Viser arkivet for stikkord torstein

TORSTEIN DAHLE: Molbo-forskning fra SSB om innvandring


«Innvandring lønner seg ikke» var overskriften som grein mot oss fra Dagens Næringsliv torsdag, og som ble gitt store oppslag i en rekke nyhetsmedier. Bakgrunnen var et intervju med forsker Erling Holmøy i Statistisk Sentralbyrå med bakgrunn i den rapporten som han og Birger Strøm nettopp har framlagt.

Holmøy slipper selv katten ut av sekken langt nede i intervjuet: «Holmøy peker på at en gjennomsnittsinnbygger i Norge bidrar med mindre inntekter enn han eller hun får igjen i form av velferdstjenester og overføringer. Oljeinntektene gjør at statsbudsjettet gjøres opp med større utgifter enn hver innbygger bidrar med av skatter og avgifter. Når antall innbyggere øker som følge av innvandring, blir det også flere å dele oljeformuen på. Dermed blir innvandring et underskuddsforetagende i det lange løp.»

Holmøys forskning går i all korthet ut på at hvis vi blir flere mennesker her i landet, blir det flere å dele statsbudsjettets inntekter fra oljefondet på. Eller uttrykt i samme språk som DNs overskrift: Befolkningsøkning lønner seg ikke. Dette gjelder enhver befolkningsøkning, og det har ikke noe med innvandring å gjøre, bortsett fra at også innvandring selvsagt øker folketallet.

Et resultat av Holmøys forskning er også at befolkningsreduksjon lønner seg. Fortsetter man resonnementet, forteller denne forskningen oss at dersom Norge ble rammet av en pandemi som på noen uker tok livet av 30 prosent av befolkningen, ville det være statsfinansielt meget lønnsomt.

Jeg kunne hevde at forskningsresultatene er trivielle, men det ville være skjønnmaling. De er rett og slett gale. SSBs egne beregninger av Norges nasjonalformue fastslår helt korrekt at den helt dominerende delen av Norges nasjonalformue består av det framtidige inntjeningspotensial som arbeidskraften til Norges befolkning rommer. Til sammenlikning er verdien av petroleumsressursene en liten brøkdel av dette. Formuesberegningene bygger på den åpenbare sannhet at sysselsatte mennesker normalt er svært lønnsomme, nasjonaløkonomisk sett.

Holmøys forskning dreier seg primært om virkningen på statsbudsjettet. Men som eksemplet Hellas illustrerer så smertefullt: Det er en tett sammenheng mellom den sysselsatte befolkningens størrelse og en stats evne til å skaffe seg skatte- og avgiftsinntekter fra den samme befolkningen.

Derfor skal vi i Norge være glade for at vi har høyere fødselstall enn mange andre europeiske land, og vi får altså også en del innvandrere, som både selv og gjennom sine barn og barnebarn vil bidra til Norges og den norske statens økonomiske fundament.

Dagens Næringsliv har ansvaret for overskriften sin, men Holmøy inviterer selv til den med sine utsagn om innvandring som et «pyramidespill». Og Holmøy og Strøm sier det egentlig rett ut selv i sine avsluttende merknader på side 110 i rapporten: «Litt mindre trivielt vil en ny gjennomsnittsborger være et statsfinansielt «underskuddsforetagende». Litt forenklet skyldes det at Norges gitte petroleumsformue må deles på flere».

Sannheten er at hvis ikke Norges petroleumsformue skulle gi Norges befolkning større velferd, er det jo meningsløst å ta opp oljen og gassen. Å rette politikken inn på at den bør deles på færrest mulig, er usolidarisk og reaksjonært. Holmøys «forskning» vil bli brukt politisk til å argumentere for akkurat det.

Torstein Dahle

Høgskolelektor og Rødt-politiker

Hvorfor stemme på Rødt?


Det har gått opp og ned på meningsmålingene for Rødt i Bergen, så det er vanskelig å spå hvordan det vil gå for oss til slutt. Vi håper selvsagt at vi får flest mulig stemmer, for vi har mange mennesker av Torstein Dahle sitt kaliber som er klare for å innta plassene i bystyret.

De viktigste sakene for Rødt?

  • Nei til profittbasert omsorg!
  • Dårlig luft ikke bare et vinterproblem!
  • Bedre skoler nå!
  • Nei til barn på anbud (barnehager og barnevern)!
  • Verdig rusomsorg!

