Viser arkivet for stikkord innvandring

Det bor en Hitler i mange

Hitler gjorde det da han vant frem på 1930-tallet. Han skyldte på utlendinger. Det var deres skyld at stadig flere tyskere fikk trangere og trangere kår, og det ville bli orden på tingene om de bare pellet seg vekk. Hitler tapte heldigvis krigen, men hans retorikk lever dessverre i beste velgående.

Klagekoret har sunget høyt og lenge, like lenge som FrP har hatt vind i seilene, og lenge før flyktningkrisen. I klagekoret finner man ofte mennesker med lav livsinntekt. Mennesker som tror de vil få det bedre bare muslimene drar fra Norge. Muslimene som kommer bare for å stjele til seg trygd og innføre sharialover. Takk både Gud og Allah for Statistisk Sentralbyrå (SS).

Innvandrere flest jobber
SS sitter nemlig på harde tall og fakta om hvordan det står til i forhold til sysselsetting blant innvandrere. 18. juni ble det kunngjort at antall sysselsatte i hele landet økte med 31 000 fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014. Av disse var 23 400 innvandrere, som dermed stod for 75,5 prosent av sysselsettingsveksten. Innvandrere fra EØS-landene bidro mest til denne veksten, og blant dem finner man mange muslimer.

Innlegget sto på trykk i BA 7. oktober.

Av de øvrige innvandrergruppene var det dem fra Asia som hadde størst vekst med 5 300 sysselsatte. Disse er med på å bidra til felleskassen. Bidra, ikke tømme. Og bidrag er viktig om man skal finansiere trygd til alle de nordmennene med lav livsinntekt. De som innbiller seg at de vil få det bedre om bare innvandrerne og muslimene forsvinner.

NAV er ikke akkurat blåøyde
Blant afrikanske innvandrere, er det kun 42 % som har blitt sysselsatt. Ser man litt på forskjellige fakta som ligger bak tallene, vil man finne at mange av afrikanerne har alvorlige krigs- og traumeskader. En kan dermed ikke slutte at de kommer hit fordi de er utspekulerte. Mange kommer hit fordi de av gode grunner trenger asyl, og så er de for skadet til å jobbe. Det er allmenn kunnskap hvor vanskelig det er å gå gjennom nåløyet til NAV, så det er på ingen måte slik at disse bare lurer et blåøyd system. De som hevder sånt, farer med vås.

Med tanke på alle de innvandrere – også afrikanere – som i dag jobber og skatter for at velferdstjenestene skal fortsette å fungere, er det på sin plass å undre seg over hva de i sine stille sinn tenker. Hvordan er det å være med på å finansiere trygd til norske trygdemottakere som i så liten grad er takknemlige for deres samfunnsånd? Hvordan er det å få skylden for alle budsjettkutt, når realiteten er at de rikeste fem prosentene i Norge har fått 49 % av alle skattekuttene fra de blå blå? Jeg forstår det godt om de er lei seg.

Erna og Siv spiller på fremmedfrykt

Å diskutere innvandring med mannen på gaten, er ofte som å høre vandrehistorier. Historiens innhold blir bare verre og verre for hver gang den formidles. Det er i disse valgflesktider betimelig med en virkelighetsorientering.

Det er nemlig ikke slik det er blitt meg fortalt at over 90 % av de som sitter i fengsler er innvandrere. Det er heller ikke slik at alle overfallsvoldtekter blir begått av menn med ikke-vestlig bakgrunn. Sist men ikke minst, er det ikke slik at innvandrere totalt sett ikke er annet enn en gigantisk utgiftspost muliggjort av naive, norske politikere på venstresiden. Her er noen fakta:

  • I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) har 32 % av de innsatte innvandrerbakgrunn.
  • I en rapport fra Oslo politidistrikt som er basert på tall fra 2011, viser det seg at man oppklarte fem av til sammen 21 anmeldte overfallsvoldtekter. Disse dem hadde utenlandsk opprinnelse. Av de 16 sakene som ikke ble oppklart, var flere av ugjerningsmennene beskrevet av de utsatte som etnisk norske menn.
  • I rapporten “Innvandringsregnskap” som ble offentliggjort i mars 2013, var konklusjonen at iinnvandring lønner seg økonomisk.

