Viser arkivet for stikkord norsk

ADVARSEL: Må ikke brukes til hijab!


Så er FrP i gang igjen. De tenker vel at det har gått lang nok tid etter Utøya nå til at de kan dundre løs med sine vanvittige, innvandringspolitiske dumdristigheter. I 2011 ville de systematisk lønne innvandrere lavere enn nordmenn, og i år vil de nekte asylsøkere opphold om de ikke kler seg i norsk stil.

Spørsmålet blir da hva som er norsk stil. Alle som følger litt med i motebildet, vet nemlig at man har ganske stor stilfrihet. Om man vil være hip, kan man fint bruke stiler som bohem, grunge, punk, ’70-tall eller vintage. Det finnes i grunnen ingen grenser.

De som har studert mote enda mer, vet at flere av nevnte stilarter har hentet inspirasjon fra nettopp østen og muslimske land. Dette setter de aller fleste mennesker i dag pris på, for et av de viktigste stikkordene til det moderne mennesket er individuell frihet.

Pussig er det da at partiet som skryter over at de er mer liberale enn alle andre, skisserer opp grenser som ikke kan kalles for annet enn konservative, snevre og pietistiske. Tenker kan hende FrP at skjerf som selges i norske klesbutikker skal merkes med «Må ikke brukes til hijab»? Hvem skal i tilfelle håndheve forbudet?

Det er direkte livsfarlig å skjære alle under samme kam. Likevel slipper FrP unna med det gang på gang. For dem spiller det ingen rolle om man heter Annai og kommer fra Sri Lanka, Carlos fra Brasil eller Tara fra Marokko. Innvandrere er blitt en ekkel fellesbetegnelse på folk som ikke er vestlige, og som klassifiseres som undermennesker med dårlige moral enn oss selv.

 • Blir det forbudt å gå med sombrero også om FrP får det som de vil?

Tenk over at en del med ikke-vestlig bakgrunn både kan høre, lese og se. De hører de hatefulle ordene, de leser de diskriminerende tekstene og de ser de skeptiske blikkene. Historien har vist oss gang på gang at kløfter som oppstår på grunn av slikt aldri er bra, og likevel går folk rett i fellen. Tenk om alle heller kunne skjønne at utseende aldri må få stå i veien for vennskap, aksept og toleranse. Da må man i første omgang slutte å stemme på FrP.

EN LÆRERS LILLE HJERTESUKK: Grammatikk helt på styr


Mandag 18. juni skal bystyret stemme på om Nygård skole skal legges ned. I den forbindelse har man lagt ut et saksdokument som heter Særskilt språkopplæring og tospråklig assistanse i Bergen kommune. Ironisk nok er det fullt av grammatiske feil, og byrådet ser ut til å kunne trenge å sende sine ansatte på kurs.

Kanskje Nygård skole kan avse noen lærerkrefter? De er jo viden kjent blant oss som jobber med skole for sitt gode læremiljø og fantastiske elevresultat, og kan sikkert bistå om de ikke lenger har jobb. Spørsmålet er om de hadde vært så villige til å hjelpe de samme folkene som har sørget for å fjerne basen for den viktige jobben som de utfører.

Det er ikke spesielt pent gjort av undertegnede å henge byrådet ut slik det gjøres her, men her er det først og fremst fagpersonen og læreren Anna Kathrine Eltvik som skriver. Burde ikke byrådet sørge for å ha sin egen norsk i orden før de klager på at innvandrere har vist for dårlige resultater i den norske skolen?

Slettens ikke grunnløse beskyldninger

25. januar informerte undertegnde om kritikkverdige forhold på Haukeland sykehus i denne bloggen. Dette har falt ledelsen ved sykehuset og kommunikasjonsdirektøren Mona Høgli tungt for hjertet, og på torsdag 3. mars ble derfor undertegnede fremstilt som en bløffmaker i papirutgaven av BA. Svaret mitt er å lese i dagens papirutgave av BA, men også her.