I tillegg skal det nevnes at vi også synes det skal være fint å bli gammel, og at vi er stolt over å være Norges eneste fredsparti. Vi ønsker også ny kurs i byplanleggingen, står for en raus og inkluderende innvandringspolitikk, og vi vil ta bedre vare på landets og byens kulturliv.

Les forøvrig innlegg i Byavisen om Bergen kommune sin informasjonsavdeling. Den er dobbelt så stor som nyhetsavdelingen i BA. Rødt synes en kan slanke denne avdelingen, og heller bruke pengene på eksempelvis New Page, Megafon og Utekontakten.

Valgtorg på BIKS torsdag og fredag


Torsdag og fredag er det valgtorg på Bergen Internasjonale Kultur Senter. Alle flyktninger og innvandrere i introprogrammet er invitert, og mange har meldt at de kommer. Det gjør også politiske profiler fra de fleste partiene, og både Torstein Dahle og Jonas Gahr Støre skal holde appeller.

Valgtorget er åpent fra klokken 1200 til 1700. På hjemmesiden til BIKS, kan du lese mer. BIKS er en byomfattende brukerstyrt, lokal kunst- og kulturforening med 63 medlemmer. Medlemmene omfatter grupper, lag, organisasjoner og enkeltpersoner. BIKS arbeider for samspill mellom kulturer fordi dette beriker og utvikler.

Skolebarna stilte gode spørsmål


Når yngre mennesker stikker innom valgboden, er det ekstra kjekt å stå der. Barn helt ned i 10-årsalderen vil vite hva en ønsker å gjøre med miljøproblemer, skole og kulturtilbud. I dag var det en gjeng fra Åsane som gjorde mest inntrykk. De var mest opptatt av om Rødt hadde stemt for å legge ned Kyrkjekrinsen skole.

Guttene og jentene som spurte var morske i blikket, og det var ingenting annet å gjøre enn å si det som det var. Rødt hadde heldigvis sitt på det rene, og de morske blikkene ble skiftet ut med varme smil. De ble enda gladere da de fikk vite at Rødt inviterte til leksestreik 26. september.

Lavere kunnskapsnivå?
Tro nå endelig ikke at barna ikke var kritiske. De ville vite om de måtte være lenger på skolen, og om det ikke ville føre til lavere kunnskapsnivå. Da undertegnede tok seg tid til å forklare at Rødt ønsker mindre elevantall per klasse og flere lærere på jobb, begynte de å forstå. De nikket også bekreftende til at de i dag ofte ble sittende og vente i evigheter før de fikk hjelp av læreren sin, for læreren klarte ikke å rekke over alle elevene. De hadde heller ikke problemer med å si seg enige i at ikke alle foreldre er like flinke til å hjelpe eller forstå leksene som barna får, og at det bør være skolens ansvar å spre kunnskap om lik rett til utdanning skal bety noe.

En elev spurte også om ikke denne planen til Rødt ville koste veldig masse penger, og det fikk han medhold i. Samtidig ble det forklart for ham i grove trekk hvor dyrt det er for et samfunn å trygde såkalt sosiale tapere som ikke får god nok oppfølging på skolen, og da nikket han ettertenksomt.

Sist, men ikke minst, kunne de bekrefte at de ofte hadde lange skoledager, og etterpå mange timer med leksearbeid hjemme. Det burde ikke være slik at barn jobbet lenger i snitt per dag enn voksne. En gutt kom sogar og ga undertegnede en god klem, og takket for at noen omsider så barnas side av saken.

Fredag 2. september klokken 1330 svarer forøvrig Torstein Dahle på spørsmål i BA.

Ynkelige Gaza-aktivister?


Folk som kommenterer i kommentarfelt i ymse nettaviser der man omtaler de 15 skipene som er på vei for å bryte blokaden av Gaza, går ikke av veien for å bruke svært simple personangrep. Det er opplest og vedtatt at aktivistene er alt fra idiotiske, syke etter oppmerksomhet, ynkelige og det som verre er. De lurer på hva i alle dager aktivistene har der og gjøre.

Torstein Dahle, en av aktivistene, er hverken er idiotisk, syk etter oppmerksomhet, ynkelig eller det som verre er. Han er bare en mann med et stort hjerte for folk som ikke har det så bra. Det handler ikke om at vi er med i det samme partiet. Det handler heller ikke om at jeg ikke klarer å gjennomskue ham som person. Hver eneste gang det er valg, er Torstein den politikeren som får flest slengere fra folk som stemmer på andre parti enn det han selv er med i, så da er det i tilfelle svært mange på tvers av partigrenser som ikke ser mannen for den han er.

