Viser arkivet for stikkord valg

Hva vil Rødt i skolepolitikken?


Det er svært mange av de unge som besøker valgboden som vil vite om skolepolitikken til Rødt. Kort oppsummert, kan man si at Rødt vil ha maks 20 elever i hver klasse, mange flere lærere på jobb, og i tillegg vil innføre leksefri skole. Vi vil også bruke mer penger på oppussing med henblikk på både inneklima og utvendig fasade.

Hvis man har flere lærere på jobb og mindre klasseenheter, vil elevene få den hjelpen de trenger for å forstå ting på skolen. I dag opplever mange som rekker opp hånden og bare bli sittende og vente på hjelp, fordi lærerne har ikke sjanse til å rekke over hele klassen på 28 elever. Elevenes karakterer er i altfor stor grad er avhengig av hvor ressurssterke foreldrene er.

Robin Hood-skatt
De ovennevnte tiltakene koster penger. Ved å innføre en såkalt Robin Hood-skatt på børsen på bare en prosent, ville Norge fått inn 25 milliarder kroner i året. Dette er midler Rødt i stor grad ville satt av til investeringer i nettopp skole. Det bør for eksempel ikke være slik at landets svømmebasseng er tomme for vann, og at kommunene ikke tar seg råd til å gi elevene svømmeundervisning.


Billedtekst: Undertegnede står i valgboden nesten alle dager frem til og med 10. september. Se oversikt nedenfor. Folk er hjertelig velkomne til å stille spørsmål eller slå av en prat om ting som engasjerer.

  • Lørdag 3. september: kl. 1200 -1400
  • Mandag 5. september: kl 1400 – 1600
  • Torsdag 8. september: kl 1400 – 1600
  • Fredag 9. september: kl 1400 – 1600
  • Lørdag 10. september: kl 1200 – 1400

Om du synes at undertegnede bør få en plass i Bergen sitt bystyre, må du gjerne like denne siden på Facebook. Har du lyst til å være med på valgvake, finner du nødvendig informasjon her.

Skolebarna stilte gode spørsmål


Når yngre mennesker stikker innom valgboden, er det ekstra kjekt å stå der. Barn helt ned i 10-årsalderen vil vite hva en ønsker å gjøre med miljøproblemer, skole og kulturtilbud. I dag var det en gjeng fra Åsane som gjorde mest inntrykk. De var mest opptatt av om Rødt hadde stemt for å legge ned Kyrkjekrinsen skole.

Guttene og jentene som spurte var morske i blikket, og det var ingenting annet å gjøre enn å si det som det var. Rødt hadde heldigvis sitt på det rene, og de morske blikkene ble skiftet ut med varme smil. De ble enda gladere da de fikk vite at Rødt inviterte til leksestreik 26. september.

Lavere kunnskapsnivå?
Tro nå endelig ikke at barna ikke var kritiske. De ville vite om de måtte være lenger på skolen, og om det ikke ville føre til lavere kunnskapsnivå. Da undertegnede tok seg tid til å forklare at Rødt ønsker mindre elevantall per klasse og flere lærere på jobb, begynte de å forstå. De nikket også bekreftende til at de i dag ofte ble sittende og vente i evigheter før de fikk hjelp av læreren sin, for læreren klarte ikke å rekke over alle elevene. De hadde heller ikke problemer med å si seg enige i at ikke alle foreldre er like flinke til å hjelpe eller forstå leksene som barna får, og at det bør være skolens ansvar å spre kunnskap om lik rett til utdanning skal bety noe.

En elev spurte også om ikke denne planen til Rødt ville koste veldig masse penger, og det fikk han medhold i. Samtidig ble det forklart for ham i grove trekk hvor dyrt det er for et samfunn å trygde såkalt sosiale tapere som ikke får god nok oppfølging på skolen, og da nikket han ettertenksomt.

Sist, men ikke minst, kunne de bekrefte at de ofte hadde lange skoledager, og etterpå mange timer med leksearbeid hjemme. Det burde ikke være slik at barn jobbet lenger i snitt per dag enn voksne. En gutt kom sogar og ga undertegnede en god klem, og takket for at noen omsider så barnas side av saken.

Fredag 2. september klokken 1330 svarer forøvrig Torstein Dahle på spørsmål i BA.

