Viser arkivet for stikkord eshete

Nathan bør bli årets bergenser


For femtende gang skal BA kåre årets bergenser. I fjor var det Inga-Alice Næss Blaha og Tor Blaha som velfortjent vant. Nå bør turen være kommet til den lille og modige gutten Nathan Eshete som hele Bergen og etter hvert Norge har lært å kjenne.

Han sloss om tittelen som BA gir med flere andre verdige kandidater. Agnete G. Haaland er den første kvinnelige teatersjefen på DNS, og bare det er jo en prestasjon i seg selv. Institusjonen måtte bli hele 136 år før det skjedde. Hun møter som andre kvinnelige ledere mye mer motstand i media enn menn, men takler det heldigvis bra.

Cecilia Brækhus

Elskverdige asylbarn
Lars Sponheim er en annen som har fått mye motbør, men han skal ha honnør for at han våger å snakke et byråd som til tider er direkte stormannsgalt midt imot. Om Cecilia Brækhus selvsikkert knuser sine boksemotstandere, viser han i kompromissløs stil at landets lover er til for å følges.

Likevel er det altså Nathan Eshete på sju år som har kapret hjertet til undertegnede. Han er i likhet med andre elskverdige asylbarn født og oppvokst i Norge, men må muligens flytte fra det som han opplever som sitt hjemland for å bo i et land hvor foreldrenes liv er i stor fare. Slikt vekker med god grunn harme og reaksjoner, og kanskje spesielt fordi hverken hans far eller mor koster den norske stat en krone. De er begge i jobb.

Teatersjef Agnete Gullestad Haaland.

Individet som fokus?
I følge FN er behandlingen av asylbarna det klareste bruddet på FNs barnekonvensjon noen norsk regjering har stått for. Det bør alle politiske parti ta inn over seg, og spesielt de som påstår at de har menneskeverdet og individet som fokus. Om ikke annet, burde de tenke gjennom at umenneskelig, politisk praksis kan føre til at de taper stemmer. Alle som har deltatt i asylopprør, vil neppe komme til å stemme på parti med menneskefiendtlig innvandringspolitikk.

Mens flere av de andre som er nominert til årets bergenser ikke er født i Bergen, så er i det minste Nathan det. Han er både født her, har mange venner på skolen i Ytre Arna og ser ut til å være en både veltilpasset og glad gutt. Dette dreier seg selvsagt ikke bare om Nathan, det dreier seg også om til sammen 450 asylbarn som ikke vet hvordan deres fremtid ser ut. Likevel vil det komme til å sende et kraftig signal til dem alle om årets bergenser blir ham som ga dem alle et ansikt.
Jeg sier som Nathan sin medelev Moira Haukås Johnston (12), som i et leserbrev 16. mai i BA kunngjorde for alle hva hun tenkte:

«Det er helt forferdelig og umenneskelig å sende en gutt ut av hjemmet sitt til et fremmed land! Glad i deg Nathan!»

Når humanitet må vike


Det er sant som mange sier at lille Norge ikke kan redde alle fattige mennesker eller flyktninger i verden, men det er dermed ikke sagt at vi skal kaste all medmenneskelighet og omtanke over bord. Langt på vei føles det som om vi gjør akkurat det i Norge for tiden.

Vi er det landet i Norden som tar i mot færrest innvandrere fra ikke-vestlige land. I følge en forholdsvis fersk rapport fra Utlendingsdirektoratet, er det også vi nordmenn som har de verste fordommene ovenfor innvandrere.

På stemmejakt
Et Arbeiderparti som først og fremst er på jakt etter stemmer, har i prosessen blitt et parti som har en strengere asyl- og innvandringspolitikk enn selv FrP. Istedenfor å gi folk som har søkt om oppholdstillatelse midlertidig arbeidstillatelse, skal man skille seg ut og være den største og mest hensynsløse bøllen i klassen. Det blir for dumt. Selv FrP har forstått det og taler nå for en mildere asylpolitikk. De er velkommen etter.

