Viser arkivet for stikkord israel

Bare brukt som skjold?

Det er i konflikten mellom palestinerne og israelerne vanskelig å finne grobunn for gjensidig tillit. 24. juli rapporterte legen Mads Gilbert som er i Gaza at totalt 797 palestinere er drept. 190 av dem er barn. 5120 er skadet, av dem er 1012 kvinner og 1560 barn. På israelsk side er 25 soldater drept.

Det bør ikke være tvil om hvilken nasjonalitet som er mest aggressiv. I en fotballkamp hadde stillingen vært 797 til Israel mot 25 til palestinerne. Både Arne Scheie og Øyvind Alsaker ville nok kalt det for overkjøring og nedslakting, og ganske så sikkert meldt om rekord i utdeling av gule og røde kort.

Her kan man tydelig se hvordan palestinerne har blitt fordrevet fra sitt eget land. Selv grensene som FN satt i 1947, blir ikke respektert.

Om det bare hadde vært en fotballkamp
Om det bare hadde vært en fotballkamp. Men det er det dessverre ikke. Menneskeliv går tapt an mas, og verken kvinner eller barn spares. 24. juli ble både l-Durra Childrens hospital og en FN-skole bombet. Mads Gilbert fortalte at han gikk gjennom det grusomste døgnet siden angrepene fra Israel startet 6. juli. 102 drepte. På et døgn.

Ingen må komme og fortelle meg at alle disse ofrene blir brukt som skjold av terrorister. Før det første er gjennomsnittsalderen i blodstenkte Gaza bare 17 år, og for det andre har de ikke de ressursene som skal til. De som bor der må innemuret finne seg i at Israel er premissleverandør i alle henseender. Om de skal få jobbe. Om de skal få medisiner. Om de skal blokkeres. Om de skal bombes. Om de skal frarøves dyrkingsbar jord. Det er en vits når den israelske statsministeren Netanyahu hevder hans folk føler seg truet.

De finnes redde israelere
Ikke slik og forstå at det ikke finnes redde israelere, for det gjør det nok – men det store bildet viser en hensynsløs militærmakt som behandler palestinerne verre enn herreløse hunder. Like ille som de svarte i Sør-Afrika under ”Die Groot Krokodil” P. W. Botha sitt apartheidstyre.

Til slutt vant heldigvis helten Nelson Mandela og hans folk frem. Selv et flertall av de hvite forsto at måten landet ble styrt på var feil. Da fant man grunnlag for den tilliten som er et premiss for fredelig sameksistens. De optimistiske av oss ser at det holder på å skje noe i Israel nå.

Snart 140 000 mennesker liker siden Jewish people for peace på Facebook.

Statsminister Netanyahu er like erkekonservativ som han er triggerhappy. Stadig flere israelere vender ryggen til hans politikk, det ser man i form av grupperinger som for eksempel Jewish people for peace og Breaking the silence. Sistnevnte består av israelske soldater som tar avstand fra hvordan Israel behandler palestinerne. Førstnevnte arrangerer store demonstrasjoner.

De har alle fått nok av all drepingen. De vil ha fred. De vil rive muren og rekke frem en hånd. La deres vilje skje.

Iran skal angripes innen juni 2013


Israel og statsminister Netanyahu har ved flere anledninger raslet med sabelen, og gitt uttrykk for at de ønsker å angripe Iran. I september kommer Obama i følge den israelske tv-kanalen Chanell 10, til å love Netanyahu å angripe Iran innen juni 2013.

Riktignok sies det at angrepet bare kommer om ikke forhandlinger med Iran fører frem. Møtet som finner sted neste måned, bør likevel vekke bekymring. Nå er det altså duket for en ny, blodig og urettferdig krig. Vi vet alle hvem de største taperne kommer til å bli – og det er folket i Iran.

Mange vil med rette påpeke at myndighetene og presteskapet i Iran bryter menneskeretttigheter like ofte som andre drar på butikken for å kjøpe doruller eller melk. Ingen bør likevel innbille seg at det blir slutt på steining av kvinner eller forfølgelse av homofile menn selv om Iran bombes sønder og sammen. Se bare til Afghanistan. Om det ikke er at Taliban bruker større og større bomber som er problematisk, så er den USA-støttede presidenten Karzai og hans kumpaner så korrupte, at folket ikke vet sin arme råd.

Pikebarn får ikke gå på skole, kvinner behandles fortsatt verre enn dyr, og folk flest bor primitivt og uten tilgang på innlagt strøm eller vann. Dette er realiteten.

