Viser arkivet for stikkord krf

Den begredelige dobbelmoralismen


Under samtaling med en god venn, kom vi til å snakke om politikk versus kristendom. Vi var begge enige om at kristne mennesker burde vokte seg vel for å kritisere andre, for de blir i prosessen så altfor lett ikke annet enn begredelige dobbelmoralister.

I samtalens videre løp, sa han at samfunnet slik vi kjenner det (i Vesten) i hovedsak er bygget på de tid bud. Ordene forløste en lang tankerekke. Det virker på ingen måte som om budene Moses i sin fikk overlevert på Sinaifjellet, ble skrevet i stein.

1) Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Vi har i mange år ristet på hodet av amerikanske tv-predikanter som tusker til seg millioner av dollar. De lover gjerne både helbredelse og evig liv til dem som blar opp, og slipper utrolig nok unna med sin svindel. Nå er det flere menigheter som holder på slik i Norge også. Mens kollekten går rundt, ropes det gjerne ekstatisk ut at man bare skal gi knitrende sedler, og at Gud følger med. For disse svovelpredikantenes skyld, får man bare håpe at Gud ikke følger med. Da har han i tilfelle fått med seg at det første budet er brutt. For disse menneskene er nemlig kapitalisme en religion, og guden de ber til heter valuta.

2) Du skal ikke misbruke Guds navn.

Det er ikke få land Vesten og de allierte der har invadert for å få kloen i olje eller strategiske landområder. Hvem glemmer ikke at eksempelvis president George W. Bush gikk til krig i Guds navn, men samtidig sa følgende:

- Når jeg slår til, kommer jeg ikke til å avfyre en krysserrakett til to millioner dollar mot et tomt telt til 10 dollar og treffe en kamel i rompa.

Det burde være flere enn undertegnede som innså at denne mannen ikke bare misbruker Guds navn, han er omtrent så langt det kan komme fra å være i nærheten av åndelig verdighet.

3) Du skal holde hviledagen hellig.

Søndagsåpne forretninger er i dag så vanlig, at de fleste nok anser dette budet som en vits. Forsvunnet har tankene om at hvile og ro en dag i uken er fornuftig og riktig, det viktigste er å tjene mest mulig penger. Om dette fører til at enda flere må ta ubekvemme arbeidstider, spiller ingen rolle.

4) Du skal ære din far og din mor.

Trenden i Norge i dag er å privatisere. Så også med eldrehjem. Når mor og far blir gamle og trenger pleie, er de heldige om de får god omsorg. De fleste eldrehjem melder nemlig fra om at de ansatte er overarbeidet og underbetalt. Det siste nye er å importere billig arbeidskraft som gjør jobben for halv pris. Det kan virke som om det er en del politikere som ikke er så opptatt av å ære sin mor og far lenger. De har blitt for opptatte av å være talerør for kapitalister som vil tjene seg rike på alderdom. De samme kapitalistene ser enorme muligheter i den eldrebølgen som skyller over landet Norge, og gjemmer seg bak ord som effektivisering og valgfrihet. Samtidig holdes det fint tett om at de bare er ute etter å stikke et sugerør inn i velferdskassen.

5) Du skal ikke slå i hjel.

Norge deltar i krigen som pågår i Afghanistan. Norge bruker mest penger per innbygger til forsvarmateriell. Vi bruker faktisk 40 ganger mer penger på militært materiell enn USA hvis man regner ut fra innbyggertall. Norge er ikke lenger den fredsnasjonen vi lenge har skrytt av å være. Når man deltar i krig, så dreper man. Vår Herre kan neppe være fornøyd med tingenes tilstand i vårt rike, og særdeles ikke om man teller med alle de våpen vi selger til land som driver med uetisk krigføring.

6) Du skal ikke bryte ekteskapet.

Halvparten av alle som gifter seg, ender opp med å skille seg. Parallelt er det utrolig nok en del som vegrer seg for å gå i terapi. Også her har samfunnet sviktet. Fremfor å åpne flere familievernkontor og sette i gang kampanjer for å forandre på tåpelige og gammeldagse holdninger, opplevere eksempelvis Bufetat på Vestlandet å måtte leve med store kutt. Ideen om at ekteskapet skal være en hellig enhet hvor en setter barna fremst, har måttet gi tapt for manglende politisk vilje og kuttmentalitet. Visse økonomiske poster må det jo kuttes i når de rikeste i samfunnet skal avsees flere goder.

Folk som skiller seg av gode grunner, bør ikke føle seg truffet. Undertegnede er en av dem som hyller kvinnefrigjøringen, og samfunnsutviklingen som har gjort det mulig for kvinner å bryte ut av ekteskap som har vært både helsefarlige og dårlige.

7) Du skal ikke stjele.