Benytter samtidig anledningen til å spesielt gratulere alle landets sykepleiere med Kvinnedagen. Måtte dere etterhvert få den lønnen og den respekten deres profesjon fortjener.
_________________________________________________________________________________

4000 lovbrudd på Haukeland sykehus

En ansatt ved Haukeland sykehus tipset om saken, og ønsket å være anonym. Vedkommende har all grunn til å være varsom, for selv om man i følge varslingsloven i visse tilfeller faktisk er pliktig til å varsle, så er man på ingen måte trygg om man gjør det. Jussprofessor Henning Jakhelln går faktisk så langt at han sier varslere alltid ender opp med å tape i det lange løp. Rettsvernet er rett og slett for dårlig.

Når en ser hvordan ledelsen via Høgli forholder seg til min kilde sin rett til å være anonym, så sier det sitt. Mine påstander er på ingen måte udokumenterte selv om jeg verner om den som har betrodd seg til meg. Ledelsen ved sykehuset gjør det dessuten bare pinlig for seg selv ved å kalle mine påstander for grunnløse.

Hovedtillitsvalgt ved Helse Bergen, Brita O. Tarberg, gjorde i bloggen min forleden kjent at hele 4000 brudd på arbeidstidsbestemmelser er påvist på Haukeland sykehus siden 2009. Saken er meldt til Arbeidstilsynet. Den som farer med løgn, er derfor ikke undertegnede, men kommunikasjonsdirektør Høgli.

Høgli påstår at sykehuset har et godt og oversiktelig system som fanger opp hvordan både vikarer og fast ansatte arbeider. Dette er også bare vås. I følge Tarberg, har de tillitsvalgte ved sykehuset dårlig oversikt over hvordan de innleide vikarene jobber. De har bedt om oversikt over hvordan vikarene jobber flere ganger, men har aldri fått det. Fredag 25. februar lovde ledelsen på et møte med Norsk Sykepleierforbund (NSF) at de skulle skaffe dokumentene til veie for n’te gang.

Sykepleierforbundet og Tarberg påpeker videre at bruk av såkalte ekstravakter er et velkjent problem i helsesektoren, og det har ikke blitt bedre med årene. Tillitsvalgte i Helse Bergen har gjentatte ganger protestert og påpekt ovenfor arbeidsgiver at 0% stillingar og omfanget av ekstravakter er i strid med vilkårene for midlertidig ansettelse.

Kombinasjonen masse deltidsstillinger, grunnbemanning på et minimum og et stort omfang av vikarer og ekstravakter er rett og slett uakseptabel. Det gir heller ikke et godt fundament for god kvalitetet i pasientbehandlingen og et godt arbeidsmiljø. Kommunikasjonsdirektør ved Haukeland sykehus og ledelsen lurer ingen med sine krampetrekninger når de beskylder undertegnede for å fare med usannheter. De burde bruke kreftene sine på å rydde opp i et pill råttent system, fremfor å forsøke å villede allmennheten med sitt manipulerende intrigespill i lokalpressen.

Anna Kathrine Eltvik

(Bystyrekandidat for Rødt)

4000 brudd på arbeidsbestemmelser avdekket ved Haukeland sykehus


Lørdag 26. februar skrev undertegnede et åpent brev til Norsk Sykepleierforbund. Dette fordi ledelsen ved Haukeland sykehus var de eneste som tok seg bryderiet med å kommentere forhold som ble avdekket i et blogginnlegg som ble publisert 25. januar.

