Viser arkivet for stikkord breivik

Troll kan sprekke bak murer også

Terroristen Anders Behring Breivik har klaget på sine soningsforhold, og har fått sin rettsak. Antakelig fordi han vil ha en mer human behandling innenfor murene, har han prøvd å gi et bilde av seg selv som en mykere og klokere mann.

I Dagbladet kan man 18. februar lese innlegget «Brevet fra Breivik» av statsviter Ingeborg Kjos, hvor hun refererer til hva terroristen har skrevet til henne:

Breivik for fire år siden, og Breivik i dag. Ingen av gangene viser han ydmykhet eller snev av anger og skyldfølelse. Skjermdump fra VG.

«Hjertet mitt som eks-militant gråter for det barbariet jeg gjennomførte 22/7». Han skriver at han ikke lenger støtter manifestets oppfordring om bruk av vold.»

Videre kommer det frem at massemorderen kjemper for demokratisk fascisme uten bruk av vold.

Hadde det ikke vært fantastisk om dette hadde vært sant? Om vi kunne ta nasjonens uskyldighet tilbake ved å tilgi en mann som har innsett hvor grusom og nådeløs han var den 22. juli 2011? Å tilgi er når det kommer til stykket en befrielse for den som tilgir, ikke bare for den som mottar tilgivelsen. Det er vondt å bære på mye bitterhet og hat, akkurat som det er vondt å bære på mye skyld og skam.

Men så ankommer Breivik rettslokalene, og bare ved sin nonverbale fremtoning, så ser vi at ordene i brevet til Kjos bare er en bløff. Blottet for den ydmykhet som er nødvendig for at pårørerende og berørte i det hele tatt skal kunne klare å vurdere tanken om å tilgi, hever han høyre arm og gjør nazihilsen.

Han må vite hva og hvem folk flest assosierer denne hilsenen med. Hitler var aldri en høyreekstrem pasifist. Over 22 millioner soldater døde under andre verdenskrig, i tillegg ble en rekke sivile mennesker drept. Til sammen døde mellom 50 til 70 millioner mennesker. 6 millioner av dem var jøder. Mange av dem ble drept på like brutale måter som ofrene 22. juli. Det er som om Breivik spotter både dem og livene han selv tok. Skyld og skam er det ikke spor av.

Heldigvis kan likevel livene til berørte og pårørende gå videre. Man er ikke prisgitt Breviks (manglende) moralske resonneringsevner. Han er kun en mann med alvorlige personlighetsforstyrrelser, en løgner og en psykopat. Troll som ham sprekker når solen skinner på dem. Selv de som sitter bak lås og slå. Det må være godt nok for å kunne gå videre.

Fikk den talerstolen han ville ha


Anders Behring Brevik (ABB) med høyreekstrem hilsen når han ankommer retten. Aktorer og psykiatere håndhilser på ham i retten. ABB forteller hvordan han planla å drepe alle på Utøya, og at han ville filme halshugging av landsmoderen. De sterke inntrykkene har stått i kø de dagene som århundrets rettssak har vart. Sterkest er muligens inntrykket av at han har fått den talerstolen han var ute etter.

Plassen i rampelyset blir brukt på bestialsk vis. De aller fleste gjennomskuer heldigvis denne løgneren og massemorderen, og ser ham for hva han er. Det legitimerer avgjørelsen om åpenheten rundt det hele. Dessverre gjelder klarsynet langt fra alle. Er det ikke en tysk, kvinnelig sympatisør som blir bortvist fra landet eller en gutt på 23 år fra USA som i pur beundring brevveksler med ABB, så må Ronny Alte trekke seg som leder i Norwegian Defence League fordi han ikke får lov til å ta avstand fra ABB.

Truer norsk sikkerhet
English Defence League har på Facebook hele 13 729 medlemmer. Den norske datterorganisasjonen har bare 1468 medlemmer, men så må man også søke om å bli medlem. Med tanke på at Alte ikke fikk lov til å ta avstand fra ABB, kan man bare levende forestille seg hva de skriver til hverandre. PST vurderte da også i 2011 at NDL var en gruppe som truet norsk sikkerhet og landets interessser. Politiets overvåkingsorgan fryktet at ekstremistene via økt aktivisme, kunne skape mer uro og vold i samfunnet.

Disse anti-islamistene overgår selv den rasistiske organisasjonen SIAN, og flere medlemmer har allerede vist at de ikke går av veien for å ty til vold. De koser seg garantert på makabert vis når ABB i beste sendetid får spre sitt perverse budskap. I utlandet sitter forståelig nok flere spesialister og jurister og lurer på hva vi driver med.

Det har seg nemlig slik at det slettens ikke bare er de som er med i SIAN og NDL som vil si seg enig i deler av ABB sin fascistiske ideologi. Eller har man kanskje glemt partilederen som presterte å bruke et begrep som snikislamisering? Ferske meningsmålinger viser at FrP har hele 20 % oppslutning, og alle som vil stenge landegrensene for å unngå multikulturalisme, fryder seg.

