Viser arkivet for stikkord antisosial

Den farlige mobbingen blant barn

barneombudet sine nettsider, står det at mobbing er altfor farlig å bagatelliseres. Ikke bare kan muligheten for en god utdannelse glippe, men liv kan bli totalt ødelagt. For å komme dette problemet til livs, kreves ikke bare ord, det kreves også handling.

I høst er det mange barn og unge som kan komme til å møte store utfordringer i form av medelever eller til og med lærere som mobber dem. Dessverre er det slik at de som blir utsatt for dette er altfor flinke til å legge skyld eller skam på seg selv. Mens det riktige er å gi beskjed til foreldre eller eksempelvis rådgiveren på skolen, blir man gående og bære på alt det vonde for seg selv.

Jeg har selv blitt mobbet. Til slutt ble det så ille at jeg ikke orket tanken på å gå på skolen mer. Da var jeg bare åtte år. De hjemme visste ingenting, de bare konstaterte at jeg oftere og oftere sa jeg hadde for vondt i magen til å komme meg opp og ut.

En tøff tid

Det var den dagen sykkelen min ble ødelagt alt ble oppdaget. Den var ny og fin, og det var det noen som bestemte seg for å gjøre noe med. De lå seg bak en haug og ventet på meg, og det gikk som det gikk da jeg ble møtt av et regn med steiner. Både sykkelen og jeg endte i grøften. Jeg ble selvsagt lovet mer juling om jeg sladret.

Det verste var ikke ødeleggelsene og skadene. Det verste var at jeg ikke visste hvordan jeg skulle bortforklare tingene hjemme. Det var en aldeles fortvilende følelse.

Heldigvis endte det godt. Mine foreldre skjønte at jeg ikke bare hadde falt på sykkelen, men at noe langt mer alvorlig hadde skjedd. Skolen og foreldrene til de impliserte ble kontaktet. Klasseforstanderen gjorde det klart for alle elevene at mobbingen skulle opphøre. Takket være handlekraften og at den tøffeste gutten i klassen bestemte seg for å beskytte meg, begynte livet å smile igjen.

Olweus-programmet

Historien er ikke unik. Dessverre. Det er derfor synd at ikke alle skoler i landet forplikter seg til det såkalte Olweus-programmet. Det forebygger mobbing og antisosial atferd. Nattland skole er blant dem som har prøvd det ut. Det skolen har manglet av godt miljø på grunn av manglende oppussing, gjelder på ingen måte når det kommer til det psykososiale. Elevene føler seg trygg og ivaretatt. Skolen vet nemlig umiddelbart hva den skal gjøre når problemer oppstår.

Det å føle seg trygg og ivaretatt burde være en selvfølge for alle som vokser opp i Norge. Ettersom virkeligheten ikke er som den bør være, er det derfor viktig at alle foreldre passer på å spørre sine barn om hvordan skoledagen har vært. Om svaret er kort og intetsigende, så spør for sikkerhets skyld en gang til.

Å leve med en psykopat


Det gjør vondt å leve med et menneske som på fagspråket har antisosial personlighetsforstyrrelse. Folk flest kaller dem psykopater, men begrepet er utvannet. En bør på ingen måte forlede seg selv til å tro at det er fordi de ikke finnes lenger. De finnes.

Det er sagt mye om kvinner som lever i voldelige forhold. Enkelte har til og med sagt at de liker det, for selv om de kutter ut en som slår dem, så finner de bare en ny som er like forferdelig. Sier man sånt, så har man åpenbart ikke satt seg så veldig inn i saker og ting. Årsakene til at man velger sine partnere, er infløkte.

Alle treffer drittsekker
Alle som dater treffer drittsekker. Det er ikke slik at noen har større drittsekkmagnet enn andre. Men mens de aller fleste av oss tidlig kutter ut mennesker som ikke gjør oss noe godt, så er det en god andel som dessverre ikke gjør det. Psykologer har en god forklaring på hvorfor det er slik. Det henger sammen med selvtillit. Mangler man selvtillit, så tar man dessverre lettere dårlige livsvalg enn andre. Man stoler ikke på sin egen vurderingsevne, og selv om varselsklokkene ringer, så nøler man så lenge at psykopaten får tid til å feste sitt grep. (Les om hva som utvikler dårlig selvtillit her)

Når grepet festes
Når mennesker med antisosial personlighetsforstyrrelse har festet grepet, kommer man ikke så lett fri. Samtidig som man blir psykisk og fysisk mishandlet, unnskylder og bortforklarer man gjerne oppførselen til utøveren. Prisen for å gjøre dette, kan bli høy, og ikke bare for egen del. Er det barn innblandet, kan de få uopprettelige, psykiske og fysiske skader. Psykopater går nemlig ikke av veien for å skade barn heller. Spørsmålet mange stiller seg, er hvordan det er mulig å holde ut. Er man dum? Er man naiv?