Kommunikasjonssjef i Norsk Sykepleierforbund, Signy Svendsen, var rask til å svare på henvendelsen, og i går hadde undertegnede en oppklarende samtale med hovedtillitsvalgt i Helse Bergen, Brita O. Tarberg. Hun ville gjerne komme med et svar på det åpne brevet. Da det i kveld dukket opp i innboksen, kunne hun avsløre sjokkerende ting:

Brot på arbeidsmiljølova har vore ei svært aktuell sak i Helse Bergen sidan 2009. Norsk Sjukepleiarforbund og Fagforbundet påviste ca 4000 brudd på arbeidstidsbestemmelsane og saka vart meldt til Arbeidstilsynet. Det store omfanget av overtid/meirarbeid var også ein del av den meldinga. På grunn av at innleigevikarane sine vakter ikkje er registrert i det same datasystemet som tilsette, har vi hatt dårleg oversikt over omfanget av brot på arbeidsmiljølova blant vikarane. NSF hadde møte med arbeidsgjevar sist fredag og vi vart lova dokumentasjon på om vikarane arbeider i samsvar med arbeidsmiljølova.

Byråd Liv Røssland hevder at hun ikke ante noen ting om måten Adecco opererer på. Dette er bare tøv. Bergen kommune har selv invitert til en anbudskonkurranse for vikartjenester der pris skulle telle 50 prosent der leverandørene, og gjennom Bergen kommunes anbudsspesifikasjon (se prisliste her i Mathias Furevik sin blogg) er leverandørene blitt invitert til å dumpe lønna. Bergen kommune og leverandørene har avtalt en lønn som ligger langt under tariff. Kommunen har i praksis forbudt vikarbyråene å betale tariff.

Det er i aller høyeste grad ingen grunn til å avvikle kvinnedagen i Norge. Adecco-skandalen beviser er det til fulle fremdeles er store problemer innenfor kvinnedominerte yrkesgrupper. Ekstra ille blir det når diskriminering blir muliggjort og satt i system av det offentlige. Dette kan hverken Bergen eller Norge være bekjent av.

Misvisende leder i BA


Følgende innlegg sto på trykk i papirutgaven av BA i dag:

Misvisende leder i BA

I BA sin leder lørdag 26. februar kunne man lese at opposisjonen i Bergen, anført av Ap og SV, kritiserer anbudstradisjonen som i stadig større grad får regjere innenfor helse- og omsorgssektoren. Det er ikke rart om det er flere enn undertegnede som begynte å gape etter å ha lest dette.

Sykehusreformen, som ble innført i 2002, erstattet folkevalgt styring med såkalte profesjonelle styrer og bedriftsøkonomiske prinsipper. Hovedmålet var å tilrettelegge for sentralisering, økt konkurranse og privatisering.

Reformen ble gjennomført raskt og brutalt av Arbeiderpartiet, med støtte fra Høyre og Frp. Den var et langt skritt på veien til å omdanne sykehusene til markedsstyrte bedrifter.

SV var aldri begeistret for dette utfallet, men de har til tross for det valgt å stå ved Ap og Sp sin side i regjeringen. Således er Rødt det eneste opposisjonspartiet i Norge som i både handling og ord tar avstand fra å drive sykehus som butikk.

Man kan videre lese i samme leder at det var NRK som avslørte Adecco sin lovstridige måte å behandle vikarene sine på. Dette er heller ikke sant. Allerede 25. januar tipset undertegnde BA-redaksjonen om kritikkverdige forhold ved Haukeland sykehus, hvor tidligere sjef i Adecco, Britt Velsvik, nå satt som leder i Bemanningssenteret. Haukeland sykehus hadde ikke bare gitt Adecco en gullkantet vikarkontrakt, men så også glatt forbi at vikarene ikke ble behandlet etter norsk lov. BA valgte å ignorere tipset, men undertegnede publiserte likevel saken i sin politiske blogg.

Det er omtrent femten stykker som er fast ansatt i Bemanningssenteret, mens hele 200 sykepleiere er såkalt timeansatte tilkallingshjelper. Dette til tross for at de ulike avdelingene hver eneste dag har bruk for hele seksti vikarer som kan steppe inn. Dette er soleklare brudd i forhold til Arbeidsmiljøloven.

