Viser arkivet for stikkord griffin

Bør ta internettradikaliseringen på alvor


Torsdag 11. august var frilansjournalist og forfatter av boken “Eurofascism”, Øyvind Strømmen, på Kvarteret og snakket om nyfascisme. Han advarte sterkt mot å innta en passiv rolle, og sa det kunne være en stor fordel om man begynte å følge mer med på nettaviser og blogger.

Hvis man ignorerer dem, er det lett for dem å danne seg små nettbobler hvor de bytter ekstreme synspunkt med hverandre. Det er sunt for alle som mener noe å få presentert motforestillinger, men disse får det ikke. Allerede i 2009 advarte Interpol mot hva som kunne skje om man ikke tok dette på alvor. At det var al-Quaida som var farligst, fikk de imidlertid ikke rett i. Ikke i Norge ihvertfall.

Overvåkingssamfunn ikke veien å gå
Etter terrorangrepet 11/9 i USA, var det forståelig nok mange som ble redde. I kjølvannet av denne frykten, ble Patriot Act innført, og overvåking og avhør som man måtte tilbake til Joseph McCarthy sin tid for å finne lignende til, startet.

Vår statsminister har lovet at det som skjedde 22. juli ikke skal få lignende konsekvenser i Norge. Vi skal fremdeles ha et åpent og demokratisk samfunn, og bra er det. Man skal dog ikke glemme at Stoltenberg også gjorde det klart at det var slutt på naiviteten. Det er å håpe at han sikter til høyreekstreme, og ikke muslimer og venstreradikale som allerede har vært mistenkeliggjort og overvåket i lange tider.

Strømmen, som selv hører hjemme i Miljøpartiet De Grønne, tror ikke noe på at den politiske debatten vil bli mer ryddig og saklig. Han trodde samtidig at de mest ekstreme debattantene ville få mer motbør. Aage Borchgrevink som også er forfatter, oppfordrer i Aftenposten til å være på vakt mot såkalte oksidentalistiske diskurser. I følge Borchgrevink, har den mest dramatiske, politiske volden sine røtter her. Han skriver:

Hvorvidt ekstreme miljøer er venstreorienterte, høyreorienterte eller religiøse er av mindre betydning enn om de sprer oksidentalisme.

Når disse ideene blandes med en blogg-prosa preget av endetidsforestillinger, konspirasjonsteorier, fiendebilder, offerretorikk og fremstillingen av seg selv og ens meningsfeller som de få utvalgte, har man et farlig amalgam.

Nyfascistisk inspirasjonskilde
Oksidentalismen beskriver det stereotype synet på Vesten i Østen, og ble gjort kjent av Ian Buruma og Avishai Margalit i 2004. Begreper som effektivitet, utbredt gledesløshet og sjelløs kunnnskap på bekostning av opplyst visdom er sentrale, og Borchgrevink synes at dette best fanger opp konsistensen i Behring Breiviks ideer. Dette finner nok ikke bare undertegnede underlig, men også Strømmen.

Breivik sin største inspirasjonskilde, bloggeren Fjordman, er helt udiskutabelt en nyfascist. I følge professor Roger Griffin, har nyfascisme elementer av nasjonalisme, anti-kommunisme og motstand mot innvandring. Ideologisk er man også mot det parlamentariske system og det liberale demokrati. Nyfascistiske bevegelser kan beskrives som mer rendyrkede høyreorienterte enn fascistiske bevegelser typisk var i førkrigstiden. I andre land i Europa, har parti med klare nyfascistiske trekk fått politisk makt. Det er ikke så rart som man skulle tro, for nyfascisme er til forskjell fra nazisme basert på intellektuell virksomhet.

Den intellektuelle virksomheten bør ikke forveksles med intelligent og god samfunnsforståelse. Når man blander sammen rabiat konspirasjonsteori, fremmed- og kvinnehat, så får man en suppe man ikke bør være bekjent av å servere til noen.

Det er valgkampstart i dag. Måtte valgkampen foregå i en ånd som er de døde og etterlatte fra 22. juli verdig.