Meningsløs aksjon?
Den israelske analytikeren Joseph Alpher mener at aksjonen er helt meningsløs. I følge ham kan en bare reise til Gaza via Egypt om man har noe nødhjelp en vil levere. Alpher ser ut til å glemme tre viktige ting. For det første er det svært begrenset hva vaktene ved grensen til Egypt slipper inn, og for det andre er blokaden av Gaza forbudt ved internasjonal lov. Sist men ikke minst, sørger aktivistene for at situasjonen på Gaza får internasjonal oppmerksomhet.

Svært lav gjennomsnittsalder
Gjennomsnittalderen i Gaza er 17 år. For hver israeler som dør i konflikten mellom Israel og Palestina, dør ti palestinere. Selv om israelere påstår de er Guds utvalgte folk, bør det ikke være tvil om hvem som tilsvarer Goliat og David her. Det kan derimot være grunn til å tvile på om David denne gangen går ut som seierherre. Det er til tross for at han ikke som i bibelfortellingen ønsker herredømme over Israel, men bare rettmessig beholde det som alltid har vært hans.

Freden er vegen å gå
Det er mange som krysser fingrene nå. Ikke bare fordi man er redd for Torstein og de andre aktivistene som er på vei for å bryte blokaden og levere nødhjelp, men fordi det er så mange palestinere som etter mange tiår med urett fortjener så mye bedre. Om det er mindre synd på de israelerne som har dødd? Selvsagt ikke. Alle parter ville tjent på det om Gaza-striden kunne gått inn i en ny og fredelig epoke. Kun samfunn som består av borgere med gode mellommenneskelige forhold, har overskudd nok til å dyrke frem gode forbindelser med andre nasjoner. Freden er vegen å gå, krig og okkupasjon er det ikke.

Torstein Dahle blir med på Gaza-skip


I kveld er det duket for siste Rød Pub før sommerferien. Politikere og fagforeningsfolk som stemmer på røde parti samles fra klokken 2000 i Nøsteboden. I kveld kommer også Torstein Dahle til å være til stede for å fortelle om reisen på Gaza-skipet som han skal være passasjer på nå snart.

Noenlunde oversikt over hvem som har tenkt seg dit av gjester, finner man på :denne Facebook-siden. Bli med da vel! Det er aldri for seint å vise litt engasjement for din omverden.

Boligpolitikken som forsvant


Norge er en versting i europeisk sammenheng når det kommer til sosial boligpolitikk. Mens vi her til lands bare har 4 % ikke-kommersielle boliger, så ligger land som England, Tyskland, Sverige, Sveits, Holland og Danmark på cirka 25 %.

I for eksempel Berlin, er nitti prosent av boligmassen utleieboliger. Det trange markedet i Norge, gjør det vanskelig for de 22.000 studentene som hvert år må kaste seg ut på markedet. Sosiolog Kjetil Rolness, kastet et interessant lys over Norges boligpolitikk i sin innledning på Kvarteret i Bergen i går. Fagforbundet i Hordaland inviterte til åpent debattmøte, og flere titalls studenter hadde tatt turen.

Myndighetene i Norge svikter
Mens de landene som er nevnt innledningsvis ikke er redde for å bruke hverken offentlig regulering eller store, statlige subsidier, har politiske myndigheter i Norge gitt etter for press fra den store, huseiende middelklassen. At det er en menneskerett å bo til en pris som en har råd til, har ikke blitt vektlagt. Resultatet er avisoverskrifter som:

Hvordan har det blitt slik?
Det er et særnorsk fenomen at man skal eie sin egen bolig. Vår kjære landsfader Einar Gerhardsen mente det godt da han i 1947 sa:

La Norge bli landet med de velinnredede boligene, de trivelige hjemmene. På bedre grunn kan ingen mennesker, ingen stat bygge.


Einar Gerhardsen.

Og slik ble det. Rekordmange gikk hen og skaffet seg sin egen bolig, og alle var tilsynelatende fornøyde. Helt til slutten av 70-tallet. Da kom det et selveieropprør, og Ap ga i motsetning til nabolandene etter. Markedskreftene ble sluppet friere og friere, og som et resultat har man de siste 18 årene hatt en prisvekst på hele 276 %. Dette er dobbelt så mye som lønnsstigningen, og da skjønner selv de som ikke er utdannet siviløkonomer, at det blir vanskeligere for nykommerne på boligmarkedet.

En lar middelklassen i Norge stue bort rikdommen i stadig dyrere boliger, og gir dem skattefritak på toppen. Dette er blitt måten man vinner politiske valg i Norge.