Der står det nemlig at arbeidsgiver minst en gang i året skal drøfte bruken av midlertidig ansatte med tillitsvalgte, og at en fortrinnsvis skal tilby de ansatte faste stillinger så sant det lar seg gjøre. Når de trenger seksti vikarer hver eneste dag, så lar det seg gjøre.

Arbeidstakere som er tilknyttet en utleievirksomhet som for eksempel et vikarbyrå, har
sitt ansettelsesforhold der og ikke hos innleier. Således omgår Haukeland sykehus å bli anmeldt selv, og Adecco må ta støyten ved lovbrudd. Spørsmålet blir likevel hvordan i alle dager et av landets offentlige sykehus kan være bekjent av å bruke arbeidskraft på denne måten.

I privatiseringskåte Skottland tok de sykehusene tilbake og kastet hele troen på markedsmekanismer og New Public Managment på dør. Nå holder landets sykehus budsjettene sine.

Forhåpentligvis blir konkurranseutsetting av offentlige oppgaver en het sak i høstens valgkamp, men velgerne bør under ingen omstendigheter la seg lure til å tro at det er andre enn Rødt som kontinuerlig og konstant har påpekt hvor feil denne type helsepolitikk er.

Anna Kathrine Eltvik
(Bystyrekandidat for Rødt)

Doble vakter uten overtidsbetaling


Hvis man tror at det bare er på Akershus sykehus at sykepleiere har jobbet ulovlig mye overtid, så kan man tro om igjen. På Haukeland sykehus praktiserer man også at ansatte får jobbe doble vakter, og hvis en i tillegg er utenlandsk, kan en som regel se langt etter overtidsbetaling.

Det som i denne saken er vel så tragisk som at ledelsen på Hakeland sykehus har feiet dette under teppet, er at flere sentrale fagforeningsfolk stilltiende har aksepert det. De har i følge min kilde visst om denne måten å drive butikk på i flere år.

Fagforeningsfolk har vært med på å usynliggjøre lister som viser ulovligheter med hensyn til arbeidsvilkår ved å ikke gjøre noe. Når det fungerer på denne måten, så kan en vel neppe regne med at sykepleiere blir vinnere ved de årlige lønnsoppgjørene med det første.

 • Også på Haukeland sykehus opererer man med doble vakter uten overtidsbetaling.
 • Fagforeningfolk tilknyttet Haukeland sykehus har visst om ulovlighetene i flere år.
 • Norsk Sykepleierforbund avdeling Hordaland har godtatt at listen med de ansattes arbeidsvilkår “usynliggjøres”, uten at den kontrolleres av noen.

Kommunikasjonssjef Signy Svendsen i Norsk Sykepleierforbund jobber iherdig med saken for å finne ut av ting. Hun har sendt undertegnede flere mail som viser at hun defintivt tar avsløringene på alvor. Samtidig anmoder hun min kilde på det sterkeste om å våge å stå frem.

Arbeidsmiljøloven er ikke i veien for at en arbeidstaker varsler anonymt. Anonym varsling kan være med på å senke terskelen for å varsle. Rent samfunnsmessig er man da altså tjent med å respektere det når varslere ønsker å være anonyme. Har de først en grunn til å gå ut med alvorlig kritikk av egen arbeidsplass, så er det som regel ikke bakgrunnsteppet vevd av et spesielt godt og trygt arbeidsmiljø.

Ved Akershus sykehus valgte ledelsen og Adecco å legge kortene på bordet. Hvorfor kan ikke så også skje på Haukeland sykehus uten at de har en ansatt som står frem og gir lovbruddene et ansikt? Kan de ikke heller gjøre det i kraft av seg selv?