Man behøver ikke være noen av delene, men når man lever med en psykopat, så deltar man i et psykologisk spill uten å være helt klar over det selv.

Terapeut og samlivsrådgiver Rakel Brandsegg sier det godt:

Årsaken til at mange tenker på psykopaten som en klassisk Dr. Jekyll og Mister Hyde, kan være at de som lever med en psykopat blir så forvirret av de plutselige humørskiftningene at de ”gode” sidene til psykopaten fremstår som mer sjarmerende og positive enn de i realiteten er.


Billedtekst: Terapeut og samlivsrådgiver Rakel Brandsegg understreker at det finnes kvinnelige psykopater også. De er mer dramatiske enn menn.

Der i ligger nok kimen av problemet for mange. Oppfører en psykopat seg dårlig nok, vil glimt av positiv oppførsel være nok til at partneren tror det er håp.

Tegn du bør se etter
Fem prosent av den mannlige befolkningen (noe lavere hos kvinner) har antisosial personlighetsforstyrrelse. Hvis du lurer på om du lever sammen med en psykopat, kan du ta denne testen:

  • Er du usikker på om vedkommende har det eller det karaktertrekket: 0 poeng
  • Er du nesten sikker: 1 poeng
  • Er du helt sikker: 2 poeng
    _________________________________________________________________________________

1) Glatthet/overfladisk sjarm

2) Egosentrisitet/storhetsideer om egen verdi

3) Behov for impulser/lett for å kjede seg

4) Patologisk løgnaktighet/bedrageri

5) Bløffmakeri/manipulering

6) Manglende anger eller skyldfølelse

7) Manglende dybde av følelser

8) Ufølsomhet/mangel på empati

9) Snyltende livsstil

10) Oppfarende/dårlig kontroll av sinne

11) Aktiv, seksuell adferd med flere partnere

12) Atferdsproblemer før fylte 12 år

13) Manglende realistisk langtidsplanlegging

14) Impulsivitet

15) Uansvarlig foreldreadferd

16) Hyppige ekteskap/samboerforhold

17) Ungdomskriminalitet før fylte 15 år

18) Svikt under prøvetid eller løslatelse

19) Manglende ansvar for egne handlinger

Resultat:

  • Over 20 poeng: Personen må regnes som et tvilstilfelle
  • Over 25 poeng: Vedkommende er innenfor grensene for den psykopatiske personlighetsforstyrrelsen

Det understrekes at kun spesialister i psykiatri kan stille en diagnose basert på denne testen.


Billedtekst: Det finnes måter man kan kommer seg vekk fra en psykopat fra, men det krever en innsats. (Personen på bildet har ikke noe med tema å gjøre.)

Hvordan komme seg ut av forholdet
Psykopater kan manipulere sine ofre til å holde ut det utenkelige. Det beste er uten tvil å komme seg ut av deres klør, for utallige historier viser det ikke er klokt å bli.
_______________________________________________________________________________

1) Gi slipp på håpet om forandring: Du kan aldri redde psykopaten fra seg selv.

2) Bruk din kraft og styrke til egen fordel: Selv om det strider mot alle dine idealer, vær egoistisk.

3) Erkjenn sorgen og ambivalensen: Erkjenn at du vil miste noe som du også vil savne hos personen. Deretter kan du gi slipp.

4) Bryt mønstre: Du kan ikke gjerde inn og få slutt på overgriperens ondskap. Men du kan gjerde inn deg selv, for å kunne leve i godhet og kjærlighet til deg selv.

5) Er du kristen, legg Gud til side en stund: Det er ganske vanlig i religiøse miljøer at overgriperen opptrer i Guds navn.

6) Tro på ditt menneskeverd: Du har ingen plikt til å underkaste deg et annet menneskes regler og dom

7) Styrk deg fysisk og psykisk: Konsentrer deg om de sidene av deg som lider minst – og styrk dem.

8) Tenk deg ut av grepet: Har du ennå ikke mulighet til å fjerne deg fysisk, visualiser deg ut av grepet.

9) Bryt den jevnlige kontakten: Gjør det om nødvendig skrittvis

10) Vær forberedt på krig: Overgriperen vil ikke risikere å miste både næringskilde og container på en og samme gang.

11) Velg riktig tidspunkt: Ikke forhast deg. For å gå inn i en krig for å komme ut av maktgrepet skal du være godt rustet.

12) Velg dine allierte: Og velg dem med omhu. Husk at overgripers strategi er splitt-og-hersk.

(Kilde: “Ut av psykopatens grep” av Aud Dalsegg og Inger Wesche)

Til slutt vil jeg oppfordre alle som leser denne artikkelen til å kikke på bloggen til Iskwew, og hennes “Brev til en psykopat”. Det er forøvrig hennes mest leste innlegg, og hun har en av Norges mest populære blogger.