Viser arkivet for stikkord sykehus

Slettens ikke grunnløse beskyldninger

25. januar informerte undertegnde om kritikkverdige forhold på Haukeland sykehus i denne bloggen. Dette har falt ledelsen ved sykehuset og kommunikasjonsdirektøren Mona Høgli tungt for hjertet, og på torsdag 3. mars ble derfor undertegnede fremstilt som en bløffmaker i papirutgaven av BA. Svaret mitt er å lese i dagens papirutgave av BA, men også her.

Benytter samtidig anledningen til å spesielt gratulere alle landets sykepleiere med Kvinnedagen. Måtte dere etterhvert få den lønnen og den respekten deres profesjon fortjener.
_________________________________________________________________________________

4000 lovbrudd på Haukeland sykehus

En ansatt ved Haukeland sykehus tipset om saken, og ønsket å være anonym. Vedkommende har all grunn til å være varsom, for selv om man i følge varslingsloven i visse tilfeller faktisk er pliktig til å varsle, så er man på ingen måte trygg om man gjør det. Jussprofessor Henning Jakhelln går faktisk så langt at han sier varslere alltid ender opp med å tape i det lange løp. Rettsvernet er rett og slett for dårlig.

Når en ser hvordan ledelsen via Høgli forholder seg til min kilde sin rett til å være anonym, så sier det sitt. Mine påstander er på ingen måte udokumenterte selv om jeg verner om den som har betrodd seg til meg. Ledelsen ved sykehuset gjør det dessuten bare pinlig for seg selv ved å kalle mine påstander for grunnløse.

Hovedtillitsvalgt ved Helse Bergen, Brita O. Tarberg, gjorde i bloggen min forleden kjent at hele 4000 brudd på arbeidstidsbestemmelser er påvist på Haukeland sykehus siden 2009. Saken er meldt til Arbeidstilsynet. Den som farer med løgn, er derfor ikke undertegnede, men kommunikasjonsdirektør Høgli.

Høgli påstår at sykehuset har et godt og oversiktelig system som fanger opp hvordan både vikarer og fast ansatte arbeider. Dette er også bare vås. I følge Tarberg, har de tillitsvalgte ved sykehuset dårlig oversikt over hvordan de innleide vikarene jobber. De har bedt om oversikt over hvordan vikarene jobber flere ganger, men har aldri fått det. Fredag 25. februar lovde ledelsen på et møte med Norsk Sykepleierforbund (NSF) at de skulle skaffe dokumentene til veie for n’te gang.

Sykepleierforbundet og Tarberg påpeker videre at bruk av såkalte ekstravakter er et velkjent problem i helsesektoren, og det har ikke blitt bedre med årene. Tillitsvalgte i Helse Bergen har gjentatte ganger protestert og påpekt ovenfor arbeidsgiver at 0% stillingar og omfanget av ekstravakter er i strid med vilkårene for midlertidig ansettelse.

Kombinasjonen masse deltidsstillinger, grunnbemanning på et minimum og et stort omfang av vikarer og ekstravakter er rett og slett uakseptabel. Det gir heller ikke et godt fundament for god kvalitetet i pasientbehandlingen og et godt arbeidsmiljø. Kommunikasjonsdirektør ved Haukeland sykehus og ledelsen lurer ingen med sine krampetrekninger når de beskylder undertegnede for å fare med usannheter. De burde bruke kreftene sine på å rydde opp i et pill råttent system, fremfor å forsøke å villede allmennheten med sitt manipulerende intrigespill i lokalpressen.

Anna Kathrine Eltvik

(Bystyrekandidat for Rødt)

4000 brudd på arbeidsbestemmelser avdekket ved Haukeland sykehus


Lørdag 26. februar skrev undertegnede et åpent brev til Norsk Sykepleierforbund. Dette fordi ledelsen ved Haukeland sykehus var de eneste som tok seg bryderiet med å kommentere forhold som ble avdekket i et blogginnlegg som ble publisert 25. januar.

