Viser arkivet for stikkord stråling

Positive til kjernekraft i Norge


Mens folk flest er i sjokk over skrekkscenarioet som utspiller seg rundt atomkraftverkene i Japan, finner FrP det for godt å mene at en bør forske mer på kjernekraft i Norge. I stortingsdebatten om kjernekraft i mars i fjor, tok Høyre – som eneste parti – Frps side i debatten.

Senest for to dager siden tok Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen igjen til ordet for å forske mer på kjernekraft med thorium som brennstoff. Riktignok skal thorium være langt mer miljøvennlig enn uran, men det virker likevel meget merkelig. Med tanke på alle de miljømessige utfordringene verden står ovenfor, burde flere ha fokus på fornybare og miljøvennlige energikilder.

Spesielt merkelig er det ettersom en ikke behøver kjernekraftverk som energikilde. Greit nok at ikke alle land kan utvinne energi fra vann, men det er mye å hente innenfor vind-, sol- og bølgekraft. I Tyskland har eksempelvis vindkraftindustrien blitt like stor som landets bilindustri.


Billedtekst: Monica Mæland (t.v.) og Leif Johan Sevland her avbildet i Bergen i januar 2011. (Foto: Magne Turøy/BA)

Bekymret for Sellafield?
Allerede i januar kom Statens strålevern ut med en rapport som avslørte mulige konsekvenser ved en ulykke på Sellafield atomkraftanlegg i England. Det fikk Mathias Furevik, leder av Rødts bystyregruppe, til å skrive et brev til gruppelederne og byrådet i Bergens bystyre. Der ble Monica Mæland anmodet om å legge press på miljøvernminister Solheim, og Furevik understrekte viktigheten av å be britene om å sikre avfallet fra Sellafield best mulig. Han sendte brevet onsdag 26. januar.

To dager senere er ordfører i Stavanger, Leif Johan Sevland, på besøk i Bergen. På agendaen sto økt samarbeid mellom de to byene. De diskuterte blant annet energipolitikk, men Sellafield i England var tydeligvis ikke så viktig. Det til tross for at rapporten fra Statens strålevern var alarmerende på en rekke punkter.

Det er bra at Mæland og Sevland har tatt til fornuft nå. NRK kunne i går fortelle at de har tatt kontakt med Erik Solheim for å be ham legge press på britene. Katastrofen i Japan har garantert fått dem til å tenke gjennom saker og ting. Bergen har mer enn nok å slite med av miljømessige problemer, om vi ikke i tillegg skal bli belemret med det trusselbildet som Sellafield atomkraftverk representerer.

Våpenbruken man ikke snakker om


Bildet til venstre er ikke fra Afghanistan, men kunne like gjerne vært det. Den amerikanske soldaten prøver iherdig å få kontroll på irakiske flyktninger fra Falluja, byen hvor barn blir født uten øyne, med to eller tre hoder, uten kroppsåpninger, med kreftssvulster i hjernen eller øynene eller uten sentrale og vitale organ.

Årsaken til misdannelsene er de alliertes bruk av utarmet uran. Støvet fra utarmet uran er svært giftig og radioaktivt. Den ødelegger arvestoffer og er kreftfremkallende. Se nyhetsinnslag nedenfor for mer informasjon:

Stråling gir grusomme misdannelser
Utarmet uran (Depleted uranium/DU) brukes fordi den trenger gjennom pansrede kjøretøyer, bygninger og bunkere dypt under bakken.

Problemet er at dette radioaktive våpenet etter bruk blir til et veldig fint støv som går gjennom de fleste gassmasker. Støvet pustes inn i lungene. Det går i luften, i vannet og i jorden.

I september 2009, var det 170 nyfødte babyer på Fallujah General Hospital. 24 % av dem døde i løpet av sine 7 første levedager, og utrolige 75 % av de døde babyene ble klassifisert som deformerte. Irakiske leger antar at ammunisjon som ligger igjen på slagmarken og forurensing er årsaken.

