Viser arkivet for stikkord bøtlegging

Ja til mobbe-bøter


Barneombudet Reidar Hjermann vil dele ut bøter til skoler som ikke klarer å få slutt på mobbing. Omsider tok han bladet fra munnen. Altfor lenge har barn blitt utsatt for fysisk og psykisk terror uten å bli tatt på alvor.

Noen skoler er flinkere enn andre til å ta dette problemet på alvor, men det er ikke godt nok. Mobbing kan i verste fall føre til at barna får varige, psykiske skader. Noen velger endog å ta sitt eget liv. Da er det ikke for drøyt å dele ut bøter til skoler som ikke passer godt nok på.

En skal selvsagt ikke glemme at også medelever og foresatte har et ansvar, men skolen kan uten problemer innarbeide en rutine som impliserer alle involverte parter. Nå er det på tide å sette foten ned en gang for alle. Mobbing er en ukultur som må bort!

VG har satt i gang en aksjon på Facebook, og en kan melde seg inn i gruppen her.