Viser arkivet for stikkord arbeiderpartiet

Politidirektoratet: Bør støtte idéen om å innføre SEPOL


I går var det fakkeltog i Oslo, og folk marsjerte for å ta natten tilbake. Man har sett seg lei av voldtektsbølgen, og krever at politikere og politi gjør noe. Det er meget forståelig.

Også i Bergen går diskusjonen, og i går gikk stortingspolitiker Jette Christensen (Ap) ut i BT og ba byrådet sette opp sentrumsbusser og tenne lys i byens gater for å forebygge voldtekt. Dette er det ikke vanskelig å støtte i det hele tatt. Det er heller ikke vanskelig å være enig med henne i at Stavanger har fått til mye bra i kampen mot overfallsvoldtekt, men på et punkt gikk de for langt.

Politiet der valgte å ta DNA-prøver av ikke-vestlige borgere som bodde i nærheten eller hadde vært i nærheten av åstedene. Dette er å stigmatisere mennesker ut fra hudfarge og nasjonalitet, og det blir feil. Politiinspektør Hanne Kristin Rohde ved vold og sedelighetsseksjonen ved Oslo politidistrikt advarer mot en ensidig diskusjon om asylsøkere i debatten om voldtektsbølgen i Oslo, og vel og bra er det.

Tristan Dupré fra FpU er rask til å gjøre dette til en sak om Bergen kommune mot staten. Han bør holde seg for god til å holde på med blamegame i et så alvorlig tema som dette. Både stat og kommune må bli flinkere til å ta kriminalitet knyttet til sex og vold mer på alvor, ikke enten eller.

Nasjonalt sedelighetspoliti
I Rødt og FMSAK er det mange som støtter ideen om nasjonalt sedelighetspoliti. Det er muligens den eneste måten man kan tvinge politiet til å prioritere sedelighetssaker, og samtidig gjøre det til status å oppklare voldtektssaker. Det er merkelig at man har et tilsvarende organ for økonomisk kriminalitet, men ikke for grove forbrytelser som voldtekt og incest. Mener politidirektoratet som ikke støtter tanken om å innføre SEPOL i Norge at forbrytelser i denne kategorien ikke er like alvorlig som tyveri og underslag?

  • Om ikke politiet sier nei, blir det fakkeltog i Bergen torsdag den 10. november klokken 1900. Oppmøte på Torgalmenningen. Foreløpig har Rødt, LO, Kvinneaktivistene, FMSAK og Ottar sagt at de vil være med som arrangører, og undertegnede venter i skrivende stund på svar fra Amnesty International. Det blir holdt appeller på Torgalmenningen før fakkeltoget starter.

Kjøpepress, mobbing og prostitusjon greit for Høyre, KrF og FrP?


Billedtekst: Illustrasjonsfoto fra SBS Television.
I fjor kunne nestleder ved Barnevernvakten i Bergen, Margun Soltvedt fortelle at ungdommer ned i 13-årsalderen prostituerer seg for å få penger til narkotika. Dette er dessverre ikke det eneste ungdommer selger sex for. En rekke av landets største aviser har skrevet om at en del tenåringer prostituerer seg for å få råd til dyre merkeklær og andre materielle ting.

Onsdag 11. mai hadde Komite for helse og sosial møte på rådhuset. Der tok man blant annet opp den meget viktige «Plan for bedre seksuell helse 2011-2014». Torstein Dahle foreslo på vegne av partiet Rødt det på side 20 under avsnittet skole, legges til et ekstra målpunkt: «Øke bevisstheten blant de unge om farene knyttet til prostitusjon».

Nulltoleranse for kjøpepress og mobbing
Rødt ønsket videre at det ble satt i gang en informasjonskampanje rettet mot skoleelever, og at de øverste klassetrinnene i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole skulle siktes inn som målgruppe. I denne kampanjen burde man legge vekt på at det i Norge er forbudt å kjøpe sex, at prostitusjon er knyttet til en rekke negative helsefaktorer, som for eksempel høy fare for seksuell smitte, voldsovergrep, psykiske seinskader, menneskehandel/skruppelløse bakmenn – og at derfor er nulltoleranse for kjøpepress og mobbing i forbindelse med dyre moteklær eller andre dyre ting.

Støtte fra Ap og SV
Rødt fikk medhold fra SV og Ap, men Høyre, FrP og KrF stemte mot. Kanskje ikke så rart at FrP løper de frie markedskreftenes ærender, men hvor tok de verdikonservative prinsippene i KrF og Høyre veien? Er det slik å forstå at Høyre og KrF synes det er greit med kjøpepress, mobbing og prostitusjon blant tenåringer?

Allerede i 2003 gikk BI-forskeren Trond Blindheim og daværende barneombud Trond Waage hardt ut mot landets politikere og krevde strakstiltak. Blindheim satt i et utvalg utnevnt av Barne- og familiedepartmentet, hvor et av forslagene man kom frem til, var å styrke forbrukerundervisningen i skolene. Nå er vi i 2011, og ingenting har skjedd. Rødt er det eneste partiet som helt konkret har foreslått å gjøre noe, men vi blir atter bare maktesløse vitner til at de blå partiene ikke er sitt ansvar bevisst.

