Viser arkivet for mars, 2015

Alle kvinner like mye verd?

Agnete Strøm (Kvinnefronten) gikk 24. februar 2011 til angrep i Bistandsaktuelt mot nordmenn som uhemmet kjøper prostituerte i storbyenes barer når de er i Afrika, og etterlyste at flere benytter seg av sin plikt og rett til å varsle arbeidsgiver.

Bortsett fra statssekretær Bård Hoksrud (FrP) som i 2011 fikk en bot på 25 000 kroner etter at han hadde kjøpt sex i Riga – på et helt annet kontinent – har det vært stille som i graven. Ukulturen i Afrika lever i beste velgående til tross for at det finnes en sexkjøpslov og til tross for at det er fire år siden UD, Norad og Flyktninghjelpen innførte egne etiske regler mot sexkjøp i utlandet.

Agnete Strøm har gjort mye for å hjelpe kvinner i andre land. Skjermdump fra Bistandsaktuelt.

Agnete er ikke den eneste som har fått denne hensyns- og lovløse praksisen med seg.. Erik Solheim fortalte i sin bok «Nærmere» (utgitt i 1999) hvordan nordmenn i Kenya lot alle hemninger fare, og skrøt av at de ikke brukte noe for å beskytte seg på horehusene i Nairobi.

Bred faglig støtte
Kvinnefronten og Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer og tjejjourer i Sverige) synes ikke dette er greit, og har samlet inn 145 underskrifter fra noen av verdens mest anerkjente professorer og forskere som støtter den såkalte nordiske modellen (sexkjøploven).

Elisabet Näsman, svensk professor i sosiologi, Janice G. Raymond, amerikansk professor i medisinsk etikk og forsker ved Voldsobervatoriet i Købenahavn, Bo Wagner Sørensen, har alle signert oppropet til Kvinnefronten og Roks . Også doktor Fiona Elvines som er koordinator ved voldtektsmottaket i London og den engelske professoren Liz Kelly som forsker på overgrep mot kvinner og barn har skrevet under. Dette er fagfolk som har hatt og har direkte kontakt med prostituerte, og som vet hvilket helvete mange av dem lever i.

De får støtte fra både sosialarbeidere, politifolk og sosionomer. Det er på tide å slå hull på myten om at de som lever tettest på de prostituerte, alle går mot sexkjøploven.

Gateprostitusjonen i Sverige er halvert siden innføringen av sexkjøploven i 1999. Svenske myndigheter har ikke funnet tegn på at prostitusjon innendørs har økt eller gått under jorden. I fjor publiserte Vista Analyse forskningsresultat fra Norge som viste at prostitusjon hadde minket med 45 % siden sexkjøploven ble innført i 2009. Evalueringen viste også hatt forbudet hadde gitt en markant holdningsendring i befolkningen, og at spesielt unge menn vegret seg mot å kjøpe sex. På den måten har man langt på vei fjernet et marked for menneskehandlere.

Nå gjenstår det bare at nordmenn på utenlandsreiser i større grad er sitt ansvar bevisst. Kvinner i andre og fattigere land er ikke lovløst vilt.