Viser arkivet for stikkord kriminalitet

Erna og Siv spiller på fremmedfrykt

Å diskutere innvandring med mannen på gaten, er ofte som å høre vandrehistorier. Historiens innhold blir bare verre og verre for hver gang den formidles. Det er i disse valgflesktider betimelig med en virkelighetsorientering.

Det er nemlig ikke slik det er blitt meg fortalt at over 90 % av de som sitter i fengsler er innvandrere. Det er heller ikke slik at alle overfallsvoldtekter blir begått av menn med ikke-vestlig bakgrunn. Sist men ikke minst, er det ikke slik at innvandrere totalt sett ikke er annet enn en gigantisk utgiftspost muliggjort av naive, norske politikere på venstresiden. Her er noen fakta:

  • I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) har 32 % av de innsatte innvandrerbakgrunn.
  • I en rapport fra Oslo politidistrikt som er basert på tall fra 2011, viser det seg at man oppklarte fem av til sammen 21 anmeldte overfallsvoldtekter. Disse dem hadde utenlandsk opprinnelse. Av de 16 sakene som ikke ble oppklart, var flere av ugjerningsmennene beskrevet av de utsatte som etnisk norske menn.
  • I rapporten “Innvandringsregnskap” som ble offentliggjort i mars 2013, var konklusjonen at iinnvandring lønner seg økonomisk.

En person født i Norge bruker nesten tre ganger mer av velferdsbudsjettet i løpet av sitt liv enn en innvandrer. Staten sparer store summer på at voksne innvandrere begynner i lavtlønnet arbeid som ikke nordmenn vil ha, og samtidig betaler like mye skatt som andre. Vi har ikke brukt en krone på deres første livsfase, hvor man normalt bruker mye penger på utgifter knyttet til barnehage, skole, helse- og trygdeordninger.

Eget fengsel for utlendinger

Likevel er det slik at Erna Solberg (H) og Siv Jensen (FrP) har gitt et valgløfte om lavere standard på soningsforhold for utenlandske kriminelle. Vel og merke gjelder dette dem som ikke skal tilbake i det norske samfunnet, men det sender likevel et skremmende signal. Partiene som hevder at de setter enkeltmennesket i sentrum, ser ikke at prinsippet skal gjelde lenger om enkeltmenneskene kommer fra et annet land. Det er rasisme i praksis, og utrolig nok har de ikke fått den velgerflukten de fortjener på meningsmålingene.

Hva ville Nelson Mandela sagt om Erna og Siv sitt forslag?

Hvordan har de tenkt å gjennomføre dette i praksis? Skal det gjelde absolutt alle innvandrere, eller bare dem med ikke-vestlig bakgrunn? Er det greit med en hasjselger fra Nederland, men ikke hvis han kommer fra Marokko? Det er stor fare for at eventuelle vedtak som besluttes kommer til å ligge farlig nær den typen som Nelson Mandela satt i fengsel 27 år for å bekjempe. Hvor pinlig kommer ikke det til å bli?

I følge SSB og Norsk Folkehjelp, er barn av innvandrere overrepresentert blant ungdom som aldri gjør noe galt. På landsbasis ender det likevel slik at 42 av 1000 ikke-vestlige innvandrere er kriminelle. Til sammenligning er 28 av 1000 norske menn kriminelle. For å bekjempe kriminalitet, må man først forstå hvorfor den finnes. Det handler ikke om at visse mennesker er født med dårlige moral enn andre. Med stor sannsynlighet handler dette om at mennesker med innvandrerbakgrunn har vanskeligere for å få jobb. De blir likevel blir ansett som mislykkede i det norske samfunns øyne, og har liten grunn til å tro på en lysende fremtid.

At Erna og Siv sanker stemmer ved å spille på fremmedfrykt, myter og manglende sosialpolitisk forståelse, er i så måte lite heldig. Det er ikke på den måten man løser problemer knyttet til kriminalitet, stigmatisering og sosial nød.

Anna Kathrine Eltvik
Landsstyremedlem i Rødt

Minst innvandring gir mest vold


BILLEDTEKST: Tallinn er den byen i Europa hvor det skjer flest drap. Der er den fremmedkulturelle innvandringen meget lav, men andelen av fattige er høy. (Foto: Wikimedia Commons)
______________________________________________________________________________
NRK sine nettsider, kan man under overskriften Innvandringsmytene – overdrivelser eller harde fakta finne meget interessante opplysninger. De som mener at integreringen har vært mislykket, vil for eksempel kunne lese at 87 % av dem som hadde plikt og rett til norskopplæring, hadde gjort dette innen tre år i januar 2013. Man må imidlertid lese britiske The Guardian for å finne ut at innvandring som fenomen ikke gir mer kriminalitet.

