en uke siden. Vi er mange som har hatt det sånn. Det betyr at vi er klar til kamp. Ikke for å drive borgervern, men for å reise oss og si at vi har fått nok av rettspraksis i voldtektssaker. Vi har fått mer enn nok!

Globalt sett er voldelige menn en større trussel for kvinner enn kreft, malaria, trafikkulykker og krig til sammen. Takket være modige Andrea, blir det nå mulig å kreve at Norge går i Australias fotspor og innfører en nasjonal handlingsplan mot vold. For la det ikke være tvil. Voldtekt er vold.

I handlingsplanen må det være formulert som lære- og holdningsmål at alle barnehagebarn og skolebarn skal lære samhandling uten vold og tvang. Det er ikke nok å basere seg på en kristen formålsparagraf, det har vi sett. Vi må bli mer konkret enn som så.

Noen sier at skoler og barnehager har nok med de lære- og holdningsmål som de allerede har. De som sier dette, har ikke tatt inn over seg at vold sannsynligvis er landets største helseproblem.
I læreplanen Kunnskapsløftet, står det at alle skoler skal sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. Dette gir den enkelte skole handlingsrom nok til å kunne satse på forebygging av vold om de vil. Det er ikke nok. Når vi snakker om et folkehelseproblem, så skal det ikke være opp til den enkelte skole om de vil gjøre noe for å forebygge det. De skal gjøre noe for å forebygge det.

Det er så altfor mange former for vold. La oss skape flere former for kjærlighet enn vold. La oss se færre voldtektsforbrytere vokse opp. La oss se at det offentlige tar større ansvar. La modige Andrea sette spor etter seg i norsk historie på en sånn måte at skolelever om hundre år leser om saken som forandret så mye.

Derfor må ikke bare landets kvinnelige statsminister og likestillingsminister komme på banen, men også vår kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. De har større mulighet enn noen andre mennesker i dette landet til å iverksette tiltak som virker.

Mellom 8000 til 16000 blir voldtatt hvert år. Politiet får aldri vite om 90 % av voldtektene som skjer. Av de 10 prosentene som anmeldes, fører kun en prosent til fellende dom. Det betyr at det er store mørketall, og at vi alle kjenner en som ikke får oppleve oppreisning eller det å bli trodd.

Jeg er ikke et unntak. Jeg har selv en søster

Mange møtte opp i Bergen for å støtte Andrea under demonstrasjon. Maria Halvorsen gjorde en formidabel jobb med sin appell.

som på slutten av 80-tallet opplevde en særdeles grov gruppevoldtekt. Saken havnet på forsiden av VG, men tretti år senere er den glemt og hun er innlagt på psykiatrisk sykehus. Hun vil aldri slippe ut.

Min søster var før hun ble traumatisert et sjeldent, musikalsk talent. Hun gikk i operalære, var politisk aktiv og studerte sosialantropologi. Da kunne hun finne på å sitere store forfattere som
Karen Blixen og si:

“Vi må prege livet mens vi har makt over det, slik at det ikke skal lukke seg når vi går ut av det uten spor.”

Hun har fått med seg at jeg er aktivist og ofte skriver i avisene. Hun har derfor flere ganger bedt meg når jeg har besøkt henne eller snakket med henne på telefonen om å tale hennes sak. Så det gjør jeg nå.

Sporene etter min søster skal ikke få forsvinne. Livet hennes skal ikke lukkes forgjeves.

Jeg ber derfor om at Andrea får oppleve en større rettferdighet enn min søster fikk. Jeg ber innstendig om at vi som samfunn sørger for dette. Vi kan ikke være bekjente av et rettssystem som har sviktet som i modige Andrea sin sak. Hun er en særdeles viktig varsler. La oss behandle henne deretter og gi henne den anerkjennelsen og oppreisningen hun fortjener.

Vist 419 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Min erfaring: Datter, 14 år, på vei hjem i fotgjengerundergang. Hund i bånd. Kveld. En joggekledd mann griper tak i henne bakfra. “Jeg skal knulle deg”. 14-åringen skriker, hunden hennes bjeffer. Mannen settes et øyeblikk ut av spill, hun klarer å rive seg løs. Løper. Rett mot motorveien i kveldsmørket. Joggeren rett i hælene. Lite trafikk på veien – men én bil stopper, slipper 14-åringen inn. Joggeren bråsnur og løper bort. Mannen i bilen kjører henne hjem, følger henne helt inn.
Forholdet blir anmeldt, 14-åringen har et godt signalement av overgriperen. Politiet: “Vi skal finne ham og riste litt i ham.”
Selvsagt gjør de ikke det, prøver nok heller ikke. Joggeren “skadet” jo ingen – bortsett fra å skremme vettet av en 14 år gammel jente.
“Saken henlagt pga bevisets stilling”.

Dette er mange år siden, og jenten var og er psykisk og fysisk sterk. Jeg er fremdeles rasende.

Alle kjenner minst ett offer.

Jeg har lagt ut link til Anna K’s fantastiske innlegg på Erna Solbergs, Torbjørn Røe Isaksens og Kristelig Folkepartis Facebook-sider (justisministeren var ikke på FB). Håper de leser det og gjør en innsats for å få til en endring.
.

Tidligere politisjef Hanne Kristin Rohde stiller spørsmål ved herskende holdninger, som nok bidrar til den opprørende rettspraksisen for seksualisert vold, link

@Mostly R: Kanskje en ide å legge kortversjonen ut på Twitter under #jegtrorpådeg? Omfanget av voldtekt og overgrep er stort. Vi bør tydeliggjøre dette.

@Ranveig: Tusen takk for gode ord. De varmer virkelig. Om de ikke tar notis av blogginnlegget du la ut, så må de kanskje det likevel. Dagsnytt 18 har lest innlegget mitt til meddommerne, og vil ha meg med på debatt. Jeg bar håper jeg ikke svarte dem for seint.

Man burde kanskje spørre Brynjar Meling (med mange andre) om han/de mener muslimsk skikk er løsningen, tildekte kvinner, alltid i følge med mannlig slektning? Eller portforbud for kvinner etter et visst klokkeslett?? Det siste ble foreslått i Tel Aviv for flere år siden under en voldtektsbølge. Daværende statsminister Golda Meir mente at man heller burde ha portforbud for menn.

Emneknaggen #jegtrorpådeg er notert.

Veldig gode krav Kvinnefronten stiller – les artikkel i Klassekampen 9.august!

bq, Daværende statsminister Golda Meir mente at man heller burde ha portforbud for menn.

Selvsagt ville det vært det riktige. Allikevel vil jeg nok si meg enig med politimester Rohde, i at “begge deler” kan være nødvendig hvis man vil berge liv og helse. Man er jo nødt til å beskytte seg og ta fornuftige forholdsregler mot farer., MEN, det er aldri noen unnskyldning for voldtekt! Der skal forbryterne straffes, og det skal ikke spille noen rolle i en rettssak hva den voldtatte kvinnen hadde på seg o.a. uvedkommende tull som gjerne forsvarsadvokater for voldtektforbryterne bruker som argumenter for å vinne saken, og som våre stakkars såkalte “likemenn” meddommerne lar seg påvirke av. Enig med Thorleif M. i at artikkelen han nevner hadde en masse viktige og gode poeng. Det MÅ bli en forandring på disse lettferdige holdningene til seksuelle overgrep som gir så mange (sen)skader og fullstendig ødelegger livet for ofrene, om de overlever.

Annonse

Nye bilder