Kommunikasjonssjef i Norsk Sykepleierforbund, Signy Svendsen, var rask til å svare på henvendelsen, og i går hadde undertegnede en oppklarende samtale med hovedtillitsvalgt i Helse Bergen, Brita O. Tarberg. Hun ville gjerne komme med et svar på det åpne brevet. Da det i kveld dukket opp i innboksen, kunne hun avsløre sjokkerende ting:

Brot på arbeidsmiljølova har vore ei svært aktuell sak i Helse Bergen sidan 2009. Norsk Sjukepleiarforbund og Fagforbundet påviste ca 4000 brudd på arbeidstidsbestemmelsane og saka vart meldt til Arbeidstilsynet. Det store omfanget av overtid/meirarbeid var også ein del av den meldinga. På grunn av at innleigevikarane sine vakter ikkje er registrert i det same datasystemet som tilsette, har vi hatt dårleg oversikt over omfanget av brot på arbeidsmiljølova blant vikarane. NSF hadde møte med arbeidsgjevar sist fredag og vi vart lova dokumentasjon på om vikarane arbeider i samsvar med arbeidsmiljølova.

Byråd Liv Røssland hevder at hun ikke ante noen ting om måten Adecco opererer på. Dette er bare tøv. Bergen kommune har selv invitert til en anbudskonkurranse for vikartjenester der pris skulle telle 50 prosent der leverandørene, og gjennom Bergen kommunes anbudsspesifikasjon (se prisliste her i Mathias Furevik sin blogg) er leverandørene blitt invitert til å dumpe lønna. Bergen kommune og leverandørene har avtalt en lønn som ligger langt under tariff. Kommunen har i praksis forbudt vikarbyråene å betale tariff.

Det er i aller høyeste grad ingen grunn til å avvikle kvinnedagen i Norge. Adecco-skandalen beviser er det til fulle fremdeles er store problemer innenfor kvinnedominerte yrkesgrupper. Ekstra ille blir det når diskriminering blir muliggjort og satt i system av det offentlige. Dette kan hverken Bergen eller Norge være bekjent av.

Misvisende leder i BA


Følgende innlegg sto på trykk i papirutgaven av BA i dag:

Misvisende leder i BA

I BA sin leder lørdag 26. februar kunne man lese at opposisjonen i Bergen, anført av Ap og SV, kritiserer anbudstradisjonen som i stadig større grad får regjere innenfor helse- og omsorgssektoren. Det er ikke rart om det er flere enn undertegnede som begynte å gape etter å ha lest dette.

Sykehusreformen, som ble innført i 2002, erstattet folkevalgt styring med såkalte profesjonelle styrer og bedriftsøkonomiske prinsipper. Hovedmålet var å tilrettelegge for sentralisering, økt konkurranse og privatisering.

Reformen ble gjennomført raskt og brutalt av Arbeiderpartiet, med støtte fra Høyre og Frp. Den var et langt skritt på veien til å omdanne sykehusene til markedsstyrte bedrifter.

SV var aldri begeistret for dette utfallet, men de har til tross for det valgt å stå ved Ap og Sp sin side i regjeringen. Således er Rødt det eneste opposisjonspartiet i Norge som i både handling og ord tar avstand fra å drive sykehus som butikk.

Man kan videre lese i samme leder at det var NRK som avslørte Adecco sin lovstridige måte å behandle vikarene sine på. Dette er heller ikke sant. Allerede 25. januar tipset undertegnde BA-redaksjonen om kritikkverdige forhold ved Haukeland sykehus, hvor tidligere sjef i Adecco, Britt Velsvik, nå satt som leder i Bemanningssenteret. Haukeland sykehus hadde ikke bare gitt Adecco en gullkantet vikarkontrakt, men så også glatt forbi at vikarene ikke ble behandlet etter norsk lov. BA valgte å ignorere tipset, men undertegnede publiserte likevel saken i sin politiske blogg.

Det er omtrent femten stykker som er fast ansatt i Bemanningssenteret, mens hele 200 sykepleiere er såkalt timeansatte tilkallingshjelper. Dette til tross for at de ulike avdelingene hver eneste dag har bruk for hele seksti vikarer som kan steppe inn. Dette er soleklare brudd i forhold til Arbeidsmiljøloven.

Der står det nemlig at arbeidsgiver minst en gang i året skal drøfte bruken av midlertidig ansatte med tillitsvalgte, og at en fortrinnsvis skal tilby de ansatte faste stillinger så sant det lar seg gjøre. Når de trenger seksti vikarer hver eneste dag, så lar det seg gjøre.

Arbeidstakere som er tilknyttet en utleievirksomhet som for eksempel et vikarbyrå, har
sitt ansettelsesforhold der og ikke hos innleier. Således omgår Haukeland sykehus å bli anmeldt selv, og Adecco må ta støyten ved lovbrudd. Spørsmålet blir likevel hvordan i alle dager et av landets offentlige sykehus kan være bekjent av å bruke arbeidskraft på denne måten.

