Viser arkivet for stikkord appell

Appell for Andrea

Jeg er sint, og har vært det siden jeg leste om dommen i Andreasaken for en uke siden. Vi er mange som har hatt det sånn. Det betyr at vi er klar til kamp. Ikke for å drive borgervern, men for å reise oss og si at vi har fått nok av rettspraksis i voldtektssaker. Vi har fått mer enn nok!

Globalt sett er voldelige menn en større trussel for kvinner enn kreft, malaria, trafikkulykker og krig til sammen. Takket være modige Andrea, blir det nå mulig å kreve at Norge går i Australias fotspor og innfører en nasjonal handlingsplan mot vold. For la det ikke være tvil. Voldtekt er vold.

I handlingsplanen må det være formulert som lære- og holdningsmål at alle barnehagebarn og skolebarn skal lære samhandling uten vold og tvang. Det er ikke nok å basere seg på en kristen formålsparagraf, det har vi sett. Vi må bli mer konkret enn som så.

Noen sier at skoler og barnehager har nok med de lære- og holdningsmål som de allerede har. De som sier dette, har ikke tatt inn over seg at vold sannsynligvis er landets største helseproblem.
I læreplanen Kunnskapsløftet, står det at alle skoler skal sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. Dette gir den enkelte skole handlingsrom nok til å kunne satse på forebygging av vold om de vil. Det er ikke nok. Når vi snakker om et folkehelseproblem, så skal det ikke være opp til den enkelte skole om de vil gjøre noe for å forebygge det. De skal gjøre noe for å forebygge det.

Det er så altfor mange former for vold. La oss skape flere former for kjærlighet enn vold. La oss se færre voldtektsforbrytere vokse opp. La oss se at det offentlige tar større ansvar. La modige Andrea sette spor etter seg i norsk historie på en sånn måte at skolelever om hundre år leser om saken som forandret så mye.

Derfor må ikke bare landets kvinnelige statsminister og likestillingsminister komme på banen, men også vår kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. De har større mulighet enn noen andre mennesker i dette landet til å iverksette tiltak som virker.

Mellom 8000 til 16000 blir voldtatt hvert år. Politiet får aldri vite om 90 % av voldtektene som skjer. Av de 10 prosentene som anmeldes, fører kun en prosent til fellende dom. Det betyr at det er store mørketall, og at vi alle kjenner en som ikke får oppleve oppreisning eller det å bli trodd.

Jeg er ikke et unntak. Jeg har selv en søster

Mange møtte opp i Bergen for å støtte Andrea under demonstrasjon. Maria Halvorsen gjorde en formidabel jobb med sin appell.

som på slutten av 80-tallet opplevde en særdeles grov gruppevoldtekt. Saken havnet på forsiden av VG, men tretti år senere er den glemt og hun er innlagt på psykiatrisk sykehus. Hun vil aldri slippe ut.

Min søster var før hun ble traumatisert et sjeldent, musikalsk talent. Hun gikk i operalære, var politisk aktiv og studerte sosialantropologi. Da kunne hun finne på å sitere store forfattere som
Karen Blixen og si:

“Vi må prege livet mens vi har makt over det, slik at det ikke skal lukke seg når vi går ut av det uten spor.”

Hun har fått med seg at jeg er aktivist og ofte skriver i avisene. Hun har derfor flere ganger bedt meg når jeg har besøkt henne eller snakket med henne på telefonen om å tale hennes sak. Så det gjør jeg nå.

Sporene etter min søster skal ikke få forsvinne. Livet hennes skal ikke lukkes forgjeves.

Jeg ber derfor om at Andrea får oppleve en større rettferdighet enn min søster fikk. Jeg ber innstendig om at vi som samfunn sørger for dette. Vi kan ikke være bekjente av et rettssystem som har sviktet som i modige Andrea sin sak. Hun er en særdeles viktig varsler. La oss behandle henne deretter og gi henne den anerkjennelsen og oppreisningen hun fortjener.

Det var 1. mai i går


og derfor var det nødvendig med noen sentrale begrepsdefinisjoner. La oss begynne med begrepet

arbeidsgiver: Dette er eksempelvis en fabrikkeier som tilsynelatende gir folket arbeid simpelthen fordi hjertet er så godt. Hvis man begynner å snakke høyt om begrep som arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern eller diskriminering, vil man dog raskt oppdage at giveren blir alt annet enn på tilbudssiden.

Vi har også begrepet arbeidstaker: Når man hører ordet, er det nesten slik at man forestiller seg en som grebber til seg arbeid. Den stakkars fabrikkeieren som egentlig var såre fornøyd med sine maskiner og roboter, lar seg presse av disse grådige, pengeglade og kravstore arbeiderne til å gi dem det de krever: en jobb.

