Viser arkivet for stikkord innvandringspolitikk

Taiman blir ikke glemt!

10.2. skrev jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen et glitrende innlegg i BA til forsvar for irakiske kurderen Taiman Agid Fatah (27) som ikke lenger får bli i Norge. Tilbake sitter resten av kjernefamilien hans som fikk bli og gråter.

Professoren minner oss alle på hvor typisk det er. Både selskaper og regjeringer presenterer dårlige nyheter fredag ettermiddag. Da har politiske journalister flest tatt helgefri, og nyheten har større sjanse for å bli både gammel og glemt.

OL gir stort spillerom for den type simpel taktikkeri. Marthinussen skriver:
«Da passer det jo bra at Fatah forsvinner tidlig under Sotsji-OL, mens det fortsatt er ukevis med vintersport som kommer til å prege nyhetsbildet og nordmenns oppmerksomhet. Det er et tidspunkt en hvilken som helst propagandaminister ville vært stolt av.»

Mens nordmenn flest sitter med gullhungrige blikk foran idiotboksen, river myndighetene uten å mukke både bokstavelig og billedlig bort grunnen under føttene på en ung mann som har bodd halvparten av sitt 27-årige liv i Norge.

En kurder som var traumatisert allerede da han kom til Norge, men som fortsatte å bli traumatisert av vårt system. Det førte til at han måtte få psykiatrisk behandling flere ganger. Deprimert. Redd. Fortvilet.

Den beste måten man kan møte et menneske som er i en så stor livskrise som Taiman, er med forståelse og god behandling. Å tvangssende ham ut av landet med belter rundt magen, håndjern, fotlenke og hjelm, er ingen av delene. Det er bare pinlige brudd med internasjonale lover.

Flere hundre mennesker møtte opp da justisministeren var i Bergen. I midten Britt Margareth Jacob (SV) og til høyre Linn Kristin Engø (AUF).

Politiet har garantert hjemmel for å gjøre som de gjorde, men grunnlaget for selve utsendelsen er basert på et så tynt grunnlag at det er en skam. Fordi han fylte 18 år det året resten av familien i Norge fikk oppholdstillatelse, ble han behandlet som enslig voksen.

UNE hevder i BA 11. februar at Taiman har familie i Irak. Han skal ha fire tanter og ti onkler. De beskriver videre Zakho i Duhok-provinsen som han sendes tilbake til som rolig og stabilt nok. Det er som om de ikke kjenner til at kurdere er et diskriminert og forfulgt folkeslag, og at Kurdistan aldri har vært samlet som én selvstendig stat. Det er som om de ikke kjenner til at det i Bagdad hvor Taiman nå sitter livredd og alene på en flyplass, den 15. januar ble drept 75 mennesker der av bomber og kuler.

Tirsdag 11. februar var vi mange som fant veien til Bergen Offentlige Bibliotek for å fortelle justisminister Anundsen (FrP) en ting:

Taiman skal hjem til Bergen! Vi gir oss ikke før vi har fått det som vi vil!"

Fremmedfryktens brutale konsekvenser


Jeg er en av de snart 70 000 som på Facebook har meldt seg inn i gruppen Sett Maria Amelie fri. Vi snakker om en person som knyttet seg til Norge mens hun var barn, og det var ikke hennes valg å komme hit. Hennes situasjon er på ingen måte unik.

Faktisk har Stoltenberg helt rett i sine uttalelser til VG når han påpeker at mange barn har blitt vurdert i lys av sine foreldre. Senest forrige helg ble et stort antall mennesker transportert tilbake til Irak, og mange av dem var barnefamilier. Der Stoltenberg begynner å rote, er når han sier at det er rettferdig. Hensynet til at Maria Amelie har slått røtter og fått seg en norsk samboer er ihvertfall borte. Den unge kvinnen som i fjor ble “Årets nordmann” får en tupp bak, og det før gratulasjonskortet fra justisministeren har rukket å havne i renholdverkets papirresirkulering.

Men det er ikke bare utvisningen av Maria Amelie som stinker. Hva med alle de andre papirløse barna som lever i Norge? Og hvor mange som er med i gruppen på Facebook nå hadde vært medlem om det eksempelvis var en ressurssvak afghaner det var snakk om? Noen mennesker er lettere å elske enn andre, det er ikke derimot sagt at det er riktig å skille mellom folk.