I en undersøkelse foretatt av United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kommer det nemlig frem at det er i land og byer i Europa med minst innvandring det er høyest drapsrate. Tallinn, Minsk og Chishinau, har alle størst innvandring fra sine naboland, mens de som er såkalt fremmedkulturelle i disse landene, utgjør en forsvinnende liten andel.

I Vest-Europa, ligger Amsterdam dårligst an. I 2005 var 80,9 % av befolkningen etniske nederlandsk, 2,4 % indonesisk, 2,4 % tysk, 2,2 % tyrkisk, 2 % fra Surinami (tidligere nederlandsk), 1,9 % marokkanske, 0,8 % fra De Nederlandske Antiller. Man snakker altså ikke om en voldsom andel ikke-vestlig innvandring.

Det kan man gjøre om man snakker om London. Dette er en by hvor det snakkes over 300 forskjellige språk, og bare 44,9 % av befolkningen er etnisk briter. Drapsraten der er på 1,6 pr 100 000 innbyggere, mens den til sammenligning er 4,4 i Amsterdam og 7,3 i Tallinn.

Izra Zariat sier følgende i sitt intervju med NRK hvor man tar for seg innvandringsmytene:

«Ifølge innvandringsstatistikken er jeg også en innvandrer, selv om jeg er vokst opp blant Norges fjell og daler. Selv om jeg har gått på norsk skole, har norske venner og prater norsk som nesten mitt morsmål, allikevel er jeg fortsatt innvandrer. Når blir jeg norsk? I Pakistan er jeg utlending fordi jeg oppfører meg og gestikulerer på norsk vis, i Norge er jeg utlending fordi jeg ser sånn ut, men bare til jeg åpner kjeften og motbeviser det med å prate flytende bokmål…

…Selv om jeg er norsk, gir det en liten knekk i identiteten min når jeg får høre at innvandrere er til bry, da særlig de som er en sterk ressurs for landet også er en byrde»

Izra, det er ikke du som skal beklage. Det er det alle politikere, mediafolk og rikssynsere som har spredd falsk informasjon som skal gjøre. Tallenes tale er nemlig klar; vi kan begynne å feie for egen dør før vi peker på andre.

Noen trives best med fordommer og hat


Politimann og stasjonssjef Espen Aas gikk 25. mars ut i VG med den positive nyheten om at kriminaliteten i Groruddalen på Østlandet har gått kraftig ned i samme periode som det har flyttet svært mange innvandrere dit. Hele 43 % av befolkningen der er innvandrere, men likevel er kriminaliteten halvert de siste ti årene.

Stasjonssjef Aas er krystallklar i sin tale, og hevder at de som bor i Groruddalen har blitt snillere. Hans forklaring på hvorfor det har gått så bra, er enkel. Gode krefter i bydelene, borettslagene, fritidsklubbene, skolene, politiet og foreldrene har gått inn i samarbeid og snakker mer sammen, og det gode samspillet har gitt de flotte resultatene.

Bruser med fjærene
Det totale antallet voldssaker har gått ned med hele 76 prosent. Tall fra politiet viser at registrerte bilinnbrudd er i dag redusert med hele 90 prosent sammenlignet med året 2000. Stasjonssjefen sørger for å ha dialog med alle ikke-vestlige menigheter. Han og hans kolleger velger ut av hva de skal bruke mest tid på, og det er ungdommer mellom 14 til 17 år. Politisjef Aas tar seg bryderiet med å understreke at denne aldersgruppen bruser med fjærene uansett hvilken bakgrunn de har, og det skal han ha takk for.

Dum blondine og det som verre er
Undertegnede delte den gode nyheten på Facebook, og da dukket det kjapt opp opp ganske så hatefulle og løgnaktige meldinger: – Samtlige overfallsvoldtekter i Oslo er begått av folk med ikke-vestlig bakgrunn. – Er du bare dum eller gjør du deg til dum blondine? Tulling! – Mest lyst har jeg til å sende denne klovnen gjennom Oslos mørkeste gater, så kan hun oppleve disse kjære innvandrerne sine på sitt beste, ja kanskje flere av dem på en gang… – Nå er det nå også en gang sånn at utlendinger har ikke den samme kulturen som oss når det gjelder å anmelde ting. – Denne Eltvik er en stjernerepresentant for det kommunister har stått for i alle år, og forsøker på hersking bygget på usannheter og manipulering. – 70 % av alle innsatte i norske fengsel har utenlandsk opprinnelse.

