Viser arkivet for august, 2015

Fiendtlig arkitektur

Det nærmeste man kommer Messias i Bergen anno 2015, er etter min mening Oddny Miljeteig (SV). Hennes sosiale engasjement er formidabelt. Men noen ganger kommer kommunikasjonssjef i tankesmien Skaperkraft, Filip Rygg på en god andreplass. Som for eksempel da han 4. august i BA skrev om piggene i vinduet utenfor Hotel Norge.

Han påpekte at det ikke er vinduer de hjemløse mangler. Det er boliger de trenger. Og det har Filip Rygg helt rett i. Det sittende byrådet har vært mest opptatt av skatte- og avgiftslette. Alle som har levd noen tiår vet hvordan slik politikk fungerer i praksis. Parallelt med skattekuttene, kuttes det i alle offentlige velferdstjenester – være seg rusomsorg, psykiatri, barnevern eller krisesenter.

Filip Rygg hadde et godt innlegg på trykk i BA 4. august 2015.

Skattevilje
Det er ikke så populært å si det, men jo bedre vilje samfunnets borgere har til å betale skatt, jo bedre klarer vi å ta vare på den store flokken som samfunnet består av. Derfor betaler jeg min skatt med glede, og fnyser av partiene som tar avstand fra det.

Utrolig nok lar de samme partiene som representerer skatte- og avgiftsletter private velferdsprofitører stikke sine sugerør ned i felleskassen. Overskuddene plasseres i land hvor man ikke er så nøye med hvor pengene kommer fra. Det viktigste for dem er at pengene blir plassert og brukes i videre spekulasjon. Det viktigste for de som plasserer dem, er at formuen vokser. Ikke at de kunne gått til å hjelpe eksempelvis flere barn i krise. Og mens alt dette skjer, får samfunnets svakeste det bare verre og verre. I 2014 gjorde den sittende regjering det klart at de ville kutte all akuttovernatting i Oslo, og den lot seg ikke affisere av at Kirkens Bymisjon fortvilte.

Høy drittsekkfaktor
Det står ikke stort bedre til i Bergen. Selv om Bergen kommune, justisdepartementet og Kirkens Bymisjon har gått sammen om et spleiselag som garanterer tilbud fra oktober til desember, vet man ikke i følge Sebastian Schwalbach (Kirkens Bymisjon) hvordan skal drifte tilbudet i august og september. (Kilde: Bergen kommunes nettsider)

Så der står vi. Vi har ikke boliger til folk i nød. Man kan med rette lure på om de blå aller helst ville lagt ned forbud mot å være fattig. Den fiendtlige arkitekturen som kommer til uttrykk i stadig flere byer, er sånn sett ikke noe annet enn et uttrykk for en stadig økende drittsekkfaktor. La derfor vinduene og offentlige benker få stå som de er – uten pigger, armlener eller konstruksjoner som gjør det umulig å bruke dem. Det får da være grenser for hvor store drittsekker vi skal være mens vi venter på en bedre sosialpolitikk.