Vi som har levd en stund, vet at det ikke er slik i virkeligheten. Det bringer oss videre til neste og siste viktige begrep, nemlig

kapitalistiske svin: Man finner dem gjerne i skoger av pengetrær og obligasjoner. Som andre svin, er de ikke så nøye på om de bader i møkk. Det er faktisk da de liker seg aller best. De trives nemlig best når de kan utnytte arbeidskraft og på den måten se sin egen kapitalkurve skyte rett til værs. Som andre griser, er de ganske ukritiske i forhold til hva de fortærer. Om det er småbedrifter som er slaktet eller vikarer som blir utnyttet på grunn av arbeiderfiendtlige EU-direktiver, spiller ingen rolle. Det kapitalistiske svinet svelger alt så lett som bare det.

Dette fører meg videre til siste og litt mer seriøse punkt, nemlig en underskriftskampanjen som vi i Rødt gjerne vil at folk skal skrive under på.

Vi sier høyt og tydelig NEI til profittbasert omsorg i Bergen.

I 2010 brukte Bergen kommune 64 millioner på vikarer fra bemanningsbyråer. 24 av disse millionene ble brukt i helse- og omsorgsektoren. Disse byråene vil tjene penger og gir vikarene lavere lønn enn ansatte i kommunen. Vi mener pengene istedet må brukes på økt grunnbemanning, flere heltidstillinger og kommunalt ansatte vikarer.
Vi som skriver under støtter følgende krav:

- Ingen kommersielle selskaper i helse og omsorg
- Ingen private vikarbyråer i kommunal sektor
- Kommunal tariff til alle omsorgsarbeidere

Viktigere enn på lenge å være organisert


Det er snart 1. mai, og i år kan ingen si at dagen bare har en symbolsk verdi. Rødt har derfor laget et program som ikke bare er innholdsrikt, men også viktig. Adecco-saken alene har satt fokus på hvor galt fatt det er rundt omkring.

Man avdekket systematiske brudd på arbeidsmiljøloven fra multinasjonale, kommersielle selskaper i kommunal sektor. Lange vakter og lav bemanning fører til utslitte og ukonsentrerte ansatte. Dette går ut over brukerne Adecco avvikler all drift av sykehjem, men problemene stanser ikke der. Selskaper som Aleris driver fortsatt sykehjem, sykehus og barnevern i Bergen, mens Orange har kontrakt i hjemmesykepleien. Ansatte har også her dårligere lønns- og pensjonsbetingelser enn i kommunale institusjoner.

Nei til profittbasert omsorg
I 2010 brukte Bergen kommune 64 millioner på vikarer fra bemanningsbyråer. 24 av disse
millionene ble brukt i helse- og omsorgsektoren. Disse byråene vil tjene penger og gir
vikarene lavere lønn enn ansatte i kommunen. Pengene bør istedet brukes på økt
grunnbemanning, flere heltidstillinger og kommunalt ansatte vikarer.

Er du enig i dette, kan du signere digitalt her.

Stoltenberg skulle egentlig komme til Bergen 1. mai for å holde tale. Han har meldt avbud pga sykdom. De som mener at han uansett ikke er en god representant for landets arbeidere, er hjertelig velkomne til en alternativ 1. mai feiring.

  • Palestinakomiteen arrangerer frokost på kafe Magdalena(Kong Oscars gate 5). Den er fra 10.00 til 12.30. Det blir arabiske og norske retter, appeller, sang og et vitnesbyrd fra en aktivist som nettopp er kommet hjem fra okkupert Palestina. Det kosten 60 kroner og man melder seg på ved å sende en mail innen 28. april til styret@palfor.org
  • Kl. 12.30 oppfordrer vi alle til å komme på Nei til Eus arrangement på Vågsalmenningen. Der vil det bli appeller fra forskjellige aktivister og organisasjoner under parolen: “For fred, velferd og folkestyre.” Klokken 1315 går vi i tog sammen til Tårnplass og avslutter der klokken 1400.
  • Kl. 15 starter hovedarrangementet på Torgalmenningen. Der blir det appeller blant annet med Stoltenberg og Miljeteig. Vi kommer til å ha en egen seksjon i toget med krav om at Norge trekker seg ut av krigen i Libya. Ta gjerne med alle du kjenner bak denne parolen! Mer info her.
  • Kl. 19 inviterer Rødt til fest på Nøsteboden. Her blir det appeller, poesi og en masse herlige folk. Blant andre skal bystyrekandidat for Rødt, Anna Kathrine Eltvik, og Barbara Gentikow fra Internasjonal Kvinneliga For Fred og Frihet holde en appell. Gratis inngang. Mer info her. Dette blir både kjekt og inspirerende, så ta gjerne turen!