En person født i Norge bruker nesten tre ganger mer av velferdsbudsjettet i løpet av sitt liv enn en innvandrer. Staten sparer store summer på at voksne innvandrere begynner i lavtlønnet arbeid som ikke nordmenn vil ha, og samtidig betaler like mye skatt som andre. Vi har ikke brukt en krone på deres første livsfase, hvor man normalt bruker mye penger på utgifter knyttet til barnehage, skole, helse- og trygdeordninger.

Eget fengsel for utlendinger

Likevel er det slik at Erna Solberg (H) og Siv Jensen (FrP) har gitt et valgløfte om lavere standard på soningsforhold for utenlandske kriminelle. Vel og merke gjelder dette dem som ikke skal tilbake i det norske samfunnet, men det sender likevel et skremmende signal. Partiene som hevder at de setter enkeltmennesket i sentrum, ser ikke at prinsippet skal gjelde lenger om enkeltmenneskene kommer fra et annet land. Det er rasisme i praksis, og utrolig nok har de ikke fått den velgerflukten de fortjener på meningsmålingene.

Hva ville Nelson Mandela sagt om Erna og Siv sitt forslag?

Hvordan har de tenkt å gjennomføre dette i praksis? Skal det gjelde absolutt alle innvandrere, eller bare dem med ikke-vestlig bakgrunn? Er det greit med en hasjselger fra Nederland, men ikke hvis han kommer fra Marokko? Det er stor fare for at eventuelle vedtak som besluttes kommer til å ligge farlig nær den typen som Nelson Mandela satt i fengsel 27 år for å bekjempe. Hvor pinlig kommer ikke det til å bli?

I følge SSB og Norsk Folkehjelp, er barn av innvandrere overrepresentert blant ungdom som aldri gjør noe galt. På landsbasis ender det likevel slik at 42 av 1000 ikke-vestlige innvandrere er kriminelle. Til sammenligning er 28 av 1000 norske menn kriminelle. For å bekjempe kriminalitet, må man først forstå hvorfor den finnes. Det handler ikke om at visse mennesker er født med dårlige moral enn andre. Med stor sannsynlighet handler dette om at mennesker med innvandrerbakgrunn har vanskeligere for å få jobb. De blir likevel blir ansett som mislykkede i det norske samfunns øyne, og har liten grunn til å tro på en lysende fremtid.

At Erna og Siv sanker stemmer ved å spille på fremmedfrykt, myter og manglende sosialpolitisk forståelse, er i så måte lite heldig. Det er ikke på den måten man løser problemer knyttet til kriminalitet, stigmatisering og sosial nød.

Anna Kathrine Eltvik
Landsstyremedlem i Rødt

Minst innvandring gir mest vold


BILLEDTEKST: Tallinn er den byen i Europa hvor det skjer flest drap. Der er den fremmedkulturelle innvandringen meget lav, men andelen av fattige er høy. (Foto: Wikimedia Commons)
______________________________________________________________________________
NRK sine nettsider, kan man under overskriften Innvandringsmytene – overdrivelser eller harde fakta finne meget interessante opplysninger. De som mener at integreringen har vært mislykket, vil for eksempel kunne lese at 87 % av dem som hadde plikt og rett til norskopplæring, hadde gjort dette innen tre år i januar 2013. Man må imidlertid lese britiske The Guardian for å finne ut at innvandring som fenomen ikke gir mer kriminalitet.

I en undersøkelse foretatt av United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kommer det nemlig frem at det er i land og byer i Europa med minst innvandring det er høyest drapsrate. Tallinn, Minsk og Chishinau, har alle størst innvandring fra sine naboland, mens de som er såkalt fremmedkulturelle i disse landene, utgjør en forsvinnende liten andel.

I Vest-Europa, ligger Amsterdam dårligst an. I 2005 var 80,9 % av befolkningen etniske nederlandsk, 2,4 % indonesisk, 2,4 % tysk, 2,2 % tyrkisk, 2 % fra Surinami (tidligere nederlandsk), 1,9 % marokkanske, 0,8 % fra De Nederlandske Antiller. Man snakker altså ikke om en voldsom andel ikke-vestlig innvandring.