Verre enn Hiroshima
Kvinnen Layla Anwar som står bak bloggen An Arab Woman Blues, forteller om hvordan det er å oppleve det tragiske livet i Falluja fra innsiden, og påstår at Falluja til og med er verre enn Hiroshima. Hun får støtte fra den britiske professoren Chris Busby, spesialist på stråling. Han har publisert mange artikler om dette tema, og har forsket i land og landområder som Libanon, Kosovo, Gaza og Irak. Irakiske og amerikanske myndigheter har gjort det de kan for å vanskeliggjøre forskningen til Busby. Det er på sin plass å undre seg over hvorfor.

Brukes også i Afghanistan
Radioaktive våpen brukes også i Afghanistan. Selv om man finner svært lite informasjon om det på nettet, så har blant andre BBC rapportert om en uavhengig vitenskapsmann som har funnet forunderlig høye verdier av uran i urinen til en liten gruppe afghanere. Han fant også at helseplagene til afghanerne var slående like til dem som krigsveteraner fra Golfkrigen har hatt etter å ha pustet inn radioaktivt støv.

Prøvene ble sendt til et laboratorium i Storbritannia, og viste at afghanerne hadde 100 til 400 ganger høyere uranforgiftning enn veteranene fra Golfkrigen. Det betyr at det er stor fare for liv og helse til alt militært personell og helsearbeidere som har vært og er i landet, også norske.

I utenriksdepartementet driver man bare og diskuterer saken, som om en ikke er sikker på at utarmet uran virkelig er så farlig. Dette kan vise seg å bli et dyrt eksperiment, og således haster det mer enn noensinne å sende de norske soldatene hjem. Samtidig må en selvsagt bistå Afghanistan med nødhjelp, så de ikke bare blir overlatt til all elendigheten NATO og USA har påført dem.

Mobilbruk til besvær


Amerikanske forskere har funnet ut at vordende mødre som bruker mobiltelefon mye under svangerskapet, har 40 % større sjanse enn andre til å få barn med adferdsvansker. Hvis barna selv snakker en del i mobiltelefon, er prognosene enda 50 % dårligere.

Og likevel er det mange som har problemer med å sette grenser rundt sitt eget og barnas mobiltelefonbruk. Det er synd.

Svært farlig stråling
I Frankrike vil man forby mobiltelefoner i grunnskolen. En gjennomgang av 2500 internasjonale studier viser mobilstrålingen utgjør en helserisiko. Strålingen fra telefonene trenger lettere gjennom kraniene til barn. Kurt Oddekalv er en av de som synes regjeringen bør få farten opp, ettersom:

 • Det er allerede dokumentasjon på at mobilstråling medfører helseskader.
 • Det er påvist at mobilstråling fører til endringer i DNA, at det påvikrer korttidshukommelsen.
 • Det er påvist at det fører til Alzheimer og utbrenthet.
En aldersgrense på 16 år er fornuftig, hjerneskallen er ikke ferdig utviklet før man er 18, og strålingen trenger lettere gjennom kraniet til barn. Vi må sette oss ned og tenke; alle vi andre er vokst opp uten denne strålingen – det kommer til å komme et ras av helseproblemer. (Kurt Oddekalv)

Nå er det altså påvist at det gir både helse- og adferdsvansker om en ikke bruker mobiltelefoner fornuftig. Det blir feil å være redd for inngrep i enketindividets frihet, når prisen er at en kan ødelegge både sin fremtidige mentale og fysiske helsetilstand.

Også i barnevernet er mobiltelefoner til bry.

Gråten i Irak har ikke stilnet


Foto: MILITARYPHOTOS.NET

De allierte styrker sin bombing av Irak, stilnet for flere år siden. Men gråten blant de som bor der, har det ikke. Leger i Falluja rapporterer at rekordmange babyer blir født med misdannelser.

I september 2009, var det 170 nyfødte babyer på Fallujah General Hospital. 24 % av dem døde i løpet av sine 7 første levedager, og utrolige 75 % av de døde babyene ble klassifisert som deformerte. Irakiske leger antar at ammunisjon som ligger igjen på slagmarken og forurensing er årsaken.

