Viser arkivet for stikkord mobbing

Homofobiens ekle ansikt

Jeg hørte om en som vågde å hoppe ut av skapet. Det har kostet ham dyrt. Kolleger på arbeidsplassen hvor han går i lære, begynte å mobbe.

Det tok form av støtende ord skrevet på steder der alle kunne se. Heldigvis har han en oppegående og ålreit sjef som sørget for å få dritten vekk med en gang. Det er ikke alle som har så greie sjefer. På mange arbeidsplasser er enten sjefene med på trakasseringen, eller så later de som om de ikke ser noe . Mange trodde kanskje at vi hadde kommet lenger i 2014?

Vi nordmenn liker jo å tenke om oss selv at vi har kommet langt. Vi liker de kloke folkene på kloden som står i kø for å krone oss til verdens beste nasjon. Vi er så flinke til å dele. Vi er så flinke til å romme.

Fryst ut
Hadde det bare vært rett. De vonde ordene ble malt over, men lærlingen må fremdeles leve med nonverbal mobbing. Mens de andre går i samlet gjeng på butikken for å handle lunsj, må han gå alene. Som om han har pest, og de er redde for å bli smittet. Han har det vondt. Heldigvis finner han støtte og forståelse hos sin familie.

Det fikk meg til å tenke på alle de som ikke er velsignet med like forståelsesfull familie. Det fikk meg også til å tenke på alle de intolerante lærere, trenere og medelever som finnes der ute. Prisen må de som må slite med lave tanker om seg selv betale, bare fordi de føler som de gjør. Slik bør det ikke være.

Diskrimineringslov for LHBT-personer
I fjor tok homohat form av en gruppe på Facebook som het «Stopp homofile i Oslos’s gater – No gay pride – Gay shame.» På siden kunne man blant annet lese «Homofili, som er en ekkel og grusom sykdom, må bekjempes og stoppes.» En rekke personer kontaktet Facebook for å få siden fjernet, uten at det nyttet. Først kvelden før homoparaden «Gay Pride», tok det sosiale mediumet til vett.

I 2013 ble diskrimineringsloven for LHBT-personer vedtatt etter forslag fra SVs daværende likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen. Nå må det legges til rette for å spre kunnskap om ulike seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk.

Slik kan alle mennesker bedre sikres at de møtes på gode måter, være seg i arbeidslivet, på skolen, i helsevesenet eller andre samfunnsområder. Det skylder vi de lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som lengter etter bedre liv.

Den farlige mobbingen blant barn

barneombudet sine nettsider, står det at mobbing er altfor farlig å bagatelliseres. Ikke bare kan muligheten for en god utdannelse glippe, men liv kan bli totalt ødelagt. For å komme dette problemet til livs, kreves ikke bare ord, det kreves også handling.

I høst er det mange barn og unge som kan komme til å møte store utfordringer i form av medelever eller til og med lærere som mobber dem. Dessverre er det slik at de som blir utsatt for dette er altfor flinke til å legge skyld eller skam på seg selv. Mens det riktige er å gi beskjed til foreldre eller eksempelvis rådgiveren på skolen, blir man gående og bære på alt det vonde for seg selv.

Jeg har selv blitt mobbet. Til slutt ble det så ille at jeg ikke orket tanken på å gå på skolen mer. Da var jeg bare åtte år. De hjemme visste ingenting, de bare konstaterte at jeg oftere og oftere sa jeg hadde for vondt i magen til å komme meg opp og ut.

En tøff tid

Det var den dagen sykkelen min ble ødelagt alt ble oppdaget. Den var ny og fin, og det var det noen som bestemte seg for å gjøre noe med. De lå seg bak en haug og ventet på meg, og det gikk som det gikk da jeg ble møtt av et regn med steiner. Både sykkelen og jeg endte i grøften. Jeg ble selvsagt lovet mer juling om jeg sladret.

Det verste var ikke ødeleggelsene og skadene. Det verste var at jeg ikke visste hvordan jeg skulle bortforklare tingene hjemme. Det var en aldeles fortvilende følelse.