Det kan man gjøre om man snakker om London. Dette er en by hvor det snakkes over 300 forskjellige språk, og bare 44,9 % av befolkningen er etnisk briter. Drapsraten der er på 1,6 pr 100 000 innbyggere, mens den til sammenligning er 4,4 i Amsterdam og 7,3 i Tallinn.

Izra Zariat sier følgende i sitt intervju med NRK hvor man tar for seg innvandringsmytene:

«Ifølge innvandringsstatistikken er jeg også en innvandrer, selv om jeg er vokst opp blant Norges fjell og daler. Selv om jeg har gått på norsk skole, har norske venner og prater norsk som nesten mitt morsmål, allikevel er jeg fortsatt innvandrer. Når blir jeg norsk? I Pakistan er jeg utlending fordi jeg oppfører meg og gestikulerer på norsk vis, i Norge er jeg utlending fordi jeg ser sånn ut, men bare til jeg åpner kjeften og motbeviser det med å prate flytende bokmål…

…Selv om jeg er norsk, gir det en liten knekk i identiteten min når jeg får høre at innvandrere er til bry, da særlig de som er en sterk ressurs for landet også er en byrde»

Izra, det er ikke du som skal beklage. Det er det alle politikere, mediafolk og rikssynsere som har spredd falsk informasjon som skal gjøre. Tallenes tale er nemlig klar; vi kan begynne å feie for egen dør før vi peker på andre.

Alt er innvandrernes feil


Hver gang noe går galt i vårt land, så hevder mange i fullt alvor at det er innvandrernes feil. Om det er eldre som ikke får det stellet de har krav på, skoler som faller sammen eller barnevernsbarn som ikke får den hjelpen de trenger, så kan vi altså takke Ali fra Syria og Tara fra Somalia.

De og mange med dem har nemlig kommet til lille, naive Norge med et mål for øyet; tømme sosialkontorene for penger. Ryktene skal ha det til at de klarer det også. Mens våres egne må stille seg i kø og ikke får noe som helst, blar de offentlig ansatte villig opp for disse utspekulerte snylterne.

Ler hele veien
I dag er det omlag 655 000 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv (547 000) eller er født i Norge med to innvandrerforeldre (108 000). Til sammen utgjør disse gruppene 13,1 prosent av befolkningen. Nesten 15 prosent av befolkningen gjør altså ikke annet enn å snylte, voldta, stjele eller bedrive annen antisosial aktivitet. De bidrar ikke med noe som helst til samfunnet, og ler hele veien fra der de kom fra til bankfilialene de bruker i Norge. Blir de tatt av politiet, smiler de like bredt. I fengsel får de jo tatt utdannelse på statens regning mens de mesker seg i det beste som er av mat. Det er ikke det minste underlig at de utgjør 90 % av de innsatte.

Er det rart høyresiden vinner stemmer på å love innvandringsstopp? Vi er tross alt en nasjon bygget på dugnadsånd, og ikke pokker om vi gidder å se på disse late umenneskene som får skattebetalerne i Norge til å betale for deres luksusbiler og luksushjem. Eia man var født i et fattig u-land. Da har man jo virkelig vunnet den store lottopremien. Det er bare å ta et fly til Norge, så ordner resten seg av seg selv.

EØS-avtalen
Problemet er at ovenstående både er pinlig usant og latterlig unyansert. Det er helt andre årsaker som gjør at det årlig kommer titusener av innvandrere til Norge. De fleste av dem kommer fra EU-land, og ettersom Norge har godtatt EØS-avtalen, må man også akseptere at opp til 70-80 000 mennesker kommer hit årlig. Hvis alle disse menneskene hadde kommet kun for å leve på trygd, ville det ikke gått så mange år før Norge som det velferdssamfunnet vi kjenner det hadde kollapset. Nå har det seg imidlertid slik at det ikke er tilfellet.