Åpent brev til Norsk Sykepleierforbund


Allerede 25. januar, flere uker før konstituert byråd for helse- og eldreomsorg i Oslo, Cecilie Brein, fant ut at hun ville granske Adecco på grunn av dårlige arbeidsforhold, skrev jeg i denne bloggen om uverdige arbeidsforhold på Haukeland sykehus. Norsk sykepleierforbund avdeling Hordaland ble informert, og ble anmodet om å komme med et svar. Det har vært stille som i graven. Jeg har derfor i dag valgt å skrive et åpent brev til Norsk Sykepleierforbund, og har informert hovedkontoret i Oslo om det. Her er brevet:

Kommunikasjonssjef Signy Svendsen
v/Norsk Sykepleierforbund
Hovedkontoret i Oslo

Jeg skrev i slutten av januar måned om arbeidsforhold ved Haukeland sykehus som er meget kritikkverdige. (Trykk på link for mer og viktig informasjon.)

Jeg vet med hundre prosent sikkerhet at Sykepleierforbundet avdeling Hordaland også sitter på opplysningene jeg fikk og papirene jeg kikket på. Når jeg da har sendt dem en mail hvor jeg la ved peker til blogginnlegget (blogg skrevet i samarbeid med Bergensavisen) og ber om en kommentar, så finner jeg det meget underlig at det er stille som i graven. Jeg skriver derfor et åpent brev denne gangen, og håper denne gangen at dere kommer med et svar.

Eller kan Sykepleierforbundet være bekjent av at kommunikasjonsdirektør Mona Høgli ved Haukeland sykehus er den eneste som responderer på tingene som er avslørt?

Jeg har fulgt opp med et nytt blogginnlegg i går:

Mona Høgli formidler at ledelsen er meget interessert i å vite hvem jeg har snakket med, pluss at de vil se hvilke bevis jeg viser til. Det får de aldri vite eller se, ettersom jeg har lovet vedkommende full diskresjon. Når jeg i tillegg vet at Sykepleierforbundet allerede sitter på akkurat samme bevis og informasjon som jeg selv ble presentert for, så regner jeg dessuten med at tingene vil komme på bordet uten at en person som faktisk er medlem hos dere trenger å bli hengt ut.

Hva har dere tenkt å gjøre i forhold til måten Bemanningssenteret på Haukeland sykehus opererer?

De hevder selv at de holder seg innenfor lovverket, men i henhold til de opplysninger som jeg er blitt presentert for (og som Norsk Sykepleierforbund avdeling Hordaland sitter på), så er det ikke sant.

Håper på vegne av alle de som må jobbe under uverdige arbeidsforhold på Haukeland sykehus at Sykepleierforbundet denne gangen kommer med respons.

Med vennlig hilsen
Anna Kathrine Eltvik
(styremedlem i Rødt Bergen)

Støttekonsert for de glemte flomofrene


Onsdag 6. oktober er det støttekonsert for flomofrene i Pakistan. TV2 rapporterte for noen uker siden at dette er katastrofen verden har glemt. Etter deres innslag om saken, har det vært helt tyst.

Man kan bare forestille seg den nøden millioner av pakistanere fremdeles lever i. En femtedel av landet lå under vann, og samtidig ble levebrødet for tragisk mange mennesker skylt bort. Verst stilt er kvinner og barn. Jonas Fjeld sang for dem forrige måned, nå er turen kommet til Bergen og artistene her. Foruten Per Ellingsen, Totto Kristiansen, Helge Nyheim, PV & The HeHeHeeey’S og Hillbilly On Acid, stiller også ukjente men talentfulle Gunken Mc Leif opp.

Ikke bare musikere som bryr seg
Men det er ikke bare musikere som bryr seg. Den dyktige frisøren Harry Rene Jensen, som nylig ble booket for å gjøre visninger i selveste Italia, gir bort en time med deilig, japansk hodebunnsmassasje (shiatsu) i salongen sin til utlodning. Mannen som nettopp holdt et hårshow på SAS Hotel Bryggen for brystkreftsaken, iler videre til neste veldedighetsoppdrag:
- Det gjør godt å kunne hjelpe andre mennesker som trenger det, sier han enkelt.