Heldigvis endte det godt. Mine foreldre skjønte at jeg ikke bare hadde falt på sykkelen, men at noe langt mer alvorlig hadde skjedd. Skolen og foreldrene til de impliserte ble kontaktet. Klasseforstanderen gjorde det klart for alle elevene at mobbingen skulle opphøre. Takket være handlekraften og at den tøffeste gutten i klassen bestemte seg for å beskytte meg, begynte livet å smile igjen.

Olweus-programmet

Historien er ikke unik. Dessverre. Det er derfor synd at ikke alle skoler i landet forplikter seg til det såkalte Olweus-programmet. Det forebygger mobbing og antisosial atferd. Nattland skole er blant dem som har prøvd det ut. Det skolen har manglet av godt miljø på grunn av manglende oppussing, gjelder på ingen måte når det kommer til det psykososiale. Elevene føler seg trygg og ivaretatt. Skolen vet nemlig umiddelbart hva den skal gjøre når problemer oppstår.

Det å føle seg trygg og ivaretatt burde være en selvfølge for alle som vokser opp i Norge. Ettersom virkeligheten ikke er som den bør være, er det derfor viktig at alle foreldre passer på å spørre sine barn om hvordan skoledagen har vært. Om svaret er kort og intetsigende, så spør for sikkerhets skyld en gang til.

Ikke enkelt å varsle


Varsleren Per-Yngve Monsen fikk i 2008 Fritt Ord-prisen. Han hadde varslet om at Siemens Business Services overfakturerte Forsvaret, og drev med smøring av personell i det norske Forsvaret. Det førte til at Økokrim reiste tiltalte mot Siemens for grovt bedrageri for 60 millioner kroner.

Samme året varslet en barnevernsansatt om at flere mindreårige gutter ble utsatt for seksuelle overgrep på en barnevernsintitusjon på Vestlandet. Tidligere etterforskningsleder i Oslo politidistrikt, Finn Abrahamsen, ble opprørt da saken rullet. Han kjente et gufs fra gammel fortid, da svært mange ble utsatt for både vold og seksuelle overgrep under barnevernets omsorg.

Den barnevernsansatte som varslet om de kritikkvedrige forholdene i 2008, ble i ettertid politianmeldt av Bufetat. Det viste seg at vedkommende hadde lekket taushetsbelagte journalnotat til TV2. Skal man varsle, er man forpliktet til å gå tjenestevei, og det er ikke akkurat tjenestevei å vise dokumenter til pressen som først og fremst av hensyn til klienten er taushetsbelagt. Sånn sett kan man ikke laste Bufetat for å handle som de gjorde. Hadde etaten oversett denne grove tjenesteforsømmelsen, hadde det jo vært fritt frem for alle barnevernsansatte å løpe til pressen med taushetsbelagte papirer.

Ingen bør dog innbille seg at det går så meget bedre med dem som følger oppskriften og går tjenestevei. Boken «Varsleren – viktig og verdig» av Kjell Horn, viser tolv sterke varslerhistorier. Ingen av dem ender godt. Man får ikke støtte fra sine kolleger, for de vil ikke legge seg ut med ledelsen. Av de tolv, har sju gått til rettssak mot arbeidsgiver for det som de oppfatter som hevn etter at de har varslet om misforhold. Der har de gått på en ny smell. Ikke fordi de har en dårlig sak, men fordi motparten har større ressurser til disposisjon.

På tross av at de aller fleste, seriøse arbeidsgivere i dag informerer sine ansatte om at de har varslingsplikt om de kommer over kritikkverdige forhold på sin egen arbeidsplass, så blir det altså ikke belønnet om man gjør det. Professor Edvard Vogt sier det ganske så tydelig:

«De fleste vet at varsling kan koste dem dyrt. Ofte behøver ikke lederne å straffe varslerne selv.. De kan stole på at “fornuftige” kolleger sørger for gjengjeldelser og trakasserier av de “illojale”. Da er det lett å skaffe vitner på at han eller hun ødelegger arbeidsmiljøet, og varslerne kan gis avskjed og overlates til sine posttraumatiske sykdommer og til økonomisk ruin.»

