Viser arkivet for stikkord 2011

Måtte 2012 bli bedre


VG får ha meg unnskyldt som bruker dette bildet i bloggen min, men sorgen som hele Norge følte etter terroren i Oslo og på Utøya er det ikke copyright på. Med unntak av noen få og forskrudde mennesker, kjente vi alle på følelser som sjokk, lammelse og tristhet. Noen hadde frarøvet vår nasjon sin uskyld for evig tid.

Så dukket Stine Renate Håheim opp. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen», sa hun. Før kritikken mot regjeringen begynte å hagle, klarte vi å gjøre som Håheim sa. Mennesker i hele vårt langstrakte land samlet seg i rose- og fakkeltog, og markerte samtidig stille men tydelig at vi sto sammen mot hatet.

2011 var dog ikke bare skjebnesvangert for Norge. Den arabiske våren og drapene på Osama Bin Laden og Gaddafi var med på å gjøre året til et mer blodig enn man hadde håpet på. Forhåpentligvis vil disse hendelsene føre med seg gode ting på sikt, men i mellomtiden treneres tingene av kapitalister som tjener på kaos og undertrykking. Det er ikke rart om man gjør seg noen tanker.

Måtte vi i løpet av 2012 klare å vise at vi ikke gjør skam på Håheim sine enkle og vakre ord. Måtte flest mulig land få oppleve folkemakt og kjærlighet fremfor kapitalmakt og kulde. Måtte vi alle få et riktig godt nyttår.

Årets siste utgave av Rødt Nytt


Årets siste utgave av Rødt Nytt Bergen er klar for utdeling, men de som ikke klarer å vente på papirutgaven eller ikke får den levert på døren, kan kikke på den her.

Her er noen av sakene i denne utgaven:

 • Årstad og Laksevåg: Dårligst levekår i Bergen
 • Bergen trenger en miljørevolusjon
 • Krever nasjonalt sedelighetspoliti
 • Byrådet: Gir enda mer til de rike
 • Borgerstyrt personlig assistanse på anbud
 • Trafikk-kaos på Askøy
 • Audun Lysbakken enig med Rød Ungdom
 • Rødt Bergens nye bystyremedlem

Gratulerer til Torstein Dahle og Sofie Marhaug!


Sofie Marhaug og Torstein Dahle er valgt inn på fast plass i Bergen sitt bystyre. Vararepresentanter ble Mathias Furevik, undertegnede, Solbjørg Marjala, Terje Valen og Krishna Prasad Aryal. Rødt har fått inn to flotte mennesker på fast plass! Dette føles veldig bra. :-)

Hva vil Rødt i skolepolitikken?


Det er svært mange av de unge som besøker valgboden som vil vite om skolepolitikken til Rødt. Kort oppsummert, kan man si at Rødt vil ha maks 20 elever i hver klasse, mange flere lærere på jobb, og i tillegg vil innføre leksefri skole. Vi vil også bruke mer penger på oppussing med henblikk på både inneklima og utvendig fasade.

Hvis man har flere lærere på jobb og mindre klasseenheter, vil elevene få den hjelpen de trenger for å forstå ting på skolen. I dag opplever mange som rekker opp hånden og bare bli sittende og vente på hjelp, fordi lærerne har ikke sjanse til å rekke over hele klassen på 28 elever. Elevenes karakterer er i altfor stor grad er avhengig av hvor ressurssterke foreldrene er.

Robin Hood-skatt
De ovennevnte tiltakene koster penger. Ved å innføre en såkalt Robin Hood-skatt på børsen på bare en prosent, ville Norge fått inn 25 milliarder kroner i året. Dette er midler Rødt i stor grad ville satt av til investeringer i nettopp skole. Det bør for eksempel ikke være slik at landets svømmebasseng er tomme for vann, og at kommunene ikke tar seg råd til å gi elevene svømmeundervisning.


Billedtekst: Undertegnede står i valgboden nesten alle dager frem til og med 10. september. Se oversikt nedenfor. Folk er hjertelig velkomne til å stille spørsmål eller slå av en prat om ting som engasjerer.