Ifølge Soria Moria II skulle Norge ha en ledende rolle på barns rettigheter internasjonalt. Likevel har Regjeringen, ved utenriksminister Jonas Gahr Støre, uttalt at Norge har grunnleggende betenkeligheter ved å støtte klageordningen. Begrunnelsen er blant annet at den vil kunne innsnevre det demokratiske handlingsrommet i Norge.

Årsaken til utenriksministerens innvendinger er enkel å forstå. I fjor gjorde Utlendingsdirektoratet det klart at det skulle bli enklere å avslå asylsøknader fra enslige asylsøkere under 18 år, og da passer det selvsagt ikke at barn gjennom internasjonal lovgivning har rett til å klage.

Sånn sett er Maria Amelie til tross for sin prekære situasjon heldigere enn de fleste asylsøkere. Det vi ser i dag og som vi har sett i en rekke andre asylsaker i det siste, er et resultat av at regjeringen er på stemmejakt. De vil ha stemmene til de nordmenn som ikke liker utlendinger, og i prosessen har de glemt forskjellen på rett og galt. Skal vi unngå nye Maria Amelie-saker, må rett og slett lovverket endres. Og så må vi spørre oss selv hvor langt vi som nasjon skal la oss styre av fremmedfrykten og dens brutale konsekvenser. Selv fattige Hellas er mer humane enn oss, men så snakker vi tross alt om sivilisasjonens vugge.

Rasismens mange ansikter

I en kronikk i BT 16. desember går Asle Toje, under overskriften ”Radio Multikulti” løs på den såkalte multikulturalismen som ide og som praksis. Påstandene til Toje er for mange til at det er mulig å gå alle i møte i et vanlig innlegg, så jeg vil fokusere på det jeg oppfatter som det viktigste.

Aller først er det grunn til å vende blikket mot forfatteren sjøl, når han beskylder de som ønsker en liberal innvandringspolitikk for å manipulere sannheten. Han signerer kronikken som utenrikspolitisk forsker. En burde da kunne forvente at teksten under tilbyr en vitenskapelig tilnærming til det flerkulturelle samfunnet som tema. Dette finnes det dessverre få spor av. Kronikken er ikke noe annet enn et politisk innlegg for en strengere innvandringspolitikk, og et forsøk på å skape enda mer mistenksomhet til de som forfatteren kaller fremmedkulturelle. Teksten er som en gjenlyd av FrP sin rasistiske innvandringspolitikk ikledd akademisk språkdrakt. Jeg mener at det derfor hadde vært mer redelig av Toje å skrive under som medlem av FrP i denne sammenhengen.

Det som kjennetegner politisk rasisme er at den alltid er basert på løgner. Bevisst eller ubevisst prøver den å avlede oppmerksomheten fra de virkelige årsakene til samfunnsproblemer ved hjelp av syndebukker.

Som for eksempel når Asle Toje prøver å bruke drosjesvindelsaken som et bevis på at innvandrere har liten tillit til fellesskapsløsninger, og at de er mer interessert i hvordan de kan melke systemet enn å bidra sjøl. Bevisførselen her er mildt sagt syltynn. Toje prøver å skape et blide av at det nasjonale samhold er truet, og at det er innvandrerne og deres forsvarere som har skylda.

Homo economicus
Om han virkelig er bekymra for det nasjonale samhold er det merkelig at han ikke nevner for eksempel den søkkrike skatteflyktning John Fredriksen, som fikk lov til å sutre høylydt i norske medier over at han kanskje måtte bidra til fellesskapet i form av skatt. Det er sånne som han og den politiske høyresida som virkelig truer fellesskapet og det nasjonale samholdet i Norge. Innvandrere flest jobber faktisk, og betaler en ganske stor del av inntekten si i skatt – til fellesskapet. Den gjennomsnittlige innvandrer betaler sannsynligvis en mye større andel av inntekten sin i skatt enn den gjennomsnittlige skipsreder. Høyresida ønsker å bygge ned velferdsstaten og i stedet skape et samfunn av ”homo economicus”, av forbrukere og konsumenter. Dette er sannsynligvis gunstig for den private forsikringsbransjen og for de rikeste i samfunnet. Men det er neppe bra for fellesskapet.

Odd Arild Viste

Kronerulling for Siv Jensen


Billedtekst: Per Sandberg og Siv Jensen med palmer i bakgrunnen. Kanskje hun bør venne seg til dem først som sist?

Siv Jensen og FrP har på ny kommet med et utspill mot landets innvandrere, og vil gi 100.000 kroner til dem som frivillig reiser hjem. Nå kjenner hun kanskje selv hvordan det er å få et slikt tilbud servert. Sikkert ikke moro.