Innvandret arbeidskraft driver i stadig større grad nasjonen Norge. De siste årene har innvandrere fylt sju av ti nye jobber. Aftenposten intervjuet 9. oktober Andrea Di Manno (25), Carmine Enrico Farina (36), Afke van Leur (29) og Elier Diaz (39). De kunne ingen fortelle om et luksusliv betalt av NAV, men klargjorde alle at de tok jobber som nordmenn ikke ville ha. Finansdepartementet sitter ikke på andre opplysninger, og har kunngjort at arbeidsinnvandringen i hovedsak har vært «etterspørselsdrevet». Utlendingene kommer fordi det er lav ledighet og behov for folk.

Innvandrere holder Norge oppe
Faktum er at enda flere av de svakeste og mest hjelpetrengende i vårt samfunn ikke hadde fått bistand om det ikke var for innvandring. Sysselsettting og vilje til å betale skatt til felleskassen er nøkkelen til all velferd. Det er på sin plass å oppfordre samtlige i vårt land som kan lese, til å følge med på hvilke politiske parti som kutter i poster som går ut over de som har minst fra før. Det er også på sin plass å oppfordre alle som kan lese til å følge med på hvilke politiske parti som passer på at de som har mest fra før får mer.

Det er helt andre enn bilmekanikeren Ali eller rengjøringshjelpen Tara som representerer den største trusselen mot velferdsordningene.

ADVARSEL: Må ikke brukes til hijab!


Så er FrP i gang igjen. De tenker vel at det har gått lang nok tid etter Utøya nå til at de kan dundre løs med sine vanvittige, innvandringspolitiske dumdristigheter. I 2011 ville de systematisk lønne innvandrere lavere enn nordmenn, og i år vil de nekte asylsøkere opphold om de ikke kler seg i norsk stil.

Spørsmålet blir da hva som er norsk stil. Alle som følger litt med i motebildet, vet nemlig at man har ganske stor stilfrihet. Om man vil være hip, kan man fint bruke stiler som bohem, grunge, punk, ’70-tall eller vintage. Det finnes i grunnen ingen grenser.

De som har studert mote enda mer, vet at flere av nevnte stilarter har hentet inspirasjon fra nettopp østen og muslimske land. Dette setter de aller fleste mennesker i dag pris på, for et av de viktigste stikkordene til det moderne mennesket er individuell frihet.

Pussig er det da at partiet som skryter over at de er mer liberale enn alle andre, skisserer opp grenser som ikke kan kalles for annet enn konservative, snevre og pietistiske. Tenker kan hende FrP at skjerf som selges i norske klesbutikker skal merkes med «Må ikke brukes til hijab»? Hvem skal i tilfelle håndheve forbudet?

Det er direkte livsfarlig å skjære alle under samme kam. Likevel slipper FrP unna med det gang på gang. For dem spiller det ingen rolle om man heter Annai og kommer fra Sri Lanka, Carlos fra Brasil eller Tara fra Marokko. Innvandrere er blitt en ekkel fellesbetegnelse på folk som ikke er vestlige, og som klassifiseres som undermennesker med dårlige moral enn oss selv.

  • Blir det forbudt å gå med sombrero også om FrP får det som de vil?

Tenk over at en del med ikke-vestlig bakgrunn både kan høre, lese og se. De hører de hatefulle ordene, de leser de diskriminerende tekstene og de ser de skeptiske blikkene. Historien har vist oss gang på gang at kløfter som oppstår på grunn av slikt aldri er bra, og likevel går folk rett i fellen. Tenk om alle heller kunne skjønne at utseende aldri må få stå i veien for vennskap, aksept og toleranse. Da må man i første omgang slutte å stemme på FrP.

EN LÆRERS LILLE HJERTESUKK: Grammatikk helt på styr


Mandag 18. juni skal bystyret stemme på om Nygård skole skal legges ned. I den forbindelse har man lagt ut et saksdokument som heter Særskilt språkopplæring og tospråklig assistanse i Bergen kommune. Ironisk nok er det fullt av grammatiske feil, og byrådet ser ut til å kunne trenge å sende sine ansatte på kurs.