Assistert befruktning for single


En trofast og samfunnsengasjert leser av bloggen min har spurt hva Rødt mener i forhold til spørsmålet om assistert befruktning av single kvinner. Det kom ikke helt tydelig frem fra partiprogrammet. Partisekretær Beth Hartmann har nå svart, og hva hun skrev i e-posten, kan leses nedenfor.

I programmet vårt står det ikke klart at vi er for assistert befruktning til single, men jeg vil vise til kapittel 2 og kapittel 36" i arbeidsprogrammet.

I kapittelet om Kvinnefrigjøring står det blandt annet:
Rødts mål er full kvinnefrigjøring. Likestilling mellom kjønna er ikke nok. Vi ønsker å sprenge rammene for de trange kjønnsrollene og fjerne alle former for kvinneundertrykking. Rødt går inn for tiltak som kan styrke kvinners stilling økonomisk, juridisk og ideologisk, og går mot alle endringer som kan undergrave de rettighetene kvinner har oppnådd.

I kapittelet om lesbiske. homofile, bifile og transpersoner står det:
Rødt mener det er en menneskerett for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer) å kunne leve ut sin seksualitet uten å bli forfulgt, mobba eller undertrykt på annen måte. Man skal kunne forelske seg i hvem man vil, uten å møte fordommer. Kampen for lesbiskes, homofiles, bifiles og transpersoners rettigheter har sprengt rammene for den tradisjonelle kjernefamilien.
Rødt arbeider for å forsvare den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, samt fortsatt rett til assistert befruktning, adopsjon og medmorskap

Hvis vi legger sammen disse vedtakene er Rødt sjølsagt for assistert befruktning for single.
Alle juridiske ideologiske sider ved denne saken som f. eks. om barna skal ha mulighet til å få vite hvem som er eggdonor og surogatmor har ikke Rødt tatt stilling til. Det er landsmøtet vårt som vedtar programmene våre.Dette er en sak med store viktige spørsmål som arbeidsutvalget eller landsstyret ikke kan gjøre vedtak på vegne av hele organisasjonen i perioden mellom landsmøtene våre, men jeg trekker altså ut av våre vedtak det jeg har skrevet over. Vi får ta stilling til dette på neste landsmøte i 2012.

mvh
Beth Hartmann
partisekretær

Så er valgkampinnspurten i gang


Invitasjonene til ymse debatter har begynt å strømme på, valgkampavisen er ferdigtrykket, og TV2 har invitert landets politikere til å skrive litt om seg selv i TV2 sin velgerguide. Er man litt om seg, så lager man en Facebookside også. Det er ikke til å komme unna sosiale media om man ønsker å gjøre det bra.

Så er det da heller ingen grunn til å være så skeptisk. Bruker man sosiale media på riktig måte, kan de være skikkelig nyttige verktøy for de som vil formidle hvem de er og sitt valgbudskap.


Om du har lyst til å trykke “liker” på Facebooksiden min, kan du gjøre det ved å trykke her.

Ønsker alle et riktig godt valg. Jeg håper dessuten at flest mulig benytter seg av stemmeretten sin, og ikke ender opp med å bli en av sofavelgerne.

Et oppgjør med tomme valgløfter


Blått styre av Fjell kommune har ført til nedskjæringer i skole, trusler om kutt i lærerstillinger, reell frykt for vanntomme svømmebasseng og full ansettelsesstopp i kommunen. Dette og mer til er det på tide å gjøre noe med.

Da nytter det ikke å høre på tomme valgløfter fra Høyre og FrP. De snakker varmt om valgfrihet for den enkelte, fleksibilitet i arbeidslivet, og de eldre forbrukernes mulighet til å kjøpe seg de velferdstjenestene som de til enhver tid måtte ønske seg.

Sosial dumping
Fleksibilitet i arbeidslivet slik Frp og Høyre tenker, betyr i praksis brudd på arbeidsmiljøloven, sosial dumping, og svekkede arbeiderforeninger. For familier med barn i skole, SFO eller barnehage betyr ikke en arbeidsuke på førti timer økt valgfrihet eller økt fleksibilitet. Det hjelper ikke å kunne velge mellom fotball, korps eller golf dersom tiden ikke strekker til. Dersom valgfriheten skal være reell for alle innbyggerne i Fjell, må tiden til å gjøre valgene være tilstede, og det må være en større grad av økonomisk rettferdighet.