Verre enn Hiroshima
Kvinnen Layla Anwar som står bak bloggen An Arab Woman Blues, forteller om hvordan det er å oppleve det tragiske livet i Falluja fra innsiden, og påstår at Falluja til og med er verre enn Hiroshima. Hun får støtte fra den britiske professoren Chris Busby, spesialist på stråling. Han har publisert mange artikler om dette tema, og har forsket i land og landområder som Libanon, Kosovo, Gaza og Irak. Irakiske og amerikanske myndigheter har gjort det de kan for å vanskeliggjøre forskningen til Busby. Det er på sin plass å undre seg over hvorfor.


Billedtekst: Lille Fatima Ahmed fra Falluja ble født med blant annet to hoder. Fatima lever ikke lenger, og hennes familie sørger som alle andre i slike tragiske situasjoner.

Hvis man orker det, kan man google og selv finne mange flere bilder av hvilke deformiteter barn i Falluja blir født med. Jeg gjorde det, og ble både kvalm og sorgfull. Jeg føler samtidig ikke noe behov for å legge ut hva mer jeg kom over her i bloggen min, men ramser opp noen av funnene professor Busby gjorde:

 • Barn ble født uten øyne.
 • Barn ble født med to eller tre hoder.
 • Barn ble født uten kroppsåpninger.
 • Barn ble født med kreftssvulster i hjernen eller øynene.
 • Barn ble født uten sentrale vitale organ.
 • Barn ble født med et lem for mye eller lite.
 • Barn ble født uten genitalier.
 • Barn ble født med alvorlige hjertefeil.

Krigsforbrytelse av verste sort
Falluja ligger vest for Bagdad, og var gjenstand for massive amerikanske angrep under krigen. Professor Busby er ikke i tvil om at amerikanernes bruk av ammunisjon med utarmet uran og hvitt fosfor er hovedårsak til at så mange barn blir født med deformiteter. Det irakiske helsevesenet har begrensede ressurser ettersom de ble hardt rammet av krigshandlingene til USA. Beboerne i Falluja har ikke bare blitt utsatt for de terrorhandlinger som bombing automatisk medfører, de er utsatt for en krigsforbrytelse av verste sort. Så er det altså derfor mektige mennesker i både Irak og USA gjør det de kan for å dysse alt ned.

Layla Anwar spør forståelig nok hva det irakiske folk har gjort for å fortjene dette. Hun påpeker også at man i Vesten ikke noensinne kan ha brydd seg så voldsomt om de humanitære forhold i Irak, for da ville man vel vist mer omtanke og omsorg nå. Jeg selv spør hvordan vi kan tillate oss å først bombe Falluja sønder og sammen med våpen som ikke bare er ment for å drepe, men også skade fremtidige borgere. Dette er ikke bare skittent militært spill, det er også forbudt ved internasjonale lover.

Norge ut av NATO
USA vil klokelig nok ikke være medlem i Den internasjonale krigsforbrytdomstolen i Haag. Ved å ikke være medlemsland, unnlater USA å bli stilt for rett der. De amerikanske, ansvarlige militærmakter slipper dermed unna med hva de har gjort i Irak. Derfor bør Norge etterhvert spørre seg selv hvem vi ønsker å være alliert med, og om vi som nasjon virkelig skal være med på å tie ihjel tragedier som den i Falluja. Om det ikke er mulig å stille ansvarlige militærmakter for rett, så bør vi ihvertfall markere at vi ikke vil ta del i en slik amoralsk allianse som NATO virker å være. Det er vel ikke fremdeles noen som innbiller seg at russerne kommer om vi ikke er på lag med onkel Sam?

Det er ikke annet enn frekt å hevde at NATO har sikret freden i mer enn femti år. Dette er en av de største løgnene i norsk utenrikspolitikk, men gjentar man en løgn mange nok ganger, så blir den til slutt en sannhet.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har i dag tatt opp president Hamid Karzais valgløfter under et møte i presidentpalasset i Kabul. Det spørs om han ikke samtidig burde svippe innom president Jalal Talabani i Irak for å slå av en prat. Ved å gjøre det, kan Norge være en pådriver for at det irakiske folk får oppleve mer rettferdighet.