Derfor kan man like så godt tie stille om militær intervensjon på humanitært grunnlag. Det eksisterer ikke. Skal man jobbe for å frigjøre Iran, får man lytte til folket der. Har du hørt noen av dem be om at de vil ha bomber i sine hoder?

Nordmenn jødehatere?


I nummer 24 av «Dag og tid», får Forfatter og spaltist Kaj Skagen greie ut på hele to sider om hvor store jødehatere vi har blitt i Norge. Han skriver blant annet:

«Når kritikken av Israel vert ahistorisk, kontekstlaus og hatefull, treng han ikkje ha kjenneteikna til det «tidlause» jødehatet for å kvalifisere seg som antisemittisme. På dette spørsmålet kvalifiserer nesten halve det norske folket seg.»

Han baserer sine hårreisende utsagn på rapporten «Antisemittisme i Norge», hvor det har kommet frem at 12,5 % av den norske befolkningen har utpregede fordommer mot jøder, kjenner motvilje mot dem eller helst ikke vil ha noen sosial omgang med dem. Heldigvis har han vett nok til å ta med at det er romfolk og sigøynere nordmenn er mest skeptiske til. Faktisk er hele 39 prosent svært motvillig innstilt til disse gruppene. Likevel er det jødene og Israel Skagen føler for å ta i forsvar.

Det er i grunnen ikke så rart. Allerede på 1970-tallet tok han et kvast oppgjør med den kulturradikale og marxistiske samtidslitteraturen. Dette er altså ikke en mann som har særskilt godt grunnlag for å se at Israel med sin utidige og høyrevridde stil fortjener hard kritikk. Pipen hadde hatt en annen lyd om det var kommunister som styrte Israel med like hard hånd som nåværende statsminister Netanyahu.

Det springende punktet i ovennevnte rapport som har fått Skagen til å miste gangsynet totalt, er at halvparten av det norske folk er kritiske til Israel i Midt-Østen konflikten. Han viser til sammendraget til forskerne bak rapporten:

«Det er en klar sammenheng mellom antisemittisme og oppfatninger om Midt-Østen-konflikten. De som viser antisemittiske holdninger, støtter hyppigere anti-israelske og er uenige i pro-israelske påstander.»
  • Ved å trykke på bildet til høyre, blir det større.

Hva er dog så sensasjonelt med dette? 12,5 % av det norske folk er fordomsfulle mot jøder, men at de samme 12,5 % er enige i Israel-kritikk, gjør da ikke de andre 37,5 prosentene like antisemittiske som dem? Skagen skal og bør ha tungene beinere i munnen når han uttaler seg. Det er nemlig uomtvistelig bevist at staten Israel driver med systematisk terror, segresjon og tortur ovenfor palestinerne. Gjennomsnittsalderen på Gaza er 17 år, og for hver israeler som dør, må minst 10 palestinere bøte med livene sine. Ved å bygge de høye murene for å stenge palestinere ute fra sine egne landområder, er det ikke rart at folk får assosiasjoner til Botha, Sør-Afrika og apartheid.

Målet er fred og sameksistens. Det må i den forbindelse være lov til å mene at det er trist de mest aggressive israelerne har tatt styringen i sitt land. De bringer alle skam på sine forfedre, og ser ut til å ha glemt at bibelske Abraham var far til både palestinerne og jødene.

Nordmann i Gaza: Israel bomber oss

Magne Hagesæter (avbildet) bosatt i Bergen opplever bomberegn på Gaza:

  • Tekst: Magne Hagesæter

Fredag kveld (red. anm.: 9. mars) starta Israel eit bombeoffensiv mot Gaza-stripa, det største sidan «Operation Cast Lead». Bombene har slått ned med få avbrot. I byrjinga forsøkte vi å telje bombene men vi kom fort ut av tellinga.

Fleire gongar følte vi ristinga når bombene traff bakken. Gjennom nettene kunne vi høyre lyden frå dronene, dirrande over oss som store insekt, akkompagnert av buldring frå bombenedslag. Her har dronene fått sitt eige namn: “Zanana”. Arabisk for summing eller støy.

Laurdag morgon vakna vi til taktfast geværskyting. Vi trudde det var skotvekslingar men det var ein folkemasse som hadde henta martyrar frå Shifa-sjukehuset for å bære dei til moskeen. Motstandsfolk skaut i lufta og lova hemn over dei drepne. Dei vart avbrotne av nye bombeangrep i nærleiken.

