Viser arkivet for stikkord klassesamfunn

Norge blir stadig mer klassedelt!


Billedtekst: Illustrasjonsfoto.
Hvert 7. barn i Norge lever under fattigdomsgrensen etter EU-norm. Fattigdommen har økt med 100 % de siste ti årene i Norge. Både blå og rød-grønn regjering har sittet med makten i denne perioden. Ingen av dem har hatt vilje til å bekjempe klassedelt samfunn. Stem Rødt!

Et valg mellom velferd eller økte klasseskiller


Samfunn med små klasseforskjeller har bedre folkehelse, færre i fengsel, færre drap, mindre fedme og færre med psykiske lidelser. Likevel er det flere og flere som er misfornøyde med skattepolitikken i Norge, og de blå partiene gjør det derfor meget bra på meningsmålingene for tiden.

De som lar seg provosere mest, flytter gjerne utenlands. En del mennesker som stemmer på Siv eller Erna, er å finne i land som Spania, Thailand og Brasil. De sier blant annet at de får mer for pengene sine der. De snakker ikke usant.

Billig alkohol og tobakk
Ihvertfall er alkohol- og tobakksproduktene billige, og har man lyst til å spise mat på restaurant, merker man det knapt i lommeboken. Årsakene til at man får så mye mer for pengene, ser imidlertid ut til å glippe for en del.

I Thailand lever millioner av mennesker for under en dollar for dagen, og i Spania har det den siste tiden gått så galt at det er opprørstilstander flere plasser i landet. Tingene går heldigvis riktig vei i Brasil. Andelen av folk som lever i ekstrem fattigdom er halvert. Man kan likevel ikke stikke under en stol at landet fremdeles har store problemer. Spør man vanlige brasilianere hva som må gjøres, svarer de gjerne at Brasil må investerer mer i det offentlige skoleverket. Det er mangel på skolegang som gjør at de ikke kjenner sine rettigheter og forlanger en bedre offentlig politikk.

Markedsfundamentalister påstår gjerne at det ikke er en sammenheng mellom stor økonomisk ulikhet og sosiale problemer. De samme menneskene påstår uten å rødme at det ikke eksisterer noen klimatrusler eller alvorlige miljøproblemer.

På bekostning av fattige mennesker
Norge utbetaler flere milliarder med bistandspenger til landet. Paradokset er at mens de av oss som betaler skatt med glede håper at landet får bukt med både fattigdomsproblematikken og den fatale avskogingen, så er det en voksende andel av befolkningen som ikke føler noe ansvar.

Tvertimot reiser de med glede til ovennevnte land og lever et liv i luksus. Bry seg nevneverdig om at det er på bekostning av flere millioner av fattige mennesker og destruksjon av jordklodens lunger, gjør de ikke. Det blir direkte selsomt at samme gjengen klager på at vi gir så mye i u-hjelp i Norge, fremfor å hjelpe våre egne som trenger det.

Noen av dem gir kanskje en slump med baht, real eller euro til tiggere eller andre som de der og da føler litt medynk med. Hvor mye bedre det hadde vært om de heller hjalp til med å sikre et mer rettferdig samfunnssystem, hvor en via blant annet skattepolitikk sørget for å fordele landets goder rettferdig. Å slutte å sutre over hvor fælt det er å betale for ting som sikrer velferd og levestandard for folk flest, ville vært en god begynnelse.

De rike har det bedre enn noensinne


Rikingene Warren Buffet, Trond Mohn og Petter Stordalen er enige om en sak:
- De rike har det godt!

Faktisk mener Buffet at de rike i verden aldri har hatt det så godt, og amerikaneren er derfor talsmann for at superrikingene bør betale mer i skatt. Mohn og Stordalen på sin side synes flere norske rikfolk er sutrete, og har mer enn en gang gitt uttrykk for at de gjerne betaler skatt.

Fredriksen og Hagen egoister?
Stordalen har til og med fnyst i full offentlighet over Fredriksen som påstår at det er umulig å drive forretingsvirksomhet i Norge. Han kaller rett ut skipsrederen for en egoistisk og sutrete skatteflyktning. Rimi-Hagen står ikke så mye høyere i kurs.

Stordalen påpeker dessuten hvilken fordel det er å drive butikk i et land hvor man har stor tilgang på høyt utdannede mennesker, en tilgang som har kommet først og fremst fordi staten bevisst har investert masse penger i både høgskoler og universitet.

Folket bærer børen
Milliardæren Buffet mener det er hinsides at vanlige folk skal betale mest skatt. Faktisk synes han at både under- og middelklassen må få kraftige skatteletter, og at skattereduksjonen for de med høy lønn som Bush innførte, bør fjernes ved årsskiftet.

Buffet som selv har en fantasiformue, advarer folk mot å tro på skrøner. De ti siste årene har de rikeste i USA sagt at det skal dryppe på klokkerne hvis det regner på landets prester, men det har ikke skjedd. Det som faktisk har skjedd, er at de rike har blitt rikere, og at de fattige ikke har sett en eneste dråpe dryppe.

Ergo kan man reise langt på landet med argumentet om at de rike skaffer flere arbeidsplasser og mer verdiskapning hvis de slipper å betale skatt. Sannheten er vel heller at de fleste stapper det de kan i egne lommer.