Generalsekretær Seher Aydar og de andre medlemmene i Rød Ungdom har nå begynt med kronerulling for å få Siv Jensen ut av landet. Aydar er sjokkert over hvor store summer Jensen vil bruke på å få innvandrere ut av landet, og peker på hvor flotte integreringsprosjekt man kunne satt i gang for samme summen.


Billedtekst: Seher Aydar i Rød Ungdom har startet kronerulling for å få Siv Jensen ut av landet.

Utvelgelse
Innvandringspolitisk talsmann i FrP, Per Willy Amundsen, er ikke sjelden ute med dårlige forslag som lukter av fremmedfrykt og rasisme. Denne gangen sier han at 100.000 kroner er ikke et stort beløp å betale for å sende hjem dårlig integrerte innvandrere og flyktninger. Spørsmålet er hvordan Jensen og Amundsen ser for seg utvelgelsen.

Er det de med stor nese som får tilbudet, eller er det de som går med burka? Kanskje FrP kan være snill å produsere buttons som vi kan feste på disse såkalte dårlig integrerte flyktningene, slik at vi alle lettere kan se hvem de er?

I integreringens navn

img3997774.jpg!
Akhenaton de Leon (rådsleder for Innvandreroriganisasjoner i Oslo) krever etnisk delte aldershjem. Samtidig kan man lese at foreldre i Danmark hyller ordningen med å sende innvandrerbarn på busser til skoler med flere danskspråklige elever.

Og hvorfor skulle de ikke være glade i Danmark for dette? På den måten sikres det at barna lærer seg dansk bedre, og dermed også er bedre rustet for å delta i det danske samfunn. Det å kunne gjøre seg forstått og samtidig også forstå andre, er betingelse nummer en for at de skal kunne integreres best mulig.

Assimiliering
Hver gang Siv Jensen tar ordet integrering i sin munn, så parer hun det gjerne sammen med konkretisert misnøye ovenfor innvandrergrupper. Derfor har ordet for mange i dag fått en negativ klang. Det burde det ikke ha. Integrering handler om:

I…[…]…tilrettelegging og tilpassing for at nye innvandrere skal bli inkludert i samfunnet. Målet er å sikre at innvandrere raskest mulig bidrar med sine ressurser i det norske arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram og rett og plikt til norskopplæring er viktige tiltak i integreringspolitikken. Rask og god bosetting av flyktninger i kommunene skal danne grunnlag for et aktivt liv i trygge omgivelser.

Merk ordet inkludering. Vi som vet hva FrP sin politikk står for, har for lengst forstått at den har intet med toleranse og inkludering å gjøre ovenfor utlendinger. Faktisk kan den minne mer om assimilering:

En type strategi som benyttes overfor individer eller grupper som på en eller annen måte defineres som fremmede. Vanligvis oppfattes assimilering som en politikk en stat eller regjering fører overfor en språklig eller kulturell minoritet eller innvandret gruppe for å gjøre den mest mulig lik majoritetsbefolkningen (se minoritetspolitikk). Dette innebærer at individer eller grupper blir tatt opp i storsamfunnet på storsamfunnets premisser; det er en enveis-prosess der de som assimileres må endre sine grunnleggende kulturelle verdier.

Å forvente at noen skal tilpasse seg sitt nye fedreland uten å kunne stille premisser selv, blir feil. Derfor støtter jeg en innvandringspolitikk som er mye rausere enn den som FrP predikerer. Samtidig har jeg problemer med å se hvordan en skal få til et åpent og godt samfunn, om en begynner å lage egne aldershjem for de med innvandrerbakgrunn.

Innvandrerenes ressurser
Det er riktig som Akhenaton de Leon sier; muslimer tar bedre vare på de gamle, og når de kommer på aldershjem, så får de mer besøk enn eldre med norsk etnisitet. Men dette burde ikke være et problem. Det er jo faktisk en gylden anledning for oss nordmenn å lære av innvandrerne, og kanskje la oss påvirke til å ta bedre vare på de gamle selv. Allerede finnes det mange muslimer som jobber på gamlehjem, og de har der tilført så mye positivt at nordmenn som pleies av dem, glemmer livslang skepsis og mistenksomhet.