Det har blitt allemannskunnskap her å identifisere lydane frå droner, F16 og Apache-hellikopter. Sjølv går eg meg vill i alle lydane. Fleire gongar trur eg lydar frå metall som blafrar i vinden på taket, eller ei dør som vert slamra igjen, er eit bombenedslag.

Fleire born var blant måla for bombene. I går vart Nayif Shaaban Qarmout (15 år) drepen i bombeangrepa. Dagen før vart Aamer Asaleyah (12 år) drepen på veg til skulen.


Billedtekst: Bare to dager før bombeangrepet tok Hagesæter dette bildet av palestinske skolebarn ved UNWRA-skolen i Nuseirat Camp.

Det er uvirkelig å tenke på at bombene vi høyrer river vekk menneskeliv, lemlester og øydelegg heimane til folk. Ofra for det som er regelrette utanomrettslege likvidasjonar står utan noko moglegheit til å forsvare seg eller komme seg vekk. Eit av ofra for bombene hadde nettopp kome ut av fengsel, som ein del av fangeutvekslinga med den israelske soldaten Gilad Shalit. Han fekk berre fem månader utanfor murane før Israel bestemte seg for å drepe han.

«Vi er vant til det», er den vanlege responsen frå folk. Folk i Gaza er flinke til å vende tilbake til kvardagen. Sjølv innimellom bomberegnet. På søndag såg vi bryllupsfeiring: fløytande bilar fullasta med folk og høge trommer. For oss er det merkerlig at nokon kan feire medan byen er i krig. Men vi forstår at livet må gå vidare. Det er beundringsverdig at dei får det til.

Israeli soldiers break the silence


Translator: Cathrine Løvaas.
________________________________________________________________________________
Breaking the silence is an organization consisting of Israeli soldiers and veterans who can not bear to be silent about the injustices they were set to take part in the Gaza, West Bank and Jerusalem. The Israeli government and Mossad do what they can to let this group of soldiers have less attention, and has on several occasions imprisoned members of the organization.

The organization aim to make the Israeli people understand the chaos they have caused, and want them to realize how bad the Palestinians are treated. This group of Israeli soldiers also distance them selves from the terror by the looting and destruction of homes they have exposed the civilian Palestinians to. The stories the soldiers and veterans tell are various, here`s a few of them:

  • An intelligence officer told us during an exercise to give him Palestinian kneecaps. When we asked what he meant by this, he replied that we were going to shoot stone-throwers in the kneecaps. Afterwards we had to make an ambush, and the officer shot the stone throwers kneecaps, while we watched. Many of us were upset. (Attached link leads to a video where a former Israeli soldier recounts.)
  • One night we shot around us like savages, smashed windows, destroyed street lighting, stormed into private homes where people were sleeping, tore up the tires and went completely amock without any reason. When the brigade commander came in the next morning, he asked no questions.
  • A commander invent a game to make things more entertaining at a checkpoint:

Israel still holds the shepherd boy David sacret. David had to win over the Philistine giant Goliath from Gath, with a stonesling. If one were writing the story today, the armor, sword, spear and javelin of Goliat would have been replaced with bombers, carcinogenic DIME-bombs and Hellfire missiles. David would unfortunately not have had a chance, but then it`s not men who know the difference between right and wrong that governs Israel today.

Vennskapsby i Gaza?


Bloggposten som jeg la ut på søndag, er lest av over 5000 mennesker. At israelske soldater har brutt tausheten og fortalt om krigsforbrytelser som de angrer på at de har vært med på, skaper tydeligvis engasjement hos mange nordmenn. Nå er kanskje tiden inne for å si at Bergen bør finne enn vennskapsby i Gaza slik at vi kan formalisere vår støtte til et terrorisert folkeslag?

Det synes ihvertfall vi i Rødt. Piken på bildet ble drept i Gaza City i 2008 av ammunisjon fra en tank. Nå kan en selvsagt påpeke at også israelere må bøte med liv, men man kan i grunnen ikke sammenligne.

I 2008 døde over tusen mennesker på Gaza, mens det døde under femten stykker i Israel på grunn av konflikten. Fire av dem døde etter et rakettangrep fra Gaza. Det er ikke uten grunn at mange begynner å tenke på bibelfortellingen om David og Goliat når de blir presentert for disse fakta.