Verdikonservativ?
De unge er mer utsatt for påvirkning enn andre, og lar seg lettere forlede enn andre. De unge er heller ikke alltid klar over hva dårlige valg kan føre det – det er nettopp derfor vi som er eldre og klokere skylder å veilede dem. Kanskje noen og enhver burde begynne å tenke gjennom at det er de samme ungdommene vi i dag svikter, som senere skal ta vare på oss i alderdommen. Å være verdikonservativ betyr mer enn å nikke gjenkjennende til myntenes rasleklang, det betyr også at man tar vare på god og gammeldags moral. Noen ser ut til å ha glemt det.

Hadia Tajik med i feil parti?


Billedtekst: Stortingsrepresentant Hadia Tajik er misfornøyd med innvandrerandelen i Arbeiderpartiet. (Foto: VG)

Hadia Tajik slakter sitt eget parti, og synes det har gjort en altfor dårlig jobb med å rekruttere innvandrere. Hadia burde heller slakte partiets innvandrerpolitikk.

Den rød-grønne regjeringen har innført mange og nye lover for innvandrere, og det kan se ut som om det fremste målet er å komme nærmest mulig en hermetisk lukking av landegrensene.

Vil kle av unge asylsøkere
I januar kunne man lese at Utlendingsdirektoratet vil innføre klinisk undersøkelse av mindreårige asylsøkeres kjønnsorganer, for å avsløre om de oppgir feil alder. Kunne de ikke finne på en mer ydmykende måte å gjøre ting på? Man undersøker allerede tenner og røntgen av skjelettet for å sjekke alder, men nå skal norske myndigheter få lov til å undersøke asylsøkeres kjønnsorganer også. Selv jeg som er en frigjort, etnisk norsk kvinne, ville protestert høylyd om noen stilte slike krav ovenfor meg, og jeg hadde ihvertfall ikke meldt meg inn i det partiet som foreslo noe sånt.

Norsk folkehjelp ba advokatfirmaet Stabell og Co vurdere jusen bak forslaget, og på en 26 sider lange rapporten fra advokatfirmaet, konkluderer man med at forslaget bryter både med norsk lov og med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Naomi Klein forklarer i den sterke videoen nedenfor hvordan hele nasjoner går med på at slikt skjer.

Vanskeligere med familiegjenforening
Den lange listen over hva den sittende regjering har gjort for å hindre innvandring til landet, er som hentet ut fra en FrP-leir ledet av Per-Willy Amundsen. Her er noen av tiltakene:

  • Det er vanskeligere å få til familiegjenforening.
  • Statsløse palestinere fra Vestbredden og Gaza som søker asyl i Norge, skal ikke lenger være vernet mot utsendelse på generelt grunnlag. Det blir også strengere krav til dokumentasjon på identitet og tilknytning til disse områdene for denne gruppen.
  • Det såkalte Torshov-prosjektet med rask og samordnet registrering og søknadsbehandling har bidratt til en vesentlig reduksjon i antallet irakiske asylsøkere til Norge.
  • Justisdepartementet sendte den 7. juli på høring et forslag om utvidede hjemler for bruk av frihetsberøvelse og andre tvangsmidler i utlendingssaker når personer oppgir falsk identitet, unndrar seg utsendelse etter et avslag eller når asylsøkere og utlendinger med ulovlig opphold begår kriminalitet. Det er også foreslått en særskilt hjemmel for frihetsberøvelse av personer som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, og som er i en utsendelsesprosess. Mange fjonge ord, men i praksis så begynner en å nærme seg den amerikanske The Patriot Act.
  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet har endret praksisen for retur av enslige mindreårige asylsøkere. Praksisendringen har åpnet for at enslige mindreårige uten behov for vern kan bli returnert til slektningar eller andre omsorgstiltak i hjemlandet.

Mindreårige sendt tilbake til elendighet
Jeg har selv vært vitne til at en søskenflokk på fem ble sendt tilbake til en av statene i tidligere Jugoslavia, og det til tross for at de ikke hadde noe nettverk der de skulle. De var uten foreldre, og eldstemann var bare 19 år. Yngstemann var 2 år. Flere av barna hadde bare bodd i Norge, og da politiet kom for å hente dem og frakte dem til flyplassen, var det ikke bare barna som gråt.

Dette var kjekke, høflige unger med god arbeidsmoral. De som hadde skolekarakterer å vise til, fikk kun toppresultat. Sånn sett er det ikke bare meget mulig at de kunne blitt borgere som kunne vært en ressurs for Norge etter endt utdanning, det er også svært sannsynlig. Likevel er det bare å sjokkert registrere hva som i sin ytterste konsekvens stadig vekk skjer når man strammer inn på lovverk.

Kollektiv avstraffelse har alltid vært og vil alltid være en ussel og dårlig måte å prøve å ordne opp i problem på.

Ivrer etter å sanke FrP-stemmer
Derfor er det ikke å undre seg over at Ap ikke har flere med innvandrerbakgrunn i regjeringen sin. Arbeiderpartiet har i sin iver etter å sanke FrP-stemmer, tråkket over altfor mange prinsipper som går på innvandrerenes bekostning. Da kan man ikke forvente at de samme innvandrerne skal strømme til sitt parti. Jeg lurer på hvor lenge Hadia Tajik blir sittende der hun er, nå som hun har tatt bladet fra munnen.