Stemplet som landssviker
Skokken med mannfolk som gikk amok på denne lite sjarmerende måten, avslutter seansen med at to av dem avtaler å ta en øl sammen. I tillegg oppfordrer den sinteste av dem alle til å vende Eltvik ryggen og vise hva man gjør med landssvikere. Det er for sikkerhets skyld en person som er dømt for vold og trusler før, som nå ønsker å se meg voldtatt – og helst av en gjeng. Personen han skal drikke øl sammen med, takker ja til å få tilsendt penger han donerte for et år siden da hunden min ble påkjørt og trengte operasjoner for å overleve. Heldigvis, for det er ikke moro å føle at man skylder slike mennesker noen ting som helst.

Var det noen som innbilte seg at det bare var mulla Krekar og fundamentalistiske muslimer som drev med trusler av den mest avskyelige karakteren, så kan man bare tro om igjen. Groruddalen må for øvrig ha lykke til videre i sitt gode arbeid! Det er utrolig hva de har klart å få til der til tross for en ganske så omfattende og urettferdig skepsis.

  • På trykk i VG 30.03.12

Groruddalen: Flere innvandrere, mindre kriminalitet

Groruddalen, foto: Wikimedia Commons.
Politimann og stasjonssjef Espen Aas kom 26. mars med opplysninger om innvandring og kriminalitet som passer dem med mest innvandrerhat i seg midt bak: Jo flere innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn som flytter dit, jo mindre kriminalitet.

- De som bor i Groruddalen har blitt snillere! Ungdomskullene har blitt større og kriminaliteten mindre, sier Espen Aas, stasjonssjef ved Stovner politistasjon…

…I 2000 kom det inn 18000 anmeldelser. I fjor var tallet nær halvert, og lå på i underkant av 10000 anmeldelser. Størst nedgang har det vært i vinningskriminalitet. Voldskriminaliteten er i utgangspunktet forholdsvis lav, og også den stabilt nedadgående, forteller Aas.

Godt samspill
- Hva er så grunnen til at på tross av en fordobling i antall innvandrere i området, så er kriminaliteten halvert på et tiår?

-Vi er mange gode krefter som har slått oss sammen – bydelene, borettslagene, fritidsklubbene, skolene, politiet og foreldrene. De fleste som bor her vil ha det trygt, og vil det beste for barna sine.

Vi snakker mer sammen. Suksessfaktoren er godt samspill, sier Espen Aas.

Furuset i Groruddalen, med en innvandrerandel på nær 55 prosent i 2007, har opplevd den største nedgangen.

Det totale antallet voldssaker har gått ned med hele 76 prosent. Registrerte bilinnbrudd er i dag redusert med hele 90 prosent sammenlignet med året 2000, viser tall fra politiets egne registre. (Les mer i VG.)

Da jeg delte denne nyheten på Facebook, lot ikke kommentarene vente på seg. Folk sto i kø for å uttrykke at denne statsjonssjefen ikke visste hva han snakket om. – Alle overfallsvoldtekter i Oslo blir begått av utlendinger. – Politiet gidder ikke etterforske all kriminaliteten innvandrerne i Groruddalen steller i stand. – Groruddalen er heldige, de har sikkert fått velge hvem de vil ha der. – 70 % av innsatte i norske fengsler har innvandrerbakgrunn.

Hvis det er slike forestillinger og holdninger som regjerer der ute i vårt langstrakte land, så synes jeg det er på tide med litt realitetsorientering:

  • De aller fleste voldtekter skjer i nære relasjoner. 63 % skjer i private miljø, og begås av bekjente og venner/partnere.
  • Bare 12 % av voldtektsforbryterne kommer fra ikke-vestlige land. (Kilde: NRK, nyhetsinnslag på Søndagsrevyen.)
  • Det er slettens ikke slik at 70 % av innsatte i norske fengsel har innvandrerbakgrunn, det er rett og slett blank løgn. Det statistisk sentralbyrå derimot legger frem tall på, er en undersøkelse som sier at de innsatte har store levekårsproblemer:

Ikke på et eneste tidspunkt har Statistisk Sentralbyrå hevdet at mennesker med en annen hudfarge eller annen kulturbakgrunn er mer kriminelt anlagt enn oss nordmenn, de ser heller på hvilke bakenforliggende faktorer som spiller inn når mennesker velger kriminelle løpebaner.