I privatiseringskåte Skottland tok de sykehusene tilbake og kastet hele troen på markedsmekanismer og New Public Managment på dør. Nå holder landets sykehus budsjettene sine.

Forhåpentligvis blir konkurranseutsetting av offentlige oppgaver en het sak i høstens valgkamp, men velgerne bør under ingen omstendigheter la seg lure til å tro at det er andre enn Rødt som kontinuerlig og konstant har påpekt hvor feil denne type helsepolitikk er.

Anna Kathrine Eltvik
(Bystyrekandidat for Rødt)

Doble vakter uten overtidsbetaling


Hvis man tror at det bare er på Akershus sykehus at sykepleiere har jobbet ulovlig mye overtid, så kan man tro om igjen. På Haukeland sykehus praktiserer man også at ansatte får jobbe doble vakter, og hvis en i tillegg er utenlandsk, kan en som regel se langt etter overtidsbetaling.

Det som i denne saken er vel så tragisk som at ledelsen på Hakeland sykehus har feiet dette under teppet, er at flere sentrale fagforeningsfolk stilltiende har aksepert det. De har i følge min kilde visst om denne måten å drive butikk på i flere år.

Fagforeningsfolk har vært med på å usynliggjøre lister som viser ulovligheter med hensyn til arbeidsvilkår ved å ikke gjøre noe. Når det fungerer på denne måten, så kan en vel neppe regne med at sykepleiere blir vinnere ved de årlige lønnsoppgjørene med det første.

  • Også på Haukeland sykehus opererer man med doble vakter uten overtidsbetaling.
  • Fagforeningfolk tilknyttet Haukeland sykehus har visst om ulovlighetene i flere år.
  • Norsk Sykepleierforbund avdeling Hordaland har godtatt at listen med de ansattes arbeidsvilkår “usynliggjøres”, uten at den kontrolleres av noen.

Kommunikasjonssjef Signy Svendsen i Norsk Sykepleierforbund jobber iherdig med saken for å finne ut av ting. Hun har sendt undertegnede flere mail som viser at hun defintivt tar avsløringene på alvor. Samtidig anmoder hun min kilde på det sterkeste om å våge å stå frem.

Arbeidsmiljøloven er ikke i veien for at en arbeidstaker varsler anonymt. Anonym varsling kan være med på å senke terskelen for å varsle. Rent samfunnsmessig er man da altså tjent med å respektere det når varslere ønsker å være anonyme. Har de først en grunn til å gå ut med alvorlig kritikk av egen arbeidsplass, så er det som regel ikke bakgrunnsteppet vevd av et spesielt godt og trygt arbeidsmiljø.

Ved Akershus sykehus valgte ledelsen og Adecco å legge kortene på bordet. Hvorfor kan ikke så også skje på Haukeland sykehus uten at de har en ansatt som står frem og gir lovbruddene et ansikt? Kan de ikke heller gjøre det i kraft av seg selv?

Åpent brev til Norsk Sykepleierforbund


Allerede 25. januar, flere uker før konstituert byråd for helse- og eldreomsorg i Oslo, Cecilie Brein, fant ut at hun ville granske Adecco på grunn av dårlige arbeidsforhold, skrev jeg i denne bloggen om uverdige arbeidsforhold på Haukeland sykehus. Norsk sykepleierforbund avdeling Hordaland ble informert, og ble anmodet om å komme med et svar. Det har vært stille som i graven. Jeg har derfor i dag valgt å skrive et åpent brev til Norsk Sykepleierforbund, og har informert hovedkontoret i Oslo om det. Her er brevet:

Kommunikasjonssjef Signy Svendsen
v/Norsk Sykepleierforbund
Hovedkontoret i Oslo

Jeg skrev i slutten av januar måned om arbeidsforhold ved Haukeland sykehus som er meget kritikkverdige. (Trykk på link for mer og viktig informasjon.)

Jeg vet med hundre prosent sikkerhet at Sykepleierforbundet avdeling Hordaland også sitter på opplysningene jeg fikk og papirene jeg kikket på. Når jeg da har sendt dem en mail hvor jeg la ved peker til blogginnlegget (blogg skrevet i samarbeid med Bergensavisen) og ber om en kommentar, så finner jeg det meget underlig at det er stille som i graven. Jeg skriver derfor et åpent brev denne gangen, og håper denne gangen at dere kommer med et svar.