Trøsten må være at samtlige som Horn intervjuet i boken sin, sier at de ville gjort det igjen. Det er vel derfor tittelen er som den er «Varsleren – viktig og verdig».
________________________________________________________________________________

Horn kommer med følgende råd:

  • Tenk nøye over om du er villig til å møte problemer. Personer i maktposisjoner syns sjelden det er positivt å bli avslørt.
  • Vurdér om du vil tåle utfrysing, mobbing og trussel om oppsigelse.
  • Velger du å stå løpet ut, så sørg for nitid dokumentasjon.

Mobbeoffer provoserer fordi han tygger tyggis?Jonah Mowry beskyldt for å være en løgner:
!
I videoen nedenfor kan man se hvordan Jonah Mowry forteller om alle sine år som mobbeoffer, og hva dette har gjort med ham. I videoen ovenfor, blir han presentert som en løgner fordi han sier at han har det bra.

Har man visse, grammatikalske kunnskaper intakt, vil man umiddelbart legge merke til at Jonah i den nyeste videoen snakker i nåtid. Han forsikrer folk som lurer på om han har det bra, om at hele skolen elsker ham. Han sier ikke noe om at skolen alltid har elsket ham, eller at han aldri har hatt problemer før. Han benytter seg ikke i det hele tatt av verb som peker til fortiden.

Hvis det ikke er uttalelsene som har provosert slik, så er det kanskje fremtoningen folk reagerer på. Etter flere års erfaring som miljøterapeut, kan jeg forsikre om at humørendringer hos ungdommer stappfulle av hormoner er ganske så vanlig. Det er heller ikke uvanlig at de prøver å snakke om selvskading på en uaffektert måte – de skaper gjerne distanse til noe de angrer de har gjort på den måten. En del prøver også å skape distanse til noe som er vondt å tenke på.

Ut fra kommentarfeltene i ymse norske og utenlandske nettsider, kan en slutte at det er selve tyggistyggingen og fremtoningen som provoserer mange. Hvordan våger denne tyggistyggende fjortisen å sitte der på sin frekke måte og vise at han ikke bare har det bra, men at han har litt attitude også?

Ærlig talt folkens! Ungdom viser ofte et adferdsuttrykk som provoserer, det ligger i ungdommens natur. Først hvis du klarer du å finne en ungdom uten et snev av opposisjon, vil du ha grunn til å bli kraftig bekymret. Denne moralske indignasjonen som mange gir uttrykk for, er virkelig bare teit. Den avslører samtidig en liten forståelse for ungdomskultur og ungdomsadferd.

Hva er det egentlig man forventer seg? Det er fire måneder mellom videoene han la ut. Er det sånn og forstå at vi hadde likt Jonah bedre om han fremdeles var like knust og lei seg som i den første videoene? Takk og pris for at humøret har kommet seg sier nå jeg!

  • Hilsen en som heier på Jonah, enten han er tyggistyggende, homofil eller provoserende i sitt uttrykk.

Her er forøvrig enda en video Jonah har lagt ut på Youtube. Den viser en glad gutt, og de som ikke tror at de kommer til å tåle synet, anbefales å ikke spille den av:

Forslag mot mobbing nedstemt


Tilstandsrapporten for Grunnskolen i Bergen avslørte at det har blitt mer mobbing på skolene i Bergen kommune. Dette ønsket Rødt og SV å gjøre noe med men ble nedstemt av Høyre, FrP og KrF.

SV som er 2. vara for Rødt i Komite for oppvekst (KOPP), foreslo følgende etter å ha konferert med undertegnede i KOPP den 10. november:

“Digital mobbing
Økt bruk av mobiltelefon og sosiale medier har ført til at mobbinging skjer i nye former og kanaler. Komite for oppvekst vil be om at det i den kommende kvalitetsmeldingen legges spesiel vekt på tiltak for å også bekjempe denne typen mobbing.