 • Lørdag 3. september: kl. 1200 -1400
 • Mandag 5. september: kl 1400 – 1600
 • Torsdag 8. september: kl 1400 – 1600
 • Fredag 9. september: kl 1400 – 1600
 • Lørdag 10. september: kl 1200 – 1400

Om du synes at undertegnede bør få en plass i Bergen sitt bystyre, må du gjerne like denne siden på Facebook. Har du lyst til å være med på valgvake, finner du nødvendig informasjon her.

Skolebarna stilte gode spørsmål


Når yngre mennesker stikker innom valgboden, er det ekstra kjekt å stå der. Barn helt ned i 10-årsalderen vil vite hva en ønsker å gjøre med miljøproblemer, skole og kulturtilbud. I dag var det en gjeng fra Åsane som gjorde mest inntrykk. De var mest opptatt av om Rødt hadde stemt for å legge ned Kyrkjekrinsen skole.

Guttene og jentene som spurte var morske i blikket, og det var ingenting annet å gjøre enn å si det som det var. Rødt hadde heldigvis sitt på det rene, og de morske blikkene ble skiftet ut med varme smil. De ble enda gladere da de fikk vite at Rødt inviterte til leksestreik 26. september.

Lavere kunnskapsnivå?
Tro nå endelig ikke at barna ikke var kritiske. De ville vite om de måtte være lenger på skolen, og om det ikke ville føre til lavere kunnskapsnivå. Da undertegnede tok seg tid til å forklare at Rødt ønsker mindre elevantall per klasse og flere lærere på jobb, begynte de å forstå. De nikket også bekreftende til at de i dag ofte ble sittende og vente i evigheter før de fikk hjelp av læreren sin, for læreren klarte ikke å rekke over alle elevene. De hadde heller ikke problemer med å si seg enige i at ikke alle foreldre er like flinke til å hjelpe eller forstå leksene som barna får, og at det bør være skolens ansvar å spre kunnskap om lik rett til utdanning skal bety noe.

En elev spurte også om ikke denne planen til Rødt ville koste veldig masse penger, og det fikk han medhold i. Samtidig ble det forklart for ham i grove trekk hvor dyrt det er for et samfunn å trygde såkalt sosiale tapere som ikke får god nok oppfølging på skolen, og da nikket han ettertenksomt.

Sist, men ikke minst, kunne de bekrefte at de ofte hadde lange skoledager, og etterpå mange timer med leksearbeid hjemme. Det burde ikke være slik at barn jobbet lenger i snitt per dag enn voksne. En gutt kom sogar og ga undertegnede en god klem, og takket for at noen omsider så barnas side av saken.

Fredag 2. september klokken 1330 svarer forøvrig Torstein Dahle på spørsmål i BA.

Politikertillit og sofavelgere


Det er mange som sier at de ikke gidder å stemme, fordi de har mistet all tillit til systemet. Dette er gjerne kombinert med en god porsjon politikerforakt. Kan man egentlig laste dem? I en skog hvor meningsmålinger, spinndoktorer og lobbyvirksomhet er sentrale bergeper, er det lett å gå seg vill.

Jernkansleren Otto von Bismarck sa sogar ”Aldri lyves det så mye som før et valg, under en krig og etter en jakt”. Den tyske statsmannen visste nok hva han snakket om, for han drev både med politikk, krig og jakt. At skepsis til politikere uttrykkes, er således ikke noe nytt. Der hvor det har vært makt til fordeling, har man gjennom alle tider kokt suppe på dobbeltspill, intriger og kjekling.

Vår korrupte hovedstad
Vi som lever i dag må forholde oss til politkere som bryter løfter og stadig økende korrupsjon. Det er i hvert fall slik om man skal tro på korrupsjonsjeger Eva Joly og det som kommer frem i boken ”Vår korrupte hovedstad” av Erling Folkvord. Eva Joly, som for øvrig vurderer å stille til valg som president i Frankrike, hevder at Norge er det mest korrupte landet i Norden. Hun støtter seg til konklusjoner som Corruption Perceptions Index og organisasjonen Transparency International har gjort.