Eller kan Sykepleierforbundet være bekjent av at kommunikasjonsdirektør Mona Høgli ved Haukeland sykehus er den eneste som responderer på tingene som er avslørt?

Jeg har fulgt opp med et nytt blogginnlegg i går:

Mona Høgli formidler at ledelsen er meget interessert i å vite hvem jeg har snakket med, pluss at de vil se hvilke bevis jeg viser til. Det får de aldri vite eller se, ettersom jeg har lovet vedkommende full diskresjon. Når jeg i tillegg vet at Sykepleierforbundet allerede sitter på akkurat samme bevis og informasjon som jeg selv ble presentert for, så regner jeg dessuten med at tingene vil komme på bordet uten at en person som faktisk er medlem hos dere trenger å bli hengt ut.

Hva har dere tenkt å gjøre i forhold til måten Bemanningssenteret på Haukeland sykehus opererer?

De hevder selv at de holder seg innenfor lovverket, men i henhold til de opplysninger som jeg er blitt presentert for (og som Norsk Sykepleierforbund avdeling Hordaland sitter på), så er det ikke sant.

Håper på vegne av alle de som må jobbe under uverdige arbeidsforhold på Haukeland sykehus at Sykepleierforbundet denne gangen kommer med respons.

Med vennlig hilsen
Anna Kathrine Eltvik
(styremedlem i Rødt Bergen)

Toppen av isfjellet


Uttrykket “å spare seg til fant” kommer sjelden mer til sin rett enn det gjør i disse dager. I kjølvannet av Adecco-skandalen, forteller sykepleiere at de føler seg sveket, alene og forlatt. Selv arbeidsministeren antar at problemene som har kommet til overflaten bare er toppen av isfjellet. Likevel er det ingen som våger å snakke høyt om kjernen til problemet: New Public Managment.

Helse-Norge blir drevet etter markedsøkonomiske prinsipp, men alle som fremdeles har hodet festet på skuldrene sine, vet at det er feil å la aktører på profittjakt få styre en etat som sysler med helse og liv.

Kritikkverdige forhold på Haukeland sykehus
I slutten av forrige måned skrev jeg i denne bloggen om at det råder heller tvilsomme forhold på Haukeland sykehus også. Britt Velsvik er leder ved Bemanningssenteret der. Hun var tidligere sjef i Adecco vikarbyrå – det samme vikarbyrået som i dag har kontrakt med nettopp Haukeland sykehus om å levere vikarer.

Man setter bukken til havresekken, og bryr seg ikke om at det går på bekostning av hverken lovverk eller ansattes rettigheter. Dog – alle vet at når private aktører skal tjene penger i offentlig sektor, så gjør de dette best ved å kutte på lønnsutgifter. Det er grenser for hvor mye man kan spare på innkjøp av binderser.

Velsvik sa så flott i fjor:

- Det betyr at vi skreddarsyr arbeidsforholdet etter ønske frå avdelinga og den tilsette. Per i dag har vi over 500 personar knytt mot ein tilkallingskontrakt. Dei fleste av desse er studentar som ønskjer å ta ekstravakter når det passer dei, mens andre er deltidstilsette som arbeider på tvers av avdelingar på sjukehuset, seier Velsvik, og legg til:

- Vi kan også tilby tilsette sin jobbar deltid i Helse Bergen å utvide sin stillingsprosent ved at dei kan arbeide deler av sin stilling gjennom Bemanningssenteret. Senteret utfører også innleie av merkantilt og helsepersonell frå eksterne bemanningsbyrå.

Problemet er at Velsvik i følge sikre kilder ikke snakker helt sant. De fleste som er oppført som tilkallingshjelper er ferdigutdannet, og er ikke studenter. De eksterne bemanningsbyråene hun snakker om, har heller ingen direkte dialog med de ulike avdelingene på Haukeland sykehus. Alt går gjennom Bemanningssenteret, og som allerede nevnt, har hun meget tette bånd til vikarbyåret Adecco.

Kamp om ressursene
Hva sier så helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til dette? Mannen varslet allerede i fjor sommer at det ville bli hardere kamp om ressursene i helsesektoren. Han formidlet uten omsvøp at pasienter med alvorlige sykdommer måtte belage seg på å få avslag på behandlingsformer.