Avisene kan i takt avsløre:

Rolness sluttet av sin innledning med å vise til at hverken de rød-grønne eller Bondevikregjeringen har så mye å skryte av i forhold til sosial boligpolitikk. Han tjente selv to millioner kroner på et boligsalg i 2009, og synes det er uhyrlig at han ikke måtte skatte noe på gevinsten. Samtidig tar man heller ikke hensyn til demografiske forandringer i samfunnet.

Hodeløs byplanlegging
De politiske parti som alle har representanter i bystyret, var med unntak av Høyre representert i debattpanelet etterpå. Der kunne Lillian Blom (SV) som sitter i komiteen for Miljø og byutvikling, fortelle at KrF, FrP og Høyre hadde stemt ned hvert eneste forslag om å øremerke tomter til kommunale barnehager eller kommunale boliger. Således virket Trygve Birkeland sin ytring om at en viss regulering var nødvendig, lite annet enn politikerprat. I tillegg kom spørsmål om byplanlegging på Danmarksplass opp, ettersom beboerne der måtte slite med ekstremt dårlig luftkvalitet i vinter:

-Hvordan kan det ha seg at et flertall i bystyret har funnet det for godt å gi grønt lys til Riebers næringspark i Solheimsviken, samtidig som en har lovet at en skal ta miljøpolitikk på alvor?

- Både Rødt, SV, Sp og Ap stemte mot at Rieber skulle få bygge denne næringsparken, svarte Torstein Dahle fra Rødt.
- Det er faktisk ut fra miljøhensyn at Rødt også er skeptisk til at man skal bygge en røys med studentboliger oppå Bygarasjen. Man burde ihvertfall undersøke hvordan det ligger an med luftkvaliteten akkurat der, og jeg vil ikke tro at den er spesielt god.

For å komme ut av alle problemstillingene knyttet til den manglende boligpolitikken, mener Torstein Dahle at man må både øremerke flere tomter for utbygging av kommunale boliger og studentboliger, samt at staten må gå inn med både mer regulering og subsidiering.

-I saken med Rieber sin næringspark, ser du veldig godt hva som skjer om man bare overlater alt til det private, frie markedet, avsluttet Dahle.


Billedtekst: Kjetil Rolness, alias Jens Pikenes, sang til slutt noen sanger for de fremmøtte, og høstet god applaus og latter. Han ba også politikerne humoristisk om å skaffe flere Penthouseleiligheter.

Rødt Nytt Bergen debut

Fredag 6. august mellom klokken 1600 til 1700, gikk pulsen noen hakk fortere enn den vanligvis gjør. Første nummer av Rødt Nytt Bergen ankom kontorlokalene til Rødt, og både Arild Borgen, Torstein Dahle og undertegnede (som også er redaktør) kjente at vi var oppspilte.

Veien til utgivelsen var litt brokete ettersom alt bortsett fra trykking, er gjort på dugnad. Det dukket helt uforutsette ting opp, alt i fra pc-kollaps, til sykdom. Men nå er avisen endelig ferdig, og nå gleder vi oss alle til å dele den ut i nabolag eller på stand. Vi ble nemlig fornøyde da vi tok den nøyere i ettersyn. Det den ikke har av sideantall, tar den definitivt igjen på innhold. Blant annet har gruppeleder i bystyret for Rødt, Mathias Furevik, skrevet flere meget gode saker som er verd å få med seg. I likhet med andre landsdeler, har også Bergen by politiske forhold som er kritikkverdige.


Billedtekst: Torstein Dale.

Lørdag 7. august fra klokken 1200 vil blant andre Torstein Dahle og jeg stå på Torgalmenningen og dele ut avisen til de som måtte ha lyst på et premierenummer.

Lokal aksjonskomite for Gaza stiftet


Billedtekst: Nidal Hejazi (t.v.) og Espen Goffeng var på mandag i Bergen og fortalte om sine traumatiske opplevelser på nødhjelpsbåten Mavi Marmara. (Foto: Henning Lillegård/Dagbladet)

-Det nytter å kjempe mot overgrepene og blokaden av Gaza, det er avgjørende for solidariteten med palestinerne å reise en brei bevegelse nå mot staten Israels politikk, sa Hejazi og Goffeng til de fremmøtte på Folkets Hus.