Partiene på høyresiden så ingen grunn til å være enige i dette. De siste dagene har debatten om mobbing blusset opp igjen, og mye på grunn av denne sterke videoen som mobbeofferet Jonas la ut på nettopp et sosialt medium; Youtube:


I går ble et blogginnelgg om stygg mobbing publisert i BT.

Samme avisen kunne i april i år fortelle at hver fjerde person vet om mobbing på nettet. Det må i den sammenheng sies at det er svært ille å stemme ned forslaget som ble presentert av SV. Rødt kommer til å ta saken opp igjen i bystyret så snart det er mulig, og det er da å håpe at det blir enstemmig vedtatt.

Mer mobbing på skoler i Bergen


Det kommer frem i Tilstandsrapporten for Grunnskolen i Bergen at det har blitt mer mobbing på skolene i Bergen kommune. Mobbing kan lage varige, psykiske arr, så det bør man ta ad notem.

Vi i Rødt synes at det i tillegg til de tiltak som er foreslått, bør vektlegges hvordan man skal vise nettvett og bruke sosiale media. Stadig yngre mennesker får disponere både mobiltelefon og Facebook-konto, og det er liten tvil om at dette er problematisk. Barn og ungdom forteller at det er spesielt mye mobbing og uthenging på disse arenaene, og det er ønskelig at fokusering på nettvett og klok bruk av sosiale media skal få en så sentral plass som mulig i tiltaksplanen.

Rødt kan dessverre ikke stille i KOPP (Komite for oppvekst) førstkommende torsdag, og det er da andre vara fra SV som stepper inn.

Forhåpentligvis vil SV foreslå at alle skolene i Bergen kommune pålegges å kjøre nettvettkampanjer på skolen i første uke etter skolestart og første uke etter juleferie.

Dette er tema som må friskes opp i, ettersom det er massiv bruk av både mobiler og Facebook både på skoleområder og andre arena. Det å tilegne seg godt nettvett vil dessuten gi gevinst i annen sosial samhandling.

Aner ikke hva barna gjør på nettet


Det sto nylig i VG at en av tre foreldre vet om venner av sine barn som er utsatt for mobbing og sjikane på nettet. De har inntrykk av at det er verst i ungdomsskolen. Så godt som alle barn bruker internett daglig, og det er mest populært å bruke Facebook, YouTube og MSN. Hele seks av ti barn har egne profiler på et eller annet sosiale medium. Det blir krøll av sånt, og langt fra bare snabelkrøll.

Når mobbing skjer på arenaer som skole eller idrettsarenaer, kan man som voksen føre en viss kontroll. Så lenge rutiner og rammer er gode nok vel og merke. Det blir verre når mobbingen skjer i sosiale media, for det er kategorisert som en privat sfære. Foreldre som sjekker hva barna driver på med på nettet, blir kalt for spioner, sniker og det som verre er. Da er det viktig å huske på at tillit er noe man må fortjene, ikke noe som kommer av seg selv.

Ikke lurt å unnvike problemstillingen
Nesten ni av ti foreldre mener at mobbing på nettet bekjempes med gode holdninger blant barn og voksne, men undersøkelsen avslører samtidig at verken voksne eller barn tar initiativ til å snakke om god nettoppførsel hjemme. Vil en komme i posisjon til å snakke om nettvett og gjensidig tillit, så må de voksne sitte seg i førersetet og ta styringen. Å unnvike en viktig problemstilling når det kommer til barn, er aldri lurt.


Billedtekst: Selv om det er aldersgrense på Facebook, er det stadig flere barn på bare ti år som er medlem der.