Han sa dog ingenting om at sykepleierprofesjonen skulle få seg enda et slag for baugen, i form av dårligere ansettelsesforhold og færre rettigheter. Det er vel den veien det går når sykehus drives som butikk og ikke som en institusjon hvor behov og ordnede forhold står i fokus.

Unntakstilstand
Midtåsenhjemmet og Haukeland sykehus er i sannhet bare toppen av isfjellet. På et møte om barselomsorgen på rådhuset i Bergen hvor de blå partiene glimret med sitt fravær, gjorde leder for Jordmorforeningen, Marit Heiberg, det klart at det regjerte unntakstilstander i landets fødeavdelinger. Fagforeningen har varslet både Arbeidstilsynet og Helsetilsynet, men foreløpig har det skjedd fint lite. Fødeavdelingene er fremdeles underbemannet, og det går på liv og helse løs.

Er det da riktig å fortsette å drive sykehusene som butikk? Eller bør man ta fornuften fatt og se etter andre løsninger?

I privatiseringskåte Skottland tok de sykehusene tilbake og kastet hele troen på markedsmekanismer på dør. Nå holder landets sykehus budsjettene sine. Det skal bli spennende å se hvor langt tid det tar før staten Norge innser at en ikke kan sette liv og helse ut på anbud. Det skal også bli spennende å se hvor lang tid det tar før sykepleieryrket, jordmoryrket og andre kvinnedominerte yrkesgrupper igjen blir profesjoner man utviser respekt for.

Når sykehus blir butikk


Bemanningssenteret ved Haukeland sykehus opererer på en heller tvilsom måte. Det er omtrent femten stykker som er fast ansatt der, mens hele 200 sykepleiere er såkalt timeansatte. Dette til tross for at de ulike avdelingene hver eneste dag har bruk for hele 60 vikarer som kan steppe inn.

Britt Velsvik er leder ved Bemanningssenteret. Hun var tidligere sjef i Adecco vikarbyrå – det samme vikarbyrået som i dag har kontrakt med nettopp Haukeland sykehus om å levere vikarer.

Bukken til havresekken
Dette kan jo minne om måten som det blå flertallet i vårt bystyre driver butikk på. Man setter bukken til havresekken, og bryr seg ikke om at det går på bekostning av hverken lovverk eller ansattes rettigheter. TTT-skandalen er bare et eksempel. Velsvik sa så flott i fjor:

- Det betyr at vi skreddarsyr arbeidsforholdet etter ønske frå avdelinga og den tilsette. Per i dag har vi over 500 personar knytt mot ein tilkallingskontrakt. Dei fleste av desse er studentar som ønskjer å ta ekstravakter når det passer dei, mens andre er deltidstilsette som arbeider på tvers av avdelingar på sjukehuset, seier Velsvik, og legg til:

- Vi kan også tilby tilsette sin jobbar deltid i Helse Bergen å utvide sin stillingsprosent ved at dei kan arbeide deler av sin stilling gjennom Bemanningssenteret. Senteret utfører også innleie av merkantilt og helsepersonell frå eksterne bemanningsbyrå.

Problemet er at Velsvik i følge sikre kilder ikke snakker helt sant. De fleste som er oppført som tilkallingshjelper er ferdigutdannet, og er ikke studenter. De eksterne bemanningsbyråene hun snakker om, har heller ingen direkte dialog med de ulike avdelingene på Haukeland sykehus. Alt går gjennom Bemanningssenteret, og som allerede nevnt, har hun meget tette bånd til vikarbyåret Adecco.

Hva sier så helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til dette? Mannen varslet allerede i fjor sommer at det ville bli hardere kamp om ressursene i helsesektoren. Han formidlet uten omsvøp at pasienter med alvorlige sykdommer måtte belage seg på å få avslag på behandlingsformer.

Han sa dog ingenting om at sykepleierprofesjonen skulle få seg enda et slag for baugen, i form av dårligere ansettelsesforhold og færre rettigheter. Det er vel den veien det går når sykehus drives som butikk og ikke som en institusjon hvor omsorg, helbred og ordnede forhold står i fokus.

I privatiseringskåte Skottland tok de sykehusene tilbake og kastet hele troen på markedsmekanismer på dør. Nå holder landets sykehus budsjettene sine. Det skal bli spennende å se hvor langt tid det tar før staten Norge innser at en ikke kan sette en pris på liv og helse. Det skal også bli spennende å se hvor lang tid det tar før sykepleieryrket igjen blir en profesjon man utviser respekt for.