Viser arkivet for stikkord ono

De vikigste kvinnepolitiske sakene


I går vedtok landsstyret i Rødt at undertegnede skal være kvinnepolitisk leder for partiet Rødt. Det er til enhver tid Kvinneutvalget i Rødt som vedtar viktige uttalelser eller saker, men jeg presenterer likevel herved hvilke saker som blir viktige for meg å jobbe med fremover.

 • Kampen for nasjonalt sedelighetspoliti
 • Kampen for flere døgnåpne voldtektsmottak i Norge
 • Kampen mot nedleggelse av krisesentre i kommunene
 • Kampen mot diskriminering av kvinner ute i arbeidslivet
 • Kampen for fortsatt fri abort
 • Kampen mot vold mot kvinner
 • Kampen for tidlig ultralyd
 • Kampen mot sosial dumping i kvinnedominerte yrker
 • Kampen for lik lønn for likt arbeid
 • Kampen mot strippeklubber, og spesielt de som bryter norsk Arbeidsmiljølov
 • Kampen mot trafficking og kampen for hjelp til trafficking-ofre
 • Kampen mot voldtekt

I forhold til det siste kulepunktet, skjer det allerede en god del. Undertegnede og Åshild Austegard tok initiativ til en plakataksjon mot voldtekt den 20. august i Bergen, og den ble meget vellykket. Vi fikk bare positive tilbakemeldinger da vi aksjonerte, og både P4 og Bergensavisen ga aksjonen pressedekning. Det sier vi oss meget fornøyde med, og spesielt siden vi ikke sendte ut pressemelding på forhånd.

19. september blir det ny plakataksjon mot voldtekt, og denne gangen vil det skje både i Oslo og i Bergen. Informasjon får man i denne åpne gruppen på Facebook.

Plakataksjon mot voldtekt i Oslo og Bergen
Byer som Lillehammer og Larvik har også gitt beskjed om at de er med. Det er helt fritt for alle som har lyst til å klistre opp plakater i protest og sette i gang med mobilisering, plakater kan man laste ned og skrive ut fra denne siden. Det er flott om man informerer i den åpne gruppen som det er lagt ut lenke til ovenfor om man tenker å aksjonere i andre byer/tettsteder enn Bergen og Oslo.

Hensikten med plakataksjonen er å få i gang en bred, offentlig debatt – og deretter forhåpentligvis positive endringer. Det er på høy tid å gjøre noe med de store mørketallene, og lage politisk agenda.

Kvinnekamp i Norge og verden
Kvinnedominerte yrker preges av høy vikarbruk, sosial dumping og uverdige arbeidsforhold. EU-direktiv som krever at omsorg skal gå på anbud, må ta mye av skylden. Prisen er det underbetalte, overarbeidede ansatte og brukere som ikke blir ivaretatt godt nok som må betale.

Det ligger dessverre i kapitalistenes interesse å diskriminere kvinner i arbeidslivet, for på den måten får de stappet mye mer penger i sine egne lommer. Rødt er derfor riktig parti for de som er bevisste på dette faktum, og som ønsker å gjøre noe med det.

Forøvrig oppfordrer jeg folk til å melde seg på følgende konferanser, begge i Oslo:

Avslutningsvis kan jeg nevne at det også skal være en globaliseringskonferanse i Oslo mellom 1. til 4. november. Jeg har da foreslått at de bruker anledningen til å vise solidaritet med verdens undertrykte og diskriminerte kvinner.

Det er 44 år siden Yoko Ono sa “Woman is the nigger of the world”, og 42 år siden John Lennon satt musikk til ordene hennes. Sangen er fremdeles like aktuell.