Norge dårligst i Norden
Det er mest korrupsjon i land som Afghanistan, Irak, Sudan og Myanmar. Disse landene er preget av krig og konflikter, og vesentlige institusjoner mangler eller er svake. Man kan ikke si det samme om Norge, og likevel kommer vi altså dårligst ut i Norden. Er det en grunn til å være sofavelger, eller burde man bruke stemmeretten sin for å forsøke å bedre forholdene?

Det er du som bestemmer
Det er du som er den beste til å bestemme hvilket parti og hvilke personer du mener kan ivareta de tingene du er opptatt av. Det er du som kan være utslagsgivende for at nettopp det partiet du liker best får en representant inn i kommunestyret. Sist men ikke minst, er det det politiske flertall som bestemmer hvordan folkets penger og ressurser skal forvaltes. Bruk din stemmerett, og vis at du bryr deg!

Assistert befruktning for single


En trofast og samfunnsengasjert leser av bloggen min har spurt hva Rødt mener i forhold til spørsmålet om assistert befruktning av single kvinner. Det kom ikke helt tydelig frem fra partiprogrammet. Partisekretær Beth Hartmann har nå svart, og hva hun skrev i e-posten, kan leses nedenfor.

I programmet vårt står det ikke klart at vi er for assistert befruktning til single, men jeg vil vise til kapittel 2 og kapittel 36" i arbeidsprogrammet.

I kapittelet om Kvinnefrigjøring står det blandt annet:
Rødts mål er full kvinnefrigjøring. Likestilling mellom kjønna er ikke nok. Vi ønsker å sprenge rammene for de trange kjønnsrollene og fjerne alle former for kvinneundertrykking. Rødt går inn for tiltak som kan styrke kvinners stilling økonomisk, juridisk og ideologisk, og går mot alle endringer som kan undergrave de rettighetene kvinner har oppnådd.

I kapittelet om lesbiske. homofile, bifile og transpersoner står det:
Rødt mener det er en menneskerett for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer) å kunne leve ut sin seksualitet uten å bli forfulgt, mobba eller undertrykt på annen måte. Man skal kunne forelske seg i hvem man vil, uten å møte fordommer. Kampen for lesbiskes, homofiles, bifiles og transpersoners rettigheter har sprengt rammene for den tradisjonelle kjernefamilien.
Rødt arbeider for å forsvare den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, samt fortsatt rett til assistert befruktning, adopsjon og medmorskap

Hvis vi legger sammen disse vedtakene er Rødt sjølsagt for assistert befruktning for single.
Alle juridiske ideologiske sider ved denne saken som f. eks. om barna skal ha mulighet til å få vite hvem som er eggdonor og surogatmor har ikke Rødt tatt stilling til. Det er landsmøtet vårt som vedtar programmene våre.Dette er en sak med store viktige spørsmål som arbeidsutvalget eller landsstyret ikke kan gjøre vedtak på vegne av hele organisasjonen i perioden mellom landsmøtene våre, men jeg trekker altså ut av våre vedtak det jeg har skrevet over. Vi får ta stilling til dette på neste landsmøte i 2012.

mvh
Beth Hartmann
partisekretær

Et oppgjør med tomme valgløfter


Blått styre av Fjell kommune har ført til nedskjæringer i skole, trusler om kutt i lærerstillinger, reell frykt for vanntomme svømmebasseng og full ansettelsesstopp i kommunen. Dette og mer til er det på tide å gjøre noe med.

Da nytter det ikke å høre på tomme valgløfter fra Høyre og FrP. De snakker varmt om valgfrihet for den enkelte, fleksibilitet i arbeidslivet, og de eldre forbrukernes mulighet til å kjøpe seg de velferdstjenestene som de til enhver tid måtte ønske seg.