De ga en sterk presentasjon av opplevelsene ombord på Freedom Flotilla, da israelske soldater stormet båten og drepte hele ni fredsaktivister. Begge så flere folk bli drept foran øynene sine, og må leve med bilder på hornhinnen som de gjerne skulle vært foruten. Mange skeptikere har våget å kalle dem alt fra manipulative, naive og utspekulerte, men Goffeng og Hejazi sier selv at de på ingen måter hadde uærlige hensikter med båtreisen. De er også svært lei seg for at liv gikk tapt.

FN krever full oppheving av blokade på Gaza
FN har kunngjort at de krever full oppheving av blokaden på Gaza, men Goffeng hadde en noe mer jordnær tilnærming:
- Nå er det vanlige mennesker som tar et tak og gjør det politikerne ikke har greid på 60 år.


Billedtekst: Det har vært mange folkerike demonstrasjoner i Bergen som følge av massakren på nødhjelpbåten, noe som lokalpressen kunne vært flinkere til å få med seg. (Foto: Anna K. Eltvik)

Torstein Dahle fremdeles sint
Det har gått en måned snart siden verden fikk se de grusomme bildene og skildringene fra Gaza, men Torstein Dahle fra Rødt er fremdeles både trist og sint:
- Benjamin Netanyahu og Israel driver en råtten apartheidpolitikk, og gjør ikke annet enn å spre terror på Gaza!
Torstein Dahle stilte seg også undrende til hvordan media i Norge har dekket saken, og synes lite om hvordan for eksempel NRK for noen uker tilbake valgte å snakke med en norsk-israelsk dame som støttet Netanyahu hundre prosent, når det finnes så rikelig med israelere i Norge som tar avstand fra den aggressive politikken. Han reiser på fredag til Oslo for å delta på møte med Free Gaza Norge.


Billedtekst: Juval fra Israel er ikke fornøyd med sitt hjemland: – Benjamin Netanyahu har begått politisk selvmord med dette her, og jeg fatter ikke hva myndighetene i Israel innbiller seg! At de tør! At de tør! (Foto: Anna K. Eltvik)

Bred oppslutning i Bergen
I etterkant av møtet ble en lokal aksjonskomite, Free Gaza Bergen, startet, og følgende organisasjoner er representert: Hordaland AP, Rødt, SV, Rørleggersvennenes forening, Vestnorsk Grafisk fagforening, Vestnorsk Transportarbeiderforening, Fagforbundet Hordaland, LO i Bergen og omland, Fellesorganisasjonen, LO ungdom, Palestinakomiteen, Palestinaforeningen og Norsk Folkehjelp.
Det burde da heller ikke komme som noen stor overraskelse. Aftenposten meldte allerede for tre uker siden at selv et jødisk nødhjelpsskip er på vei for å gjøre slutt på okkuperingen av Gaza.


Billedtekst: Du bør kanskje tenke deg om neste gang du handler på IKEA, hvis du synes Israel behandler palestinerne på Gaza dårlig. I forgrunnen: Varehussjef på IKEA Åsane, Odd Rune Bjørge. (Foto: BA)

IKEA boikotter palestinerne
Sveriges Radio har avslørt at IKEA forsyner israelske bosettere på Vestbredden med varer, men den svenske møbelgiganten nekter å levere til palestinere i samme området. Transportselskapet som leverer varene for IKEA hevder at det er israelske myndigheter som nekter dem å kjøre inn i de palestinske områdene. Hvis dette ikke medfører riktighet, bør noen og enhver tenke seg om før de vender nesen mot en av deres filialer, om det nå så er for å kjøpe kjøttbullor eller nye gardiner. Å boikotte palestinerne er nemlig i strid med internasjonal folkerett.

Blokaden dreper pasienter
Hver uke dør pasienter i Gaza på grunn av Israel sin blokade. Livsnødvendig medisinsk materiell kommer ikke frem. Det bekrefter leder for kirurgisk avdeling Shobi Skaik overfor VG Nett natt til onsdag 30. juni. Han sier videre:
- Noen slipper ut til Israel og Egypt, men det tar tid å skaffe de nødvendige tillatelsene, og mange blir nektet å dra. Hver uke dør pasienter mens de venter på å slippe ut. Hundrevis av våre pasienter har dødd på grunn av den israelske blokaden av Gaza, sier Skaik.

Er det fremdeles noen som våger å påstå at det ikke er nød på Gaza?

Statsøkonomer får stryk!


Billedtekst: Torstein Dahle holdt nylig foredrag i regi av LO om New Public Managment.

-Hvis økonomene som måler effektiviteten i Norges barnevern hadde vært ansatt i privat sektor, hadde de fått sparken. På Høgskolen hadde de fått stryk!