Rettssystemets verdighet
Ofrene og de etterlatte etter terrorangrepene 22. juli har selvsagt rett på å få svar på de spørsmål de måtte ha. Det er heller ingen tvil om at vi som ønsker et flerkulturelt og rettferdig samfunn fortjener å se at århundrets sosiopat blir stilt til ansvar. Når det er sagt, er det likevel ikke riktig at både dommerapparatet og media både tillater og medvirker til at ABB får spre sine forvridde, politiske budskap. ABB er ikke en idealist. Han er først, fremst og sist en simpel masse- og barnemorder. Noen bør rett og slett be ham tie stille neste gang han tramper på rettssystemets verdighet.

Bør ta internettradikaliseringen på alvor


Torsdag 11. august var frilansjournalist og forfatter av boken “Eurofascism”, Øyvind Strømmen, på Kvarteret og snakket om nyfascisme. Han advarte sterkt mot å innta en passiv rolle, og sa det kunne være en stor fordel om man begynte å følge mer med på nettaviser og blogger.

Hvis man ignorerer dem, er det lett for dem å danne seg små nettbobler hvor de bytter ekstreme synspunkt med hverandre. Det er sunt for alle som mener noe å få presentert motforestillinger, men disse får det ikke. Allerede i 2009 advarte Interpol mot hva som kunne skje om man ikke tok dette på alvor. At det var al-Quaida som var farligst, fikk de imidlertid ikke rett i. Ikke i Norge ihvertfall.

Overvåkingssamfunn ikke veien å gå
Etter terrorangrepet 11/9 i USA, var det forståelig nok mange som ble redde. I kjølvannet av denne frykten, ble Patriot Act innført, og overvåking og avhør som man måtte tilbake til Joseph McCarthy sin tid for å finne lignende til, startet.

Vår statsminister har lovet at det som skjedde 22. juli ikke skal få lignende konsekvenser i Norge. Vi skal fremdeles ha et åpent og demokratisk samfunn, og bra er det. Man skal dog ikke glemme at Stoltenberg også gjorde det klart at det var slutt på naiviteten. Det er å håpe at han sikter til høyreekstreme, og ikke muslimer og venstreradikale som allerede har vært mistenkeliggjort og overvåket i lange tider.

Strømmen, som selv hører hjemme i Miljøpartiet De Grønne, tror ikke noe på at den politiske debatten vil bli mer ryddig og saklig. Han trodde samtidig at de mest ekstreme debattantene ville få mer motbør. Aage Borchgrevink som også er forfatter, oppfordrer i Aftenposten til å være på vakt mot såkalte oksidentalistiske diskurser. I følge Borchgrevink, har den mest dramatiske, politiske volden sine røtter her. Han skriver:

Hvorvidt ekstreme miljøer er venstreorienterte, høyreorienterte eller religiøse er av mindre betydning enn om de sprer oksidentalisme.

Når disse ideene blandes med en blogg-prosa preget av endetidsforestillinger, konspirasjonsteorier, fiendebilder, offerretorikk og fremstillingen av seg selv og ens meningsfeller som de få utvalgte, har man et farlig amalgam.

Nyfascistisk inspirasjonskilde
Oksidentalismen beskriver det stereotype synet på Vesten i Østen, og ble gjort kjent av Ian Buruma og Avishai Margalit i 2004. Begreper som effektivitet, utbredt gledesløshet og sjelløs kunnnskap på bekostning av opplyst visdom er sentrale, og Borchgrevink synes at dette best fanger opp konsistensen i Behring Breiviks ideer. Dette finner nok ikke bare undertegnede underlig, men også Strømmen.

Breivik sin største inspirasjonskilde, bloggeren Fjordman, er helt udiskutabelt en nyfascist. I følge professor Roger Griffin, har nyfascisme elementer av nasjonalisme, anti-kommunisme og motstand mot innvandring. Ideologisk er man også mot det parlamentariske system og det liberale demokrati. Nyfascistiske bevegelser kan beskrives som mer rendyrkede høyreorienterte enn fascistiske bevegelser typisk var i førkrigstiden. I andre land i Europa, har parti med klare nyfascistiske trekk fått politisk makt. Det er ikke så rart som man skulle tro, for nyfascisme er til forskjell fra nazisme basert på intellektuell virksomhet.

Den intellektuelle virksomheten bør ikke forveksles med intelligent og god samfunnsforståelse. Når man blander sammen rabiat konspirasjonsteori, fremmed- og kvinnehat, så får man en suppe man ikke bør være bekjent av å servere til noen.

Det er valgkampstart i dag. Måtte valgkampen foregå i en ånd som er de døde og etterlatte fra 22. juli verdig.