Kanskje Nygård skole kan avse noen lærerkrefter? De er jo viden kjent blant oss som jobber med skole for sitt gode læremiljø og fantastiske elevresultat, og kan sikkert bistå om de ikke lenger har jobb. Spørsmålet er om de hadde vært så villige til å hjelpe de samme folkene som har sørget for å fjerne basen for den viktige jobben som de utfører.

Det er ikke spesielt pent gjort av undertegnede å henge byrådet ut slik det gjøres her, men her er det først og fremst fagpersonen og læreren Anna Kathrine Eltvik som skriver. Burde ikke byrådet sørge for å ha sin egen norsk i orden før de klager på at innvandrere har vist for dårlige resultater i den norske skolen?

TORSTEIN DAHLE: Molbo-forskning fra SSB om innvandring


«Innvandring lønner seg ikke» var overskriften som grein mot oss fra Dagens Næringsliv torsdag, og som ble gitt store oppslag i en rekke nyhetsmedier. Bakgrunnen var et intervju med forsker Erling Holmøy i Statistisk Sentralbyrå med bakgrunn i den rapporten som han og Birger Strøm nettopp har framlagt.

Holmøy slipper selv katten ut av sekken langt nede i intervjuet: «Holmøy peker på at en gjennomsnittsinnbygger i Norge bidrar med mindre inntekter enn han eller hun får igjen i form av velferdstjenester og overføringer. Oljeinntektene gjør at statsbudsjettet gjøres opp med større utgifter enn hver innbygger bidrar med av skatter og avgifter. Når antall innbyggere øker som følge av innvandring, blir det også flere å dele oljeformuen på. Dermed blir innvandring et underskuddsforetagende i det lange løp.»

Holmøys forskning går i all korthet ut på at hvis vi blir flere mennesker her i landet, blir det flere å dele statsbudsjettets inntekter fra oljefondet på. Eller uttrykt i samme språk som DNs overskrift: Befolkningsøkning lønner seg ikke. Dette gjelder enhver befolkningsøkning, og det har ikke noe med innvandring å gjøre, bortsett fra at også innvandring selvsagt øker folketallet.

Et resultat av Holmøys forskning er også at befolkningsreduksjon lønner seg. Fortsetter man resonnementet, forteller denne forskningen oss at dersom Norge ble rammet av en pandemi som på noen uker tok livet av 30 prosent av befolkningen, ville det være statsfinansielt meget lønnsomt.

Jeg kunne hevde at forskningsresultatene er trivielle, men det ville være skjønnmaling. De er rett og slett gale. SSBs egne beregninger av Norges nasjonalformue fastslår helt korrekt at den helt dominerende delen av Norges nasjonalformue består av det framtidige inntjeningspotensial som arbeidskraften til Norges befolkning rommer. Til sammenlikning er verdien av petroleumsressursene en liten brøkdel av dette. Formuesberegningene bygger på den åpenbare sannhet at sysselsatte mennesker normalt er svært lønnsomme, nasjonaløkonomisk sett.

Holmøys forskning dreier seg primært om virkningen på statsbudsjettet. Men som eksemplet Hellas illustrerer så smertefullt: Det er en tett sammenheng mellom den sysselsatte befolkningens størrelse og en stats evne til å skaffe seg skatte- og avgiftsinntekter fra den samme befolkningen.

Derfor skal vi i Norge være glade for at vi har høyere fødselstall enn mange andre europeiske land, og vi får altså også en del innvandrere, som både selv og gjennom sine barn og barnebarn vil bidra til Norges og den norske statens økonomiske fundament.

Dagens Næringsliv har ansvaret for overskriften sin, men Holmøy inviterer selv til den med sine utsagn om innvandring som et «pyramidespill». Og Holmøy og Strøm sier det egentlig rett ut selv i sine avsluttende merknader på side 110 i rapporten: «Litt mindre trivielt vil en ny gjennomsnittsborger være et statsfinansielt «underskuddsforetagende». Litt forenklet skyldes det at Norges gitte petroleumsformue må deles på flere».