Nå står kampen om vesle Nathan (6) som er født i Bergen. Hans foreldre er fra Etiopia, et land som er preget av uro, ekstrem fattigdom, krig og opprør. «Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet», sa statsminister Jens Stoltenberg i minnegudstjenesten i Oslo Domkirke 24. juli. To dager etter de grusomme hendelsene på Utøya, var hans fokus der det burde være.

Han var forståelig nok preget av alle dem som hadde måttet bøte med livet, og av de overlevende som ville måtte komme til å leve videre med fryktelige og skjellsettende traumer. Det tar nemlig på å oppleve frykt, død og terror, noe som også Nathan sine foreldre har. Ifølge Human Right Watch er over 200 medlemmer av den etniske gruppen Nathan sin far deltok i, nylig arrestert. Bistandsaktuelt forteller i tillegg om «norsk bekymring» for politiske opposisjonelle i Etiopia.

Flere skjebner
Dette er dog ikke den eneste historien som forteller om statlig råskap. 1. februar kom albanske Armand Asllani inn i en statistikk han ikke vil være, og er nå formelt en innvandrer uten oppholdstillatelse i Norge. Tilbake sitter hans kone Linda fra Fyllingsdalen og deres felles, norskfødte jentebarn på 2,5 år og lurer på hvilken fremtid som venter. Hverken Asllani eller Nathan sin familie koster per dags dato ikke Norge en eneste krone i form av arbeidsledighetstrygd eller penger til livsopphold, de klarer seg selv. Likevel er de uønsket i Norge.

Det er på sin rettmessige plass å spørre hvem Stoltenberg mener han skal vise mer demokrati, åpenhet og humanitet for. Det er også på sin rettmessige plass å be om at han må ta til vett.

Ingen tvangsutsendelse av etiopiske asylsøkere!


Billedtekst: En gruppe opprørere fra Oromo Liberation Front. (Foto: Wikimedia Commons)
Etter å ha forhandlet frem en returavtale med Etiopia, har den norske regjeringen som mål å tvangsreturnere etiopiske asylsøkere fra 15 mars 2012.

Det er godt dokumentert at situasjon for politiske opposisjonelle i Etiopia har blitt verre og verre de siste årene. Kritikerne av regimet risikerer å bli forfulgt og fengslet. Etiopia et det afrikanske landet hvor flest journalister har måtte flykte. Å søke asyl i et fremmed land ansees av etiopiske myndigheter som en politisk opposisjonshandling. Derfor har etiopierne som har søkt asyl i Norge, god grunn til å frykte for å bli tvangsreturnert.

Et stort antall etiopiere i Norge er blant de som har vært lengst i landet som asylsøkere. Noen har bodd og arbeidet her i over ti år og er godt integrert i lokalsamfunn. Deres barn er født og oppvokst i Norge og har sterk tilknytning til riket. Utkastelse av etiopiske asylsøkere og deres barn vekker avsky, og rundt om i landet opprettes støttegrupper. I vårt eget fylke Hordaland, slår lokalsamfunn i Ytre Arna ring rundt Nathan Eshete, 6 år gammel, født og oppvokst i Norge, som risikerer å bli tvangssendt til et land fullstendig ukjent for ham.

Med denne uttalelsen ønsker fylkesårsmøtet for Rødt Hordaland, samlet i Odda helgen 10 og 11 mars, å uttrykker sin avsky over regjeringens praksis om å tvangsreturnere asylsøkere og deres barn som har sterk tilknytning til Norge etter å ha bodd flere år i landet. Den norske regjeringen har for lenge latt Fremskrittspartiet ha “en hånd på rattet” i norsk asylpolitikk. Det er på høy tid at den norske regjeringen skifter kurs i retning av en asylpolitikk som tar menneskelig hensyn, og vektlegger tilknytning til Norge, spesielt når barn er involvert.

Rødt Hordaland krever en asylpolitikk som vi kan være stolt av. Et først steg mot dette målet er å gi barn, og deres foreldre, som har to år eller lengre botid i Norge, automatisk oppholds- og arbeidstillatelse.

Daniel Ducrocq
(Rødt Hordaland)