Viser arkivet for stikkord åsane

La elvemuslingene leve!

Bergen kommune har siden 2002 visst om den sjeldne bestanden av elvemuslinger på Haukås i Åsane, og siden har lokalbefolkning, biologer, politikere og lokalhistorikere vært opptatt av å verne den. På landsbasis er den så å si utryddet, og i bergensområdet finnes den bare her og i Osvassdraget.

I 2009 sa miljøsjef Håvard Bjordal i Bergen kommune følgende til Åsane Tidende:

“Elvemuslingen kan bli 150-200 år, og er vanligvis fruktbar til den nærmer seg 100. Men det er bekymringsfullt at vi finner stadig færre unge dyr. Det tyder på at den ikke lenger formerer seg her…Presset fra boligområdene er ikke til beste for rødlisteartene her.”

Det var mange som hadde tatt turen til Haukås for å være med Åsane Historielag og Vennelaget for Haukåsvassdraget og se på elvemuslinger 20. april. På bildet viser Marianne Herfindal Johannessen et historisk kart over hvor man kunne finne elvemuslinger før. Foto: Anna Kathrine Eltvik

Hardt presset økosystem
Han tok til orde for å skjerme både deler av vassdraget og hekkeområdene til våtmarksfugl. Også dette har en prislapp. Vi som tenker på natur- og miljøvern er glade for at personer som Bjordal finnes. Altfor mange har glemt viktigheten av artenes mangfold i et stadig mer presset økosystem. Noen av de som må ha glemt dette, mener at man kan legge en ny godsterminal på Haukås. Det trekkes blant annet frem at det vil gi flere arbeidsplasser.

Hvorfor ikke heller plassere godsterminalen på Mongstad nå som oljealderen snart er over? Man kan legge en jernbanelinje fra Arna til Mongstad, og samtidig slipper skipene (flere av dem miljøsvin) som likevel skal videre nordover å gå innom Bergen for å losse av eller losse på. Ja, man måtte bygget en bro eller to, men det har vi da blitt ganske gode på i Norge. Eller hva?

Og i prosessen sparer man både elvemuslinger, viper og landområder i Bergen kommune som er verd å ta bedre vare på enn vi gjør.

Det er unektelig rom for næringspolitisk utvikling i Åsane. I områder som på Haukås, er det dog viktig å ha et miljøvennlig utgangspunkt. Det finnes gründere og forretningsfolk som er opptatt av miljøvern. Det er ikke uten grunn at 38 % av investeringene til Innovasjon Norge gikk til grønne prosjekter i 2015. Det er altså fint mulig å gjøre denne og andre bydeler mer bærekraftige i forhold til både arbeidsplasser, boliger og natur. En må bare våge å se at det er mulig først, og så slippe til de riktige kreftene.