Sannheten er at hvis ikke Norges petroleumsformue skulle gi Norges befolkning større velferd, er det jo meningsløst å ta opp oljen og gassen. Å rette politikken inn på at den bør deles på færrest mulig, er usolidarisk og reaksjonært. Holmøys «forskning» vil bli brukt politisk til å argumentere for akkurat det.

Torstein Dahle

Høgskolelektor og Rødt-politiker

Å være mål for hat er bare vondt


Det har gått 13 dager siden jeg gikk til det skritt å anmelde tre mennesker for trusler og sjikane. Til tross for at pressen ga det bred dekning og politiet tok imot meg på en profesjonell og god måte, så sitter man ikke tilbake og føler seg som en vinner. Når man blir mål for mennesker som hater, så er det bare vondt.

Årsaken til at tre menn fant det for godt å gyve løs på undertegnede, var at jeg delte en god nyhet om Groruddalen på Facebook. Politimann og stasjonssjef Espen Aas fortalte VG at kriminaliteten de siste ti årene hadde stupt, til tross for at det i samme periode var en økning på 100 % av tilflyttende beboere fra ikke-vestlige land. Dette falt i svært dårlig jord hos flere, og det ga de til gangs uttrykk for. Den som kom med det mest hatefulle svaret skrev:

Denne Anna Eltvik er en stjernerepresentant for det kommunister har stått for i alle år, forsøk på hærsking bygget på usannheter, manipulering og sannhetsfortolkning til sin egen fordel og som passer inn med deres budskap. Mest lyst har jeg til å sende denne klovnen på en kveldstur igjennom Oslos mørkeste gater en kveld, så kan hun få oppleve disse kjære innvandrerne sine på sitt beste, ja kanskje flere av dem på en gang… Kanskje både hun og Stoltenberg og kristib Halvorsen og resten av landssvikerne skulle vært dratt etter ørene rundt til alle disse voldtatte kvinnene, for så å høre deres historie…[…]…Vi som er klar over fakta får bare snu ryggen til disse landssvikerne og behandle de som de fortjener.(Sitert akkurat slik det sto skrevet, inkludert skrivefeil.)

Dette mennesket finner det ikke bare for godt å true med gjengvoldtekt, men vil også etterpå slepe meg rundt etter ørene slik at jeg kan få snakke med alle kvinnene som har opplevd å bli voldtatt av innvandrere. Han vet åpenbart ikke hvem han trakasserer.

Viste integritet
I november i fjor tok jeg initiativ til å lage fakkeltog i Bergen mot voldtekt. Jeg vet dessverre mye om hva det vil si å bli terrorisert seksuelt, ettersom min egen søster ble utsatt for en særdeles grov voldtekt da hun var i Afrika for å bygge skoler for fattige barn for omtrent 30 år siden. Min reaksjon da jeg fikk vite om ugjerningen, var å komme med stygge og rasistiske ord. Min søster som hadde opplevd dette grusomme, var den som viste integritet:
- Seksuell vold skjer i alle land, byer og bygder. At noen begår seksuelle forbrytelser avhenger ikke av hvilken hudfarge de har. Kommer du med flere rasistiske uttalelser, går jeg min vei, sa hun.

Min kjære søster har det ikke så bra i dag. Hun vil aldri bli helt seg selv igjen, men jeg vil aldri finne på å definere henne som kun et offer. Ikke bare overlevde hun den brutale voldtekten, men hun klarte også å overleve uten å ta på seg rasismens stygge ansikt. Dette gjør henne til et av de sterkeste menneskene i verden jeg vet om.

Alltid i mine tanker
Å være åpen om denne historien er mitt eget valg, og det har ikke vært enkelt. Det er skam knyttet til begrep som voldtekt. Nå som jeg våger å gå ut med dette offentlig, vil jeg sikkert møte påstander om at jeg egentlig ikke bryr meg så veldig om henne, og at jeg bruker hennes tragiske opplevelse for politisk og personlig vinning. Det kunne ikke vært mer feil. Det går ikke en eneste dag uten at jeg tenker på henne, og hun er i mange saker min inspirasjon for å kjempe og stå på. Hun har dessuten flere ganger bedt meg om å få hennes historie ut.