Den anerkjente siviløkonomen og Rødt politikeren Torstein Dahle vet hva han snakker om, for hovedområdet han jobber med ved institutt for Økonomiske og administrative fag på Høgskolen i Bergen, er regnskap og skatt.

Barna redusert til produktenheter
Myndighetene har nettopp besluttet å gjennomføre store kutt i Norges barnevern, og hardest går det ut over Vestlandet som må kutte hele 134 millioner kroner innen 2010. Statistisk tallanalyse ligger til grunn for beslutningen.
- Da staten bestilte denne tallanalysen av barnevernet, sto det ikke noe i bestillingsverket om at man skulle snakke med verken brukerne eller de som jobbet med dem. Hvordan går det på den måten an å måle kvaliteten i barnevernet, undrer Torstein Dahle.
- På denne måten så produserer barnevernet først og fremst oppholdsdager, ikke lykkelige barn. Barna blir redusert til produktenheter.

Ekvivalenskalkulasjon
Dahle gjorde også rede for at statsøkonomene benytter seg av ekvivalenskalkulasjon, og dette er helt i strid med elementær bedriftsøkonomisk kunnskap:

“Divisjonskalkulasjon (og ekvivalenskalkulasjon) benyttes bare når det produseres ett produkt (vare eller tjeneste), eller det er flere produkter i en ensartet produksjonsprosess.” (Aage Sending, studierektor ved BI.)

Ved å bruke ekvivalenskalkulasjon når man skal analysere omsorgstjenester i offentlig sektor, tar man ikke hensyn til at brukerne ikke er innbyrdes ensartet.
- Alle som jobber med omsorg vet at brukerne er meget forskjellige. Man har meget ressurskrevende brukere, sykehjemspasienter, psykisk utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede, mennesker med psykiske lidelser og eldre hjemmeboende som får hjemmehjelp, forklarer Dahle.

Fatale statistikker
Norge er av Barne- ungdoms- og familieetaten (BUF) delt opp i fem landsdeler. Da de skulle gå gjennom økonomien, samlet de inn talldata fra hver landsdel. Deretter ble landsdelene satt opp mot hverandre, og Vestlandet kom dårligst ut av alle. Men da sier man ingenting om at verken Oslo kommer under region Øst, eller Trondheim inn under region Midt-Norge. Oslo og Trondheim har nemlig egne budsjett. Således blir region Vest sammenlignet med regioner som på langt nær har like stor storbyproblematikk. Dette er fatalt for Bergen og Stavanger. Så er det da også i disse to byene at både barnevernsledere, ansatte og brukere har varslet at det betyr krise.
- Dette skyldes et uverdig politisk spill. Nå bør det komme en samstemt og kraftig protest mot å kutte de 134 millionene. Så må barnvernet styrkes, ikke svekkes, både statlig og kommunalt, sier Dahle.


Billedtekst: På bildet ser vi fra venstre: Torstein Dahle (Rødt), Helene Bank (fra Velferdsstaten, se www.velferdsstaten.no), Fanny Voldnes (Fagforbundet) og Oddny Miljeteig (SV).

Når tall blir politikk
Alle foredragsholderne på konferansen var enig i at de ikke ville ha lønnsomhetsbasert styringssystem for BUFetat eller offentlig sektor i det hele tatt.
- Hvis en klarer å differensiere størrelsen på forskjellige ungdommers problemer, vil da en slik økonomisk styringsmåte være legitim, spurte Stein Rage fra BUFetat Bergen.
- Det er en feil tilnærming, svarte Dahle.
- Når mennesker arbeider med andre mennesker, så blir produkttilnærming helt feil. Man prøver å standardisere en type arbeidsoppgave som ikke lar seg standarisere, ettersom behandlingsbehovet varierer fra menneske til menneske.

De tillitsvalgtes rolle
Jan Morten Andvensen, tillitsvalgt i Helse Fonna, ville vite hvordan tillitsvalgte på lokalt plan kunne påvirke, når man bestemte så uansvarlige ting sentralt, og Oddny Miljeteig fra SV svarte for hele panelet:
- Fantastisk viktig spørsmål, ettersom staten driver en finurlig og voldsom disiplinering av tillitsvalgtapparatet. Mange forteller at arbeidsgiverne driver et rått løp, og presser hovedtillitsvalgte til å ikke mene noe. Mitt råd er å uttale dere, uansett om det passer seg eller ikke, og ikke være redde for kverulantstempel!