Viser arkivet for stikkord kjøpepress

Kjøpepress, mobbing og prostitusjon greit for Høyre, KrF og FrP?


Billedtekst: Illustrasjonsfoto fra SBS Television.
I fjor kunne nestleder ved Barnevernvakten i Bergen, Margun Soltvedt fortelle at ungdommer ned i 13-årsalderen prostituerer seg for å få penger til narkotika. Dette er dessverre ikke det eneste ungdommer selger sex for. En rekke av landets største aviser har skrevet om at en del tenåringer prostituerer seg for å få råd til dyre merkeklær og andre materielle ting.

Onsdag 11. mai hadde Komite for helse og sosial møte på rådhuset. Der tok man blant annet opp den meget viktige «Plan for bedre seksuell helse 2011-2014». Torstein Dahle foreslo på vegne av partiet Rødt det på side 20 under avsnittet skole, legges til et ekstra målpunkt: «Øke bevisstheten blant de unge om farene knyttet til prostitusjon».

Nulltoleranse for kjøpepress og mobbing
Rødt ønsket videre at det ble satt i gang en informasjonskampanje rettet mot skoleelever, og at de øverste klassetrinnene i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole skulle siktes inn som målgruppe. I denne kampanjen burde man legge vekt på at det i Norge er forbudt å kjøpe sex, at prostitusjon er knyttet til en rekke negative helsefaktorer, som for eksempel høy fare for seksuell smitte, voldsovergrep, psykiske seinskader, menneskehandel/skruppelløse bakmenn – og at derfor er nulltoleranse for kjøpepress og mobbing i forbindelse med dyre moteklær eller andre dyre ting.

Støtte fra Ap og SV
Rødt fikk medhold fra SV og Ap, men Høyre, FrP og KrF stemte mot. Kanskje ikke så rart at FrP løper de frie markedskreftenes ærender, men hvor tok de verdikonservative prinsippene i KrF og Høyre veien? Er det slik å forstå at Høyre og KrF synes det er greit med kjøpepress, mobbing og prostitusjon blant tenåringer?

Allerede i 2003 gikk BI-forskeren Trond Blindheim og daværende barneombud Trond Waage hardt ut mot landets politikere og krevde strakstiltak. Blindheim satt i et utvalg utnevnt av Barne- og familiedepartmentet, hvor et av forslagene man kom frem til, var å styrke forbrukerundervisningen i skolene. Nå er vi i 2011, og ingenting har skjedd. Rødt er det eneste partiet som helt konkret har foreslått å gjøre noe, men vi blir atter bare maktesløse vitner til at de blå partiene ikke er sitt ansvar bevisst.

Verdikonservativ?
De unge er mer utsatt for påvirkning enn andre, og lar seg lettere forlede enn andre. De unge er heller ikke alltid klar over hva dårlige valg kan føre det – det er nettopp derfor vi som er eldre og klokere skylder å veilede dem. Kanskje noen og enhver burde begynne å tenke gjennom at det er de samme ungdommene vi i dag svikter, som senere skal ta vare på oss i alderdommen. Å være verdikonservativ betyr mer enn å nikke gjenkjennende til myntenes rasleklang, det betyr også at man tar vare på god og gammeldags moral. Noen ser ut til å ha glemt det.

Nulltoleranse for kjøpepress på skolene


I fjor kunne Barnevernvakten i Bergen fortelle at ungdommer ned i 13-årsalderen prostituerer seg for å få penger til narkotika. Ansatte på forskjellige barnevernsinstitusjoner kan ikke bare bekrefte dette, men legge til at flere unge mennesker velger å selge sex for å kjøpe seg dyre moteklær eller andre materielle ting.

En rekke reportasjer i landets største aviser har belyst problematikken. Allerede i 2003 gikk BI-forskeren Trond Blindheim og daværende barneombud Trond Waage hardt ut mot landets politikere og krevde strakstiltak. Blindheim satt i et utvalg utnevnt av Barne- og familiedepartmentet, hvor et av forslagene man kom frem til, var å styrke forbrukerundervisningen i skolene.

Nå er vi i 2011. I ettertid vet vi at ingenting har skjedd, bortsett fra at en rekke politikere og samfunnsynsere har fått delta på seminar og levert en rekke festtaler.

Onsdag 13. april er Plan for bedre seksuell helse 2011-2014, forebygging av klamydia, uønskete svangerskap og abort blant unge i Bergen på agendaen i bystyrets komite for helse og sosial. I den forbindelse, legger Rødt frem forslag om at det på side 20 under avsnittet skole, legges til et ekstra målpunkt (som da blir punkt 5):

  • Øke bevisstheten blant de unge om farene knyttet til prostitusjon

Tilhørende tiltakspunkt bør der være at det settes i gang en informasjonskampanje rettet mot skoleelever, og at de øverste klassetrinnene i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole siktes inn som målgruppe. I denne kampanjen bør følgende punkter vektlegges:

  • Å kjøpe sex i Norge er forbudt ved lov.
  • Prostitusjon er knyttet til en rekke negative helsefaktorer, som f eks høy fare for seksuell smitte, voldsovergrep, psykiske seinskader og menneskehandel/skruppelløse bakmenn.
  • Kjøpepress i forbindelse med dyre moteklær eller andre dyre ting, og at det er nulltoleranse for mobbing grunnet dette.