Det er en rekke globale selskap som holder på med røveri av verste sort, men man behøver ikke å gå til utlandet for å finne eksempel på dette. Bare for en uke siden, gikk Telenor-sjef Sigve Brekke ut og sa at hans selskap skulle bli størst i India. India har over en milliard innbyggere, og mulighetene for folk som tenker profitt, er om mulig enda større der enn i Kina. Tro endelig ikke at Telenors planer innbefatter at pengene skal sildre nedover den jevne, fattige inder. De er ute etter økonomisk gevinst, og mest mulig. Det meste av overskuddet tar de med seg ut av landet igjen så klart. En slik form for forretningsføring kalles av noen for sunn kapitalisme, og de som er enda frekkere påstår at inderne bare kan være takknemlige. De er jo ikke i stand til å gjøre det som Telenor klarer.

Dette er ikke annet enn løgn. Flere og flere indere tar høyere utdannelse. Problemet er at andre land som er ute etter deres gode kompetanse, sørger for å gi India brain drain. Nå har heldigvis trenden snudd, og India tar i økende grad tilbake sine ingeniører. Hvor lenge vil disse stille sitte og se på at bedrifter som Telenor stjeler landets ressurser? Ikke lenge forhåpentligvis. Den eneste muligheten et fattig land har for å klare seg, er om det får beholde mest mulig av sine ressurser selv.

8) Du skal ikke tale usant om din neste.

Media er i mange sammenhenger flinke til å løpe supermaktenes ærend. Penatgon i USA skaper fortløpende propaganda som sendes ut til verdens pressebyrå, og disse sluker agnene uten å dobbeltsjekke noe som helst. En del norske aviser stiller seg i køen av å dem som sluker og som deretter er med på å tale usant. I USA er man faktisk flinkere til å avsløre løgner, men det koster. Journalister som er ute etter å formidle sannheten, lever farlig. De som derimot bryter det åttende bud, ser ut til å klare seg helt fint.

9) Du skal ikke begjære din nestes eiendom.

Barnefattigdom har i Norge økt med 100 prosent mellom 2000 til 2010. I Oslo Øst lever en fjerdedel av menneskene under fattigdomsgrensen. Likevel slipper grådige entrepenører til i der de bor. Fremfor å satse på en blanding av god sosial- og boligpolitikk og utbygging av flere nye, rimelige og bedre leiligheter, sitter man rolig og ser på at en eiendom der i juni 2012 gikk for 6,5 millioner over takst. Det er nesten fritt frem for spekulantene.

Som om ikke dette er nok, gjør de borgerlige det som skal til for at landets rikeste skal slippe å betale eiendomsskatt. Hva ville Den Hellige Ånd sagt til disse tingene mon tro?

10) Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

At det tiende bud ikke i særlig grad respekteres lenger, burde være soleklart for alle og enhver. Når diverse kjendiskvinner som er gift eller samboere står frem i media eller videoer med få eller ingen tråder, sier det seg selv at de av en del mennesker blir begjært. Nå er ikke jeg en av dem som først og fremst vil laste den enkelte kvinne, men industrien som har gjort at det har blitt sånn, er syk – og sykdommen heter kapitalisme. Noen tjener nemlig store penger på at det er som det er, og igjen ser det ut til at såkalt sann, kristen moral må gi tapt for menneskets grådige natur.

Den verste form for dobbeltmoralisme som har kommet meg for øyet den siste tiden, er den som KrF nylig viste i Bergen by. SV fremmet et glitrende forslag om å nekte strippeklubben Dreams sjenkeløyve, men ble stemt ned av H, FrP, Venstre, Byluftslisten og nettopp KrF.

Vi snakker om en strippeklubb som har samarbeidet med Indrek Mandre, en menneskehandler fra Estland. Han er siktet for å være med på både organisert kriminalitet og ulovlig prostitusjon i både Hellas og Luxemburg. Det sittende byrådet som inkluderer KrF, hviler seg på at ingen er skyldig før de er dømt. For å si det som Oddny Miljeteig (SV) så glitrende skrev i BA den 20. juni:

Som om ikkje samanhengen mellom trafficking og stripping og prostitusjon er påvist mange nok gonger før. Det hjelper sjølvsagt ikkje at ein veit – når ein ikkje vil.

Om Jesus hadde levd, er jeg ganske så sikker på at han hadde vært sosialist. Han hadde ihvertfall ikke vært medlem av KrF.

  • For ordens skyld: Undertegnede definerer seg selv som agnostiker.

Selbekk - en monstrumental dobbeltmoralist


Redaktør i Dagen, Vebjørn K. Selbekk, fikk hele fire sider i lørdagsutgaven av BA den 28. januar for å forklare hvorfor han fant det for godt å trykke karikaturene av Muhammed. Selbekk sin dobbeltmoralisme er ikke vare til å ta og føle på, den er monstrumental. Når trykket han sist en karikatur i Dagen av Jesus eller Gud?

