Viser arkivet for stikkord atferd

De snille er verst

I 1961 gjennomførte den berømte psykologen Stanley Milgram et forsøk for å avsløre hvor villige forskjellige personer var til å adlyde en autoritær figur. Forsøkspersonene trodde de ga et menneske elektrisk sjokk, mens det i realiteten satt en skuespiller der som simulerte smerte. Milgram fant ut at 60 % uten å mukke fulgte ordrer til personen var død.

24. juni 2014 ble resultatene i et Milgram-lignende eksperiment publisert på internett. Der har man forsøkt å finne ut hvilke personlighetstyper som er mer villig til å følge ordrer enn andre. Resultatene er forbløffende. De som ble beskrevet som behagelige og samvittighetsfulle mennesker, fulgte med større sannsynlighet ordrer om å gi elektriske støt – selv om de trodde det kunne skade uskyldige mennesker. De som hadde en mer motsigende og mindre behagelig personlighet, ville med større sannsynlighet nekte å påføre andre smerte.


Det berømte Milgram-forsøket.

I en periode på åtte måneder, intervjuet forskerne de som deltok i eksperimentet for å måle deres personlighet, deres personlige livshistorie og politiske preferanser. Da disse funnene ble stilt opp mot deltakernes oppførsel under forsøkene, dukket et klart mønster frem:

Ville ikke opprøre
De som var mest ”vennlige”, fulgte ordrer for ikke å opprøre autoriteten. De som ble beskrevet som ”uvennlige”, tok avgjørelser basert på eget syn. Ironien er at personlighetstrekk som vanligvis blir ansett som antisosiale, i realiteten kan vise seg å være mer pro-sosial enn andre. Kenneth Worrthy skriver i ”Psychology Today’s”:

Årsaken til dette er at noen er mer villige til å ofre ens personlige popularitet, for å fritt kunne handle på en moralsk og rettferdig måte ovenfor andre mennesker, dyr og miljø. Popularitet kan når det kommer til stykke, være tegn på sosial etikette og kanskje et ønske om å passe inn – fremfor noen som helst moralsk overlegenhet.

Sosialistiske feminister er mest humanistiske.

Man fant også ut i studiet at personer på den politiske venstresiden, var mindre villige til å skade andre. Blant dem var det spesielt en gruppe som skilte seg ut, og det var kvinner som nylig hadde deltatt i opprørsk, politisk aktivisme. Sosialistiske feminister er altså minst menneskefiendtlig av alle.

Milgram begynte med sitt studie i juli 1961 for å bedre forstå hvordan nazisme kunne oppstå. Da var det tre måneder siden rettssaken mot Adolf Eichmann hadde startet. Milgram trodde hans funn kunne forklare hvordan tilsynelatende, hyggelige folk kunne gjøre grusomme ting hvis de ble beordret til å gjøre det.

Man kan neppe konkludere med at nazister flest bare var hyggelige folk som prøvde å følge ordrer, men uansett er funnene som nylig ble gjort til ettertanke. Hyggelige mennesker søker å fornøye autoriteter, mens opprørere evner å tenke selv.

Den farlige mobbingen blant barn

barneombudet sine nettsider, står det at mobbing er altfor farlig å bagatelliseres. Ikke bare kan muligheten for en god utdannelse glippe, men liv kan bli totalt ødelagt. For å komme dette problemet til livs, kreves ikke bare ord, det kreves også handling.

I høst er det mange barn og unge som kan komme til å møte store utfordringer i form av medelever eller til og med lærere som mobber dem. Dessverre er det slik at de som blir utsatt for dette er altfor flinke til å legge skyld eller skam på seg selv. Mens det riktige er å gi beskjed til foreldre eller eksempelvis rådgiveren på skolen, blir man gående og bære på alt det vonde for seg selv.

Jeg har selv blitt mobbet. Til slutt ble det så ille at jeg ikke orket tanken på å gå på skolen mer. Da var jeg bare åtte år. De hjemme visste ingenting, de bare konstaterte at jeg oftere og oftere sa jeg hadde for vondt i magen til å komme meg opp og ut.

En tøff tid

Det var den dagen sykkelen min ble ødelagt alt ble oppdaget. Den var ny og fin, og det var det noen som bestemte seg for å gjøre noe med. De lå seg bak en haug og ventet på meg, og det gikk som det gikk da jeg ble møtt av et regn med steiner. Både sykkelen og jeg endte i grøften. Jeg ble selvsagt lovet mer juling om jeg sladret.

Det verste var ikke ødeleggelsene og skadene. Det verste var at jeg ikke visste hvordan jeg skulle bortforklare tingene hjemme. Det var en aldeles fortvilende følelse.

Heldigvis endte det godt. Mine foreldre skjønte at jeg ikke bare hadde falt på sykkelen, men at noe langt mer alvorlig hadde skjedd. Skolen og foreldrene til de impliserte ble kontaktet. Klasseforstanderen gjorde det klart for alle elevene at mobbingen skulle opphøre. Takket være handlekraften og at den tøffeste gutten i klassen bestemte seg for å beskytte meg, begynte livet å smile igjen.

Olweus-programmet

Historien er ikke unik. Dessverre. Det er derfor synd at ikke alle skoler i landet forplikter seg til det såkalte Olweus-programmet. Det forebygger mobbing og antisosial atferd. Nattland skole er blant dem som har prøvd det ut. Det skolen har manglet av godt miljø på grunn av manglende oppussing, gjelder på ingen måte når det kommer til det psykososiale. Elevene føler seg trygg og ivaretatt. Skolen vet nemlig umiddelbart hva den skal gjøre når problemer oppstår.

Det å føle seg trygg og ivaretatt burde være en selvfølge for alle som vokser opp i Norge. Ettersom virkeligheten ikke er som den bør være, er det derfor viktig at alle foreldre passer på å spørre sine barn om hvordan skoledagen har vært. Om svaret er kort og intetsigende, så spør for sikkerhets skyld en gang til.