Sist men ikke minst, er det en falitterklæring å bygge egne aldershjem basert på etnisitet. Det blir som å konstatere at vi ikke klarer å leve sammen, og det er derfor et forslag jeg vanskelig kan se noe positivt med. I skolevesenet har man et læremål om å drive tilpasset undervisning, og det er flott. Man kan fint klare (og mange gamlehjem gjør det allerede) å ha tilpasningsmål på gamlehjem også, slik at de med innvandrerbakgrunn føler seg mer bekvem. Det er nemlig bra å tilrettelegge eldreomsorgen, og ta hensyn til kulturbakgrunn. Men de Leon sitt forslag er med på å lage et skille i samfunnet mellom “dem” og “oss”.

Hvis det fremste målet er å inkludere og forstå hverandre, er jeg redd det blir feil å bygge en gamlehjemsmur mellom kulturene.


Billedtekst: I Sør-Afrika har man sett hva som i verste fall skjer ved å legitimere skiller basert på etnisitet.

Nye og gamle nazister til urnene?

En venn av meg skrev følgende statusmelding på Facebook: – Ser det er et parti som vil ha nytt og gammelt nazipakk til urnene. Han henviste selvsagt til Frps Christian Tybring-Gjedde og hans parti.

Når man deltar i innvandrerdebatter eller Midt-Østen-debatter for tiden, er det lett å bli forvirret. Meningsmotstandere kaller hverandre nazister om en annen. Det er på tide med en opprydning i begrepene.

Jødehat
Det er vanlig at folk som synes palestinerne blir for dårlig behandlet, blir beskyldt for å være jødehatere. Derfra til å bli kalt nazist, er det ikke langt. Enkelte hevder faktisk at muslimene har nære bånd til nazistene, og ergo så er alle som forsvarer dem tvilsomme. Problemet er at denne retorikken ikke henger på greip. I et slikt resonnement, tar man nemlig ikke følgende punkt ad notem:

  • Man kan kritisere israelere uten å være antisemittiske. Så lenge det er den krigerske og aggressive politikken til Netanyahu man er negativ til, så er skeptisen knyttet til sak, og ikke folkeslag.

Det finnes mange ålreite israelere/jøder, og jeg ville aldri finne på å begynne å kategorisere dem alle på en nedlatende og stygg måte. Det må likevel være lov til å kritisere Israel som militærmakt, når man ser hvilke konsekvenser ting får. Noe annet ville etter mitt syn være umenneskelig.

Muslimhets
Jeg har lest min andel av kvalmende, rasistiske innlegg fra folk som støtter SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge). Der i gården, går man ikke av veien for å bruke uttrykk som “jævlige muslimer” eller “barbariske pakkiser”. Da kritiserer man ikke sak, men hele befolkningsgrupper. I tillegg går de ikke av veien for å sjikanere, true eller bruke vold. Slik var det også en annen fyr som holdt på, og han het Hitler.

- Hvorfor er det alltid de som snakker mest om hvor primitive muslimer er, som er mest voldelige, mistenksomme og truende, spurte jeg min venn på Facebook.

Han hadde ikke noe godt svar på det, men kanskje noen kan kaste et lys over saken og forklare meg akkurat det i kommentarfeltet her. Og mens man først er i gang med å forklare meg ting, så kan kanskje noen også fortelle meg hvorfor FrP vinner på å vise intoleranse og smålighet.

Les om nestleder i Rødt, Ana Taylor López, som vil sende Tybring-Gjedde på voksenopplæring.

Per-Willy Amundsen kan lære av USA


Billedtekst: Innvandringspolitisk talsmann i FrP, Per-Willy Amundsen (t.h.), kan ha mye å lære ved å se til USA. Her er han i het debatt på grunn av sterke utspill mot muslimer.

Hvis man leser partiprogrammet til FrP, så ser en at dette også er planen. Der står det at en ønsker å styrke de transatlantiske relasjonene og Norges forhold til USA. Det er jo vel og bra, ihvertfall hvis de går inn for å lære av de amerikanerne med mest vett.

Pistolraner så lyset
Når man leser at selv en pistolraner ser lyset der borte, fordi ekspeditøren begynte å snakke om Jesus, så er åpenbart miraklenes tid ikke forbi. Eller er det muligens et bevis på at man kommer lenger med dialog og megling, enn fremmedfrykt og hardt mot hardt-mentalitet?

Per-Willy, se denne videoen er du snill
Det amerikanske fjernsynsselskapet ABC har laget en serie som heter What would you do?. De konstruerer diverse etiske dilemma, og setter opp skjult kamera mens intetanende, vanlige mennesker blir filmet. ABC har i den sammenheng produsert flere innslag som avslører rasisme av verste sort. Selv om videoen nedenfor er på over 6 minutter, så ber jeg Per-Willy om å ta seg tid til å kikke på den.