I Andre Mosebok, kapittel 20 (vers 4), kan man lese at man ikke skal tegne bilder av Gud. Det er nok også derfor Selbekk ikke gjør det, for da ville han kommet på kant med andre kristne som er like radikale som ham selv. Det er som om de bibelske fortellingene om stein i glasshus og bjelken i eget øye har gått ham hus forbi til tross for deres sentrale posisjoner i kristen lære.

Selbekk synes at en må sette skarpere søkelys på islam, blant annet fordi Muhammed skal ha fullbyrdet ekteskapet med sin kone da hun var ni år gammel. Hvor kritisk stiller Selbekk seg til misjonæren og hordalendingen som nettopp fikk en dom på åtte års fengsel for voldtekt og overgrep av fire gutter i Argentina? Har Selbekk tenkt å trykke karikaturer av ham mon tro?

Etisk korrekt rugemaskin
Leder i KrF Knut Arild Hardeide rykket raskt ut i media da fylkesleder i KrFU Hordaland Emil André Erstad gikk ut og tok til ordet fordi voldtatte ikke burde få ta abort. Hardeide forsikret om at KrF respekterte voldtatte kvinners rett til å ta abort. Erstad fikk dog støtte fra redaktør i kristenavisen Norge i Dag, Finn Jarle Sæle, som attpåtil viste til at verdensopinionen var på deres side. Var det slik å forstå at redaktøren i Dagen kritiserte islam for kvinnesynet? Hvorfor forholder han seg da taus i forhold til trosfeller som reduserer kvinnekroppen til en etisk korrekt rugemaskin, uten rett til å bestemme over egen kropp og eget liv?

BA har det i sitt featurestykke travelt med å gjøre Selbekk til en likandes kar, og fremstiller en mann som liker mange muslimer og deres gestikulerende form for kommunikasjon. Han verdsetter til og med at de har annen mat enn brunost og fiskeboller. Det er de ekstreme utslagene av islam han ikke liker og ønsker å kjempe mot med nebb og klør. Så fikk vi altså det på det rene.

Nyttige idioter
Islam er en religion som i år 2000 hadde 1,2 milliarder tilhengere. Muslimer er som de fleste av oss vet delt opp i to grupper; sunni-islam og sjia-islam. Av disse menneskene, er det ytterst få som ender opp i ekstremistiske grupperinger. De aller fleste av dem er mennesker som vil leve i fred og ro, og i land som Irak og Afghanistan vokser undergrunnsbevegelser som vil ha ekte demokrati og kvinnefrigjøring seg større og større. Dessverre er flere muslimske land forbannet med gode naturressurser som Vesten vil ha, og da er det fint å ha nyttige idioter som Selbekk og co. Er det opplest og vedtatt at alle muslimer er noen svin, er det mer akseptabelt å okkupere eller bombe dem.

Ytringsfrihetens fremste begrunnelse er individets frie meningsdannelse. Den skulle sikre tankefrihet og at mennesker som tradisjonelt hadde vært underkuet andre skulle ha rett til å ytre sin mening. I ettertid har den blitt utvidet, og i dag er religionsfrihet vel så viktig som noe annet.

Den ble ikke laget fordi vi med paragrafer i ryggen skulle ha rett til å hetse religioner vi ikke likte selv, og den ble heller ikke laget fordi enkelte redaktører i religiøse tidsskrift skulle drive og rulle seg selv i en sørpe av selvgodhet og manglende selvinnsikt.

Selbekk og hans likemenn skaper bare større kløfter mellom «oss og dem», og er i praksis med på å gjøre situasjonen for mange muslimske kvinner verre enn den allerede er. Det går nemlig alltid mest ut over kvinner og barn når tilstandene der de lever blir preget av uro, krig og raseri.

Om jeg som feminist og kvinne støtter kvinneundertrykking i Allah sitt navn? Nei! Men fremfor å gjøre narr av et helt trossamfunn, rekker jeg heller frem hånden til alle de millioner av muslimer som i den arabiske våren har gitt beskjed om at de ønsker positiv forandring. De trenger bare at noen tror på dem og hjelper dem i gang – hånlige mørkemenn hjelper dem ikke et grann.

Rødt kort ihvertfall


Billedtekst: Som vanlig er partiledelsen i FrP tyst. Det ser ut til å være deres strategi nummer en når noen i FrP eller FpU dummer seg ut.
___________________________________________________________________________
Om ikke Dagbladet hadde rett da de delte ut rasismekortet i Ali Farah-saken, så har de ihvertfall fri bane til å gi FpU-leder Christoffer Thomsen fra Bergen rødt kort. Å ønske sine meningsmotstandere døde, gjør man rett og slett ikke.