Godt nettvett viktig
I vår verden er prinsippet om personlig frihet viktig, men at det er så liten voksenkontroll innenfor ovennevnte arena er intet annet enn farlig. Hva gjør du når din 12-åring utgir seg for å være 16 og avtaler å treffe en gutt på 17 som hun ikke aner hvem er? Hvor er du når din 15-åring sitter og gråter fordi han nettopp har fått de mest krenkende meldinger du kan tenke deg fra klassevenner? Man kan rett og slett ikke si til de yngste at de skal få administere sin personlige frihet i sosiale medier på egne premisser uten at de har utviklet en skikkelig god porsjon med nettvett.

Er ditt eget barn en som mobber?
Sist men ikke minst er det kanskje en ide å finne ut om du har et barn som mobber andre – være seg i skolegården eller gjennom sosiale medium. I følge psykolog Reidar Thyholdt krever mobbende atferd sosial intelligens godt over gjennomsnittet, fordi man må være i stand til å manipulere relasjoner. Skal man få slutt på mobbing som fenomen, må man gi rammer til de som mobber, ikke bare til de som mobbes.


Billedtekst: Norske barn er på nettpornotoppen. Tidlig eksponering av slikt, er ikke bra.

Kjøpepress, mobbing og prostitusjon greit for Høyre, KrF og FrP?


Billedtekst: Illustrasjonsfoto fra SBS Television.
I fjor kunne nestleder ved Barnevernvakten i Bergen, Margun Soltvedt fortelle at ungdommer ned i 13-årsalderen prostituerer seg for å få penger til narkotika. Dette er dessverre ikke det eneste ungdommer selger sex for. En rekke av landets største aviser har skrevet om at en del tenåringer prostituerer seg for å få råd til dyre merkeklær og andre materielle ting.

Onsdag 11. mai hadde Komite for helse og sosial møte på rådhuset. Der tok man blant annet opp den meget viktige «Plan for bedre seksuell helse 2011-2014». Torstein Dahle foreslo på vegne av partiet Rødt det på side 20 under avsnittet skole, legges til et ekstra målpunkt: «Øke bevisstheten blant de unge om farene knyttet til prostitusjon».

Nulltoleranse for kjøpepress og mobbing
Rødt ønsket videre at det ble satt i gang en informasjonskampanje rettet mot skoleelever, og at de øverste klassetrinnene i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole skulle siktes inn som målgruppe. I denne kampanjen burde man legge vekt på at det i Norge er forbudt å kjøpe sex, at prostitusjon er knyttet til en rekke negative helsefaktorer, som for eksempel høy fare for seksuell smitte, voldsovergrep, psykiske seinskader, menneskehandel/skruppelløse bakmenn – og at derfor er nulltoleranse for kjøpepress og mobbing i forbindelse med dyre moteklær eller andre dyre ting.

Støtte fra Ap og SV
Rødt fikk medhold fra SV og Ap, men Høyre, FrP og KrF stemte mot. Kanskje ikke så rart at FrP løper de frie markedskreftenes ærender, men hvor tok de verdikonservative prinsippene i KrF og Høyre veien? Er det slik å forstå at Høyre og KrF synes det er greit med kjøpepress, mobbing og prostitusjon blant tenåringer?

Allerede i 2003 gikk BI-forskeren Trond Blindheim og daværende barneombud Trond Waage hardt ut mot landets politikere og krevde strakstiltak. Blindheim satt i et utvalg utnevnt av Barne- og familiedepartmentet, hvor et av forslagene man kom frem til, var å styrke forbrukerundervisningen i skolene. Nå er vi i 2011, og ingenting har skjedd. Rødt er det eneste partiet som helt konkret har foreslått å gjøre noe, men vi blir atter bare maktesløse vitner til at de blå partiene ikke er sitt ansvar bevisst.

Verdikonservativ?
De unge er mer utsatt for påvirkning enn andre, og lar seg lettere forlede enn andre. De unge er heller ikke alltid klar over hva dårlige valg kan føre det – det er nettopp derfor vi som er eldre og klokere skylder å veilede dem. Kanskje noen og enhver burde begynne å tenke gjennom at det er de samme ungdommene vi i dag svikter, som senere skal ta vare på oss i alderdommen. Å være verdikonservativ betyr mer enn å nikke gjenkjennende til myntenes rasleklang, det betyr også at man tar vare på god og gammeldags moral. Noen ser ut til å ha glemt det.