Kanskje Amundsen og FrP for fremtiden vil tenke seg om når de viser til statistikker som avslører hvor mye mer kriminelle innvandrere er enn nordmenn? Det at man blir anmeldt og dømt, behøver tydeligvis ikke bety at rettssystemet fanger opp absolutt alle som er på feil side av loven. Hvis forholdene i Norge kan ligne litt på de som regjerer i USA, så slipper nordmenn unna med mye mer enn innvandrere. Det er forøvrig noe som voldtektsstatistikkene ser ut til å kunne underbygge.

Hadia Tajik med i feil parti?


Billedtekst: Stortingsrepresentant Hadia Tajik er misfornøyd med innvandrerandelen i Arbeiderpartiet. (Foto: VG)

Hadia Tajik slakter sitt eget parti, og synes det har gjort en altfor dårlig jobb med å rekruttere innvandrere. Hadia burde heller slakte partiets innvandrerpolitikk.

Den rød-grønne regjeringen har innført mange og nye lover for innvandrere, og det kan se ut som om det fremste målet er å komme nærmest mulig en hermetisk lukking av landegrensene.

Vil kle av unge asylsøkere
I januar kunne man lese at Utlendingsdirektoratet vil innføre klinisk undersøkelse av mindreårige asylsøkeres kjønnsorganer, for å avsløre om de oppgir feil alder. Kunne de ikke finne på en mer ydmykende måte å gjøre ting på? Man undersøker allerede tenner og røntgen av skjelettet for å sjekke alder, men nå skal norske myndigheter få lov til å undersøke asylsøkeres kjønnsorganer også. Selv jeg som er en frigjort, etnisk norsk kvinne, ville protestert høylyd om noen stilte slike krav ovenfor meg, og jeg hadde ihvertfall ikke meldt meg inn i det partiet som foreslo noe sånt.

Norsk folkehjelp ba advokatfirmaet Stabell og Co vurdere jusen bak forslaget, og på en 26 sider lange rapporten fra advokatfirmaet, konkluderer man med at forslaget bryter både med norsk lov og med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Naomi Klein forklarer i den sterke videoen nedenfor hvordan hele nasjoner går med på at slikt skjer.

Vanskeligere med familiegjenforening
Den lange listen over hva den sittende regjering har gjort for å hindre innvandring til landet, er som hentet ut fra en FrP-leir ledet av Per-Willy Amundsen. Her er noen av tiltakene:

  • Det er vanskeligere å få til familiegjenforening.
  • Statsløse palestinere fra Vestbredden og Gaza som søker asyl i Norge, skal ikke lenger være vernet mot utsendelse på generelt grunnlag. Det blir også strengere krav til dokumentasjon på identitet og tilknytning til disse områdene for denne gruppen.
  • Det såkalte Torshov-prosjektet med rask og samordnet registrering og søknadsbehandling har bidratt til en vesentlig reduksjon i antallet irakiske asylsøkere til Norge.
  • Justisdepartementet sendte den 7. juli på høring et forslag om utvidede hjemler for bruk av frihetsberøvelse og andre tvangsmidler i utlendingssaker når personer oppgir falsk identitet, unndrar seg utsendelse etter et avslag eller når asylsøkere og utlendinger med ulovlig opphold begår kriminalitet. Det er også foreslått en særskilt hjemmel for frihetsberøvelse av personer som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, og som er i en utsendelsesprosess. Mange fjonge ord, men i praksis så begynner en å nærme seg den amerikanske The Patriot Act.
  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet har endret praksisen for retur av enslige mindreårige asylsøkere. Praksisendringen har åpnet for at enslige mindreårige uten behov for vern kan bli returnert til slektningar eller andre omsorgstiltak i hjemlandet.

Mindreårige sendt tilbake til elendighet
Jeg har selv vært vitne til at en søskenflokk på fem ble sendt tilbake til en av statene i tidligere Jugoslavia, og det til tross for at de ikke hadde noe nettverk der de skulle. De var uten foreldre, og eldstemann var bare 19 år. Yngstemann var 2 år. Flere av barna hadde bare bodd i Norge, og da politiet kom for å hente dem og frakte dem til flyplassen, var det ikke bare barna som gråt.