Flotte ferieturer
Man kan også vinne bilpakker for fem personer fra Color Line, og ikke minst et weekend-opphold på Brakanes Hotel i Ulvik. Man får garantert en opplevelse uten monstermaster. Restaurantene Havariet og Zachen Pianobar, Peppes Pizza og Madam Felle lodder også ut gavekort. For dem som er ute etter mer urnorske tradisjoner, er det fullt mulig å finne lykken. Eventyrsmak gir nemlig en stor gavepakke fylt opp med spennende, norsk lokalmat fra Kunstneralen midt i Buskerud.

Kjempegod musikk, flotte premier til utlodning, pluss at man støtter en god sak. Er det egentlig noe å lure på?


Billedtekst: Mat fra Kunstnerdalen er en sammenslutning av lokale matprodusenter i Modum, Sigdal og Krødsherad som driver med videreforedling av egne råvarer. (Foto: Privat)

Man kan gi beskjed om at man kommer på konserten på Facebook.

Tid: Onsdag 6. oktober kl 2000.
Sted: Madam Felle i Bergen på Bryggen.
Inngangsbillet: Kr. 100,-

Pengene går til Norsk Folkehjelp, som er den nødhjelpsorganisasjonen som stikker minst i egen lomme.

 • Kontonummer til Norsk Folkehjelp: 9001.05.00000. Telefon Norsk Folkehjelp: 820 44 750 (200 kr)

Vi har mange landsmenn med pakistansk bakgrunn, la oss vise dem at vi bryr oss.

Støttekonsert for flomofrene i Pakistan


Flere av de mest populære artistene i Bergen by, ønsker å underholde i dugnadsånd, og håper at nettopp du kommer for å høre på dem. Inngangspengene går til flomofrene i Pakistan via Norsk Folkehjelp.

 • Tid: Onsdag 6. oktober kl 2000 – 2300.
 • Sted: Madam Felle på Bryggen.

En femtedel av Pakistan ligger under vann, og 20 millioner mennesker er berørt av katastrofen. Levebrødet til millioner av befolkningen er skylt bort. Dette handler hverken om politikk eller religion, dette handler om mennesker i nød, som desperat trenger en hånd fra dem som er litt mer priviligert.

Rolf Sejersted på Madam Felle
For en måneds tid tilbake, leste jeg et avisinnlegg som var alt annet enn pent. Han som hadde skrevet det, mente at det ikke var vits i å sende noe hjelp til Pakistan, for der bodde det bare barbarer og svin likevel. Jeg klagde til avisen som var redaksjonelt ansvarlig, og de fjernet innlegget. Likevel følte jeg at dette ikke var nok. Det var så mange i kommentarfeltet som hadde skrevet at de var enig med vedommende som skrev de rasistiske tingene, og det gjorde meg fryktelig opprørt og trist. Jeg kontaktet derfor den dyktige konsertarrangøren på Madam Felle, Rolf Sejersted, og spurte om han kunne hjelpe meg med å lage støttekonsert. Han sa ja med en gang, og fikset lokaler for saken.

Man kan melde seg inn i denne gruppen på Facebook om man ønsker oppdatert informasjon, og man kan gi beskjed om man tenker å komme på konserten her.


Billedtekst: Rolf Sejersted brukte ikke betenkningstid i det hele tatt da han sa ja til å hjelpe til med støttekonsert for flomofrene i Pakistan.

Stor giverglede og hjelpelyst
Da jeg begynte å ringe rundt til venner og bekjente for å høre om de kunne stille opp som artister eller med gaver til utlodning, opplevde jeg en fantastisk positiv ånd. Derfor kan en skilte med både flinke artister og flotte premier som vi skal lodde ut. Til nå er det avklart at Helge Nyheim m/band, Totto, PV & The He He HeeeY’s og Hillbilly On Acid kommer for å underholde. Alle er velkjente artister i det bergenske musikkmiljø, og Helge Nyheim spilles eksempelvis mye på NRK radio for tiden:

Utlodning av flotte premier
Under arrangementet vil man også ha en utlodning av flotte premier. Man kan vinne gavekort til Color Line, Peppes Pizza, Havariet og Zachen Pianobar (KJS Business), Eventyrsmak, Madam Felle, Raah frisør, og weekendopphold på Brakanes Hotell i Ulvik.