Usosiale kostnader
Gratis skolefritidsordning for barn i 1-4 klasse er en start. Dette er en usosial kostnad som rammer barnefamilier. Gratis barnehager er en god fortsettelse. Slik samfunnet er i dag med begge foreldrene i fulle jobber, er barnehageplass absolutt en nødvendighet, og bør derfor være gratis på lik linje med skole. Hvis barna dine ønsker å drive med fotball eller håndball, finnes det gode tilbud i hele Fjell kommune. Dersom du er ung, spiller i band, tegner, maler eller driver med dans, og trenger øvings-og konsertlokale, er mulighetene straks litt færre. Det er på tide å etablere et rusfritt aktivitetshus for ungdom med øvingslokaler for band, teatergrupper, dansegrupper og kafévirksomhet. Gjerne i samarbeid med de øvrige ungdomsklubbene i kommunen. Svømmetilbudet i kommunen slik det er i dag er også for dårlig. Åpningstidene bør utvides, og alle barn og unge må få tilbud om gratis svømmeopplæring med kvalifiserte instruktører. I tillegg bør satses skikkelig på kommunalt kinotilbud, der det ikke stilles betingelser fra kommersielle aktører..

Profitt som motiv
Byutviklingen på Straume er nå i hendene til en håndfull kapitalsterke menn, med handel, butikk og profitt som motiv og formål. Innbyggerinitiativet “Bevar Straume”, har blitt fullstendig ignorert av et demokratifiendtlig og arrogant kommunestyre. Nå er tiden inne for å vise hensyn til folk, skole, kollektivtilbud, infrastruktur og miljø. Høyresiden fjernet eiendomsskatten. At eiendomsskatt på luksusbygg er borte, er bare helt uakseptabelt. Da bør man heller innføre bunnfradrag som fjerner eiendomsskatten på boliger med vanlig standard. Dette er nødvendig for å kunne opprettholde et anstendig nivå av velferd for innbyggerne i Fjell kommune.. Politikk handler om å prioritere, og nå er det virkelig på tide å prioritere annerledes.

  • Skrevet av Kenneth Straume
    1.kandidat for Rødt i Fjell kommune

Landet som Gud må ha glemt


Det er valg i Afghanistan i september, og man kan med glede lese at rekordmange kvinner stiller til valg. Det som derimot ikke er gledelig i det hele tatt, er at de alle lever svært farlig.

Fem stykker som drev valgkamp for kvinnelige politikeren Fawzia Gilani, ble nylig funnet drept i den vestlige provinen Herat. Det hersket tvil om hvem som sto bak, men Taliban har ivrig erklært at de har tatt fem andre til fange. Taliban er ikke akkurat kjent for å ha et moderne kvinnesyn.

Ufred og anarki
Når slikt skjer, så er det lett å bli blant dem som ønsker at NATO fortsatt må være i Afghanistan. Med mindre man husker på at kvinnene i Afghanistan rapporterer at de aldri har hatt det verre enn etter at NATO gikk inn i landet. Det har aldri vært mer ufred der, og slikt får dessverre konsekvenser for langt flere enn de som har våpen i sin hånd. At de allierte i tillegg støtter en marionette av en korrupt statsleder, gjør heller ikke tingene bedre.


Billedtekst: Hamid og Ahmed Karzai, brødrene som roter ting til i Afghanistan, og med Vesten sin velsignelse.

Landet hadde trengt en modig og visjonær president, men har fått tvilsomme Hamid Karzai som tidligere var ansatt i et amerikansk oljeselskap.

På ryktebørsen sier man at han har blitt avhengig av heroin, og vel mulig kan det være. Hans bror, Ahmed Karzai, er nemlig narkobaron. Det går sikkert ikke lang tid før man lager film av det, for på toppen av det hele, er Ahmed lønnet av CIA.

Dog er det som skjer på afghansk jord, mye mer enn godt materiale for filmmanus. Det utspiller seg så tragiske scener der hver eneste dag, at det virkelig er på høy tid det internasjonale samfunn våkner. Landet har de siste tredve årene blitt bombet tilbake til steinalderen, og befolkningen føler seg sviktet av alle. For dem er det bare bedrøvelig at vi i Vesten driver med pekeleken, for sannheten er at både amerikanere, sovjetere, talibanere og afghanske krigsherrer alle har tatt rotta på dem. Det er en illusjon av dimensjoner å innbille seg at man hjelper noen som helst, ved å støtte et regime som styres av Karzai. Man får faktisk bare blodige, skitne hender av det.