Sånn bør det også være!

Forøvrig – gratulerer til Aas og alle andre i Groruddalen som har klart å få til en positiv utvikling til tross for noe som de sikkert opplever som både omfattende og urettferdig skepsis. Fortsett det gode arbeidet!

Folk ble redde


Foto: Bergensavisen

Bergen var i sjokk da Trond Kristian Johannessen døende segnet om på et busstopp, og politiet ikke ante hvem som hadde stukket ham med kniv. Folk ble redde, og spesielt de som bodde i nærheten.

Gikk det fremdeles en knivdesperado løs? Var det trygt å gå på gangstier litt fra allfarvei? Spørsmålene var mange, selv om nok de aller fleste antok at dette dreide seg om et narkooppgjør.

Døde av blodtap
Til tross for at Trond Kristian relativt raskt fikk førstehjelp av en busspassasjer, sto ikke livet til å redde. Han døde etter to timer på sykehus av blodtap. Han var påført knivstikk i halsen. Nå har angivelig politiet funnet gjerningsmennene, to brødre. Den eldste er allerede dømt flere ganger for knivstikking, og senest i fjor kuttet han sin egen lillebror for å “få liv i ham”.

Mor med en bønn
Mor til Trond Kristian gikk raskt ut i Bergensavisen med en bønn til byens rusmisbrukere:
- Vær så snill, ikke bær våpen!
Hun fortalte om en sønn med narkotikaproblemer, men beskrev ham som snill og fredelig. Hun er forståelig nok opptatt av at gjerningsmennene skal få sin straff slik at de lærer. Og helt klart må nå samfunnet reagere, for ingen er tjent med at mennesker blir drept på åpen gate. Så er da også brødrene varetektsfengslet for fire uker, og eldstemann skal ha innrømmet drapet. Men er dette nok?

Sviktet av samfunnet
Bergens Tidende hadde 26. juni en gripende reportasje om barnevernsgutten Jonas (fiktivt navn). Helt siden han gikk i barnehage, ble det levert bekymringsmeldinger til barnevernet, men de nølte med å gripe inn. Han ble utsatt for de utenkeligste overgrep, og måtte også være vitne til at hans mor ble mishandlet på det groveste. Han havnet etterhvert i fosterhjem, og senere på barnevernsinsitusjoner. I dag er han 18 år, og sitter i fengsel. Det skal visst ikke finnes andre på hans alder med like mange voldsdommer. Sviktet av et samfunn som burde beskyttet ham mot omsorgssvikt og grusom mishandling, gikk det ikke så bra med ham. Dessverre ble han et levende eksempel på at vold avler vold.

Uopprettelige skader
Så hva har Trond Kristian med Jonas å gjøre? Ikke aner jeg noe om Trond Kristian sin bakgrunnshistorie, og ikke har jeg lyst til å brette den ut på bloggen min heller. Men det som er felles i begge disse sakene, er at samfunnet i større grad må være sitt ansvar bevisst. Når en går hen og stemmer på politiske parti som vil rasere omsorgstjenester og velferdsstaten, så får det slike vanvittige konsekvenser som for Jonas og Trond Kristian. I tillegg kan personer som ikke blir fulgt opp tilstrekkelig, ofte bli psykisk syke, og de kan finne på uopprettelige ting. Nå er det på tide å bry seg om dem som sitter tilbake med sorgen og sjokket, men også dem som med god veiledning kan bli noe annet enn sosiale tapere!

Samfunnsansvar
Hverken barnevernstjenester, politi, rusomsorg eller sosialkontor blir mer i stand til å fange opp eller forebygge hvis de mister midler til å gjøre jobben sin, og nettopp derfor er de kuttene som det blå flertall i bystyret har varslet, så ille. Jeg håper inderlig og av hele mitt hjerte at byens borgere foretar et korrekt politisk valg neste år, for man får i sannhet de samfunnslederne man selv fortjener. Det burde være innlysende at et velferdssamfunn som fungerer, er viktigere enn lette i eiendomsskatt for dem som allerede er priviligerte.