Noen vil garantert hyle opp over dette forslaget, og spørre hvordan man kan tilby vennskap med en by som huser terrorister. Det blir like absurd som å si at ikke noen kan noensinne inngå fredsavtale med en nasjon som Norge fordi vi fostret en terrorist som drepte 77 mennesker. Ikke alle palestinere er terrorister, de som innbiller seg det, kan bare tro om igjen. Bildet på hvordan forholdene faktisk er, blir godt illustrert på fotografiet nedenfor, tatt av Hatem Moussa fra The Boston Globe.

Gjennomsnittalderen på Gaza er 17 år (lenke til CIA). Det er på tide å lytte til alle dem som vil ha fred. Det finnes israelske soldater som vil legge ned sine våpen, og det finnes definitivt palestinere som ønsker en fremtid som gir dem grunn til å håpe igjen. Bergen kan ved å finne en by i Gaza som vi gjør til vennskapsby, sette i gang en prosess som fører til mer konstruktive forhandlinger og fred.

Man kan mene hva man vil om palestinere eller israelere, men sannheten er uansett at forhandlinger og fred er det eneste som vil komme til å få slutt på den blodige konflikten i Mist-Østen. La Bergen gå foran som et godt eksempel for resten av verden, og vise at vi vil være venner med de palestinerne som vil ha slutt på krigen.

Israelske soldater bryter tausheten


Breaking the silence, er en organisasjon bestående av israelske soldater og veteraner som ikke orker å tie stille om den urettferdigheten de selv ble satt til å ta del i på Gaza, Vestbredden og Jerusalem. Den israelske regjering og Mossad gjør det de kan for at denne gruppen med soldater ikke får oppmerksomhet, og har ved flere tilfeller fengslet medlemmer av organisasjonen.

Organisasjonen har som formål å få det israelske folk til å forstå hvilket kaos de har stelt i stand, og at man innser hvor galt man behandler palestinerne. Denne gruppen med israelske soldater tar også tydelig avstand fra den terroren de via plyndring og destruering av boliger de har vært med på å utsette sivile palestinere for. Historiene soldatene og veteranene forteller er mange, her er noen av dem:

  • En etterretningsoffiser ba oss under en øvelse om å gi ham palestinske kneskåler. Da vi spurte hva han mente med dette, svarte han at vi skulle skyte steinkastere i kneskålene. Etterpå måtte vi lage et bakholdsangrep, og offiseren skjøt kneskåler til steinkastere mens vi så på. Da var det mange av oss som ble opprørte. (Vedlagt lenke fører videre til en video hvor en tidligere israelsk soldat forteller.)
  • En natt skjøt vi som villmenn, knuste vinduer, ødela gatebelysning, stormet private hjem der folk lå og sov, flerret opp bildekk og gikk fullstendig amok uten noen som helst grunn. Da brigadekommandanten kom om morgenen, stilte han ingen spørsmål.
  • En kommandant finner opp en lek for å gjøre tingene mer underholdende ved en kontrollpost:

Israel holder den dag i dag gjetergutten David som med en steinslynge måtte vinne over filisteren og krigskjempen Goliat fra Gat hellig. Skulle man skrevet historien i dag, ville Goliat sin rustning, sverd, lanse og kastespyd vært skiftet ut med bombefly, kreftfremkallende DIME-granater og Hellfire-raketter. David ville dessverre ikke hatt en sjanse, men så er det da heller ikke menn som vet forskjell på rett og galt som styrer Israel i dag.

Middelklassen i Israel gjør opprør


Det er ikke bare i Libya, Egypt, Spania, Hellas og England man finner opprør, nå har det spredd seg til Israel også. Forbausende nok forteller ikke norsk presse om dette. Titusenvis av israelere aksjonerer, og forlanger at regjeringen slutter med sin systematiske forskjellsbehandling omgående.

Der hvor middelklassen tidligere kjøpte seg boliger, er det nå bare overklassen som har råd til å bo. Denne lite gjennomtenkte bolig- og sosialpolitikken har fått israelere til å rase, og de samler seg under paroler som “Sosial retfferdighet!” og “Folket ønsker regimets fall!”.

Styresmaktene er redde
De mange teltleirene og kampsangene som har dukket opp som paddehatter, har gjort israelske styresmakter redde. De har de grunn til å være også, for opprøret er godt befestet og har bred støtte.

Restauranteiere har gitt aksjonistene gratis måltid, den israelske pressen skriver entusiastisk i vei artikler som kritiserer regjeringen og støtter demonstrantene, og de som ikke deltar aktivt i aksjonene, viser med tydelighet sin støtte likevel.