Sosial dumping
Fleksibilitet i arbeidslivet slik Frp og Høyre tenker, betyr i praksis brudd på arbeidsmiljøloven, sosial dumping, og svekkede arbeiderforeninger. For familier med barn i skole, SFO eller barnehage betyr ikke en arbeidsuke på førti timer økt valgfrihet eller økt fleksibilitet. Det hjelper ikke å kunne velge mellom fotball, korps eller golf dersom tiden ikke strekker til. Dersom valgfriheten skal være reell for alle innbyggerne i Fjell, må tiden til å gjøre valgene være tilstede, og det må være en større grad av økonomisk rettferdighet.

Usosiale kostnader
Gratis skolefritidsordning for barn i 1-4 klasse er en start. Dette er en usosial kostnad som rammer barnefamilier. Gratis barnehager er en god fortsettelse. Slik samfunnet er i dag med begge foreldrene i fulle jobber, er barnehageplass absolutt en nødvendighet, og bør derfor være gratis på lik linje med skole. Hvis barna dine ønsker å drive med fotball eller håndball, finnes det gode tilbud i hele Fjell kommune. Dersom du er ung, spiller i band, tegner, maler eller driver med dans, og trenger øvings-og konsertlokale, er mulighetene straks litt færre. Det er på tide å etablere et rusfritt aktivitetshus for ungdom med øvingslokaler for band, teatergrupper, dansegrupper og kafévirksomhet. Gjerne i samarbeid med de øvrige ungdomsklubbene i kommunen. Svømmetilbudet i kommunen slik det er i dag er også for dårlig. Åpningstidene bør utvides, og alle barn og unge må få tilbud om gratis svømmeopplæring med kvalifiserte instruktører. I tillegg bør satses skikkelig på kommunalt kinotilbud, der det ikke stilles betingelser fra kommersielle aktører..

Profitt som motiv
Byutviklingen på Straume er nå i hendene til en håndfull kapitalsterke menn, med handel, butikk og profitt som motiv og formål. Innbyggerinitiativet “Bevar Straume”, har blitt fullstendig ignorert av et demokratifiendtlig og arrogant kommunestyre. Nå er tiden inne for å vise hensyn til folk, skole, kollektivtilbud, infrastruktur og miljø. Høyresiden fjernet eiendomsskatten. At eiendomsskatt på luksusbygg er borte, er bare helt uakseptabelt. Da bør man heller innføre bunnfradrag som fjerner eiendomsskatten på boliger med vanlig standard. Dette er nødvendig for å kunne opprettholde et anstendig nivå av velferd for innbyggerne i Fjell kommune.. Politikk handler om å prioritere, og nå er det virkelig på tide å prioritere annerledes.

 • Skrevet av Kenneth Straume
  1.kandidat for Rødt i Fjell kommune

Ha et intrigefritt, godt nyttår!


Som politiker har jeg enda til gode å oppleve kynisk maktspill og råtne triks fra meningsmotstandere eller andre som er ute etter å skade meg. Som privatperson er det en annen sak.

Jeg har som en rekke andre opplevd å bli utsatt for både baksnakking og ondsinnet sladder. Jeg velger derfor å ønske alle mine venner og bekjente et intrigefritt, godt nyttår, med noen ord av forfatteren Paulo Coelho. Verden hadde vært et mye fredeligere og bedre sted uten så mange intrigemakere.


Motstanderen er vis. Så ofte han kan, tar han i bruk det enkleste og mest effektive våpen som finnes: intriger. Når han bruker dem, trenger han ikke å anstrenge seg noe større – for andre arbeider for ham. Med noen få ondskapsfulle ord kan måneder med hengiven innsats og år i søken etter harmoni legges i grus.

Lysets kriger går ofte i den fellen. Han vet ikke hvor fremstøtet er kommet fra, og han kan ikke bevise at sladderen er usann. Sladder gir ikke rom for forsvar, den fordømmer uten at dom har falt.

Når dette skjer, holder han ut med følgene og den ufortjente straffen – for ordene har makt, og dette vet han. Men han lider i stillhet, og bruker aldri det samme våpen mot sin motstander.

En lysets kriger er ikke feig.

(Utdrag fra “Håndbok for lysets krigere” av Paulo Coelho.)