Viser arkivet for stikkord kopp

Forslag mot mobbing nedstemt


Tilstandsrapporten for Grunnskolen i Bergen avslørte at det har blitt mer mobbing på skolene i Bergen kommune. Dette ønsket Rødt og SV å gjøre noe med men ble nedstemt av Høyre, FrP og KrF.

SV som er 2. vara for Rødt i Komite for oppvekst (KOPP), foreslo følgende etter å ha konferert med undertegnede i KOPP den 10. november:

“Digital mobbing
Økt bruk av mobiltelefon og sosiale medier har ført til at mobbinging skjer i nye former og kanaler. Komite for oppvekst vil be om at det i den kommende kvalitetsmeldingen legges spesiel vekt på tiltak for å også bekjempe denne typen mobbing.

Partiene på høyresiden så ingen grunn til å være enige i dette. De siste dagene har debatten om mobbing blusset opp igjen, og mye på grunn av denne sterke videoen som mobbeofferet Jonas la ut på nettopp et sosialt medium; Youtube:


I går ble et blogginnelgg om stygg mobbing publisert i BT.

Samme avisen kunne i april i år fortelle at hver fjerde person vet om mobbing på nettet. Det må i den sammenheng sies at det er svært ille å stemme ned forslaget som ble presentert av SV. Rødt kommer til å ta saken opp igjen i bystyret så snart det er mulig, og det er da å håpe at det blir enstemmig vedtatt.

Mer mobbing på skoler i Bergen


Det kommer frem i Tilstandsrapporten for Grunnskolen i Bergen at det har blitt mer mobbing på skolene i Bergen kommune. Mobbing kan lage varige, psykiske arr, så det bør man ta ad notem.

Vi i Rødt synes at det i tillegg til de tiltak som er foreslått, bør vektlegges hvordan man skal vise nettvett og bruke sosiale media. Stadig yngre mennesker får disponere både mobiltelefon og Facebook-konto, og det er liten tvil om at dette er problematisk. Barn og ungdom forteller at det er spesielt mye mobbing og uthenging på disse arenaene, og det er ønskelig at fokusering på nettvett og klok bruk av sosiale media skal få en så sentral plass som mulig i tiltaksplanen.

Rødt kan dessverre ikke stille i KOPP (Komite for oppvekst) førstkommende torsdag, og det er da andre vara fra SV som stepper inn.

Forhåpentligvis vil SV foreslå at alle skolene i Bergen kommune pålegges å kjøre nettvettkampanjer på skolen i første uke etter skolestart og første uke etter juleferie.

Dette er tema som må friskes opp i, ettersom det er massiv bruk av både mobiler og Facebook både på skoleområder og andre arena. Det å tilegne seg godt nettvett vil dessuten gi gevinst i annen sosial samhandling.