Måtte borgerne i dette omdiskuterte landet velge bedre politikere til å styre sitt land for fremtiden, og måtte eventuelle nye politikere ta til fornuft og anerkjenne en palestinsk stat. De vet nå selv hvordan det føles å stå sist i rekken ved matfatet.

Ynkelige Gaza-aktivister?


Folk som kommenterer i kommentarfelt i ymse nettaviser der man omtaler de 15 skipene som er på vei for å bryte blokaden av Gaza, går ikke av veien for å bruke svært simple personangrep. Det er opplest og vedtatt at aktivistene er alt fra idiotiske, syke etter oppmerksomhet, ynkelige og det som verre er. De lurer på hva i alle dager aktivistene har der og gjøre.

Torstein Dahle, en av aktivistene, er hverken er idiotisk, syk etter oppmerksomhet, ynkelig eller det som verre er. Han er bare en mann med et stort hjerte for folk som ikke har det så bra. Det handler ikke om at vi er med i det samme partiet. Det handler heller ikke om at jeg ikke klarer å gjennomskue ham som person. Hver eneste gang det er valg, er Torstein den politikeren som får flest slengere fra folk som stemmer på andre parti enn det han selv er med i, så da er det i tilfelle svært mange på tvers av partigrenser som ikke ser mannen for den han er.

Meningsløs aksjon?
Den israelske analytikeren Joseph Alpher mener at aksjonen er helt meningsløs. I følge ham kan en bare reise til Gaza via Egypt om man har noe nødhjelp en vil levere. Alpher ser ut til å glemme tre viktige ting. For det første er det svært begrenset hva vaktene ved grensen til Egypt slipper inn, og for det andre er blokaden av Gaza forbudt ved internasjonal lov. Sist men ikke minst, sørger aktivistene for at situasjonen på Gaza får internasjonal oppmerksomhet.

Svært lav gjennomsnittsalder
Gjennomsnittalderen i Gaza er 17 år. For hver israeler som dør i konflikten mellom Israel og Palestina, dør ti palestinere. Selv om israelere påstår de er Guds utvalgte folk, bør det ikke være tvil om hvem som tilsvarer Goliat og David her. Det kan derimot være grunn til å tvile på om David denne gangen går ut som seierherre. Det er til tross for at han ikke som i bibelfortellingen ønsker herredømme over Israel, men bare rettmessig beholde det som alltid har vært hans.

Freden er vegen å gå
Det er mange som krysser fingrene nå. Ikke bare fordi man er redd for Torstein og de andre aktivistene som er på vei for å bryte blokaden og levere nødhjelp, men fordi det er så mange palestinere som etter mange tiår med urett fortjener så mye bedre. Om det er mindre synd på de israelerne som har dødd? Selvsagt ikke. Alle parter ville tjent på det om Gaza-striden kunne gått inn i en ny og fredelig epoke. Kun samfunn som består av borgere med gode mellommenneskelige forhold, har overskudd nok til å dyrke frem gode forbindelser med andre nasjoner. Freden er vegen å gå, krig og okkupasjon er det ikke.

Dårlig handelsetikk i Coop


30. mars kommer en rekke mennesker til å aksjonere mot butikkjeden Coop. Coop Norge AS importerer ”Jordan River” Medjouldadler, produsert og pakket av det israelske selskapet Hadiklaim, til sine butikker, blant andre Mega, Obs og X-tra.

Ifølge Hadiklaims egen nettside er en stor andel av dadlene dyrket på okkupert område i Jordandalen. Der ligger mange ulovlige israelske bosettinger, og et av hovedproduktene fra disse er nettopp dadler.

Disse bosettingene stjeler retten til jorden og vannet fra palestinske bønder. Coop Norge er med i Initiativ for Etisk Handel. Handel med Hadiklaim er ikke forenlig med prinsipp for etisk handel.

Coop Norge AS bør på bakgrunn av denne informasjonen avvikle salget av dadler fra denne produsenten. All import av landbruksprodukter fra okkupasjonsmakten Israel inneholder en sannsynlig andel varer dyrket på stjålet, okkupert jord. Disse varene er å regne som tjuvgods.

Er du enig? Skriv ut denne siden og klipp ut postkortet nedenfor:

Mer informasjon om Boikott Israel-kampanjen på Facebook. Der kan man også gi beskjed om man vil delta.