Det er uheldigvis mange kvinner som henne der ute. Voldtekt er grov urett, og skal uansett hva ikke bagatelliseres. Ei heller skal folk drive og tabubelegge sedelighetsforbrytelser, slik at de som utsettes for dem stigmatiseres eller føler de må leve i skam. Seksualforbrytere finnes i alle kulturer og i alle samfunnslag. Nylig kom det frem i nyhetene på NRK at kun 12 % av dem begås av innvandrere. Dette er eksakt samme andel innvandrere utgjør av befolkningen i Norge. Denne form for kriminalitet kan og skal derfor ikke knyttes til nasjonalitet.

Uvitenhet og diskriminering
Dette er fakta du hatefulle mann som ville at jeg skulle bli gjengvoldtatt, og fremfor å gjøre deg selv til en talsmann for de verste former av uvitenhet og diskriminering, burde du bruke ditt engasjement der det er mer bruk for det. Du kan for eksempel bry deg om at bare en prosent av alle anmeldte voldtekter ender opp med domsfellelse, at 99 % av alle voldtekter ikke blir anmeldt, og at vi til tross for dette, ikke har et nasjonalt sedelighetspoliti. Jeg så deg forøvrig ikke i fakkeltoget mot voldtekt.

  • Takk til stortingsrepresentant Jette Christensen (Ap) som hadde dette innlegget på trykk i BT og Fett.

Noen trives best med fordommer og hat


Politimann og stasjonssjef Espen Aas gikk 25. mars ut i VG med den positive nyheten om at kriminaliteten i Groruddalen på Østlandet har gått kraftig ned i samme periode som det har flyttet svært mange innvandrere dit. Hele 43 % av befolkningen der er innvandrere, men likevel er kriminaliteten halvert de siste ti årene.

Stasjonssjef Aas er krystallklar i sin tale, og hevder at de som bor i Groruddalen har blitt snillere. Hans forklaring på hvorfor det har gått så bra, er enkel. Gode krefter i bydelene, borettslagene, fritidsklubbene, skolene, politiet og foreldrene har gått inn i samarbeid og snakker mer sammen, og det gode samspillet har gitt de flotte resultatene.

Bruser med fjærene
Det totale antallet voldssaker har gått ned med hele 76 prosent. Tall fra politiet viser at registrerte bilinnbrudd er i dag redusert med hele 90 prosent sammenlignet med året 2000. Stasjonssjefen sørger for å ha dialog med alle ikke-vestlige menigheter. Han og hans kolleger velger ut av hva de skal bruke mest tid på, og det er ungdommer mellom 14 til 17 år. Politisjef Aas tar seg bryderiet med å understreke at denne aldersgruppen bruser med fjærene uansett hvilken bakgrunn de har, og det skal han ha takk for.

Dum blondine og det som verre er
Undertegnede delte den gode nyheten på Facebook, og da dukket det kjapt opp opp ganske så hatefulle og løgnaktige meldinger: – Samtlige overfallsvoldtekter i Oslo er begått av folk med ikke-vestlig bakgrunn. – Er du bare dum eller gjør du deg til dum blondine? Tulling! – Mest lyst har jeg til å sende denne klovnen gjennom Oslos mørkeste gater, så kan hun oppleve disse kjære innvandrerne sine på sitt beste, ja kanskje flere av dem på en gang… – Nå er det nå også en gang sånn at utlendinger har ikke den samme kulturen som oss når det gjelder å anmelde ting. – Denne Eltvik er en stjernerepresentant for det kommunister har stått for i alle år, og forsøker på hersking bygget på usannheter og manipulering. – 70 % av alle innsatte i norske fengsel har utenlandsk opprinnelse.

Stemplet som landssviker
Skokken med mannfolk som gikk amok på denne lite sjarmerende måten, avslutter seansen med at to av dem avtaler å ta en øl sammen. I tillegg oppfordrer den sinteste av dem alle til å vende Eltvik ryggen og vise hva man gjør med landssvikere. Det er for sikkerhets skyld en person som er dømt for vold og trusler før, som nå ønsker å se meg voldtatt – og helst av en gjeng. Personen han skal drikke øl sammen med, takker ja til å få tilsendt penger han donerte for et år siden da hunden min ble påkjørt og trengte operasjoner for å overleve. Heldigvis, for det er ikke moro å føle at man skylder slike mennesker noen ting som helst.

