Viser arkivet for stikkord foreldrerollen

Aner ikke hva barna gjør på nettet


Det sto nylig i VG at en av tre foreldre vet om venner av sine barn som er utsatt for mobbing og sjikane på nettet. De har inntrykk av at det er verst i ungdomsskolen. Så godt som alle barn bruker internett daglig, og det er mest populært å bruke Facebook, YouTube og MSN. Hele seks av ti barn har egne profiler på et eller annet sosiale medium. Det blir krøll av sånt, og langt fra bare snabelkrøll.

Når mobbing skjer på arenaer som skole eller idrettsarenaer, kan man som voksen føre en viss kontroll. Så lenge rutiner og rammer er gode nok vel og merke. Det blir verre når mobbingen skjer i sosiale media, for det er kategorisert som en privat sfære. Foreldre som sjekker hva barna driver på med på nettet, blir kalt for spioner, sniker og det som verre er. Da er det viktig å huske på at tillit er noe man må fortjene, ikke noe som kommer av seg selv.

Ikke lurt å unnvike problemstillingen
Nesten ni av ti foreldre mener at mobbing på nettet bekjempes med gode holdninger blant barn og voksne, men undersøkelsen avslører samtidig at verken voksne eller barn tar initiativ til å snakke om god nettoppførsel hjemme. Vil en komme i posisjon til å snakke om nettvett og gjensidig tillit, så må de voksne sitte seg i førersetet og ta styringen. Å unnvike en viktig problemstilling når det kommer til barn, er aldri lurt.


Billedtekst: Selv om det er aldersgrense på Facebook, er det stadig flere barn på bare ti år som er medlem der.

Godt nettvett viktig
I vår verden er prinsippet om personlig frihet viktig, men at det er så liten voksenkontroll innenfor ovennevnte arena er intet annet enn farlig. Hva gjør du når din 12-åring utgir seg for å være 16 og avtaler å treffe en gutt på 17 som hun ikke aner hvem er? Hvor er du når din 15-åring sitter og gråter fordi han nettopp har fått de mest krenkende meldinger du kan tenke deg fra klassevenner? Man kan rett og slett ikke si til de yngste at de skal få administere sin personlige frihet i sosiale medier på egne premisser uten at de har utviklet en skikkelig god porsjon med nettvett.

Er ditt eget barn en som mobber?
Sist men ikke minst er det kanskje en ide å finne ut om du har et barn som mobber andre – være seg i skolegården eller gjennom sosiale medium. I følge psykolog Reidar Thyholdt krever mobbende atferd sosial intelligens godt over gjennomsnittet, fordi man må være i stand til å manipulere relasjoner. Skal man få slutt på mobbing som fenomen, må man gi rammer til de som mobber, ikke bare til de som mobbes.


Billedtekst: Norske barn er på nettpornotoppen. Tidlig eksponering av slikt, er ikke bra.