Ja til mobbe-bøter


Barneombudet Reidar Hjermann vil dele ut bøter til skoler som ikke klarer å få slutt på mobbing. Omsider tok han bladet fra munnen. Altfor lenge har barn blitt utsatt for fysisk og psykisk terror uten å bli tatt på alvor.

Noen skoler er flinkere enn andre til å ta dette problemet på alvor, men det er ikke godt nok. Mobbing kan i verste fall føre til at barna får varige, psykiske skader. Noen velger endog å ta sitt eget liv. Da er det ikke for drøyt å dele ut bøter til skoler som ikke passer godt nok på.

En skal selvsagt ikke glemme at også medelever og foresatte har et ansvar, men skolen kan uten problemer innarbeide en rutine som impliserer alle involverte parter. Nå er det på tide å sette foten ned en gang for alle. Mobbing er en ukultur som må bort!

VG har satt i gang en aksjon på Facebook, og en kan melde seg inn i gruppen her.

FrP sitt forhold til voldtekt og overgrep


Det er intet mindre enn kvalmende å lese om hvilken behandling bystyrerepresentant i Bergen, Siv Gørbitz, får av sine egne i FrP. Partiet som har det mer travelt enn noe annet parti med å gjøre innvandrere til syndebukker for alle voldtekter i Norge, avslører at de innad i sin egen partiorganisasjon har totalt horrible og uakseptable holdninger.

Så hvordan står det til med FrP sitt forhold til vold og sedelighetssaker?

  • Kvinner som flørter har skylden for voldtekt (Jan Arild Ellingsen i 2007).
  • Ellingsen har også uttalt seg bastant om overfallsvoldtekter begått av fremmedkulturelle:
    - Dette vitner om en total mangel på respekt for norske lover og regler. De tar med seg ukulturen hit, og det første de gjør når de kommer, er å tråkke på norske borgere. En sånn tilbakebetaling har jeg null respekt for, raser han.
  • Fremskrittpartiets Jan Blomseth vil endog ha dødsstraff for voldtekt.
  • Samtidig har media presentert flere voldtektsskandaler i media hvor FrP-politkere har begått ugjerningene. Av hensyn til deres familier, legger jeg ikke ut linker i denne bloggen til disse sakene.

Så hva kan vi vente oss nå? FrP-erne i Bergen som var med på den groteske spøken mot Gørbitz, prøver å bagatellisere det så godt de kan. Liv Røssland påstår til og med at Siv snakker usant. Da er det ikke rart man undrer.

Er det bare når FrP kan peke på folk utenfor sitt eget parti eller med en annen hudfarge at de skal være så konsekvente?

Hvis FrP virkelig vil gjøre noe med mørketallene i forhold til vold- og sedelighetssaker, så bør de kikke grundig etter i sine egne holdninger.


Billedtekst: Da de la den fulle og nakne mannen i sengen til Gørbitz mens hun sov, utviste de ikke bare en ekkel form for mobbing og dårlig humor, de viste samtidig null respekt for hennes mann og tre barn.

De har det nemlig travelt med å sette frem påstander om voldtekt som ikke medfører riktighet, som for eksempel dette med overfallsvoldtekter og innvandrere.Tall og fakta fra Norges storbyer viser en helt annen virkelighet enn den FrP skisserer. I tillegg har politiadvokat Ingunn Hodne gjort det klart at en rekke voldtekter begått av etniske nordmenn, aldri kommer med i statistikkene. Dette fordi sakene har status som uoppklarte. FrP er således ikke bare med på å spre usannheter, de tar også fokus bort fra det som er sakens kjerne.

FrP er kanskje ikke så opptatt av å rydde opp i ukulturen når det kommer til stykket? Et gammeldags og dårlig kvinnesyn er det åpenbart flere enn visse innvandrere som har.