Når siviliasjonen må gi tapt for brutalitet og råskap, er det nesten uten unntak kvinner, barn og gamle det går mest ut over. Selv om Gud kan se ut til å ha glemt Afghanistan, så er det vel ikke nødvendig at verden gjør det også? Få de norske soldatene hjem, og la landet få litt tid til å lege sine sår. Med tid og stunder, kan kanskje ting gå seg til, og ihvertfall hvis landet får hjelp til å bygge opp sin infrastruktur igjen.

Folk ble redde


Foto: Bergensavisen

Bergen var i sjokk da Trond Kristian Johannessen døende segnet om på et busstopp, og politiet ikke ante hvem som hadde stukket ham med kniv. Folk ble redde, og spesielt de som bodde i nærheten.

Gikk det fremdeles en knivdesperado løs? Var det trygt å gå på gangstier litt fra allfarvei? Spørsmålene var mange, selv om nok de aller fleste antok at dette dreide seg om et narkooppgjør.

Døde av blodtap
Til tross for at Trond Kristian relativt raskt fikk førstehjelp av en busspassasjer, sto ikke livet til å redde. Han døde etter to timer på sykehus av blodtap. Han var påført knivstikk i halsen. Nå har angivelig politiet funnet gjerningsmennene, to brødre. Den eldste er allerede dømt flere ganger for knivstikking, og senest i fjor kuttet han sin egen lillebror for å “få liv i ham”.

Mor med en bønn
Mor til Trond Kristian gikk raskt ut i Bergensavisen med en bønn til byens rusmisbrukere:
- Vær så snill, ikke bær våpen!
Hun fortalte om en sønn med narkotikaproblemer, men beskrev ham som snill og fredelig. Hun er forståelig nok opptatt av at gjerningsmennene skal få sin straff slik at de lærer. Og helt klart må nå samfunnet reagere, for ingen er tjent med at mennesker blir drept på åpen gate. Så er da også brødrene varetektsfengslet for fire uker, og eldstemann skal ha innrømmet drapet. Men er dette nok?

Sviktet av samfunnet
Bergens Tidende hadde 26. juni en gripende reportasje om barnevernsgutten Jonas (fiktivt navn). Helt siden han gikk i barnehage, ble det levert bekymringsmeldinger til barnevernet, men de nølte med å gripe inn. Han ble utsatt for de utenkeligste overgrep, og måtte også være vitne til at hans mor ble mishandlet på det groveste. Han havnet etterhvert i fosterhjem, og senere på barnevernsinsitusjoner. I dag er han 18 år, og sitter i fengsel. Det skal visst ikke finnes andre på hans alder med like mange voldsdommer. Sviktet av et samfunn som burde beskyttet ham mot omsorgssvikt og grusom mishandling, gikk det ikke så bra med ham. Dessverre ble han et levende eksempel på at vold avler vold.

Uopprettelige skader
Så hva har Trond Kristian med Jonas å gjøre? Ikke aner jeg noe om Trond Kristian sin bakgrunnshistorie, og ikke har jeg lyst til å brette den ut på bloggen min heller. Men det som er felles i begge disse sakene, er at samfunnet i større grad må være sitt ansvar bevisst. Når en går hen og stemmer på politiske parti som vil rasere omsorgstjenester og velferdsstaten, så får det slike vanvittige konsekvenser som for Jonas og Trond Kristian. I tillegg kan personer som ikke blir fulgt opp tilstrekkelig, ofte bli psykisk syke, og de kan finne på uopprettelige ting. Nå er det på tide å bry seg om dem som sitter tilbake med sorgen og sjokket, men også dem som med god veiledning kan bli noe annet enn sosiale tapere!

Samfunnsansvar
Hverken barnevernstjenester, politi, rusomsorg eller sosialkontor blir mer i stand til å fange opp eller forebygge hvis de mister midler til å gjøre jobben sin, og nettopp derfor er de kuttene som det blå flertall i bystyret har varslet, så ille. Jeg håper inderlig og av hele mitt hjerte at byens borgere foretar et korrekt politisk valg neste år, for man får i sannhet de samfunnslederne man selv fortjener. Det burde være innlysende at et velferdssamfunn som fungerer, er viktigere enn lette i eiendomsskatt for dem som allerede er priviligerte.