Politikere fra FpU og FrP har ropt høyt om ytringsfrihet når det kommer til trykkingen av Muhammedtegningene, og de har merkelig nok fått massiv støtte fra partiet som mer enn noen andre påstår at de jobber for nestekjærlighet; KrF. De snakker om snikislamisering og den muslimske fare. De venter bare på å bli mange nok, så tar de over Norge. Hva så om ambulansesjåføren ikke ville ta med seg en mørkhudet? Han representerer jo likevel bare en fiende.

Selv finner jeg det merkelig at fornærmelser av mennesker med en annen religionstilhørighet skal føre bedre ting med seg enn tilnærmingsforsøk og dialog.

Siv Jensen sa nylig at det er liten avstand mellom FrP og KrF, men hørte man noensinne om at Jesus slo folk i hodet med Bibelen om de ikke ville høre? Nei. Den gangen Jesus i følge Bibelen viste størst sinne, var da pengeglade mennesker hadde laget templene om til markedshaller. Da er det merkelig at såkalt kristne politikere velger å støtte det partiet som mer enn noen andre hyller de frie markedskrefter og det motsatte av nestekjærlighet.

Ambulansesjåføren sa på nyhetene i går at det viktigste for ham var å ikke ha rasiststempelet på seg. Så er det heller ikke han som er diskutert her. Christoffer Thomsen bør faktisk ikke bare unnskylde sitt utspill ovenfor Marie Simonsen, men også ovenfor Erik Schjenken. Farah har tilgitt sjåføren, og saken kunne fått en ryddig og konstruktiv avslutning. Takket være Thomsen, så får den kanskje ikke det.

Kjøpepress, mobbing og prostitusjon greit for Høyre, KrF og FrP?


Billedtekst: Illustrasjonsfoto fra SBS Television.
I fjor kunne nestleder ved Barnevernvakten i Bergen, Margun Soltvedt fortelle at ungdommer ned i 13-årsalderen prostituerer seg for å få penger til narkotika. Dette er dessverre ikke det eneste ungdommer selger sex for. En rekke av landets største aviser har skrevet om at en del tenåringer prostituerer seg for å få råd til dyre merkeklær og andre materielle ting.

Onsdag 11. mai hadde Komite for helse og sosial møte på rådhuset. Der tok man blant annet opp den meget viktige «Plan for bedre seksuell helse 2011-2014». Torstein Dahle foreslo på vegne av partiet Rødt det på side 20 under avsnittet skole, legges til et ekstra målpunkt: «Øke bevisstheten blant de unge om farene knyttet til prostitusjon».

Nulltoleranse for kjøpepress og mobbing
Rødt ønsket videre at det ble satt i gang en informasjonskampanje rettet mot skoleelever, og at de øverste klassetrinnene i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole skulle siktes inn som målgruppe. I denne kampanjen burde man legge vekt på at det i Norge er forbudt å kjøpe sex, at prostitusjon er knyttet til en rekke negative helsefaktorer, som for eksempel høy fare for seksuell smitte, voldsovergrep, psykiske seinskader, menneskehandel/skruppelløse bakmenn – og at derfor er nulltoleranse for kjøpepress og mobbing i forbindelse med dyre moteklær eller andre dyre ting.

Støtte fra Ap og SV
Rødt fikk medhold fra SV og Ap, men Høyre, FrP og KrF stemte mot. Kanskje ikke så rart at FrP løper de frie markedskreftenes ærender, men hvor tok de verdikonservative prinsippene i KrF og Høyre veien? Er det slik å forstå at Høyre og KrF synes det er greit med kjøpepress, mobbing og prostitusjon blant tenåringer?

Allerede i 2003 gikk BI-forskeren Trond Blindheim og daværende barneombud Trond Waage hardt ut mot landets politikere og krevde strakstiltak. Blindheim satt i et utvalg utnevnt av Barne- og familiedepartmentet, hvor et av forslagene man kom frem til, var å styrke forbrukerundervisningen i skolene. Nå er vi i 2011, og ingenting har skjedd. Rødt er det eneste partiet som helt konkret har foreslått å gjøre noe, men vi blir atter bare maktesløse vitner til at de blå partiene ikke er sitt ansvar bevisst.

Verdikonservativ?
De unge er mer utsatt for påvirkning enn andre, og lar seg lettere forlede enn andre. De unge er heller ikke alltid klar over hva dårlige valg kan føre det – det er nettopp derfor vi som er eldre og klokere skylder å veilede dem. Kanskje noen og enhver burde begynne å tenke gjennom at det er de samme ungdommene vi i dag svikter, som senere skal ta vare på oss i alderdommen. Å være verdikonservativ betyr mer enn å nikke gjenkjennende til myntenes rasleklang, det betyr også at man tar vare på god og gammeldags moral. Noen ser ut til å ha glemt det.