Dette var kjekke, høflige unger med god arbeidsmoral. De som hadde skolekarakterer å vise til, fikk kun toppresultat. Sånn sett er det ikke bare meget mulig at de kunne blitt borgere som kunne vært en ressurs for Norge etter endt utdanning, det er også svært sannsynlig. Likevel er det bare å sjokkert registrere hva som i sin ytterste konsekvens stadig vekk skjer når man strammer inn på lovverk.

Kollektiv avstraffelse har alltid vært og vil alltid være en ussel og dårlig måte å prøve å ordne opp i problem på.

Ivrer etter å sanke FrP-stemmer
Derfor er det ikke å undre seg over at Ap ikke har flere med innvandrerbakgrunn i regjeringen sin. Arbeiderpartiet har i sin iver etter å sanke FrP-stemmer, tråkket over altfor mange prinsipper som går på innvandrerenes bekostning. Da kan man ikke forvente at de samme innvandrerne skal strømme til sitt parti. Jeg lurer på hvor lenge Hadia Tajik blir sittende der hun er, nå som hun har tatt bladet fra munnen.

Sør-afrikanske tilstander i Norge


Billedtekst Også i Sør-Afrika har man opprør knyttet til innvandring. (Foto: AFP: Gianluigi Guercia)

Vertslandet for årets fotball-VM sliter med indre uro, for immigranter fra Mozambique, Zimbabwe og Malawi beskyldes for å ta jobbene fra de fattigste sør-afrikanerne. Flere titalls mennesker er drept.

Under fotball-VM har man satt inn ekstra mange politifolk for å holde opprørerne i sjakk, men bilder fra sammenstøt, viser skremmende mange fellestrekk med opptøyene på asylmottakene i Norge. Bildet nedenfor, kunne like gjerne vært tatt i Cape Town som i Lier.


Billedtekst: Tre av bygningene på Lier ventemottak, brant ned natt til i dag. (Foto: Torbjørn Grønning/Dagbladet)

I Sør-Afrika må de minst priviligerte bo i brakkebyen Blikkiesdorp, mens i Norge så stappes de inn i inngjerdede ventemottak hvor de ikke får hverken lege- eller tannlegetilsyn. Norge har for lengst fått kritikk fra norske psykiatere og NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere). Faktisk så er standarden på asylmottakene i Norge blant de verste i hele Europa, og Norge har av andre land blitt kritisert for dette. Sånn sett burde ikke norsk presse ha det så travelt med å skrive om Blikkiesdorp, de kan jo like gjerne skrive om vårt eget land.

Norge bryter både norsk og internasjonal lov
Blant de som må bo i asylmottak, finner man også barn under 18 år. Dette er i strid med både norsk og internasjonal lov.

Artikkel 1 i Barnekonvensjonen slår fast at alle under 18 år er barn, og artikkel 2 skal beskytte alle disse barna mot diskriminering på bakgrunn av blant annet etnisitet…[…]…Lovens bestemmelser om tjenester og tiltak gjelder for alle som oppholder seg i riket…[…]…Enslige mindreårige asylsøkere er personer under 18 år som kommer alene uten foreldre eller andre omsorgspersoner og søker asyl i Norge. Barna har et særlig behov for beskyttelse, og Stoltenberg-regjeringen anerkjente dette behovet i Soria Moria- erklæringen fra 2005. Men siden 2007 har diskrimineringen av asylbarna over 15 holdt fram, og vi som kjemper for omsorgsovertakelse har begynt å tvile på også denne regjeringen. (Kilde: Redd Barna Ungdom)


Billedtekst: Mange reagerte da Fathia Ahmed Omar (25) og sønnen Munir (6) ble kastet ut av Norge i mars. (Foto: Aftenposten)

Det er sørgelig at flere av landets rikspolitikere i så liten grad evner å ta selvkritikk. Jeg er ikke en talskvinne for sivil ulydighet, men når sånne ting skjer som på Lier, så er tiden inne for å være løsningsfokusert. Slik som det legges opp nå, så bidrar debatten til en ytterligere demonisering av innvandrere. Det burde være unødvendig. Har noen tatt seg bryderiet med å ikke bare spørre dem hvorfor de er så opprørt, men også tatt kritikken til etterretning? Det blir for dumt å kategorisere alle innvandrere som fundamentalistiske, kvinnemishandlende og arbeidsskye drittsekker. Ved å sende dem ut av landet med første fly, så bidrar Norge som stat til den type stigmatisering.

Vi bidrar faktisk til økt klasseskille og rasisme, og beveger oss i en retning som ville blitt bifalt av apartheidstatsminister Botha.