I tillegg har barnevernsungdom som de siste årene har bodd ved Bergen Akuttsenter Ungdom, avdeling Kalfaret, strikket lapper som er heklet sammen til et fargerikt sjal. Dette vil også loddes ut under arrangementet.

Pengene skal gå til Norsk Folkehjelp, som er den nødhjelpsorganisasjonen i Norge som tar minst penger i egen lomme.

 • Kontonummer til Norsk Folehjelp: 9001.05.00000
 • Telefon Norsk Folkehjelp: 820 44 750 (200 kr)

Hvis noen ønsker å bidra med gavekort som kan loddes ut eller på annen måte, kan følgende personer kontaktes:

Rolf Sejersted (98605906)
Anna Kathrine Eltvik (97633607)

Kontaktperson i Norsk Folkehjelp for eventuelle pressefolk: Ivar Christiansen (91610873)

Farvel kong Valemon?

Bildene vi har sett i media det siste døgnet, har lite med det idylliske maleriet av Theodor Kittelsen å gjøre. En sulten hannbjørn på 360 kilo klarte nesten å sette et menneske til livs, men padleren Sebastian P. Nilsen kom seg heldigvis unna.

Men bildene av bjørnen som man måtte skyte, fikk meg til å begynne å tenke. Isen på polene smelter. Med unntak av den siste vinteren, har vinterværet blitt mildere og mildere. Forskere roper varsku, og påstår at isbjørnen i verste fall er utrydningstruet. For hva er vel en isbjørn uten is?

Jaktgrunnlag forsvinner
Blir isen borte, forsvinner isbjørnens jaktområde nummer en. Forskere fra University College i London (UCL) og MET Office Hadley Centre for Climate Prediction and Research, har funnet ut at isen i Nordishavet er 40 prosent tynnere nå enn på 1960-tallet. Årsaken til dette er lengre somre med høyere temperaturer. For isbjørnene som har sitt naturlige habitat i området betyr det kortere jaktsesong og mindre mat.

Er det derfor kong Valemon har begynt å kaste sultne blikk etter padlere og andre som valfarter forbi i hans rike?


Billedtekst: Den er ikke akkurat feit denne karen her. Det er godt mulig at det ikke bare var Benjamin sin kamerat som innhentet ham, men også menneskenes CO2-utslipp. (Foto: Sysselmannen på Svalbard)

Den onde heksen
I eventyret Kvitebjørn kong Valemon, kaster en ond heks en forbannelse over kong Valemon, og han blir forvandlet til isbjørn. Dersom ingen fikk se ham slik han virkelig så ut i løpet av sju år skulle trolldommen falle av. Var det derimot noen som fikk se ham i menneskeskikkelse, så måtte han pent reise tilbake og gifte seg med den onde heksa.

Eventyret til Per Christian Asbjørnsen endte godt, og jeg husker hvor glad jeg var for det da jeg satt der som barn og hørte på fortellingen. Nå er jeg voksen, og jeg liker fremdeles eventyr som ender godt. Det spørs om isbjørnene på Svalbard og Nordpolen har noen grunn til å være optimistiske, for mennesker flest ser ut til å ha glemt hva det betyr å leve i pakt med naturen. Jeg håper jeg slipper å vinke adjø til Kvitebjørn kong Valemon helt enda.

Vi bør ha plass og hjerte for slike fantastiske og flotte skapninger, og innse at alle har sin rettmessige plass i det økologiske systemet som jordkloden er.

 • Let us put our minds together and see what life we can make for our children.
  (Sitting Bull)