Viser arkivet for stikkord varsel

Ikke enkelt å varsle


Varsleren Per-Yngve Monsen fikk i 2008 Fritt Ord-prisen. Han hadde varslet om at Siemens Business Services overfakturerte Forsvaret, og drev med smøring av personell i det norske Forsvaret. Det førte til at Økokrim reiste tiltalte mot Siemens for grovt bedrageri for 60 millioner kroner.

Samme året varslet en barnevernsansatt om at flere mindreårige gutter ble utsatt for seksuelle overgrep på en barnevernsintitusjon på Vestlandet. Tidligere etterforskningsleder i Oslo politidistrikt, Finn Abrahamsen, ble opprørt da saken rullet. Han kjente et gufs fra gammel fortid, da svært mange ble utsatt for både vold og seksuelle overgrep under barnevernets omsorg.

Den barnevernsansatte som varslet om de kritikkvedrige forholdene i 2008, ble i ettertid politianmeldt av Bufetat. Det viste seg at vedkommende hadde lekket taushetsbelagte journalnotat til TV2. Skal man varsle, er man forpliktet til å gå tjenestevei, og det er ikke akkurat tjenestevei å vise dokumenter til pressen som først og fremst av hensyn til klienten er taushetsbelagt. Sånn sett kan man ikke laste Bufetat for å handle som de gjorde. Hadde etaten oversett denne grove tjenesteforsømmelsen, hadde det jo vært fritt frem for alle barnevernsansatte å løpe til pressen med taushetsbelagte papirer.

Ingen bør dog innbille seg at det går så meget bedre med dem som følger oppskriften og går tjenestevei. Boken «Varsleren – viktig og verdig» av Kjell Horn, viser tolv sterke varslerhistorier. Ingen av dem ender godt. Man får ikke støtte fra sine kolleger, for de vil ikke legge seg ut med ledelsen. Av de tolv, har sju gått til rettssak mot arbeidsgiver for det som de oppfatter som hevn etter at de har varslet om misforhold. Der har de gått på en ny smell. Ikke fordi de har en dårlig sak, men fordi motparten har større ressurser til disposisjon.

På tross av at de aller fleste, seriøse arbeidsgivere i dag informerer sine ansatte om at de har varslingsplikt om de kommer over kritikkverdige forhold på sin egen arbeidsplass, så blir det altså ikke belønnet om man gjør det. Professor Edvard Vogt sier det ganske så tydelig:

«De fleste vet at varsling kan koste dem dyrt. Ofte behøver ikke lederne å straffe varslerne selv.. De kan stole på at “fornuftige” kolleger sørger for gjengjeldelser og trakasserier av de “illojale”. Da er det lett å skaffe vitner på at han eller hun ødelegger arbeidsmiljøet, og varslerne kan gis avskjed og overlates til sine posttraumatiske sykdommer og til økonomisk ruin.»

Trøsten må være at samtlige som Horn intervjuet i boken sin, sier at de ville gjort det igjen. Det er vel derfor tittelen er som den er «Varsleren – viktig og verdig».
________________________________________________________________________________

Horn kommer med følgende råd:

  • Tenk nøye over om du er villig til å møte problemer. Personer i maktposisjoner syns sjelden det er positivt å bli avslørt.
  • Vurdér om du vil tåle utfrysing, mobbing og trussel om oppsigelse.
  • Velger du å stå løpet ut, så sørg for nitid dokumentasjon.