Var det noen som innbilte seg at det bare var mulla Krekar og fundamentalistiske muslimer som drev med trusler av den mest avskyelige karakteren, så kan man bare tro om igjen. Groruddalen må for øvrig ha lykke til videre i sitt gode arbeid! Det er utrolig hva de har klart å få til der til tross for en ganske så omfattende og urettferdig skepsis.

  • På trykk i VG 30.03.12

Groruddalen: Flere innvandrere, mindre kriminalitet

Groruddalen, foto: Wikimedia Commons.
Politimann og stasjonssjef Espen Aas kom 26. mars med opplysninger om innvandring og kriminalitet som passer dem med mest innvandrerhat i seg midt bak: Jo flere innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn som flytter dit, jo mindre kriminalitet.

- De som bor i Groruddalen har blitt snillere! Ungdomskullene har blitt større og kriminaliteten mindre, sier Espen Aas, stasjonssjef ved Stovner politistasjon…

…I 2000 kom det inn 18000 anmeldelser. I fjor var tallet nær halvert, og lå på i underkant av 10000 anmeldelser. Størst nedgang har det vært i vinningskriminalitet. Voldskriminaliteten er i utgangspunktet forholdsvis lav, og også den stabilt nedadgående, forteller Aas.

Godt samspill
- Hva er så grunnen til at på tross av en fordobling i antall innvandrere i området, så er kriminaliteten halvert på et tiår?

-Vi er mange gode krefter som har slått oss sammen – bydelene, borettslagene, fritidsklubbene, skolene, politiet og foreldrene. De fleste som bor her vil ha det trygt, og vil det beste for barna sine.

Vi snakker mer sammen. Suksessfaktoren er godt samspill, sier Espen Aas.

Furuset i Groruddalen, med en innvandrerandel på nær 55 prosent i 2007, har opplevd den største nedgangen.

Det totale antallet voldssaker har gått ned med hele 76 prosent. Registrerte bilinnbrudd er i dag redusert med hele 90 prosent sammenlignet med året 2000, viser tall fra politiets egne registre. (Les mer i VG.)

Da jeg delte denne nyheten på Facebook, lot ikke kommentarene vente på seg. Folk sto i kø for å uttrykke at denne statsjonssjefen ikke visste hva han snakket om. – Alle overfallsvoldtekter i Oslo blir begått av utlendinger. – Politiet gidder ikke etterforske all kriminaliteten innvandrerne i Groruddalen steller i stand. – Groruddalen er heldige, de har sikkert fått velge hvem de vil ha der. – 70 % av innsatte i norske fengsler har innvandrerbakgrunn.

Hvis det er slike forestillinger og holdninger som regjerer der ute i vårt langstrakte land, så synes jeg det er på tide med litt realitetsorientering:

  • De aller fleste voldtekter skjer i nære relasjoner. 63 % skjer i private miljø, og begås av bekjente og venner/partnere.
  • Bare 12 % av voldtektsforbryterne kommer fra ikke-vestlige land. (Kilde: NRK, nyhetsinnslag på Søndagsrevyen.)
  • Det er slettens ikke slik at 70 % av innsatte i norske fengsel har innvandrerbakgrunn, det er rett og slett blank løgn. Det statistisk sentralbyrå derimot legger frem tall på, er en undersøkelse som sier at de innsatte har store levekårsproblemer:

Ikke på et eneste tidspunkt har Statistisk Sentralbyrå hevdet at mennesker med en annen hudfarge eller annen kulturbakgrunn er mer kriminelt anlagt enn oss nordmenn, de ser heller på hvilke bakenforliggende faktorer som spiller inn når mennesker velger kriminelle løpebaner.

Sånn bør det også være!

Forøvrig – gratulerer til Aas og alle andre i Groruddalen som har klart å få til en positiv utvikling til tross for noe som de sikkert opplever som både omfattende og urettferdig skepsis. Fortsett det gode arbeidet!