Viser arkivet for stikkord etikk

Utsatt og utstøtt

Hun gråt da hun sa det til oss.
- Han tok et av mitt kjæreste og tryggeste barndomsminne fra meg. Jeg kommer til å oppfordre min datter til å reise til Utøya så snart hun blir gammel nok. Det blir likevel ikke det samme som da jeg selv reiste dit.

Tre venninner satt sammen. Det var rom for å snakke ut om vanskelige ting. Tryggheten som omfavnet oss kom i kraft av respekten og kjærligheten vi følte for hverandre.

Vi gikk i rosetog for å vise verden at vi sto sammen og vendte ryggen til det høyreekstreme hatet. Det er det mange som ser ut til å ha glemt.

Hun avslørte at hun ikke hadde hatt et sånt sammenbrudd før nå. Sammenbrudd eller gjennombrudd? Det kommer litt an på hvordan man ser det. Det er jo visselig et gjennombrudd å våge å vise at man trenger trøst. Ordene som passerte hennes munn kom fra lepper som først to år etter terroren på Utøya fant styrke til å be om støtte og forståelse. Hun hadde mistet flere av sine kjente og kjære.

- Jeg forstår det ikke, hikstet hun.
- Kan ikke folk heller ta Ap eller AUF for andre politiske saker? Må det være dette?

Det var som om hun mente at tragedien ikke handlet om politikk. Men selvfølgelig gjør den det. Den handler om en høyreekstrem, umenneskelig terrorist som lo selv da han henrettet selv barn under femten år. Han som lo som hadde fått vår venninne til å gråte.

Undertegnede er selv ikke medlem av Ap. Undertegnede har faktisk ved flere anledninger servert politisk kritikk av den rød-grønne regjeringen så det har gjallet og kommer nok til å fortsette med det. Det var og er likevel lett å forstå min venninne. Om hun så hadde vært medlem av FrP og dette skjedde på FpU sin sommerleir, hadde jeg vendt ryggen til dem som i ettertid hadde angrepet ofrene.

De er utsatt for terror. Utsatt og i ettertid av mange utstøtt. Gi ikke terroristen flere fjær i hatten nå. Han har visselig fått mange nok.

Potentia corrumpt

Sex er en fin ting. Som den tåpeligheten det er å gjøre alle former for sex utenfor ekteskapets rammer til noe halvperverst og feil, sitter tåpen tilbake og nekter å innse det. Tåpen trives med sin misforståtte kristenetikk.

Sex mellom mennesker kan dog innebære komplikasjoner og vonde følelser. Det vet alle som er misbrukt, voldtatt eller trakassert på seksuelt vis. Å leve et liv uten krenkelser av dette slaget er en menneskerett. Regelsett og gode normer blir derfor en pur nødvendighet.

Monica Lewinsky hadde tøffe tider da hennes affære med president Bill Clinton ble kjent. Hun beskrives fremdeles negativt i pressen.

Sånn sett, er det virkelig merkverdig at noen i det hele tatt spør om alle politiske parti trenger etiske retningslinjer. Da Nettavisen stilte partiet Venstre spørsmålet, svarte generalsekretæren Trond Enger at det var nok å holde seg til norsk lov, en god organisasjonskultur og sunn fornuft. Men viser ikke nettopp erfaring at det ikke er nok å satse på lovverk, organisasjonskultur og fornuft?

Det er selvsagt feil å gjøre dette til en sak som handler om et bestemt, politisk parti. Sannheten er at absolutt alle politiske parti har svin på skogen, en har bare ikke kultur for å snakke så åpent om det. Det er synd. Selv om det ikke er så konstruktivt å henge ut enkeltpersoner i media, så er det bare bra om man våger å innrømme at ting ikke alltid er som de bør være. Det er kun via åpenhet og dialog man kan komme videre og legge et bedre, etisk fundament for de som kommer etterpå. Da er det en nødvendighet å våge å ta diskusjonen som for mange er så tabu, og ikke minst fordi politikk skal handle om tillit og tillitsverv.

Ikke alt kristenfolk er håpløse i sin tilnærming til tema som handler om sex. Faktum er at Indremisjonsforbundet, Normisjon, Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband har laget forbilledlige retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser. Man kan der blant annet lese:

«Seksuelle krenkelser skjer alltid i sammenheng med et asymmetrisk maktforhold. Dette er et maktforhold der den ene personen har mer makt enn den andre i relasjonen. Maktubalansen kan for eksempel skyldes forskjell i alder eller modenhet, at en part har en tillitsposisjon som gir stor innflytelse og dermed makt, at en part er spesielt sårbar på grunn av en vanskelig livssituasjon og lignende forhold.»

Det er dette som bør være kjernen i alle diskusjoner, være seg Vågå-ordføreren, Roger Ingebrigtsen eller andre politikere fra andre parti. Hylekorene som har det så travelt med å stemple jentene negativt i omtalte saker, hjelper ingen. «Potentia corrumpt» som latinerne sa. Makt korrumperer. La oss alle ta høyere mål av oss som vesen enn å ikke evne å se sexovergrep for hva det er.